ACESTA ESTE UN SITE ARHIV, VĂ RUGĂM SĂ VIZITAȚI PAGINA ACTUALĂ
Top


Cataloage tradiționale
Catalog alfabetic de serviciu - Szolgálati katalógus

A fost întocmit pentru publicaţiile monografice (cărţile) aflate în colecţiile bibliotecii centrale şi în colecţiile bibliotecilor filiale în scopul gestionării unitare a acestor fonduri. A fost completat şi actualizat până în anul 2005.
După această dată, catalogul online a preluat şi funcţiile catalogului alfabetic de serviciu.
Este util pentru cercetarea bibliografică retrospectivă.
Publicaţiile monografice având data de apariţie anterioară anului 1940 este recomadabil să fie căutate şi în Catalogul vechi.
Catalogul alfabetic de serviciu este în proces de catalogare retrospectivă pentru a fi inclus în catalogul online.


< Accesează >


Catalog vechi - Régi katalógus - Old catalogue - Alter Katalog

Catalogul vechi este catalogul alfabetic al monografiilor de la constituirea primelor colecţii ale bibliotecii până în anul 1944.

< Accesează >


Catalog de periodice - Időszaki kiadványok katalógusa - -

Catalog colecții - Sorozatok katalógusa - Series catalogue- Serie Katalog

Organizeazムalfabetic titlurile colecțiilor editoriale apărute în decursul a mai bine de trei sute de ani, atât pentru publicații româneșŸti cât șŸi străƒine. Colecțiile editate dupムanul 1996 se regăƒsesc numai în Catalogul online al BCU Cluj.

< Accesează >


Catalogul alfabetic al Depozitului legal - Kötelespéldányok katalógusa

Catalogul calendarelor - Kalendáriumok katalógusa

Catalogul anuarelor universitare - Egyetemi évkönyvek

Catalogul anuarelor școlare - Iskolai évkönyvek

Catalog rapoarte - Jelentések katalógusa


Cataloage Colecții Speciale
Catalog de manuscrise - Kézirat katalógusok - Manuscript catalogues - Handschriften-Kataloge

Ordonate alfabetic șŸi tematic, reflectă fondul colecției de manuscrise (sec. XIV - XXI), fond de peste 7000 de documente.

Manuscrise - Kéziratok - Manuscripts - Handschriften
Catalogul, ordonat alfabetic, cuprinde manuscrise în limba latinăƒ, maghiară, germanムdin epoca medievalムșŸi modernăƒ. O parte a acestora sunt repertoriate de Kovács Mária, A kolozsvári "Lucian Blaga" Központi Egyetemi Könyvtár 19. századi magyar nyelvű kéziratainak katalógusa = Catalogul manuscriselor maghiare din secolul al 19-lea din colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga", Cluj-Napoca, 2007; Mariana Soporan, Catalogul manuscriselor filosofice.
< Accesează >

Catalog tematic al manuscriselor - Tematikus kézirat katalógusok

< Accesează >

Manuscrise româneșŸti - Román kéziratok - Romanian Manuscripts - Rumänische Handschriften
Catalog alfabetic (după autori șŸi titluri) al manuscriselor în limba românム(sec. XVI-XXI), manuscrise literare, fonduri de instituții șŸi asociații, fonduri personale.
< Accesează >

Manuscrise religioase - Vallásos kéziratok - Religious Manuscripts - Religiöse Handschriften
Ordonate alfabetic (dupムtitlu), sunt descrise manuscrise în limba românムșŸi slavonăƒ, redactate cu alfabet chirilic; cuprinde literaturムreligioasムde cult șŸi dogmaticăƒ. Catalogul a fost întocmit de Atanasie Popa.
< Accesează >

Manuscrise sertar - A fiókban tárolt kéziratok - Manuscripts from the Drawer - Handschriften von der Schublade
Ordonat alfabetic, cuprinde acte, documente referitoare la istoria Țăƒrilor Române șŸi a Transilvaniei în sec. XVIII-XX.
< Accesează >

Colecții de documente - Kézirat gyűjtemények - Manuscript Collections - Handschriftensammlung
Ordonat alfabetic, menționează documentele medievale din colecțiile bibliotecii (fotocopii șŸi acte originale).
< Accesează >

Catalogul de proveniențムal manuscriselor - A kéziratok származási katalógusa - Catalog of the manuscript's provenance - Katalog der Herkunft der Handschriften
Ordonat alfabetic, cuprinde donatorii șŸi modalitățile de achiziționare a manuscriselor din colecțiile bibliotecii.
< Accesează >


Catalog incunabule - Ősnyomtatványok katalógusa

Catalog de corespondență - Levelezés katalógusa - Mailing catalogue - Korrespondenz-Katalog

Cuprinde trei secțiuni, douムordonate alfabetic dupムexpeditori șŸi destinatari șŸi una ordonat cronologic; scrisorile ilustreazムmai cu seamムviața literarムșŸi politică din sec. XIX șŸi XX.

< Accesează >


Catalog carte rară - Ritkaságtár katalógusa

Catalog tipografi, tipografii, centre tipografice - Nyomdászok, nyomdahelyek, könyvnyomtató központok szerinti katalógus


Catalog tipografi - Nyomdászok szerinti katalógus
< Accesează >

Catalog tipografii - Nyomdahelyek szerinti katalógus
< Accesează >

Catalog centre tipografice - Könyvnyomtató központok katalógusa
< Accesează >Catalog de carte veche - Régi könyv katalógus - Old book catalogues - Alte Bücher Katalog


Carte Veche Româneascム- Régi román könyvtár - Old Romanian Books - Alte rumänische Bücher
Ilustreazムfondul de carte tipăƒritムîn sec. XVI-XIX în Țăƒrile Române șŸi Transilvania, în limba slavonムșŸi românăƒ. Fondul este repertoriat în Mosora Elena, Hanga Doina, Catalogul căƒrții vechi româneșŸti.
< Accesează >

Carte Veche Maghiarム- Régi magyar könyvtár - Old Hungarian Books - Alte ungarische Bücher
Ilustreazムfondul de tipăƒrituri maghiare, produse pe teritoriul Ungariei șŸi Transilvaniei șŸi de meșŸteri maghiari în alte centre tipografice europene începând cu sec. XV șŸi pânムla 1711. Vezi bibliografia lui Szabó Károly, Régi magyar könyvtár și Régi nyomtatványok tára.
< Accesează >

Catalog cronologic de carte veche - Régi könyvek időrendi katalógusa

< Accesează >Catalog albume de artă - Díszművek katalógusa

Catalog de hărți și atlase - Térkép és atlasz katalógus - Map and atlas catalogue - Karten und Atlas Katalog

Repertoriazムîn ordine alfabeticムuna dintre cele mai bogate colecții de hăƒrți și atlase din bibliotecile publice din România; colecția cuprinde hăƒrți administrative, politice, economice, edilitare etc., începând cu sec. XVI.
< Accesează >


Catalog de stampe - Metszet katalógus - Illustration catalogue - Stich Katalog

Ordonat alfabetic și tematic, ilustreazムunul dintre cele mai bogate fonduri de stampe din bibliotecile publice din România referitoare la Țăƒrile Române.
< Accesează >


Catalog de ilustrate - Képeslap katalógus - Post card catalogue - Ansichtskarten-Katalog

Repertoriazムcăƒrțile poșŸtale, ordonate alfabetic, dupムorașŸele din România și Europa; fondul cuprinde căƒrți poșŸtale începând cu sfârșŸitul secolului XIX.
< Accesează >


Catalog de fotografii - Fénykép katalógus - Photo catalogue - Fotokatalog

Organizat alfabetic șŸi tematic, ilustreazムviața academicムdin Cluj; reflectムarta fotograficムa secolului al XIX-lea șŸi secolul XX din România șŸi alte centre fotografice ale Europei.
< Accesează >


Catalog ex-librisuri - Exlibris katalógus

Catalog de note muzicale - Kotta katalógus - Musical notes catalogue - Katalog de Notendrucke

Organizat pe fonduri șŸi alfabetic, fondul Crețu, fondul general șŸi legal.
< Accesează >


Catalog raft liber - Szabadpolcos állomány katalógusa


English    Magyar     


Solicitări:

cărți

periodice

© Copyright Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca 2010 - 2021
Ultima actualizare: 22. 06. 2016