ISTORIA BISERICII, A RELIGIILOR. PERSONALITĂȚI ECLEZIASTICE

          

Achim, Irina. Impianti liturgici nelle basiliche paleocristiane delle province Dacia Ripensise Dacia Mediterranea. In: ED, 2000, nr. 11, p.53-151.

Achimescu, Nicolae. Configurația divinului dintr-o perspectivă istorico-fenomenologică (La configuration du divin d'une perspective historique-phénoménologique). In: TV, 2001, 11, nr. 1-7, p.31-48.

Achimescu, Nicolae. Jainismul sau configurarea divinului "ateu" (Le Jainisme ou la configuration du divin "athée"). In: AȘUI teol., 1999-2000, 5, p.241-254.

Achimescu, Nicolae. Reîncarnarea - realitate sau iluzie? (La réincarnation - réalité ou illusion?). In: Tibiscum, 2000, 10, p.23-37 ; în lb.germană, p. 39-55.

Adam, Domin. Începuturile cântării bisericești creștine. Paralela între cântarea religioasă în biserica apuseană și cea răsăriteană (Les débuts du chantre chrétien. Parallele entre les chantres religieux dans l'église de l'Ouest et celle de l'Est). In: O Teol., 2000, 1, nr. 3, p.214-225.

Adămuț, Anton I. Antropologie și comuniune la Grigore de Nyssa (Anthropologie et communion chez Grigore de Nyssa). In: AȘUI soc-pol., 2000-2001, 4-5, p.239-244.

Adămuț, Anton I. Filosofia Sfântului Augustin (La philosophie de Saint Augustin). Iași, Ed. Polirom, 2001, 200 p.

Adămuț, Anton I. Istorie și contra istorie la Sfântul Augustin (Histoire et contre-histoire a Saint Augustin). In: AȘUI soc-pol., 2002, 6, p.156-160.

Adămuț, Anton I. Iubirile și cetățile Sfântului Augustin (Les amoures et les citadelles du Saint Augustin). In: DL, 2001, 12, nr. 42, p.5-8.

Adămuț, Anton I. Origen - apostat sau martir? (1750 de ani de la moarte) (Origen - apostat ou martyre? 1750 ans de sa mort). In: DL, 2003, 14, nr. 49, p.10-12.

Adămuț, Anton I. Tradiție și ecumenism (Tradition et oecuménisme). In: AȘUI soc-pol., 2000-2001, 4-5, p.99-102.

Adorjáni, Zoltán. Szepsi Csombor Márton (1594-1623). In: R Sz., 2001, 94, nr. 2-3, p.177-181.

Aioanei, Timotei. Diodor I Patriarhul Ierusalimului 1923-2000 (Diodor I la Patriarche du Jérusalem). In: Candela M, 2001, 10, nr. 3-4, p.15.

Alexandrescu, Adrian Matei. Icoana în iconomia mântuirii. Erminia picturii bizantine și arta creștină eclezială (L'icône dans l'icônomie du salut de la rédemption. L'herminie de la peinture byzantine et l'art chréthien écclesiastique). In: ST, 1998, 50, nr. 3-4, p.10-85 ; 1999, 51, nr. 1-2, p. 3-95.

Alzati, Cesare. Istorie, teologie și istoriografie a unirilor (Histoire, théologie et historiographie des unions). In: CCB, 2000, 4, nr. 1, p.161-170.

Anania, Bartolomeu Valeriu. Cartea lui Rut (versiune diortosită după Septuaginta) (Le livre de Rut, version apres Septuaginta). In: Omagiu Virgil Cândea la 75 de ani. București, 2002, I, p.45-52.

András, Szabolcs. Phótios - Bizánc öntudata (Phótios - la conscience du Byzance). In: Ker. Sz., 2001, 12, nr. 10, p.16-18.

Andreescu, Traian. Procesul lui Iisus în lumina proceselor inchizițiilor medievale și sovietice (Le Proces de Jésus Christ a travers les proees des inquisitions médiévales et soviétiques). București, Ed. Criterion Publishing, 2001, 106 p.

Andru, Vasile. Istorie și taină la Sfântul Munte Athos (Histoire et mystere sur le Mont Saint Athos). București, Ed. ALLFA, 2001, 220 p.

Anghelescu, Gheorghe F. The escatological meaning of the time in the writings of Maximus the Confessor. In: AUC teol., 1997, 2, nr. 2, p.135-141.

Antipa, Victor. Îngerii lui Dobromir (Les anges de Dobromir). In: Argessis, 2001, 10, p.435-438.

Arieșan, Ioan. Che cos'e la teologia?. In: Studia t. cat., 2001, 46, nr. 2, p.3-18.

Arieșan, Ioan. Interpretazione storico-spirituale della "Vita di Mose" di Gregorio di Nissa. In: Studia t. gr. cat. v., 2001, 46, nr. 2, p.13-26.

Arion, Alexandru. Influența sectelor de origine hindusă în Europa și America (L'influence des sectes d'origine indienne en Europe et en Amérique). In: ST, 2003, 55, nr. 1-2, p.223-246.

Avram, Vasile. Creștinismul cosmic - o paradigmă pierdută (Le christianisme cosmique - un paradigme perdu). Sibiu, Ed. Saeculum, 1999, 484 p.

Baba, Teodor. Profeți vechi, oratori sau nescriitori în Vechiul Testament (Anciens prophetes, orateurs dans le Vieux testament). In: Alt. B, 1994, 5, nr. 7-9, p.35-44.

Baban, Octavian D. Incursiune în istoria și teologia Noului Testament (Incursion dans l'historie et la théologie du Nouveau Testament). București, Ed. The Bible League Romania, 2003, 167 p.

Baciu, Anca. Termeni tipiconali în manuscrisul vat.Rum 6 din biblioteca apostolică vaticană (Expressions de service divin dans la manuscrit vat.Rum 6 de la bibliotheque de Vatican). In: O Teol., 2001, 2, nr. 1, p.116-151.

Barbu-Bucur, Sebastian. Prezumții privind originea etnică a lui Hrisafi cel Nou (Supposition concernant l'origine ethnique de Hrisafi cel Nou). In: Muzica, 2001, 12, nr. 2, p.131-141.

*Barbu, Violeta. Sinoadele locale din Ucraina, Polonia și Constantinopol în epoca Contrareformei (Les sinodes locaux d'Ucraine, Pologne et Cosntantinople a l'époque de la Contreréforme). In: D teol., 2003, 6, p.85-108.

Barnovskę, Michal. The church policy of the communist regime in Slovakia 1948-1968. In: AUA, 2003, 7, p.63-69.

Baróti, László-Sándor. Gerbert d'Aurillac, a koronát küldő pápa (Gerbert d'Aurillac, le pape qui a envoyé la couronne). In: Ker. Sz., 2001, 12, nr. 5, p.18-21.

Baróti, László-Sándor. Olaf, a "tüzes lelkû viking" (Olaf "le viking a grand coeur"). In: Ker. Sz., 2001, 12, nr. 3, p.29-31.

Barta, Cristian. Caracterul absolut și universal al mântuirii lui Cristos (Le caractere absolu et universel de la rédemption du Christ). In: CCB, 2000, 4, nr. 1, p.175-191.

Barta, Cristian. Studiu comparativ între cunoașterea lui Dumnezeu la Dionisie Pseudo-Areopagitul și Sfântul Ioan al Crucii (Etude comparative entre la connaissance de Dieu a le Denis Pseudo-Aréopagite et Saint Jean de la Croix). In: AIGȘ, 2000-2001, 3-4, p.29-49.

*** Bartolomeu I, Patriarh ecumenic, cu prilejul decernării Diplomei Honoris Causa a Academiei Române (Bartolomeu I, Patriarche oecuménique, a l'occasion du décernement du Diplome Honoris Causa de l'Académie Roumaine). In: Academica, 2000, 10, nr. 12, p.11-13.

Basarab, Mircea. Dimensiunea culturală a hermeneuticii biblice și importanța ei pentru dialogul est-vest. Câteva observații (La dimension culturelle de la herméneutique biblique et son importance pour le dialogue est-vest. Quelques observations). In: Anuar, 1994-1996, 3, p.25-36.

Basarab, Mircea. Dimensiunea social-culturală și importanța ei pentru înțelegerea problematicii feminine în biserica ortodoxă (La dimension socio-culturelle et son importance pour la comprehension les problemes féminins dans l'église orthodoxe). In: RT, 2000, 10, nr. 3-4, p.111-129.

Basarab, Mircea. Unificarea europeană și biserica ortodoxă (L'union europeénne et l'église orthodoxe). In: CO, 1996, 1, nr. 2, p.73-88.

Băbuș, Emanoil. Creștinism și islamism în epoca umayadă și abasidă (Christianisme et islamisme a l'époque umayade et abasside). In: Studia Historica et Theologica. Iași, 2003, p.273-287.

Băbuș, Emanoil. Creștinismul arab între tradiție și teritorialitate (Le Christianisme arabe entre tradition et territorialité). In: ST, 2003, 55, nr. 1-2, p.60-69.

Băbuș, Emanoil. Uniatismul european. Bilanț și perspective (L'uniatisme européen. Bilan et perspectives). In: ST, 2003, 55, nr. 1-2, p.36-49.

Bădulescu, Dan. "Mărturisirile" Fericitului Augustin și actualitatea problematicii lor pentru tinerii zilelor noastre ("Les témoignages" de Saint Augustin et l'actualité de leurs problématiques pour les jeunes de nos jours). In: ST, 1999, 51, nr. 3-4, p.118-130.

Bădulescu, Dan. New Age: o pseudo-religie mondială (Une pseudo-religion mondiale). In: ST, 2000, 52, nr. 1-2, p.72-83.

Bădulescu, Dan. Raelienii, sectă cu pretenții științifice. Un punct de vedere ortodox (Les Raeliens, secte avec des prétentions scientifiques. Un point de vute orthodoxe). In: ST, 2003, 55, nr. 1-2, p.75-88.

Băjău, Ioan L. Norme și posibilități de sărbătorire în aceeași duminică a Sfintelor Paști de întreaga creștinătate (Normes et possibilités de fêter les Paques le même dimanche par la chrétienté entiere). In: AUC teol., 1998, 3, nr. 3, p.152-161.

Băjeu, Constantin. Cunoașterea lui Dumnezeu la Tertulian și Lactanțiu (Le savoir de Dieu a Tertulian et Lactanțiu). In: MO, 1997, 49, nr. 3-6, p.74-89.

*Bălașa, Dumitru. De la Zamolxe la Iisus Hristos (De Zamolxis a Jésus Christ). Bârda, Ed. Cuget Românesc, 2000, 90 p.

Bălăceanu-Stolnici, Constantin. Aspecte ecologie în tradițiile religioase (Des aspects écologiques dans les traditions religieuses). In: Argessis, 2001, 10, p.431-433.

Bârzu, Ligia; Ursu-Naniu, Rodica; Bohâlțea, Florica. Credințe și practici religioase în Europa preistorică și antichitatea greco-romană. Texte și comentarii (Croyances et pratiques religieux en Europe a l'époque de la préhistoire et de l'antiquité gréco-romain. Textes et commentaires). București, Ed. Fundației "România de Mâine", 2001, 276 p.

Bejan, Petru. Istoria semnului în patristică și scolastică (L'histoire du signe dans la patristique et la scolastique). Iași, Ed. Fundației "Axis", 1999, 286 p.

Belean, Nicolae. Imnurile religioase ale Bisericii Ortodoxe în primele veacuri creștine și în prezent (Les hymnes religieuses de l'église orthodoxe dans les premiers siecles chrétiens et a présent). In: AUVT teol., 1996-1998, 2-4, p.243-258.

Benga, Daniel. Patriarhul Chiril Lucaris și legăturile sale cu protestanții (Le Patriarche Chiril Lucaris et ses liaisons avec les protestants). In: BOR, 1997, 116, nr. 1-6, p.263-276.

Benyik, György. A magyar biblia előzményei (Les antécédents de la biblie hongrois). In: Ker. Sz., 2003, 14, nr. 7, p.4-5.

Bere, Constantin. Fundamentalismul - fenomen în actualitate (Fondamentalisme - phénomene actuel). In: Candela, 2004, nr. 2, p.113-127.

Bica, Ion. Erezii, schisme, controverse în Bizanț (Hérésies, schismes, controverses en Byzance). Pitești, Ed. Universității, 2004, 197 p.

Bica, Ion. Iconoclasmul bizantin: de la Leon al III-lea (717-741), până la prima restabilire a cultului sfintelor icoane (787) (L'iconoclasme byzantine: depuis Leon III jusqu'au premier rétablissement du culte des icônes saintes). In: BȘUP teol. ort., 2003, 8, nr. 1, p.18-27.

Bica, Ion. Teologia și spiritualitatea bizantină în prima jumătate a secolului al XIV-lea: isihasmul (La théologie et la spiritualité byzantine dans la premiere moitié du XIVe siecle: l'isihasme). In: BȘUP teol. ort., 2003, 8, nr. 1, p.43-51.

Bidian, Mircea. Sfântul Teodor Studitul și puterea imperială (Saint Théodore le Sudite et le pouvoir impérial). In: Studia t. ort., 2003, 48, nr. 1-2, p.257-273.

Bilavschi, George. Simboluri creștine în literatura ecleziastică din secolele II-III d.Chr. (Symboles chrétiens dans la littérature ecclesiastique du IIe-IIIe siecles ap.Chr.). In: Carpica, 2002, 31, p.51-58.

Bizău, Ioan. Incursions dans la biographie spirituelle et théologique du pere Boris Bobrinskoy. In: Anuar, 1998-2000, 5, p.267-304.

Bleiziffer, William Alexandru. Formarea permanentă a clerului - studiu juridico-canonic (Formation continuu du clergée - étude juridico-canonique). In: CCB, 2004, 7, nr. 1-2, p.162-187.

Bocșan, Nicolae; Cârja, Ion. Imaginea conciliului ecumenic Vatican I în presa românească din Transilvania (1869-1870) (L'image du Concile oeucménique Vatican Ier dans la presse roumaine de Transylvanie). In: AIGȘ, 2000-2001, 3-4, p.290-324.

Bocșan, Nicolae; Cârja, Ion. Participarea Episcopatului Român Unit și a Episcopatului Catolic Maghiar la Conciliul Ecumenic Vatican I (1869-1879) (La participation de l'Episcopat Roumain Uni et de l'Episcopat Catholique Hongrois au Concile Oecuménique Vatican I). In: Omagiu profesorului Magyari András emlékkönyv. Cluj-Napoca, 2002, p.69-79.

Bojoviæ, Bosko. Le patronage sur Chilandar (Mont Athos) et la légitimation du pouvoir princer In: Arta istoriei. Istoria artei. București, 2004, p.37-48.

Bolea, Nicolae. Iconoclasmul în istoriografia teologică românească (L'iconoclasme dans l'historiographie théologique roumaine). In: CO, 2000, 5, nr. 2, p.172-188.

Bolea, Nicolae. Sfântul Simeon noul teolog, epoca sa și opera sa (Le Saint Simeon, le nouveau théologien, son époque et son oeuvre). In: CO, 2002, 7, nr. 1, p.203-217.

Borca, Vasile. Interpretarea Vechiului Testament în lumina epistolelor sfântului Apostol Petru (L'interprétation du Vieux Testament a la lumiere des épîtres du Saint Apôtre Petru). In: O Mar., 1998, 3, nr. 3, p.141-163.

Borca, Vasile. Lumea și natura în concepția biblică vechi testamentară. Responsabilitatea omului pentru desăvârșirea creației (Le monde et la nature dans l'ancienne conception biblique testamentaire. La responsabilité de l'homme pour l'achevement de la création). In: RT, 1998, 8, nr. 4, p.73-94.

Borcea, Liviu. Repere cronologice ale unor vieți exemplare: Sfinții Trei Ierarhi (Reperes chronologiques, les Saints Trois Prélats). In: CO, 2003, 8, nr. 1, p.96-114.

Borta, Miluță Th. Prelegeri de istoria religiilor (Conférences - l'historie des religion). Bacău, Ed. Moldavia, 2001, 266 p.

Borta, Miluță Th.; Marin, Teodor. Istoria religiilor (L'histoire des religions). Bacău, Ed. Grigore Tăbăcaru, 1999, 285 p.

Bosco, Teresio. Don Bosco, istoria unui preot (Don Bosco, l'histoire d'un pretre). Bacău, Ed. Babel, 1999, 388 p.

Botiza, Ioan-Vasile. Keleti teológiák (Les théologies orientales). In: Ker. Sz., 2000, 11, nr. 11, p.27-28 ; nr. 12, p. 27-29; 2001, 12, nr. 1, p. 28-29.

Bozgan, Evantia; Bozgan, Ovidiu. Diplomația franceză despre viața religioasă a Bulgariei comuniste (La diplomatie française sur la vie religieuse de la Bulgarie communiste). In: Biserică, putere, societate. București, 2001, p.194-257.

Braga, Corin. La matiere d'Irlande. In: Trans. R, 2002, 11, nr. 3, p.14-39.

Braga, Corin. Saint Macaire et la quête du Paradis terrestre. In: Trans. R, 2003, 12, nr. 1, p.105-127.

Braniște, Ene; Braniște, Ecaterina. Dicționar enciclopedic de cunoștințe religioase (Dictionaire encyclopédique de savoirs religieux). Cuvânt înainte de: Cândea, Virgil. Caransebeș, s.n., 2001, 560 p.

Bratu, Mihăiță. Les notions de circonscriptible et d'incirconscriptible chez Saint Nicéphore de Constantinopole et Saint Théodore Stoudite In: Studia Histroica et Theologica. Iași, 2003, p.509-525.

Brătescu, Gheorghe, scriitor. Istoria lumii de apoi (L'histoire de l'autre monde). București, Ed. Semne, 2002, 320 p.

Breda, Nicu Ioan. Fidelitatea teologiei ortodoxe față de estetica primară a icoanei (La fidélité de la théologie orthodoxe pour l'esthétique primaire de l'icône). In: O Teol., 2001, 2, nr. 1, p.183-201.

Bude, Ioan. Mărturii biblice despre moștenirile din mozaism în terminologia și viața cultică a creștinismului primar (Témoignages bibliques sur les héritages du culte mosaïque dans la términologie de l'époque du christianisme primaire). In: Alt. B, 2001, 12, nr. 7-9, p.79-83.

Buduianu, Dumitru. Despre cultul sfinților (Sur le culte des saints). In: GA, 2002, 13, nr. 126, p.32-40.

Buruiană, Claudia. Occident și Ortodoxie. In: Euxin, 1997, nr. 1-2, p.239-245.

But-Căpușan, Dacian. Învățătura despre biserică în cărțile simbolice protestante (L'enseignement sur l'église dans les livres symboliques protestants). In: Studia t. ort., 2001, 46, nr. 1-2, p.203-218.

Buta, Marcel N. Teologia sfinților părinți despre Duhul Sfânt din secolul al IV-lea (La théologie des saints parents relatif au Saint Esprit au IVe siecle). In: O Teol., 2001, 2, nr. 4, p.208-228.

Buzalic, Alexandru. Biserica kieviană între decădere și renaștere spirituală. Secolele XIII-XVII (L'Église kievienne entre déclin et renaissance spirituelle. XIIIe-XVIIe siecles). In: Studia t. gr. cat. v., 2003, 48, nr. 1, p.39-61.

Buzalic, Alexandru. Spiritualitatea Bisericii Catolice Ucrainiene a secolului al XX-lea (La spiritualité de l'Église Catholique Ukraïnienne du XXe siecle). In: Studia t. gr. cat. v., 2004, 49, nr. 1, p.79-98.

Buzalic, Alexandru. Spiritualitatea creștinismului kievian de la apariție până în secolul XIII (La spiritualité chrétienne kievienne de suis l'apparition jusqu'au XIIIe siecle). In: Studia t. gr. cat. v., 2002, 47, nr. 2, p.47-61.

Buzalic, Alexandru. Spiritualitatea creștinismului kievian între secolele XVIII-XIX. Între evoluție și păstrarea identității (Spiritualité du Christianisme le Kiev. Entre évolution et identité). In: Studia t. gr. cat. v., 2003, 48, nr. 2, p.45-61.

Buzdugan, Dănuț-Ioan. Evoluția iconostasului în Biserica creștină (cu privire specială în Biserica primară, în Bizanț, în Biserica Rusă) (L'évolution de l'iconostase dans l'Eglise chrétienne (particulierement au sujet de l'Eglise primaire, de Byzance, de l'Eglise Russe). In: Anuar, 1994-1996, 3, p.323-336.

Carabă, Vasile Adrian. Pătrunderea literaturii teologico-filosofice apusene în Bizanțul Paleologilor (1261-1453) (La pénétration de la littérature théologique-philosophique occidentale dans le Byzance des Paleologues). In: TV, 2001, 11, nr. 1-7, p.183-201.

Carebia, Adrian. Acordul de la Augsburg - un pas important pe calea reconcilierii creștine (L'accord d'Augsburg - un pas important sur la voie de la réconcialiation chrétienne). In: Alt. B, 2000, 11, nr. 4-6, p.157-166.

Carebia, Adrian. Noi direcții ale ecumenismului secolului XXI (Nouvelles directions de l'oecuménisme au XXIe siecle). In: Alt. B, 2002, 13, nr. 7-9, p.113-116.

Carebia, Adrian. Schisma de la 1054 în istoriografia bisericească românească (Le schisme de 1054 dans l'historiographie ecclésiastique roumaine). In: RT, 2001, 11, nr. 2, p.51-65.

Carebia, Florin. Personalitatea patriarhului Fotie al Constantinopolului în contextul istoric, cultural și bisericesc din veacul al IX-lea (La personalité du patriarche Fotie de Constantinople dans le contexte historique, culturel et religieux du IXe siecle). In: Alt. B, 2003, 14, nr. 10-12, p.82-92.

Căliman, Gelu. Câteva ipostaze ale relației dintre biserică și ordinea politică (Hypostases de la relation entre l'église et l'ordre politique). In: MO, 2003, 55, nr. 1-4, p.124-128.

Căzan, Florentina. Religia în contexutl civilizației antice, medievale și în contemporaneitate (La reigion dans le contexte de la civilisation antique, médiévale et contemporaine). București, Ed. Oscar Print, 1999, 212 p.

Cândea, Virgil. Orgoliul lui Humbert de Moyenmoutier [Din istoria creștinismului] (L'orgueil de Humbert de Moyenmoutier [De l'histoire du christianisme]). In: MI, 2000, 34, nr. 3, p.50-52.

Cârstoiu, Justianian. Activitatea profetului Ilie, în viziounea Sf. Grigore de Nazianz și a Sf. Ioan Gură de Aur (L'activité du prophete Ilie dans la vision de Sf. Grigore de Nazianz et celui de Sf. Ioan Gură de Aur). In: BOR, 1998, 116, nr. 7-12, p.349-359.

Câteia, Adriana. Ÿđïăńáììüs - modelul neotestamentar al martiriului (Ÿđïăńáììüs - le modele néotestamentaire du martyre). In: Pontica, 2000-2001, 33-34, p.525-534.

Celac, Victor. Influența creștinismului asupra universalismului imperial roman (L'influence du christianisme sur l'universalisme impérial romain). In: PU, 2001, 4, nr. 1-2, p.84-86.

Celsie, George. Aspecte hristologice esențiale în operele lui Origen (Aspects hristologiques essentielles dans les oeuvres d'Origen). In: CO, 1996, 1, nr. 3, p.118-135.

*** Centenarul Institutului Bizantin al Asumpționiștilor (Centenaire de l'Institut Byzantin des Assomptionistes). In: CO, 2003, 8, nr. 1, p.355-363.

*** Charta oecumenica. Liniile directoare pentru cooperarea crescândă între Bisericile din Europa (Charta oecumenica. Les lignes directrice pour la coopération entre les Eglises d'Europe). In: TV, 2001, 11, nr. 8-12, p.174-180.

Cherciu, Viorel Dorel. Disecția unui eșec - ecumenismul (L'oecuménisme - la dissection d'un éches). In: AUVT teol., 1999-2001, 5-7, p.147-155.

Chifăr, Nicolae. Clement Alexandrinul - fondatorul teologiei științifice creștine (Clement Alexandrinul - le fondateur de la théologie scientifique chrétienne). In: Alt. B, 1999, 10, nr. 10-12, p.6-14.

Chifăr, Nicolae. Filip Melanchton (1497-1560) teoreticianul teologiei luterane (Filip Melanchton le théoreticien de la théologie luthérainne). In: AȘUI teol., 1997-1998, 4, p.119-128.

Chifăr, Nicolae. Iconologia Sfântului Ioan Damaschinul în contextul disputelor iconoclaste din secolul al VIII-lea (L'icônologie du Saint Ioan Damaschinul dans le contexte des disputes icônoclastes du VIIIe siecle). In: TV, 2000, 10, nr. 1-6, p.113-126.

Chifăr, Nicolae. Istoria creștinismului. Vol. I-II (L'histoire du christianisme). Iași, Ed. Trinitas, 1999-2000, 176, 327 p.

Chifăr, Nicolae. Învățătura despre înviere la apologeții creștini (La doctrine sur la résurrection chez les apologistes chrétiens). In: Tibiscum, 2000, 10, p.93-101 ; în lb.germană, p. 103-114.

Chifăr, Nicolae. Ortodoxia în confruntare cu arianismul. Episcopatul apusean în apărarea crezului niceean (L'Orthodoxie en confrontation avec l'arianisme. L'Episcopat de l'ouest a la défense du credo nicéen). In: AȘUI teol., 1997-1998, 4, p.187-202.

Chifăr, Nicolae. Poate fi considerat Sfântul Epifanie al Salaminei un promotor al iconoclasmului? (Peut être considéré le Saint Epifanie de Salamine un promoteur de l'icônoclasme?). In: TV, 2000, 10, nr. 1-6, p.144-158.

Chifăr, Nicolae. Puterea imperială bizantină și cultul icoanelor în secolul al VIII-lea (Le pouvoir impérial byzantin et le culte des icônes le VIII-e siecle). In: AȘUI teol., 1999-2000, 5, p.131-142.

Chifăr, Nicolae. Sfântul Ambrozie al Milanului (339-397) apărător al ortodoxiei niceene în Imperiul roman de Apus (Le Saint Ambrozie de Milan défenseur de l'ortodoxie nicéenne dans l'Empire romain de l'Ouest). In: TV, 1997, 7, nr. 7, p.67-78.

Chifăr, Nicolae. Sinodalitatea ca mijloc de combatere a fenomenului sector (Le synode comme moyen de combat du phénomene sectaire). In: AȘUI teol., 2001, 6, p.47-57.

Chifăr, Nicolae. Sinodul al VII-lea ecumenic. Moment marcant al încheierii disputelor hristologice (Le VIIe synode oecuménique. Moment marquant de l'achevement des disputes hristologiques). In: Alt. B, 2000, 11, nr. 7-9, p.12-22.

Chifăr, Nicolae. Teologia iconoclastă a împăratului Constantin al V-lea și Sinodul de la Hieria (754) (La théologie icônoclaste de l'empereur Constantin V et le Synode de Hieria). In: Studia Historica et Theologica. Iași, 2003, p.289-299.

Chifăr, Nicolae. Unitate în diversitate. Evoluția istorică a bisericilor în primul mileniu creștin (L'évolution historique des églises pendant le 1er millénaire chrétien). In: RT, 2003, 13, nr. 4, p.34-44.

*Chiriac, Laurențiu. Interferențe religioase între "Republica Christiana" și islamul Otomanilor (Interférences religieuses entre la "République Christiana" et l'islam des Ottomans). In: CEH, 2000, 6, p.85-96.

Chirilă, Ioan. Bazele biblice ale misticii iudaice (Les bases bibliques de la mystique judaique). In: SH, 2002, 2, p.192-203.

Chirilă, Ioan. Cunoașterea lui Dumnezeu în lumina teologhisirii Sfinților Trei Ierarhi (La connaissance du Dieu dans la lumiere de la théologie des Saints Trois Prélats). In: Studia t. ort., 1998, 43, nr. 1-2, p.147-155.

Chirilă, Ioan. Elemente de introducere în opera exegetică a lui Filon din Alexandria (Éléments introductif dans l'oeuvre exégétique de Filon d'Alexandrie). In: Studia t. ort., 2002, 47, nr. 1-2, p.3-18.

Chirilă, Ioan. Elementele structurale ale identității religioase iudaice (Eléments structurals de l'identité religieuse judaïque). In: SH, 2003, 3, p.207-213.

Chirilă, Ioan. Qumran și Mariotis. Două sinteze ascetice (Qumran et Mariotis. Deux sintheses ascétiques). Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000, 141 p.

Chirilă, Ioan. Tora sau Legea și Mesia în gândirea biblică vechitestamentară și în iudaismul contemporan (Tora ou La loi et le Messie dans la pensée biblique anciennetestamentaire et dans le judaisme contemporain). In: Anuar, 1994-1996, 3, p.37-50.

Chiriță, Romulus. Relația dintre teologie și filosofie în creația lui Origene (La relation entre théologie et philosofie dans la création d'Origene). In: Buletinul științific al Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" Brașov. Brașov, 2003, p.180-185.

Chiriță, Romulus. Tertulian - creștinismul ca antimetafizică (Tertulian - le christianisme comme anti-métaphisique). In: Buletinul științific al Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" Brașov. Brașov, 2003, p.186-190.

Ciulei, Marian D. Antropologia Sfântului Atanasie cel Mare (L'anthropologie du Saint Atanasie cel Mare). In: BO, 2002, 4, nr. 1, p.124-163.

Ciulei, Marian D. Expunere succintă a antropologiei patristice din primele trei secole (Exposé succint de l'anthropologie patristiques des premiers trois siecles). In: BO, 2001, 3, nr. 1, p.32-94.

Ciulei, Marin. Învățătura despre om la Sfântul Vasile cel Mare (La doctrine sur l'homme chez le Saint Vasile cel Mare). In: BO, 2000, 2, nr. 1, p.21-65.

Cizek, Alexandru. Le saint comme martyr et psychagogue: Quelques remarques sur l'image ambiguë de Robert d'Arbrissel dans les sources littéraires latines. In: CIC, 2002, 3, nr. 1, p.38-68.

Cobzaru, Daniel. Organizarea bisericească în lumina legislației sinoadelor locale de la Antiohia (341) și Sardica (343) (L'organisatioon ecclésiastique a la lumiere des synodes locaux d'Antiohia et de Sardica). In: Ortodoxia, 2001, 52, nr. 1-2, p.94-105.

Cojea, Vasile D. Lumini și umbre. Pagini de istorie adventistă (Lumiere et hombre. Pages d'histoire adventiste). București, Ed. Card, 2001, 487 p.

Cojoc, Marin. Papa Grigorie cel Mare și Ilyricul Oriental (Le pape Grégoire le Grand et Illyria Orientale). In: Studia Historica et Theologica. Iași, 2003, p.255-271.

Cojoc, Marin. Teritoriile illyricului dunărean din perspectiva epistolelor papale (Les territoire illyrique du Danube a travers les lettres papales). In: MO, 2003, 55, nr. 5-8, p.102-120.

Coman, Constantin. Istorie și dezvoltare în Evanghelia după Marcu (Histoire et développement dans l'Evangile selon Marcu). In: ST, 1999, 51, nr. 3-4, p.14-23.

Coman, Constantin. Sfântul Evanghelist Luca, autorul epistolelor pastorale - o ipoteză (Le Saint Évangéliste Luca, l'auteur des épîtres pastorales - une hypothese). In: BOR, 1998, 116, nr. 7-12, p.360-370.

Corbu, Adrian. Istoria politică a epocii Noului Testament (L'histoire politique de l'époque du Nouveau Testament). In: Alt. B, 1997, 8, nr. 7-9, p.83-91.

Cornea, Andrei. Theological anti-semitism. In: SH, 2001, 1, p.35-52.

Corneanu, Nicolae. Ecouri mai noi ale vieții Sfântului Antonie (Echos plus récents de la vie de Saint Antoine). In: Columna, 2003, 4, nr. 13-16, p.29-31.

Coroi, Artur. A római katolikus egyházközösség története (L'histoire de la communauté religieuse catholique). Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2000, 211 p.

Cosma, Ioan. Sfântul Maxim Mărturisitorul - o încercare de biografie (Saint Maxime - essai de biographie). In: O Teol., 2002, 3, nr. 1, p.168-184.

Costin, Neagu N. Rolul împăraților în convocarea Sinoadelor Ecumenice (Le rôle des emperreurs romains dans la convocation des Synodes Oecuméniques). In: MO, 2003, 55, nr. 1-4, p.84-92.

Cotan, Claudiu Constantin. Biserica Ortodoxă Bulgară în secolul al XIX-lea (L'Eglise Orthodoxe Bulgare au XIXe siecle). In: Biserică, putere, societate. București, 2001, p.59-84.

Cotan, Claudiu Constantin. Biserica Ortodoxă în sud-estul european. Geopolitica Ortodoxiei (L'église Orthodoxe au sud-est européen. La Géopolitique de l'Ortodoxie). In: Studii de istoria bisericii. București, 2000, p.5-26.

Cotan, Claudiu Constantin. Neomartiri în biserica ortodoxă greacă (Néomarthyres dans l'église orthodoxe grecque). In: MO, 2001, 53, nr. 3-4, p.35-68.

Cotan, Claudiu Constantin. Serbia și biserica ortodoxă sârbă în secolul al XIX-lea (La Serbie et l'église orthodoxe serbe an XIXe siecle). In: AUC teol., 1998, 3, nr. 3, p.31-44.

Cotan, Claudiu Constantin. Stat, naționalism și emancipare bisericească în Grecia (1830-1850) (Etat, nationalisme et émancipation ecclésiastique en Grece). In: Biserică, putere, societate. București, 2001, p.85-106.

Covan, Adrian V. Girolamo Savonarola, un Ioan Botezătorul al Evului Mediu (Girolamo Savonarola, un Saint Jean du Moyen Âge). In: Alt. B, 2002, 13, nr. 1-3, p.64-69.

Crăciun, Casian. Sfinții Trei Ierarhi și învățământul teologic (Les Saints Trois Prélats et l'enseignement théologique). In: RT, 2000, 010, nr. 3-4, p.42-50.

Crăciun, Corneliu. Pontificatul lui Grigore cel Mare (Le pontificat de Grigore le Grand). In: Hyperboreea, 1999, 2, nr. 1, p.8-13.

*** Creștinarea Armeniei, o sărbătoare a lumii civilizate (Mise au baptême de l'Arménie, une fête du monde civilisé). București, Ed. Ararat Tiped, 2001, 92 p.

Cristescu, Vasile. Relația reciprocă dintre tip și prototip în învățătura despre cinstirea icoanelor a Sfântului Ioan Damaschinul (La relation réciproque entre type et prototype dans l'enseignement de considération des icônes du Saint Ioan Damaschinul). In: TV, 2000, 10, nr. 1-6, p.127-143.

Cristolovean, Corina. La "fin-de-siecle" entre décadence et avant-garde. In: Studia philol., 1998, 43, nr. 1, p.107-112.

Cuceu, Codruța. Dialogul interreligios iudaism-islam (La dialogue inter-religieux entre judaïsme-islam). In: Tribuna, 2002, 1, nr. 3, p.16.

*** Cum au fost închise mănăstirile din RSS Moldovenească (Comment ou a fermé les monasteres de RSS Moldave). In: Cugetul, 2000, nr. 1, p.51-55.

Damian, Ștefan. Giovanni da Capestrano. Il mistero delle sue reliquie. In: Trans. R, 2003, 12, nr. 3, p.78-84.

Dan, Cosmin. Controversa palagiană (La controverse palagienne). In: Alt. B, 1997, 8, nr. 1-3, p.30-40.

Dana, Dan. Zalmoxis in Christian context. In: EN, 1999-2000, 9-10, p.275-305.

Dani, Dorinel. Cauze ale mișcării de la Oxford din Biserica Anglicană (Causes du Mouvement d'Oxford de l'Eglise Anglicaine). In: RT, 2000, 10, nr. 2, p.111-127.

Dani, Dorinel. Din relațiile Bisericii anglicane cu Biserica romano-catolică și cu luteranismul, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (Des relations de l'Eglise anglicaine avec l'Eglise romaino-catholique et luthéraine). In: O Mar., 1999, 4, nr. 4, p.200-209.

Dani, Dorinel. Dispute doctrinare în Anglia după mișcarea tractariană (Débats doctrinaires en Angleterre apres le mouvement "tractariane"). In: Anuar, 1998-2000, 5, p.99-118 ; O Mar., 1999, 4, nr. 4, p. 162-183.

Dani, Dorinel. Disputele teologice între Sfântul Chiril al Alexandriei și Nestorie al Constantinopolului (Disputes théologiques entre Saint Chiril d'Alexandrie et Nestorie de Constantinople). In: Grai maramureșean și mărturie ortodoxă. Baia Mare, 2001, p.233-253.

Dani, Dorinel. Mișcarea de la Oxford (Le mouvement d'Oxford). Cuvânt înainte de: Jivi, Aurel. Baia Mare, Ed. Umbria, 1999, 249 p.

Dani, Dorinel. O scurtă privire asupra evoluției anglicanismului până la începutul secolului al XIX-lea (Bref opperçu sur l'évolution de l'anglicanisme). In: Anuar, 1996-1998, 4, p.119-132 ; Studia t. ort., 2001, 46, nr. 1-2, p. 51-69.

Dani, Dorinel. Ortodocșii ruși și români la Sinodul unionist de la Ferrara-Florența (1438-1439) (Les Orthodoxes russes et roumains au Sinode unioniste de Ferrara-Florence). In: O Mar., 2001, 6, nr. 6, p.179-194.

Dani, Dorinel. Patriarhul Fotie în literatura teologică românească (Le patriarche Fotie dans la littérature théologique roumaine). In: O Mar., 1998, 3, nr. 3, p.204-215.

Dani, Dorinel. Rezultatele Mișcării de la Oxford (Les résultats du mouvement d'Oxford). Cuvânt înainte de: Jivi, Aurel. Baia Mare, Ed. Umbria, 1999, 172 p.

Dani, Dorinel. Societatea engleză și Mișcarea de la Oxford (La société anglaise et le Mouvement d'Oxford). In: O Mar., 1999, 4, nr. 4, p.184-199.

Daniel, Ernő. A vértanuákták kora (L'ere des documents de martyre). In: Ker. Sz., 2002, 13, nr. 8, p.29-32.

Danilov, Maria. Mișcarea biblică în Basarabia. Aspecte misionare (1817-1829) (Le mouvement biblique en Bessarabie. Aspects missionaires). In: D Rom., 2001, 8, nr. 2, p.45-53.

Danilov, Maria. Probleme misionare în Basarabia secolului al XIX-lea (din dosarele secrete ale arhivei Consistoriului Duhovnicesc din Chișinău) (Problemes missionnaires en Bessarabie aux XIXe siecle - les dossiers secrets des archives du Consistorium de Chișinău). In: Tyragetia, 2004, 13, p.131-138.

Danilov, Maria. Revista tipografiei eparhiale la 1910 (La revue de l'imprimerie épiscopale en 1910). In: Tyragetia, 2002, 11, p.203-214.

Dante, Francesco. Pio IX e la Chiese Orientali. In: AIIR, 2004, 1, p.68-77.

David, Petru I. Invazia sectelor (L'invasion des sectes). București, Ed. Crist-1, 1997, 510 p.

David, Petru I. Sectologie (). Constanța, Ed. Sfintei Arhiepiscopii a Tomisului, 1998, 428 p.

Dârle, Cornel. La rădăcinile ideii europene (Aux racines de l'ideé européenne). In: Studia t. cat., 1998, 43, nr. 1, p.29-37.

Dârle, Cornel. Repere istorico-liturgice asupra tainei căsătoriei (Reperes historiques-liturgiques sur le mystere du mariage). In: Studia t. gr. cat. v., 2000, 45, nr. 2, p.39-46.

Dârle, Cornel. Sacramente, sacramentalitate și unitatea bisericii în secolele II-III (Sacraments, sacramentalité et l'unité de l'église). In: Studia t. gr. cat. v., 2002, 47, nr. 2, p.3-14.

Dârle, Cornel. Sacramente și economie sacramentală în scrieri patristice ante-niceene (Sacraments et économie sacramentelle en écrits patristiques anté-nicéennes). In: Studia t. gr. cat. v., 1999, 44, nr. 1-2, p.17-40.

Deac, Dumitru. Ein Schisma in des Bulgarischen Orthodoxen Kirche. In: Studia t. cat., 2002, 47, nr. 4, p.15-22.

Diac, Radu. Viața Sfântului Apostol Pavel (La vie de Saint Apôtre Paul). Prefață de: Corneanu, Nicolae. București, Ed. Anastasia, 2002, 212 p.

Diaconu, Luminița. Le coeur et ses fonctions dans les écrits théologiques aux XII-eme et XIII-eme siecles. In: CIC, 2002-2003, 3-4, nr. 2-1, p.269-283.

Diaconu, Luminița. La conception abélardienne du péche. In: Trans. R, 2003, 12, nr. 2, p.131-142.

Diósi, Dávid. Quamrán és az öskeresztények avagy veszélyben a kereszténység (Quamran et le christianisme ancestral). Kolozsvár, Polis Kiadó, 1998, 112 p.

Doboș, Fabian. Probabilismul înainte de suprimarea Ordinului Iezuit (La probalité avant la suppression de l'Ordre des Jésuites). In: BI, 2003, nr. 4, p.159-165.

*Dobzeu, Mina. Sf. Grigorie Palama. In: CEH, 2000, 6, p.125-127.

Donos, Alexandru. Aspecte din istoria Bisericii Ortodoxe din R.S.S. Moldovenească din perioada 1944-1953 (Aspects de l'histoire de l'Eglise Orthodoxe de RSS Moldave). In: RIM, Chișinău, 2000, nr. 1-2, p.28-34.

Donos, Alexandru. Regimul totalitar sovietic și Biserica Ortodoxă în R.S.S.M. (1944-1953) (Le régime totalitaire soviétique et l'Eglise Orthodoxe en R.S.S.M.). In: C Ist., 2003, nr. 7, p.18-21.

Dorneanu, Neculai. Mănăstirea Penteli din Grecia. Trecut și prezent în slujba Bisericii și a neamului (Le Monastere Pentili de Grece. Passé et présent au service de l'Eglise et du peuple). In: Candela M, 2000, 9, nr. 3, p.29.

Dragoș, Călin. Perspective în teologia ortodoxă contemporană (Perspectives dans la théologie orthodoxe contemporaine). In: O Teol., 2000, 1, nr. 1, p.176-189 ; 2001, 2, nr. 1, p. 164-182.

Drăghici, Adrian. Elemente de hristologie și cosmologie soteriologică în gândirea Sfântului Atanasiu cel Mare (Éléments de hristologie et cosmologie sothériologique dans la penseé du Saint Atanasie cel Mare). In: BO, 2001, 3, nr. 1, p.138-181.

Drăghici, Adrian. Gnoză și îndumnezeire. Cunoașterea lui Dumnezeu în viziunea Părinților Răsăriteni (Gnose et la connaissance du Dieu dans la vision des Prêtres Orientals). In: BO, 2002, 4, nr. 1, p.39-95.

Drăgulin, Gheorghe I. Aghiografia - o ramură istorică reînnoită în Biserica Ortodoxă din veacul nostru (L'aghiographie - un branche historique renouvelée dans l'Eglise Orthodoxe de notre siecle). In: BOR, 1998, 116, nr. 1-6, p.283-294.

Drăgulin, Gheorghe I. Aria de propovăduire evanghelică a Sfântului Apostol Filip. Încercare de abordare a problemei dintr-o altă perspectivă (L'aire de propagation évangélique du Saint Apostol Filip. Essai d'aboder le probleme d'un autre perspective). In: BO, 2002, 4, nr. 1, p.180-193.

Drăgulin, Gheorghe I. Enigma "Epistolei a VII-a" pseudoareopagitice și o posibilă elucidare a ei din perspectiva teologiei ortodoxe. Irenism și premise areopagitice de cunoaștere religioasă autentică (L'énigme de "l'Epître VII" pséudoaréopagitique et une possible élucidation de la perspective de la théologie orthodoxe. Irenisme et prémisses aréopagitique de connaissance religieuse authentique). In: CO, 1996, 1, nr. 2, p.49-72.

Drăgulin, Gheorghe I. Era creștină. Metoda calculării și posterioritatea ei științifică (L'ere chrétienne. La methode du calcul et sa postériorité scientifique). In: CO, 1996, 1, nr. 3, p.3-19.

Drăgulin, Gheorghe I. Nicolae I în istoria papalității. Poziții ale istoriografiei din ultimele decenii (Nicolae I dans l'histoire de la papalité. Positions de l'historiographie des dernieres décennies). In: Ortodoxia, 2001, 52, nr. 3-4, p.11-24.

Drăgulin, Gheorghe I. Părintele erei creștine, ieromonahul Dionisie Smeritul, o prezență milenară pe meridianele culturii mondiale (Le pere de l'ere chrétienne, le moine Dionisie, présence millénaire dans la culture mondiale). In: AUSH ist., 1999, 2, p.157-159 ; MO, 2000, 52, nr. 3-4, p. 118-120.

Drăgulin, Gheorghe I. Preaînvățatul Dionisie Tomotanul (+ aprox.555) - propunătorul erei universale de la nașterea lui Hristos (L'érudit Dionisie Tomitanul - celui qui propose l'ere univserselle depuis la naissance du Christ). In: CO, 1998, 3, nr. 1-2, p.155-158.

Drăgulin, Gheorghe I. Propovăduirea Sfântului Apostol Andrei în Sciția Mică (La propagation du Saint Apôtre Andrei en Scythia Minor). In: BOR, 1999, 117, nr. 7-12, p.445-453.

Dudnic, Veronica. Relația biserică-stat în Republica Socialistă Sovietică Moldovenească de la Stalin la Hrusciov (La relation église-état dans la République Socialiste Soviétique Moldave depuis Stalin jusqu'a Hrusciov). In: Societate și civilizație. Târgu-Mureș, 2002, p.206-215 ; AIO, 2003, 4, p.51-67.

Dumea, Claudiu. Vicarul. Un "dușman personal" al lui Hitler: papa Pius al XII-lea (Le vicaire. Un "ennemi personnel" de Hitler - le pape Pius XII). In: BI, 2003, nr. 4, p.166-185.

*Dumea, Emil. Teme de istorie a Bisericii (Themes d'histoire de l'Eglise). Iași, Ed. Sapientia, 2002, 629 p.

Dumitrașcu, Nicu. Atanasie și Sinodul de la Tyr (335) (Atanasie et le Synode de Tyr). In: O Teol., 2001, 2, nr. 1, p.56-68.

Dumitrașcu, Nicu. Cele șapte personalități de la Niceea (325) (Les sept personnalités de Niceea). Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2001, 240 p.

Dumitrașcu, Nicu. Considerații asupra primei perioade iconoclaste (Considérations sur la premiere période iconoclaste). In: Alt. B, 1995, 6, nr. 10-12, p.47-55.

Dumitrașcu, Nicu. Misiunea Sfântului Vasile cel Mare în Armenia (La mission de Saint Basil en Arménie). In: O Teol., 2002, 3, nr. 1, p.3-10.

Dumitrașcu, Nicu. O misiune specială a Sfântului Vasile cel Mare: o confruntare cu împăratul Valens (1) în Viziunea celor doi Sfinți Grigorie, de Nyssa și de Nazians (Une mission particuliere de Saint Basil: confrontation avec l'emperreur Valens dans la Vision des deux Saints Grégoire, de Nyssa et de Nazians). In: O Teol., 2002, 3, nr. 2, p.62-73.

Dumitrașcu, Nicu. Teologi pre- și post-niceeni. Misiunea Bisericii creștine în termeni patristici (Théologiens pré- et postnicéens. La mission de l'Eglise chrétienne). Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2002, 184 p.

Dumitrașcu, Nicu. Trei emisari ai lui Valens în vederea pregătirii misiunii Sfântului Vasile cel Mare în Armenia (Trois émissaires de Valens changés a préparer la mission de Saint Basil en Arménie). In: O Teol., 2001, 2, nr. 4, p.20-29.

Dumitrașcu, Sever. Creștinismul apostolic și răspândirea lui. O ipoteză (Le christianisme apostolique et sa diffusion). In: Anuar, 1998-2000, 5, p.53-55.

Dumitrescu, Horia. Biserica Ortodoxă a Greciei (L'Eglise Orthodoxe de la Grece). In: BȘUP teol. ort., 2003, 8, nr. 1, p.182-202.

Dumitrescu, Horia. Reforma lui Jean Calvin. In: BȘUP șt. soc. um., 2003, 6, nr. 2, p.89-95.

Dumitru, Radu I. Biserica în viziunea ortodoxă și concepțiile sectare (L'église dans la vision orthodoxe et les conceptions sectaires). In: ST, 1997, 49, nr. 3-4, p.3-21.

*Dură, Ioan. Câteva precizări privind data și denumirile celei de a doua sesiuni a celui de al VI-lea Sinod ecumenic (Quinisext sau Trulan) (Quelques précisions concernant la date et les dénominations de la deuxieme session du VIe Synode oecuménique). In: BOR, 1992, 110, nr. 1-3, p.158-162.

*Dură, Ioan. Mărturii inedite despre Schitul Prodromul de la Sfântul Munte Athos (Témoignages inédits sur le Couvent Prodromul de la Montagne Sainte Athos). In: GB, 1993, 50, nr. 4-6, p.135-136.

*Dură, Ioan. Unele aspecte ale organizării așezămintelor monahale și ale vieții monahale de la Sfântul Munte Athos (Quelques aspects de l'organisation des établissements monacals et de la vie monacale de la Montagne Sainte Athos). In: GB, 1991, 50, nr. 1-3, p.135-136.

Dură, Nicolae. Bisericile Europei și "Uniunea Europeană", ecumenism, reconciliere creștină și unitate europeană (Les églises de l'Europe et l'Union Européenne). In: ST, 2001, 53, nr. 3-4, p.102-117.

Dură, Nicolae. Codul de drept canonic (latin). Principiile ecleziologico-canonice anunțate de constituția apostolică "Sacre disciplinae leges" (Le code de droit canonique (latin). Les principes ecclésiastique-canoniques ennoncés par la constitution apostolique "Sacre disciplinae leges"). In: Ortodoxia, 2002, 53, nr. 1-2, p.25-40.

*Dură, Nicolae. Le régime de la synodalité selon la législation canonique conciliaire, oecuménique, du I-er millénaire (). București, Ed. Ametist, 1999, 1023 p.

Dușe, Călin Ioan. Integrarea Sfântului Simeon Noul Teolog în spiritualitatea răsăriteană (L'intégration de Saint Simeon a la spiritualité orientale). In: O Teol., 1991-2001, p.140-145.

Dușe, Călin Ioan. Viața duhovnicească a Sfântului Simeon Noul Teolog (La vie confessionnelle du Saint Simeon Noul Teolog). In: CO, 1999, 4, nr. 2, p.144-162.

*Duțu, Cătălina. De la războiul de nimicire la toleranță - Islamul clasic despre lumea musulmană (De la guerre de l'annéantissement de la tolérance - l'Islam classique sur le monde musulman). s.l., Ed. Paralela 45, 2002, 192 p.

Ene, Ionel. Sinodul al II-lea ecumenic. Condiții istorice și participanți (Le IIeme synode oecuménique. Conditions historiques et participants). In: RTSAA, 1999, 3, nr. 4, p.132-140 ; GA, 2002, 13, nr. 128, p. 23-32.

Ene, Ionel. Sinodul al VII-lea ecumenic. In: RTSAA, 2000, 4, nr. 6, p.89-106.

Ene, Ionel. Unirea de la Brest-Litovsk (1596) și sinoadele greco-catolicilor ruteni de la 1575 la 1700 (L'Union de Brest-Litovsk et les sinodes gréco-catholiques). In: Cercetare și istorie într-un nou mileniu. Galați, 2002, p.349-368.

Enoiu, Romica. Cărțile de cult în bisericile vechi orientale (Les livres de culte dans les anciennes églises orientales). In: Ortodoxia, 2000, 51, nr. 1-2, p.86-97.

Enoiu, Romica. Taina botezului și mirungerii în bisericile vechi orientale (Le sacrement du baptême et de l'onction dans les anciennes églises orientales). In: ST, 1999, 51, nr. 3-4, p.90-102.

Erdő, Péter. Die Entwicklung der rechtlichen Beziehungen zwischen Kirche und Staat in Ungarn. In: Studia iuris., 1999, 44, nr. 2, p.3-28.

Erneanu, Corneliu Ilie. Sfântul Simeon Noul Teolog - model de teologhisire în rugăciune (Le Saint Simeon le Nouveau Théologue - modele de parler de Dieu dans la priere). In: Anuar, 1994-1996, 3, p.185-192.

Ețco, Diana. Seminarul teologic din Chișinău în perioada reformelor din anii 60 ai sec. al XIX-lea (Le Séminaire Théologique de Chișinău pendant les réformes des années 60 du XIXe siecle). In: RIM, Chișinău, 2003, nr. 1-2, p.86-92.

Fábián, István. Aspecte socio-istorice ale convertirilor. Studiu de caz: popoarele germanice (Aspects socio-historiques de conversions. Etude de cas: les peuples germaniques). In: AIGȘ, 2002-2003, 5-6, p.112-121.

Fábián, István. Religie și societate la popoarele germanice: de la tribalism păgân la imperiul creștin. Dimensiuni istoriografice (Religion et société chez les peuples germaniques: de l'état de tribes païens a l'Empire chrétien. Dimensions historiographiques). In: AIGȘ, 2000-2001, 3-4, p.353-364.

Farcaș, Simona. Cultul lui Mithras și răspândirea sa în lumea greco-romană (Le culte de Mithras et sa propagation dans le monde greco-roumain). In: Zargidava, 2004, 3, p.101-113.

Farmati, Anna. Codex Aureus. In: Ny Ir K, 1999, 43, nr. 1-2, p.85-91.

Fedorov, Ioana. Versiunea arabă a Vieții Sfintei Paraschiva cea Nouă de Macarie az-Za'îm din Alep (La version arabe de la Vie de la Sainte Paraschiva la Nouvelle par Macarie az-Za'îm d'Alep). In: CIC, 2002-2003, 3-4, nr. 2-1, p.319-334.

Ferencz, Árpád. Fajezetek a valláspedagógia történetéből (Pages d'histoire de la pédagogie religieuse). Kolozsvár, Studium Kiadó, 2000, 95 p.

Ferenț, Eduard. Teologia fundamentală a sacramentelor și Euharistitia în Evul Mediu și Epoca Modernă (La Théologie fondamentale des sacrements et l'euharistie au Moyen Age et a l'Age Moderne). București, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice, 2002, 456 p.

Ferenț, Iosif. Pnevmatologia Sfântului Vasile cel Mare după scrierea "Contra lui Eunomie" (La prevmatologie du Saint Vasile cel Mare d'apres l'écriture "Contre Eunomie"). In: RT, 1998, 8, nr. 4, p.55-72.

Firca, Iova. Cosmogonia biblică și teoriile științifice (La cosmogonie biblique et les théories scientifiques). Cuvânt înainte de: Galeriu, Constantin. Binecuvântare de: Cormanu, Nicolae I.P.S. Mitropolitul Banatului. București, Ed. Anastasia, 1998, 221 p.

Flusin, Bernard; Năstase, Dumitru; Bojoviæ, Bosko; Guran, Petre; Năsturel, Petre Ș.; Cazacu, Matei; Cernovodeanu, Paul; Cristea, Ovidiu; Păun, Radu G.; Barbu, Violeta; Mureșan, Dan Ioan; Pippidi, Andrei; Cantacuzene, Jean Michel; Godin, André. L'empereur hagiographe. Culte des saints et monarchie byzantine et post-byzantine (). Textes reunis et présentés par: Guran, Petre. avec la collaboration de: Flusin, Bernard. București, New Europe College, 2001, 375 p.

Fodac, Florina. Les controverses christologiques au temps des Comnenes (1081-1185). Premises doctrinaires et échos artistiques In: Studia Histroica et Theologica. Iași, 2003, p.331-350.

Fodor, György. Aki szerette a békét, a jogot és Danté [XV. Benedek pápa] (Le pape Benedict XV celui qui a aimé la paix, le droit et Dante). In: Ker. Sz., 2002, 13, nr. 3, p.24-25.

Fodor, György. Az üldözők, az üldözöttek és a hatalom (Les opprésseurs, les oppressés et le pouvoir). In: Ker. Sz., 2003, 14, nr. 1, p.12-13.

Fodor, György. Emléke előtt mindannyian kicsinynek érezzük, magunkat [Maica Tereza] (On se sent tous insignifiants devant sa mémoire). In: Ker. Sz., 2003, 14, nr. 10, p.19-21.

Fodor, György. A "rendkívüli tudós doktor" emlékezete. Tiz éve avalták boldoggá Ioannes Duns Scotust (Le souvenir du "docteur savant". Il y a dix ans on a conféré a Ioanes Duns Scotust le titre "d'heureux"). In: Ker. Sz., 2003, 14, nr. 3, p.23-25.

Frasin, Irina. Islamul și Europa. In: Candela, 2004, nr. 1, p.114-124.

*** Funcția pastorală a arhivelor bisericești (La fonction pastorale des archives réligieuses). In: PM, 2002, 1, p.19-38.

Fundoianu, B. Iudaism și elenism (Judaisme et hellénisme). Ediție, note și prefață de: Volovici, Leon; Zăstroiu, Remus. București, Ed. Hasefer, 1999, 204 p.

Furtună, Ioan. Procesul legislativ al Bisericii Catolice în secolul XX (Le processus législatif de l'Eglise Catholique au XXe siecle). In: Societate și civilizație. Prof. dr. Marcel Știrban. Târgu-Mureș, 2002, p.115-121.

Furtună, Petru; Țurcanu, Ion. Biserica din Basarabia în anii 50-60 ai sec. XX (L'église de Bessarabie dans les années 50-60 du XXe siecle). In: Pergament, 2000-2001, 3-4, p.91-96.

Gabor, Adrian. Biserică și Stat în primele trei secole (Eglise et Etat aux premiers siecles). In: Slujitor al Bisericii și al Neamului. Cluj-Napoca, 2002, p.179-190.

Gain, Benoît. Des prélats orientaux a Saint-Germain-des-Prés en 1714 In: Închinare lui Petre Ș.Năsturel la 80 de ani. Brăila, 2003, p.615-621.

Galántai, Orsolya; Ruff, Tibor. Jézus szenvedése - orvosi szemmel (Les souffrances de Christ - avec les jeux du médecin). In: Ker. Sz., 2001, 12, nr. 4, p.5-7.

Gavriluță, Nicu. Arthur Weigall și "globalizarea" unor motive precreștine în religia lui Iisus (Arthur Weigall et "la globalisation" de certains motifs préchrétiens dans la religion de Jésus Christ). In: AȘUI soc-pol., 2000-2001, 4-5, p.103-110 ; 2002, 6, p. 115-122.

Găină, Dumitru. Diaspora ortodoxă română în Australia (La diaspora orthodoxe roumaine en Australie). In: AUC teol., 1998, 3, nr. 3, p.136-151.

Gârdan, Gabriel-Viorel. Ortodoxia în America (L'orthodoxie en Amérique). In: Anuar, 1996-1998, 4, p.191-200.

Gârdan, Gabriel-Viorel. Slujbele din săptămâna patimilor după jurnalul de călătorie al peregrinei Egeria (Les messes de la semaine des Pâques selon le journal de voyage de la voyageuse Egeria). In: Studia t. ort., 2000, 45, nr. 1-2, p.231-241.

Gherghel, Valeriu. Reprimarea râsului de la sfântul Ioan Hrisostom la Friedrich Nietzsche (La répression du rire de Saint Jean Chrysostome a Friedrich Nietzsche). In: AIIX, 2001, 38, p.39-47.

Ghișa, Ciprian. Evoluția istorică a primatului papal în primele secole ale erei creștine (L'évolution historique du primat papal les premiers siecles de l'ére chrétienne). In: Ch S, 2003, nr. 1-2, p.26-29 ; nr. 3-4, p. 25-31.

Gillet, Olivier. Religion et politique dans les Balkans. Les enjeux contemporains. In: SP, 2004, 4, nr. 2, p.269-277.

*** Giordano Bruno e il Rinascimento quale prospettiva verso una cultura europea senza frontiere (). Curati da: Bratu Elian, Smaranda. București, Ed. Fundației Culturale Române, 2002, 317 p.

Glück, Eugen. Bekezdések a szír kereoztényekről (Sur les chrétiens siriens). In: Ker. Sz., 2001, 12, nr. 5, p.17-18.

Glück, Eugen. Creștinismul din Armenia între Apus și Răsăsrit (Le christianisme d'Armenie entre l'Ouest et l'Est). In: Studia t. cat., 2002, 47, nr. 4, p.37-44.

Glück, Eugen. Egy értékes ereklye hányattatott sorsa (Le sort tourmente d'une relique précieuse). In: Ker. Sz., 2000, 11, nr. 3, p.18-19.

*Glück, Eugen. La izvoarele creștinismului. Biserica Catolică Maronită (À l'origine du christianisme. L'Église Catolique "Maronite"). In: Limes, 2001, 4, nr. 1-4, p.195-202.

Glück, Eugen. A miskolci magyar görögkeleti egyházmüvészcti múzeum (Le museé hongrois d'histoire de l'art ecclésiastique de rythe orientale de Miskolc). In: Ker. Sz., 2001, 12, nr. 7, p.21.

Glück, Eugen. Néhány adat a jeruzsákemi görög-ortodox patriarkátusról (Quelques informations sur le Patriarcat gréco-orthodoxe de Jérusaleme). In: Ker. Sz., 2004, 15, nr. 1, p.22-23.

Glück, Eugen. Néhány tudnivaló a koptokról (Quelques dates sur les "copți"). In: Ker. Sz., 2000, 11, nr. 6, p.17-18.

Gordon, Vasile. Importanța necrologului în pastorație (L'importance du nécrologue dans la pastoration). In: RT, 1998, 8, nr. 2-3, p.103-131.

Gorovei, Ștefan Sorin. Mucenicia Sfântului Ioan cel Nou. Noi puncte de vedere (Le martyr du Saint Ioan cel Nou. Nouveaux pointc de vue). In: Închinare lui Petre Ș.Năsturel la 80 de ani. Brăila, 2003, p.555-572.

Gottsmann, Andreas. La questione nationale e la Chiesa Cattolica in Austria-Ungheria (1878-1887) In: I Romeni e la Santa Sede. Bucarest, Roma, 2004, p.148-155.

Grigore, Cătălin. O lucrare etică a Sfântului Toma d'Aquino - Despre virtuți în general (Un ouvrage éthique du Saint Toma d'Aquino - Sur les vertus en général). In: BȘUP șt. soc. um., 2003, 6, nr. 1, p.83-92.

Grigore, Gheorghe. Cărți sacre: Coranul: problema traducerii (Des livres saints: Le Coran: le probleme de la traduction). In: Astra, 1999, 2, nr. 3, p.6-9.

Grigore, Mihai Dumitru. Milcovia - episcopia capcană (Milcovia - le diocese piege). In: Ortodoxia, 2001, 52, nr. 3-4, p.130-148.

Grițco, Ana. Aspecte din activitatea Consistoriului Duhovnicesc din Chișinău (a II-a jumătate a sec. XIX - încep. sec. XX) (Aspects de l'activité du Conseil écclesiastique de Chișinău). In: Tyragetia, 2000, 9, p.237-241.

Grozea, Lucian. Cazul Bardesane. O dilemă patristică sau filozofică? (Le cas Bardesane. Un dilemme patristique ou philosophique?). In: RT, 2003, 13, nr. 1, p.73-82.

Grozea, Lucian. Marginalii la câteva dintre sursele indirecte ale gnosticismului valentinian (Notes sur quelques sources indirectes du gnosticisme valentinian). In: RT, 2000, 10, nr. 3-4, p.139-164.

*Gudea, Nicolae; Tomks, M.; Márton, József; Marjnovjch, M.; Turii, O. Religion und Kirche in Ost/Mitteleuropa: Rumänien, Ukraine, Slowakei (). Ostfildern, s.n., 2003, 400 p.

Guiu, Adrian. Semnificația istoriei pentru hristologia lui Wolfhart Pannenberg (La signification de l'histoire pour la Hristologie de Wolfhart Pannenberg). In: Alt. B, 1999, 10, nr. 10-12, p.41-55.

Guran, Petre. Invention et translation des reliques - un cérémonial monarchique?. In: RESEE, 1998, 36, nr. 1-4, p.195-229.

Hacohen, Menachem. Hebrew - the sacred language of the Bible - the secular language in modern times. In: SJ, 1999, 8, p.48-59.

Hegedüs, Enikő. A szent tere (L'espace du sacré). In: Ker. Sz., 2001, 12, nr. 5, p.3-12 ; nr. 6, p. 20-27; nr. 7, p. 26-28.

Heisu, Petru. Dimensiunea religioasă a educației (La dimension religieuse de l'éducation). In: Zargidava, 2003, 2, p.163-166.

Himcinschi, Mihai. Misiunea creștină în spațiul armean (Mission chrétienne sur le territoire arménien). In: CO, 2003, 8, nr. 1, p.115-126.

Himcinschi, Mihai. Mișcări advento-mileniste actuale (Mouvements adventistes actuels). In: CO, 2003, 8, nr. 2, p.76-88.

Himcinschi, Mihai. Repere ecumenice (Reperes oecuméniques). In: CO, 2003, 8, nr. 1, p.273-286.

Himcinschi, Mihai. Viața și învățătura Sfântului Antonie cel Mare (251-357) (La vie et la doctrine du Saint Antonie cel Mare). In: CO, 1996, 1, nr. 3, p.80-97.

Honciuc, Bogdan. Guvernarea lui Jean Calvin la Geneva (1541-1564). Un experiment utopic (Le gouvernement de Jean Calvin de Geneve. Un expériment utopique). In: OI, 2000, 1, nr. 2, p.107-121.

Horia, Vintilă. Dicționarul papilor (Le dictionnaire des papes). București, Ed. Saeculum I.O., 1999, 304 p.

Hornicar, Mihai. Cartea Ecclesiastul - o paradigmă a întâlnirii dintre biserică și cultură (Le livre l'Ecclésiaste - paradigme de la rencontre de l'église et la culture). In: MO, 2003, 55, nr. 5-8, p.172-183.

Hrib, Dana. Beda Venerabilul - precursor al reformei carolingiene (Beda Venerabilul - le précurseur de la réforme carolingienne). In: RT, 1999, 9, nr. 1, p.126-144.

Hrib, Dana. Pico della Mirandola despre o teologie a demnității umane (Pico della Mirandola, la théologie de la dignité humaine). In: O Teol., 2002, 3, nr. 2, p.103-147.

Hrib, Dana. Politica de colonizare bisericească a papei Inocențiu III și cruciada a patra (La politique de colonisation ecclésiastique du pape Inocențiu III et la quatrieme croisade). In: RT, 2001, 11, nr. 1, p.26-37.

Husar, Alexandru. Apostolul românilor [Sf. Apostol Andrei] (L'apôtre des roumains [Sf. Apôtre Andrei]). In: GA, 1999, 10, nr. 101-103, p.69-78.

Iacob, Ieronim. Din viața și activitatea Mons. Angelo Parsi, episcop de Nicopolis ad Hystrum și administrator apostolic al Valahiei (1800-1863; episcop din 1847) (La vie et l'activité du Mons. Angelo Parsi, évêque de Nicopolis ad Hystrum et administrateur apostolique de Valachie (1800-1863, évêque du 1847)). In: PM, 2002, 1, p.153-168.

Iaru, George. O victimă a comunismului: preotul-martir Jerzy Popieluszko (Une victime du communisme: le prêtre-martyre Jerzy Popieluszko). In: Memoria, 1998, nr. 25, p.86-92.

Ibram, Nuredin. Filosofia și istoria religiilor. Curs universitar (Philosophie et Histoire des religions. Cours universitaire). Constanța, Ovidius University Press, 2001, 157 p.

Ibram, Nuredin. Islamul și valențele lui. Pelerinaj în locurile sfinte ale Islamului (L'Islam et ses valences. Pelerinage dans les terres saintes d'Islam). Constanța, Ed. Ex Ponto, 2001, 183 p.

Ică, Ioan. Der Beitrag des Christentums zur Europäischen Kultur in Vergangenheit und Gegenwart. In: Studia t. ort., 1998, 43, nr. 1-2, p.13-20.

Ică, Ioan. Discuții mai noi asupra unor probleme mai vechi în jurul Mărturisirilor de credință (Débats plus récents sur des questions plus anciennes concernant les Témoignages de foi). In: Logos. Cluj-Napoca, 2001, p.313-320.

Ică, Ioan. Răspunsurile lui Mitrofan Kritopulos către Thomas Goad (Londra 1623) (Les réponses de Mitrofan Kritopulos pour Thomas Goad). In: Studia t. ort., 1999, 44, nr. 1-2, p.19-41.

Ică, Ioan I. jr. Capitolele, Imnele și Epistolele simeoniene - problematica filologică, istorică și spirituală (Les chapitres, le Hymnes et les Epîtres simeniens - le probleme philologique, historique et spirituel). In: Studia t. ort., 2001, 46, nr. 1-2, p.101-115.

Ică, Ioan I. jr. Creștinismul - filosofie a vieții. Provocarea teologică a fenomenologiei lui Michel Henry (Le christianisme - philosophie de la vie. La provocation théologique de la phénoménologie de Michel Henry). In: TV, 2001, 11, nr. 1-7, p.49-74.

Ică, Ioan I. jr. Dialogul teologic armeano-bizantin din secolul XII și actualitatea lui ecumenică (Le dialogue théologique arménien-byzantin du XIIe siecle et son actualité oecuménique). In: Studia t. ort., 1998, 43, nr. 1-2, p.125-146.

Ică, Ioan I. jr. Fața eshatogic-epocaliptică a lui Hristos în tradiția răsăriteană (Le visage eschatologique-apocalyptique de Christ dans la tradition orientale). In: Studia t. ort., 1999, 44, nr. 1-2, p.105-121.

Ică, Ioan I. jr. O discuție despre primatul papei la Constantinopol în anul 1357 și actualitatea ei - studiu introductiv și traducere (Du primat du pape a Constantinople en 1357 et son actualité). In: Grai maramureșean și mărturie ortodoxă. Baia Mare, 2001, p.372-388.

Ică, Ioan I. jr. Teolipt al Filadelfiei și cuvintele sale duhovnicești - o filocalie a maicilor în Bizanțul Târziu (Teolipt de la Philadelphie et ses mots - une philocalie des religieuses du Byzance tardif). In: RT, 2000, 10, nr. 3-4, p.96-110.

Ică, Ioan I. jr. Un ecumenist ortodox în secolul XIV: împăratul monah Ioan VI/Ioasaf Cantacuzino și proiectul de unire al Bisericilor din 1367 (Un oeucuménique orthodoxe au XIVe siecle: l'emperreur moine Jean VI/Ioasaf Cantacuzino et le projet de l'Union de l'Eglise de 1367). In: Logos. Cluj-Napoca, 2001, p.321-331.

Ică, Ioan I. jr. Un episod puțin cunoscut din viața Sfântului Grigorie Palama: captivitatea otomană - prizonerat și dialog (Un épisode mal connu de la vie de Saint Grigorie Palama: la captivité ottomane - prissonniérat et dialogue). In: Anuar, 1996-1998, 4, p.53-76.

Idel, Moshe. Academic studies of Kabbalah in Israel: 1923-1948. A short survey. In: SJ, 1999, 8, p.91-114.

Ielciu, Dorin. Sfântul Simeon Noul Teolog - mistic bizantin (Le Saint Simeon le Nouveau Théologien - mystique byzantin). In: CO, 1998, 3, nr. 1-2, p.133-154.

Ielciu, Ioan Mircea. Aspecte ale doctrinei hristologice a călugărilor sciți (Aspects de la doctrine hristologique des moins scites). In: RT, 1998, 8, nr. 4, p.30-54.

Ielciu, Ioan Mircea. Hristologia Sfântului Atanasie cel Mare (La hristologie du Saint Atanasie cel Mare). In: CO, 1996, 1, nr. 3, p.136-164.

Ielciu, Ioan Mircea. Sf. Ioan Scărarul - omul și opera (Sf. Ioan Scărarul - l'homme et l'oeuvre). In: RT, 2002, 12, nr. 3, p.13-20.

Ierima, Pavel. Epoca irodiană după scrierile lui Iosif Flaviu (L'époque irodianne selon les écritures de Iosif Flaviu). In: RT, 2000, 10, nr. 2, p.128-163.

Ignație, Monah. Muntele Athos, darul monahismului ortodox (Le Mont Athos, le don du monachisme orthodoxe). București, Ed. Paideia, 2000, 159 p.

*** Iisus Hristos. Documente secrete (Jésus Christ. Documents secrets). Ediție, prefață de: Stănciulescu-Bârda, Alexandru. Malovăț, Ed. Parohiei Malovăț, 2000, 144 p.

Iliescu, Dan P. Misionarii catolici în Tibet în secolul al XVIII-lea (Les missionnaires catholiques en Tibet). In: CIC, 2000, 1, nr. 1, p.79-104.

Iloaie, Ștefan. Virtutea - lucrare a mântuirii omului prin asemănarea sa cu chipul dumnezeesc (La vertu - ouvrage de la délivrance de l'homme, par son approche de l'image de Dieu). In: Logos. Cluj-Napoca, 2001, p.333-343.

Introvigne, Massimo. Libertatea religioasă în Europa de Vest (La liberté religieuse dans l'Europe de l'Ouest). In: RRSB, 1999, 10, nr. 1-2, p.39-52.

Irineu Pop-Bistrițeanul. Sfântul Ireneu de Lyon, polemist și teolog (Le Saint Ireneu de Lyon, polemiste et théologien). Cluj-Napoca, Ed. Cartimpex, 1998, 116 p.

Isac, Victor. Ecumenismul - paradigma fundamentală a Viitorului Ioan Paul II - apostol al ecumenismului religios (L'oecumenisme comme paradigme fondamental de l'avenir de l'humanité). In: Corviniana, 1998, 4, nr. 4, p.204-209.

Istina, Elena-Lăcrămioara. Considerații asupra influențelor păgâne în creștinism (Considérations sur l'influence payenne dans le christianisme). In: Cercetare și istorie într-un nou mileniu. Galați, 2002, p.66-73.

Isvoranu, Alexandru. Limba cărților Vechiului Testament. Preocupări românești mai vechi și mai noi (La langue des livres du Vieux Testament. Les préoccupations roumaines plus anciennes et plus nouvelles). In: AUC teol., 2000, 5, nr. 6, p.102-109.

Isvoranu, Alexandru. Musica psalmilor biblici (La musique des psaumes bibliques). In: MO, 1999, 51, nr. 3-4, p.46-52.

Isvoranu, Alexandru. Piatra Moabului și legătura ei cu poporul biblic vechitestamentar (La Pierre Moab et sa liaison avec le peuple biblique vieuxtestamentaire). In: AUC teol., 1998, 3, nr. 3, p.56-65.

Itineanțu, Vasile. Divergențele pascale și unitatea biserici (Divergences entre les chrétiens - Les Saintes Pâques). In: AUVT teol., 1999-2001, 5-7, p.200-210.

Itineanțu, Vasile. Monumente de arhitectură creștină la Dunărea de Jos (secolele IV-VI) (Les monuments d'architecture chretienne dans les provinces du Bas Danube). In: AUVT teol., 1996-1998, 2-4, p.67-109.

Itineanțu, Vasile. Problema unificării sărbătorii Paștilor (Le probleme de l'unification des Pâques). In: Alt. B, 2002, 13, nr. 4-6, p.29-37.

Iutiș, Gheorghe. Stat și Biserică în apusul Europei (sfârșitul secolului al XVI-lea - prima jumătate a secolului al XVII-lea) (Etat et Eglise a l'Ouest de l'Europe). In: Confesiune și cultură în Evul Mediu. Iași, 2004, p.161-184.

Ivan, Octavean-Radu. Preoția israelitică de la "perioada elenistă" la căderea imperiului (Les prêtres israélites de "l'époque helléniste" au chute de l'empire). In: CCB, 2004, 7, nr. 1-2, p.23-50.

Ivanov, Paul Bogdan. Cartagina creștină între ortodoxie și nonconformism (Cartagina chrétienne entre orthodoxie et non-conformisme). In: Studia t. ort., 2003, 48, nr. 1-2, p.243-256.

Ivanov, Paul Bogdan. Politica de contrareformă în Ungaria, Austria și Tirol. Schiță istorică (La politique de contreréforme de Hongrie, d'Autriche et Tirol. Esquisse historique). In: Studia t. ort., 2002, 47, nr. 1-2, p.253-264.

Jakubinyi, György. Az "egyháztanító cím (Le titre de docteur écclésiastique). In: STT, 2003, 4, p.5-20.

Jinga, Constantin. Aventura căutării de sens - istorisire a exegezei biblice creștine (L'aventure de la recherche du sens - Une histoire de l'exegese biblique chrétienne). In: Alt. B, 1998, 9, nr. 4-6, p.14-35.

Jinga, Constantin. Reprezentări grafice ale Sfintei Scripturi în cultura medievală apuseană (Représentations graphiques des Saints Ecrits dans la culture médievale occidentale). In: Alt. B, 2003, 14, nr. 4-6, p.14-17.

Joanta, Sorin. Participarea laicilor la viața bisericii (La participation des laïques a la vie de l'église). In: RT, 2001, 11, nr. 3, p.25-34.

Jurcan, Emil. Deformări ale revelației Sfintei Scripturi în Cartea Coranului (Déformations de la révélation des Saintes Ecritures dans le livre Coran). In: CO, 1996, 1, nr. 2, p.120-132.

Jurcan, Emil. Feminismul și teologia ortodoxă (Le féminisme et la théologie orthodoxe). In: CO, 1998, 3, nr. 3-4, p.69-88.

Jurcan, Emil. Hristos și indiferența religioasă a lumii contemporane - Eșecurile unei misiuni forțate (Christ et l'indiférence réligieuse du monde contemporaine). In: CO, 2003, 8, nr. 1, p.65-77.

Jurcan, Emil. Meditația Transcendentală (La méditation Transcendentale). In: CO, 2002, 7, nr. 1, p.60-67.

Jurcan, Emil. Mișcarea Neo-Sannyas a lui "Bhagwan" Rajnesh Chandra Mohan. In: CO, 2003, 8, nr. 2, p.264-278.

Jurcan, Emil. O mișcare pseudo-creștină apărută și în România: moonismul (Un mouvement pseudochrétien paru aussi en Roumanie: le moonisme). In: CO, 2002, 7, nr. 2, p.265-277.

Jurcan, Emil. O religie cu pretenții de universalitate: Baha'i (Une religion qui s'attribue le caractere d'universalité: Baha'i). In: O Teol., 2001, 2, nr. 4, p.30-40.

Jurcan, Emil. Privire comparativă între mistica ortodoxă și celelalte încercări de spiritualizare a omului (Considération comparative entre la mystique orthodoxe et les autres tentatives de spiritualisation de l'homme). In: CO, 1999, 4, nr. 1, p.38-58.

Jurcan, Emil. Sathya Sai Baba - Un dumnezeu al veacului? (Sahya Sai Baba - Une Dieu du siecle?). In: CO, 1999, 4, nr. 2, p.78-86.

Jurcan, Emil. Teologia eliberării și ideea de "eliberare" în ortodoxie (La théologie de la libération et l'idée de "libération" dans l'orthodoxie). In: Anuar, 1994-1996, 3, p.229-252.

Kamenickę, Miroslav. The coming of female re-catholicization orders to Slovakia in the 17th and 18th centuries. In: AUA, 2003, 7, p.41-50.

Kerekes, László. Katolikus egyházak és törvényeik (Les église catholiques et leurs lois). In: Ker. Sz., 2003, 14, nr. 2, p.1-6.

Kernbach, Victor. Miturile esențiale. Antologie de texte (Les mythes essentiels. Anthologie de textes). Prefață de: Kernbach, Paul. București, Ed. Lucman, 2001, 384 p.

Kovács, Sándor. Egy angol-magyar unitárius életútja. John Paget 1808-1892 (La vie d'un unitarien anglo-hongrois. John Paget entre 1808-1892). In: A szent szabadság oltalmában. Kolozsvár, 2000, p.316-334.

Kowalska, Eva. Der habsburgische Staat und die protestantischen Kirchen vom 16.bis zum 18.Jahrhundert. In: AUA, 2003, 7, p.25-34.

Lascu, Viorica. Religie - Politică - Literatură (Religion - Politique - Littérature). In: CCB, 2002, 5, nr. 1-2, p.200-203.

Lazarovici, Gheorghe. The eagle - the bird of death, regeneration - resurrection and messenger of gods. Archaeological and ethnological problems. In: Tibiscum, 2000, 10, p.57-67.

Lazarovici, Gheorghe. The eye-symbol, gesture, expression. In: Tibiscum, 2000, 10, p.115-128.

Lazurca, Marius. Du "docteur de justice" a Tertullien. In: Archaeus, 2001, 5, nr. 1-2, p.65-100 ; nr. 3-4, p. 45-73.

Leb, Ioan Vasile. Die Einheit der Kirche bei dem heiligen Cyprian von Karthago. In: Anuar, 1994-1996, 3, p.61-80.

Leb, Ioan Vasile. Die Rolle der orthodoxen Kirche im neuen vereinigten Europa. In: Trans. R, 2000, 9, nr. 4, p.21-31.

Leb, Ioan Vasile. Il Grande Scisma e le sue implicazioni sulle relazioni ecclesiastiche tra Oriente e Occidente. Un punto di vista ortodosso In: Studia Histroica et Theologica. Iași, 2003, p.315-325 ; Studia t. ort., 2000, 45, nr.1-2, p. 29-40 (în lb. franceză).

Leb, Ioan Vasile. Mitropolitul Marcu Eugenicul al Efesului, un model de ecumenist? (Le métropolite Marcu Eugenicul d'Efes, un modele oecuménique?). In: Studii de istorie medievală și premodernă. Cluj-Napoca, 2003, p.274-288.

Leb, Ioan Vasile. Ortodoxia în Japonia (L'orthodoxie au Japon). In: Logos. Cluj-Napoca, 2001, p.348-355.

Leb, Ioan Vasile. Problema Dipticelor în Biserica Ortodoxă (La question des diptyques dans l'Eglise Orthodoxe). In: Slujitor al Bisericii și al Neamului. Cluj-Napoca, 2002, p.681-686.

Leb, Ioan Vasile. Sfântul Ambrozie al Milanului și receptarea lui în cultul Bisericii Ortodoxe (Le Saint Ambrozie du Milan et sa recéption dans le culte de l'Eglise Orthodoxe). In: Studia t. ort., 1997, 42, nr. 1-2, p.67-77.

Lengyelné Püsök, Sarolta. Mûvészet, képrombolás, reformáció és a képi megjelenés jogosultságáról (Art, la destructions des images, reformation et sur la justification de la présentation imagistique). In: Studia t. ref., 2001, 46, nr. 1, p.139-149.

*** Lepeltörténet (L'histoire du linceul [de Torino]). In: Ker. Sz., 2001, 12, nr. 2, p.24-25.

Lestyán, Ferenc. Egy különös csúcsteljesítmény: a papi nőtlenség története (Une étrange réalisation: l'histoire du célibat des prêtres). In: Ker. Sz., 1999, 10, nr. 9, p.11-13.

Lészai, Lehel. A Péter - kutatás eredményei (Les résultats de la recherche de Pierre). In: R Sz., 1999, 92, nr. 6, p.418-431.

Leu, Corneliu. Cartea episcopilor cruciați (Le livre des évêques croisés). București, Ed. Realitatea, 2001, 346 p.

Link, Miriam. Pictura bisericească, reper de vizualizare a lumii nevăzute în istoria bisericii (La peinture écclésiastique repere de visualisation du monde invisible dans l'histoire de l'église). In: Alt. B, 2002, 13, nr. 7-9, p.108-112.

Lițiu, Gheorghe. Un teolog al Sfintei Euharistii, profesorul ortodox francez Olivier Clément (Le professeur orthodoxe français, Olivier Clément). In: O Teol., 2000, 1, nr. 3, p.14-18.

Lőrincz, László; Murányi, Sándor. Aszkézis tegnap és ma (Ascese hier et aujourd'hui). In: Ker. Sz., 2001, 12, nr. 5, p.30-32.

Lukács, Olga. Bucer Márton halálának 450. évfordulójára (À l'anniversaire de 450 ans depuis la mort de Márton Bucer). In: R Sz., 2001, 94, nr. 2-3, p.158-164.

Lukács, Olga. Zinzendorf munkássága a herrnhuti testvér-gyûlekezet vallásos nevelésében (Religion et pédagogie chez Zinzendorf). In: Studia t. ref., 2001, 46, nr. 2, p.100-106.

Lung, Ecaterina. Începuturile vieții monastice în Occidentul european. Contestare socială și politică (Les débuts de la vie monacale dans l'Occident européen. Contestation sociale et politique). In: AUSH ist., 2001-2002, nr. 4-5, p.91-99.

Lung, Ecaterina. Relațiile dintre biserică și autoritatea politică în lumea post-romană din Occident (Les relations entre l'église et l'autorité politique dans le monde post-romain d'Occident). In: Istorie și ideologie. București, 2002, p.20-33.

Lungu, Macarie. Simon Cirenianul (). s.l., Ed. Brad '94, 1999, 316 p.

Lupașcu, Silviu. Hasidism as Spiritual Love and Story-telling. In: SH, 2002, 2, p.342-347.

*Madgearu, Alexandru. The Church Organization at the Lower Danube, between 971 and 1020. In: EBPB, 2001, 4, p.71-85.

*Madgearu, Alexandru. A note on the Christians' presence in the sacer comitatus before 313 A.D.. In: Aevum, Milano, 2001, 75, nr. 1, p.111-117.

Maior, Enikő. Loyola Ignác és a jezsuita rend (Ignațiu de Loyola et l'ordre jesuite). In: R Sz., 2000, 93, nr. 4-5, p.313-316.

Malahova, Liubovi. Foi volante editate de frățimea ortodoxă "Nașterea lui Hristos" din Chișinău (1899-1918) (Feuilles volantes éditées par la confrérie orthodoxe "Naissance de Christ" de Chișinău). In: Tyragetia, 2002, 11, p.187-192.

Mamina, Alexandru. Morfologia experiențelor mistice ale lui Félicité de Lamennais et Pierre Simon Ballanche (La morphologie des expériences mystiques de Felicité de Lammenais et de Pierre Simon Ballanche). In: SMI Mod.., 2000-2001, 14, p.45-55.

Man, Ligia. Imaginea "dogmatică" a Mariei în tradiția bisericii (L'image "dogmatique" de Marie dans la tradition de l'église). In: Studia t. gr. cat. v., 2002, 47, nr. 1, p.23-38.

Manolache, Stelian. Credință și filosofie în Stromatele lui Clement Alexandrinul (Conviction et philosophie dans les Stromates de Clement Alexandrinul). In: RT, 1999, 9, nr. 1, p.70-88.

Manolache, Stelian. Mani și religia sa (Mani et sa religion). In: Anuar, 1996-1998, 4, p.216-224 ; 1998-2000, 5, p. 211-222.

Manu, Dănuț. Bogomilismul. In: BȘUP teol. ort., 2003, 8, nr. 1, p.28-38.

Manu, Dănuț. Sinodul I Ecumenic (Niceea 325). In: BȘUP teol. ort., 2003, 8, nr. 1, p.5-17.

Marga, Irimie. Documentul de la Balamand între entuziasm și consternare (Le document de Balamand entre enthousiasme et consternation). In: O Teol., 2000, 1, nr. 1, p.44-60.

Márton, József. Katholikus egyháztörténet (L'histoire de l'église catholique). Kolozsvár, Studium Kiadó, 2001, 376 p ; 2002, 472 p.

Márton, József. A keresztény szerzetesség szellemisége (Spiritualité des moines chrétiens). In: Spiritualitate transilvană și istorie europeană. Alba Iulia, 1999, p.22-56.

Marțian, Nicoleta. Lucrări didactice creștine în secolele I-III (Les travaux didactiques chrétiens). In: Studia t. cat., 2004, 49, nr. 2, p.137-176.

Marțian, Sorin. Breve présentation de l'Evangile selon Saint Marc. In: Studia t. cat., 1998, 43, nr. 1, p.11-17.

Marțian, Sorin. Evanghelia după Sf. Ioan - scurtă prezentare (L'évangile depuis St. Jean - breve présentation). In: VRR, 2001-2002, nr. 6, p.72-76.

Marțian, Sorin. Locuințele palestiniene în epoca biblică (Les legements palestiniens a l'époque biblique). In: Studia t. cat., 2002, 47, nr. 4, p.95-101.

Marțian, Sorin. Manuscrisele de la Marea Moartă (fragmentul 7Q5 = Mc 6,52-53?) (Les Manuscrits de la Mer Morte). In: Studia t. cat., 1999, 44, nr. 1, p.61-67.

Marțian, Sorin. Rit și cult. Apariția, evoluția și diversificarea riturilor în biserică (secolele IV-XI) (Rite et culte. L'apparition, l'évolution et la diversification des rites dans l'Eglise). In: Studia t. cat., 2003, 48, nr. 2, p.27-36.

*Mazilu, Dan Horia. Despre "Viața Sfinților Varlaam și Ioasaf" (De la vie des Saints Varlaam et Ioasaf). In: Omagiu Virgil Cândea la 75 de ani. București, 2002, I, p.391-395.

Măciucă, Bogdan. Marea Schismă: Ecumenismul - între adevăr și erezie (Le grand Schisme: l'Oecuménisme - entre vérité et hérésie). In: Historia, 2003, 2, nr. 17, p.13-17.

Mălinaș, Ioan Marin. Dipticele sau listele cronologice ale Patriarhilor Ecumenici, în conformitate cu datele din Regestele Patriarhale de la Constantinopol (381-1453) (Les diptyques ou les listes chronologiques des Patriarches Oecuméniques conformément aux dates des Regestes Patriarcales de Constantinople). In: Cetatea, 2002, 5, nr. 11, p.16 ; nr. 12, p. 22.

Mărtincă, Isidor. Biserica, mass-media și cultura (L'église, les mass-media et la culture). In: PM, 2004, 3, p.263-294.

Megheșan, Dumitru. Mărturisirea de credință a patriarhului ecumenic Ghenadie II Scholarios (L'aveu de foi du patriarche oecuménique Ghenadie II Scholarios). In: O Teol., 2000, 1, nr. 1, p.31-43.

Megheșan, Dumitru. Teologie și poezie în gândirea Sfântului Efrem Sirul (Théologie et poésie dans la pensée de Saint Efrem Sirul). In: O Teol., 2000, 1, nr. 3, p.19-38.

Mesian, Alexandru. Mărturii despre martirii secolului XX (Témoignages sur les martyrs du XX-eme siecle). In: CCB, 2003, 6, nr. 3-4, p.3-17.

Mihail, Zamfira. Lecturi grecești și latine în mănăstirile ortodoxe în secolele XIII-XV (Lectures grecques et latines dans les monasteres orthodoxes). In: Studia Histroica et Theologica. Iași, 2003, p.663-669.

Mihail, Zamfira. Renseignements ethnolinguistiques sur la religion populaire dans le Sud-Est européen. In: RESEE, 1997, 35, nr. 3-4, p.171-180.

Mihailovici, Traian. Simbolistica regenerării în riturile și mitologia totemică (La symbolique de la régénération dans les rites et la mythologie totemique). In: Tibiscum, 2000, 10, p.169-175 ; în lb.engleză, p.1 77-180.

Mihăescu, Florin. Cosmosul în tradiția creștină (Le cosmos dans la tradition chrétien). București, Ed. Rosmarin, 2001, 216 p.

Milea, Aurora. Sobornicitatea spirtualității creștine în Omiliile Sfântului Macarie Egipteanul (390) (Le synode de la spiritualité chrétienne - Saint Macarie l'Egyptien). București, Ed. Anastasia, 2001, 196 p.

Miron, Vasile. Chipul preotului ortodox reflectat în opera teologică și pastorală a Sfinților Trei Ierarhi (Le portrait du prêtre orthodoxe refflété dans l'oeuvre théologique et pastorale des Trois Saints Prélats). In: ST, 1997, 49, nr. 3-4, p.55-71.

Miron, Vasile. Scurtă privire de ansamblu asupra cultului religios al celor trei confesiuni creștine și importanța cultului divin ortodox în contextul ecumenic de astăzi (Breve considération sur le culte religieux des trois confessions chrétiennes et l'importance du culte divin orthodox dans le contexte oëcuménique d'aujourd'hui). In: Ortodoxia, 2002, 53, nr. 1-2, p.139-156.

Mitrofan, Ioan. Reforma Liturghiei bizantine. In: CCB, 2002, 5, nr. 1-2, p.120-128.

Mizgan, Ion Alexandru. Politica religioasă a împăratului Mihail al VIII-lea Paleologul față de papalitate, după recucerirea Constantinopolului (1261) până în preajma alegerii Papei Grigorie X (1271) (La politique religieuse de l'Emperreur Mihail VIII Paleologul envers la papalité, apres la conquête de Constantinople jusqu'a l'élection du Pape Grégoie X). In: O Teol., 2001, 2, nr. 4, p.105-121.

Mizgan, Ion Alexandru. Restaurarea ortodoxiei în Bizanț în timpul împăratului Angronic II Paleologul (1282-1328) (La restauration de l'orthodoxe en Byzance pendant l'emperreur Angronic II Paleologul). In: O Teol., 2001, 2, nr. 3, p.78-86.

Mizgan, Ion Alexandru. Viața morală a primilor creștini în lumina actelor martirice (La vie morale des premiers chrétiens a travers les documents sur les martyrs). In: O Teol., 1991-2001, p.146-158.

Moca, Dumitru. Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt, a Cincizecimii sau a Rusaliilor. Studiu istoric și liturgic (La fête Pogorârea Duhului Sfânt, Cincizecimea, Rusaliile. Etude historique et liturgique). In: Alt. B, 2000, 11, nr. 7-9, p.23-36.

Moca, Dumitru. Sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului. Considerații istorico-liturgice (La féte religieuse du 6 août). In: Alt. B, 2001, 12, nr. 7-9, p.35-41.

Moldovan, Ioan. Privire istorică asupra evoluției psihologiei vieții religioase (Court aperçu historique sur l'évolution de la psychologie de la vie religieuse). In: Studia t. cat., 2001, 46, nr. 2, p.105-114.

Moldovan, Sebastian. Iubirea sponsală în documentele Conciliului Vatican II și în enciclica Humanae Vitae (L'amour sponsale dans les documents du Concile Vatican II et dans l'encyclique Humanae Vitae). In: RT, 1999, 9, nr. 1, p.44-69.

Moldoveanu, Ioan. Mănăstirea Vatoped de la Muntele Athos și legăturile ei cu Țările Române (1650-1863) (Le monastere Vatoped de la Montagne Athos et ses liaisons avec les Pays Roumains). In: BOR, 1999, 117, nr. 7-12, p.431-444.

Molnár, Ildikó. Átfogóan a haszidizmusról (Sur le hasidisme). In: Korunk, 2003, 14, nr. 9, p.74-82.

Morar, Nicolae. Sfinții Trei Ierarhi și spiritualitatea ortodoxă contemporană (Les saints Trei Ierarhi et la spiritualité orthodoxe contemporaine). 1997, 8, nr. 1-3, p.24-29.

Morar, Petre. Dacia ariană, leagănul limbii evanghelice (Dacie ariane, foyer de la langue évangélique). Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2001, 212 p.

Morar, Vasile. The Judeo-Christian Foundations of the Bergsonian Concept of Open Morals. In: SH, 2002, 2, p.128-134.

Moraru, Alexandru. Sfântul Ioan Casian - apărător al dreptei credințe - aspecte generale (Saint Ioan Casian - défenseur de la vraïe confiance - aspects générals). In: Studia t. ort., 2003, 48, nr. 1-2, p.25-37.

Moskovits, Zwi. Cinquante années d'études bibliques en Israël (1948-1998). In: SJ, 1999, 8, p.115-123.

Moșoiu, Nicolae. Charta oecumenică. Istoria Bisericilor europene la răscruce de milenii (L'histoire des églises européennes a l'époque d'entre les millénaires). In: Slujitor al Bisericii și al Neamului. Cluj-Napoca, 2002, p.687-704.

Moțoc, Alexandru. Controverse privitoare la persoana lui Dionisie Exiguus (Controverses sur la personne de Dionisie Exiguus). In: O Teol., 2001, 2, nr. 4, p.163-180.

Moulinier, Nicolas. Scurt istoric al semnului Sfintei Cruci (Bref historique du signe de la Sainte Croix). In: ST, 1998, 50, nr. 3-4, p.103-115.

Muntean, Mihai. Pagini din istoria bisericească universală (Pages d'histoire de l'église universelle). Petroșani, Ed. Genesis, 2000, 102 p.

Mureșan, Ioan Sabin. Dialogul dintre catolicosul nestorian Timotei I și califul Al-Mahdi (Le dialogue entre le catholique nestorien Timotei I et le calife Al-Mahdi). In: RT, 2002, 12, nr. 2, p.107-131.

Mureșanu, Camil. Fundamentele creștine ale Europei (Les fondements chrétiens de l'Europe). In: Steaua, 2004, 55, nr. 1-2, p.4-7.

Nemes, István. Az írás értelme és megértése. Szent Ágoston De doctrina christianajáról (Le sens et la comprehension de l'écriture. Sur De doctrina christiana de Sf. Augustin). In: Ker. Sz., 2002, 13, nr. 5, p.5-11.

Nemes, István. Jusztinosz. In: Ker. Sz., 2002, 13, nr. 7, p.6-8.

Nemes, István. Kámzsás bajnokok. Róma, Anglia, Nagy Károly birodalma, Cluny (Champions a capuchon. Rome, Engleterre, l'empire de Charlemagne, Cluny). In: Ker. Sz., 2000, 11, nr. 2, p.6-10.

Nemes, István. Miből lett a pápai állam (De quoi est-il formé l'état papal). In: Ker. Sz., 1999, 10, nr. 9, p.23-26.

Nemes, István; Szilveszer, Ildikó. Remény a bánatben. A "Másod-Izajás" és adventi üzenete (Espérance dans la peine: "Dentero Isaia" et son message adventiste). In: Ker. Sz., 2001, 12, nr. 11, p.15-19 ; nr. 12, p. 10-13.

Nemoianu, Virgil. O voce a umanismului creștin. Realizarea lui Hans Urs von Balthasar (Une voix de l'humanisme chrétien. La réalisation de Hans Urs von Balthasar). In: Alt. B, 1998, 9, nr. 10-12, p.164-169.

Nikolaou, Theodor. Teologie și cultură (). Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2001, 144 p.

Nițulescu, Virgil Ștefan. Kenneth Hudson. In: RM, 2000, 36, nr. 1-3, p.231-234.

Novacovschi, Răzvan. Viața bisericească în răsăritul creștin în timpul Imperiului latin de Constantinopol, 1204-1261 (La vie écclésiastique dans l'orient chrétien pendant l'Empire latin de Constantinople). In: RT, 1998, 8, nr. 4, p.146-167.

Oancea, Constantin. Profetul Ilie în exegeza patristică (Le prophete Ilie dans l'exégese patristique). In: RT, 2003, 13, nr. 1, p.47-72.

Oancea, Dorin. Semnificația ecumenică a confesiunii augustane (La signification oecuménique de la confession augustane). In: RT, 2002, 12, nr. 2, p.39-58.

Onișor, Remus. O viziune istorică în "Apocalipsa lui Enoh" (Une vision historique dans "L'apocalypse d'Enoh"). In: CO, 1999, 4, nr. 2, p.46-57.

Onișor, Remus. Profeția adevărată și falsă în Vechiul Testament (Vraie et fausse prophetie a travers l'Ancien testament). In: CO, 2003, 8, nr. 1, p.78-95.

Onișor, Remus. Tragedia lui Micol, fiica lui Saul și soția lui David (La tragédie de Micol, la fille de Saul et la femme de David). In: CO, 2000, 5, nr. 2, p.58-77.

Onișor, Remus. "Vechiul testament" în preocupările lui Origen (Le "Vieux Testament" dans les préocupations d'Origen). In: CO, 1996, 1, nr. 1, p.117-142.

Oprea, Cosmin Cristian. Tăcerea papei Pius al XII-lea (Le silence du Pape Pius XIIe). In: DI, 2004, 9, nr. 5, p.31-34.

Oros, Mircea. Etapele formării Triodului (Les étapes de la formation du "Triode"). In: Studia t. ort., 2000, 45, nr. 1-2, p.189-195.

Pap, Géza. A kövek üzenete. A jeruzsálemi templom pusztulása és jövője a II-III. századi ókeresztény irodalom tükrében (Le message des pierres. La destruction et le futur de l'église de Jerusalim a la lumiere de la littérature paleochretienne des IIe-IIIe siecles). In: R Sz., 1999, 92, nr. 5, p.325-339.

Pásztori-Kupán, István. Küroszi Theodoretosz. A megelevenítő Szentháromságról (Sur la Sainte Trinité). In: R Sz., 2000, 93, nr. 4-5, p.317-336.

Paul, Adrian. Învățătura despre "har" în abordarea teologică a lui Martin Luther (La leçon au sujet de "har" a travers la théologie de Martin Luther). In: Anuar, 1996-1998, 4, p.247-264.

Paul, Adrian. Învățătura teologică despre îndumnezeire în concepția Fericitului Augustin (Les textes théologiques sur la sanctification dans la conception d'Augustin). In: O Mar., 2001, 6, nr. 6, p.123-136.

Paul, Adrian. Relația cu Dumnezeu - element constitutiv al chipului dumnezeiesc în om în concepția lui Martin Luther (La relation avec Dieu - éléments humain constitutif du visage divin dans la conception de Martin Luther). In: Anuar, 1998-2000, 5, p.237-254.

Pavel, Aurel. Biserica misionară (L'église missionnaire). In: O Teol., 1991-2001, p.69-79.

Pavel, Aurel. Martorii lui Iehova - aspecte organizatorice și funcționale (Les temoins de Iehova - aspects d'organisation et de fonctionnement). In: RT, 2003, 13, nr. 1, p.18-26.

Pavel, Aurel. Problema traducerii scrierilor intertestamentare (Le probleme de la traduction des écritures intertestamentaires). In: RT, 1998, 8, nr. 2-3, p.146-150.

Pavel, Constantin C. Introducere în gândirea Fericitului Augustin (Introduction dans la pensée d'Augustin). București, Ed. Anastasia, 1998, 229 p.

Pavlowitch, Stevan K. A propos de l'Eglise Serbe: Considérations d'un historien orthodoxe sur le malheur d'être une agence, un monument ou un revêtement. In: Bulletin AIESE, 2000, 30, p.163-171.

Pătuleanu, Constantin. Învățământul teologic creștin în primele trei secole (L'enseignement théologique chrétien pendant les premiers trois siecles). In: MO, 1999, 51, nr. 3-4, p.35-46.

Pătuleanu, Constantin. Schisma bulgară și contribuția românească la ridicarea ei (Le schisme bulgare et la contribution roumaine). In: AUC teol., 2000, 5, nr. 6, p.45-54.

Pârvulescu, Titus. Relicve hristice. Giulgiul lui Hristos (Reliques hristiques. Le linceul de Christ). In: Alt. B, 2000, 11, nr. 10-12, p.130-142.

Periș, Lucian. La Chiesa Bizantina e l'Occidente nel periodo conciliare fiorentino e post fiorentino. Appunti storiografici. In: AIGȘ, 1999, 2, p.69-79.

Peter, Miklós. A keresztényegyház története (L'histoire de l'église catholique). Kolozsvár, Ed. Napoca Star, 2000, 168 p.

Petraru, Gheorghe. Penticostalii (Les Pentecôtistes). In: AȘUI teol., 1997-1998, 4, p.153-169.

Platon, Alexandru-Florin. "Corpus Ecclesiae mysticum", "corpus Reipublicae mysticum": metafora organicistă în cultura medievală vest-europeană ("Corpus Ecclesiae mysticum", "corpus Reipublicae mysticum": la métaphore organiciste dans la culture médievale ouest-européenne). In: In honorem Ioan Caproșu. Iași, 2002, p.28-71.

Ploscaru, Ioan. Viața Sfântului Anton de Padua (La vie du Saint Anton de Padua). Timișoara, Ed. Helicon, 1999, 184 p.

Pogan, Dorel. Istoria religiilor (L'histoire des religions). Petroșani, Universitatea din Petroșani, 1999, 150 p.

Pogan, Dorel. Istoria Sfântă a Vechiului și Noului Testament (L'histoire Sainte du Vieux et du Nouveau Testament). Petroșani, Ed. Universității din Petroșani, 1999, 52 p.

Pomian, Ștefan. Studii de istorie și filosofie a religiilor (Etudes d'histoire et de philosophie des religions). Baia Mare, Ed. Univerisității de Nord, 2000, 134 p.

Pop Bistrițeanul, Irineu. Hristologia Sinodului de la Calcedon și implicația ei eclesiologică (La christologie du Synode de Calcédon et son implication ecclésiologique). In: Studia t. ort., 1999, 44, nr. 1-2, p.3-17.

Pop Bistrițeanul, Irineu. Sionul și sanctuarele sale (Sion et ses sanctuaires). In: Slujitor al Bisericii și al Neamului. Cluj-Napoca, 2002, p.211-224.

Pop, Camelia. Clișee descriptive și rolul pildei în literatura creștină (Clichés descriptifs et le rôle du modele dans la littérature chrétienne). In: AUDC ist., 2002, p.161-174.

Pop, Camelia. Studiu de caz privind controversele declanșate în biserică de persecuțiile împotriva creștinilor în secolele II-IV (Etude de cas concernant les contreverses déclanchées dans l'église par les persécutions contre les chrétiens). In: AUDC ist., 2002, p.143-160 ; SUPM, 2002, 2, p. 33-53.

Pop, Ioan-Aurel. Between Rome and Constantinople: The Religious Structure of Medieval Hungary (13th - 14th Centuries) In: Church and Society in Central and Eastern Europe. Cluj-Napoca, 1998, p.115-122.

Pop, Ovidiu Horea. Papa Pius IX și problema libertății moderne. Poziția arhiepiscopului de Paris Georges Darboy (1813-1871) față de enciclica Quanta Cura și Syllabus (Le Pape Pius IX et le probleme des liberté modernes. La position de l'archevêque de Paris Georges Darboy (1813-1871) vis-a-vis de l'encyclique Quanta Cura et Syllabus). In: Studia t. gr. cat. v., 2000, 44, nr. 1, p.213-222.

Pop, Vasile. Etica filosofică confucianistă și morala creștină (L'éthique philosophique confucianiste et la morale chrétienne). In: CO, 1999, 4, nr. 2, p.188-200.

Pop, Vasile. Magie și religie în lumea contemporană (Magie et religion dans le monde contemporain). In: CO, 1998, 3, nr. 1-2, p.100-118.

Pop, Vasile. Mișcarea religioasă holistă sau pseudoreligia New Age (Le mouvement religieux "holiste" ou la pseudo-religion New Age). In: O Teol., 2000, 1, nr. 1, p.82-113.

Popa, Gabriel. Klemens Maria Hofbauer. 250 de ani de la naștere. Un sfânt european care s-a preocupat de viața creștină catolică din România (Klemens Maria Hofbauer. deux cinquante ans de sa naissance. Un saint européen préoccupé par la vie chétienne catholique de Roumanie). In: PM, 2002, p.61-74.

Popa, Gheorghe. Ce este teologia? O perspectivă istorico-sistematică asupra noțiunii de Teologie și a semnificațiilor sale (Qu'est-ce que c'est la théologie? Une perspective historique-systématique sur la notion de Théologie et de ses significations). In: AȘUI teol., 1999-2000, 5, p.5-16.

Popa, Ioasaf. Feciorie și castitate în epoca de aur a Patristicii (313-430) (Viergeté et chastité a l'époque d'or). București, Ed. Anastasia, 2001, 244 p.

Popa, Ioasaf. Personalitatea pilduitoare a Sfântului Vasile cel Mare (330-379) (La personnalité exemplaire du Saint Vasile cel Mare). In: GB, 2000, 56, nr. 1-4, p.76-84.

Popa, Irineu Ioan. Monahismul ortodox în lupta pentru apărarea Sfintelor icoane. Omagiu la 500 de ani de la aducerea sfintelor moaște ale Sfântului Grigorie Decapolitul la Mănîstirea Bistrița-Vâlceană (Les moines orthodoxes dans la lutte pour la défense des Saintes icônes. Hommage a 500 ans depuis le reour des reliques saintes du Saint Grigorie Decapolitul au monastere Bistrița-Vâlceană). In: AUC teol., 1997, 2, nr. 2, p.7-14.

Popa, Viorel-Cristian. Cultul religios al evreilor înainte de Moise (Le culte religieux des Juïfs avant Moise). In: O Teol., 2000, 1, nr. 3, p.148-163.

Popa, Viorel-Cristian. Profeți oratori ai vechiului Testament (Miriam, Varlaam, Debora, Samuel) (Prophetes orateurs du Vieux Testament: Miriam, Varlaam, Debora, Samuel). In: O Teol., 2001, 2, nr. 4, p.85-94.

Popescu, Adrian. Tânărul Francisc / Biografia romanțată a lui Francesco d'Assissi (Le jeune Francisc / Biographie romancé de Francesco d'Assissi). Pitești, Ed. Paralela 45, 2000, 159 p.

Popescu, Adrian N. Sfântul Grigorie Teologul despre părinții și frații săi (Le Saint Grigorie Teologul sur ses parents et ses freres). In: GB, 2000, 56, nr. 1-4, p.85-92.

Popescu, Alina. Elemente iconografice iudaice în iconografia creștină în primul mileniu al erei comune (Eléments iconographiques judaïques a la lumiere de l'iconographie chrétienne pendant le premier millénaire de l'ere communé). In: SH, 2003, 3, p.215-226.

Popescu, Anca. Mitropolia Goției într-o diplomă otomană de învestire a Patriarhului de Constantinopol (L'église métropolitaine orthodoxe de Gotia dans un diplôme ottoman de confirmation du Patriarche de Constantinople). In: SMIM, 2000, 18, p.167-172.

Popescu, Andreea. Sfântul Graal (Le Saint Graal). In: CIC, 2000, 1, nr. 1, p.211-217.

Popescu, Bogdan. Relația stat-biserică în concepția lui Martin Luther (La relation état-église dans l'esprit de Martin Luther). In: O Teol., 2001, 2, nr. 2, p.261-274.

Popescu, Dan-Alexandru. Occidentul medieval între cele două mari "B"-uri: Biblia și Bursa (L'Occident médiéval entre deux grands "B": la Bible et la Bourse). In: ATS, 2004, 3, p.217-226.

Popescu, Dumitru. Hristos, Biserică, Societate (Christ, Eglise, Société). București, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1998, .

Popescu, Dumitru. Ortodoxie și catolicism. Dialog și reconciliere (Orthodoxie et catholicisme. Dialogue et réconciliation). Cuvânt înainte de: Teoctist Arăpașu, Patriarh. București, Ed. România Creștină, 153 p.

Popescu, Emilian. Din pătimirile Sfântului Apostol Andrei la Patras: guvernatorul roman care l-a condamnat la moarte pe cruce (Des souffances du Saint Apôtre André la Patras: le gouverneur romain qui le condamna a mort sur crucifix). In: Slujitor al Bisericii și al Neamului. Cluj-Napoca, 2002, p.225-230.

Popescu, Sergiu. Convocarea și desfășurarea Sinodului IV ecumenic (Calcedon 451) (Le IVe Synode écuménique). In: MO, 2002, 54, nr. 1-4, p.49-59.

Popescu, Sergiu. Istoricitatea persoanei lui Iisus Hristos (Le caractere historique de la personne de Jésus Christ). In: MO, 2001, 53, nr. 5-6, p.52-76.

Popovschi, Nicolae. Istoria Bisericii din Basarabia în veacul al XIX-lea sub ruși. Din negura trecutului crâmpeie de amintiri (L'histoire de l'Eglise de Bessarabie au XIXe siecle sous les Russes. Souvenirs du passé). Chișinău, Ed. Museum, 2000, 504 p.

Poștarencu, Dinu. Înființarea Eparhiei Chișinăului și Hotinului (Fondation du Diocese de Chișinău et Hotin). In: Cugetul, 2003, 2, p.6-12.

Preda, Constantin. Apostolatul celor doisprezece și relația sa cu cel paulin potrivit Faptelor Apostolilor (L'apostolat des douze et sa relation avec celui paulin conforme aux Faits des Apôtres). In: ST, 1997, 49, nr. 3-4, p.31-54.

Preda, Constantin. Credința și viața bisericii primare (La foi et la vie de l'église primaire). In: ST, 2002, 54, nr. 1-2, p.3-240.

Preda, Constantin. Introducerea în critica textuală a Noului Testament (Pour comprendre la critique du texte du Nouveau Testament). In: ST, 2000, 52, nr. 1-2, p.12-22.

Preda, Radu. Ortodoxia și catolicismul în post-comunism 1989-1997 (L'orthodoxie et le catholicisme dans le post-communisme). In: Ortodoxia, 1998, 49, nr. 3-4, p.14-64.

Prescure, Vasile. Hiliasmul sau milenarismul adică învățătura eretică despre împărăția de o mie de ani (Renseignements hérétiques sur l'empire de mille ans). In: MO, 2000, 52, nr. 1-2, p.133-141.

Puiu, Sidonia. Biblia sau Sfânta Scriptură în istoria cărților (La Bible ou les Saints Ecrits dans l'histoire des livres). In: BC, 2002, 23, p.111-124.

Puni, Emil. Jan Hus și Giordano Bruno în actualitatea catolică (Jan Hus et Giordano Bruno dans l'actualité catholique). In: CCB, 2002, 5, nr. 1-2, p.209-214.

Rășinăreanu, Visarion. Factori istorici și personali în geneza bisericilor ortodoxe orientale (Facteurs historiques et personnels dans la genese des églises orthodoxes orientales). In: RT, 1998, 8, nr. 2-3, p.31-43.

Rășinăreanu, Visarion. O biserică martiră - Biserica Albaniei (Une église martyre - L'église d'Albanie). In: RT, 2000, 10, nr. 3-4, p.51-54.

Râmniceanu, Chiriac. Lexicon de numele sfinților (Dictionnaire des noms des saints). Ediție de: Micle, Valentin. Sfânta Mănăstire Bistrița, Eparhia Râmnicul, 2003, 208 p.

Râza, Ioan Emilian. Antropologia procreației la Sfântul Grigorie de Nyssa (Anthropologie de la procréation a Saint Grégoire de Nyssa). In: Anuar, 1998-2000, 5, p.179-210.

*** Relația ideală dintre biserică și stat. Theological Doctries on the ideal Church-State Relation (). Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000, 149 p.

Resceanu, Ștefan. Religia sumeriană (La religion sumérienne). In: AUC teol., 2000, 5, nr. 6, p.25-31.

Ritter, Adolf Martin. Integration nach Europa in kirchengeschichtlicher Perspektive. In: Trans. R, 2000, 9, nr. 4, p.3-12.

Roman, Ioan. Minuni care au contribuit la răspândirea creștinismului și încreștinarea unor popoare (Miracles qui ont contribué a la diffusion du christianisme et a son acceptation par certains peuples). In: Studia t. ort., 1999, 44, nr. 1-2, p.261-276.

Roman, Ioan. Situația Bisericii Ortodoxe Bizantine în timpul "Imperiului de la Niceea" (1204-1261) (La situation de l'Eglise Orthodoxe Byzantine pendant "L'Empire de Niceea"). In: Alt. B, 1994, 5, nr. 10-12, p.57-76.

*Royal, R. Martirii catolici din secolul al XX-lea (Martyres catholiques du XXe siecle). Iași, Ed. Sapientia, 2003, 417 p.

Roz, Alexandru. Religia evreilor. Iudaismul (La religion des juifs. Le judaïsme). In: TRTA, 2000, 4, nr. 2, p.33-48.

Rudeanu, Ioan Octavian. Religia precreștină maghiară și momentul încreștinării (La religion pré-chréthienne hongroise et le moment de la conversion au christianisme). In: TRTA, 2003, 7, nr. 2, p.102-115.

Runcan, Nechita. Biserica ortodoxă rusă în secolul al XVII-lea (L'église orthodoxe russe au XVIIe siecle). In: RTSAA, 2000, 4, nr. 7, p.122-142.

Runcan, Nechita. Contribuția lui Bede Venerabilul la dezvoltarea istoriografiei bisericești universale (La contribution de Bede Venerabilul au développement de l'historiographie écclésiastique universelle). In: RTSAA, 1999, 3, nr. 5, p.216-240.

Runcan, Nechita. Hristologia Sfântului Ioan Damaschin (La hristologie du Saint Ioan Damaschin). In: RTSAA, 2000, 4, nr. 6, p.118-134.

*Runcan, Nechita. Istoria literaturii patristice din perioada persecuțiilor anticreștine (sfârșitul secolului I - începutul secolului IV) (Histoire de la littérature patristique de l'époque des persécutions antichrétiens). Constanța, Ed. Europolis, 1999, 500 p.

Rus, Constantin. Duminica ortodoxiei și cinstirea sfintelor icoane (Le dimanche de l'orthodoxie et la considération des icônes saintes). In: Alt. B, 1997, 8, nr. 1-3, p.46-53.

Rus, Remus. Coordonate ale gândirii teologice a Sfântului Irineu din Lion (Coordonnées de la pensée théologique de Saint Irineu de Lyon). In: ST, 2001, 53, nr. 3-4, p.3-15.

Sandu, Dan. Locul ortodoxiei în societatea europeană azi. Conferință internațională, Torino, 28-29 februarie 2000 (La place de l'orthodoxie dans la société européenne aujourd'hui). In: Candela M, 2000, 9, nr. 3, p.8.

Sandu, Ștefan. Cercetarea teologică în domeniul istoriei dogmelor (La recherche théologique dans le domaine de l'histoire des dogmes). In: ST, 2001, 53, nr. 3-4, p.48-61.

Sandu, Ștefan. Istoria dogmelor. Vol. I-II (Histoire des dogmes). București, Ed. Bren, 2002, 561, 172 p.

Sava, Viorel. Învățătura despre Maica Domnului și reflectarea ei în cultul și iconografia ortodoxă (La doctrine de la Vierge et son reflet dans le culte et l'iconographie orthodoxe). In: AȘUI teol., 1997-1998, 4, p.57-78.

Sava, Viorel. Sărbătoarea Nașterii Domnului în tradiția liturgică ortodoxă și în cea romano-catolică - perspectivă istorico-liturgică (La fête de la Naissance du Jésus dans la tradition liturgique orthodoxe et celle romaine-catholique - perspective historique liturgique). In: TV, 2000, 10, nr. 7-12, p.139-149.

Sava, Viorel. Taina Sfântului Botez în Biserica romano-catolică - tradiție și înnoire (Le Saint Baptême dans l'Eglise roumaino-catholique - tradition et renouvellement). In: Priveghind și lucrând pentru mântuire. Iași, 2000, p.337-346.

Sălcuțan, Mihai. Momente și monumente creștine la Constantinopol (Moments et monuments chrétiens a Constantinople). In: GA, 2002, 13, nr. 129, p.88-99.

Sebestyén, Péter. Az ökumenizmus és bibliai gyökerei (L'oecuménisme et ses racines bibliques). In: Ker. Sz., 2002, 13, nr. 4, p.1-6.

Semen, Petre. Credința în supraviețuirea sufletului după cărțile Vechiului Testament (La foi pour la survivace de l'âme selon les livre du Vieux Testament). In: Tibiscum, 2000, 10, p.69-80 ; în lb.franceză, p. 81-92.

Semen, Petre; Chifăr, Nicolae. Icoana: teologia în imagini (L'icone: la théologie en images). Iași, Ed. Corson, 1999, 289 p.

Simion, Eugen; Teoctist Arăpașu, Patriarh; Robu, Ioan; Vlăduțescu, Gheorghe; Barbu, Violeta; Cândea, Virgil; Buzura, Augustin; Mureșanu, Camil-Bujor; Zub, Alexandru. 25 de ani de pontificat al Papei Ioan Paul al II-lea (25 ans de pontificat du Pape Jean Paul II). In: Academica, 2003, 13, nr. 19, p.44-63.

Simon, Alexandru. The 1054 Phenomenon. Genesis and Evolution of an Event. In: Trans. R, 2002, 11, nr. 4, p.73-80.

Simuț, Corneliu. Aspecte metodologice în teologia lui Hans Küng (Aspects methodologiques dans la théologie de Hans Küng). In: Alt. B, 2000, 11, nr. 4-6, p.42-61.

Simuț, Corneliu. A Historical Approach to the Development of the Doctrine of Justification in the Theology of Philip Melanchton (1518-1560). In: Studia t. gr. cat. v., 2004, 49, nr. 1, p.57-77.

*** Sinaxar Ortodox general și Dicționar aghiografic (Synaxe Orthodoxe général et Dictionnaire "aghiografic"). Volum îngrijit de: Bălan, Ioanichie. Roman, Ed. Episcopiei Romanului, 1998, 406 p.

*Solomon, Flavius. Between Europe and Tradition. Church and Society in Orthodox Eastern Europe. In: Religion, State and Society, Oxford, 1998, 26, nr. 2, p.101-110.

*Solomon, Flavius. Națiune și confesiune în Balcani. Trei cazuri slave (Nation et confession dans les Balkans. Trois cas slaves). In: Xenopoliana, 1999, 7, nr. 3-4, p.22-35.

*Solomon, Flavius. An Orthodox View of Europe - A Soul for Europe In: Ethics and Spirituality in the Process of European Integration. Tübingen, 1998, p.224-238.

Spătaru, Damian. La Pneumatologia dei Padri Cappadoci e del Concilio di Constantinopoli (381). In: CIC, 2002-2003, 3-4, nr. 1-2, p.165-184.

Spiridon, Mircea D. Istoria creștinismului. Vol. I (0-476 d. CHR) (L'histoire du christianisme). Buzău, Ed. Institutului Ortodox Român, 1998, 140 p.

Stahl, Paul Henri. Les errements de la parenté. In: RESEE, 2003, 41, nr. 1-4, p.353-363.

Stahl, Paul Henri. La naissance, le mariage et la mort. Rituels païens, rituels chrétiens. In: RESEE, 2002, 40, nr. 1-4, p.19-39.

Stamatoiu, Dionisie. Complexitatea unei personalități, Sfântul Apostol Pavel (Le Saint Apôtre Paul, personnalité complexe). In: MO, 2002, 54, nr. 1-4, p.16-44.

Stamatoiu, Dionisie. Sfântul Apostol Pavel (Le Saint Apôtre Paul). In: MO, 2001, 53, nr. 1-2, p.32-70.

Stamatoiu, Dionisie. Sfinții Trei Ierarhi [Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigorie Teologul sau de Nazianz, Sf. Ioan Gură de Aur-Hrisostom], ca interpreți ai Sfintei Scripturi (Les Saints Vasile cel Mare, Grigorie Teologul de Nazianz, Ioan Gură de Aur-Hrisostom, interpretes des Ecritures Saintes). In: AUC teol., 1998, 3, nr. 3, p.45-55.

Stamatoiu, Dionisie. Valoarea istorică și documentară a scrierilor Sfântului Luca (La valeur historique des écrits de Saint Lucas). In: MO, 2002, 54, nr. 5-8, p.12-39.

Stanca, Nicoleta. Identitate protestantă și catolică în Irlanda de Nord (Identité protestante et catholique en Irlande de Nord). In: Tomis, 2003, nr. 5, p.83-85.

Stancovici, Costel. Caracterul și destinația Epistolelor pastorale (Le caractere et la destination des Epîtres pastorales). In: Ortodoxia, 2002, 53, nr. 1-2, p.130-135.

Stancu, Ioan. Jainismul - cea mai veche religie indiană (La Jainisme - la plus vieille religion indienne). In: BȘUP teol. ort., 2002, 7, nr. 2, p.1-4.

*Stănciulescu-Bârda, Alexandru. Nevoia de Dumnezeu (Le besoin de Dieu). Bârda, Ed. Cuget Românesc, 2000, 200 p.

Sterea, Tache. Relația teologie-știință în gândirea sfinților părinți (La relation théologie-science dans la pensée des saints). In: ST, 2000, 52, nr. 1-2, p.22-36.

Streza, Ciprian. Anaforaua euharistică în epoca apostolică și postapostolică. Rânduielile bisericești, mărturii ale liturghiei creștine primare (L'anaphorame euharistique a l'époque apostolique et postapostolique. Les dispositions ecclésiastiques, preuves de la liturgie chrétienne primaire). In: RT, 2002, 12, nr. 2, p.64-90.

Streza, Ciprian. Evoluția anaforalei euharistice în epoca apostolică și postapostolică (L'évolution de l'anaphorale euharistique a l'époque apostolique et postapostolique). In: RT, 2001, 11, nr. 4, p.45-62.

Streza, Ciprian. Originea anaforalei euharistice. In: RT, 1998, 8, nr. 4, p.95-128.

*** Studii de antropologie creștină (Etudes d'anthropologie chrétienne). Coordonatori: Tulcan, Ioan; Săsăujan, Mihai. Arad, Ed. Universității "Aurel Vlaicu", 2003, 243 p.

*** Studii tomiste. În căutarea antropologiei în gândirea creștină a Răsăritului și a Apusului. Rolul lui Toma de Aquino (A la recherche de l'anthropologie dans l'esprit chrétien de l'Est et de l'Ouest. Le rôle de Thoma d'Aquino). Autori: Lobato, Abelardo; Tătaru-Cazaban, Bogdan; Duduica, Radu A.; Băltăceanu, Maria-Francisca; Baumgarten, Alexander; Blebea-Nicolae, Gabriela; Lazu, Robert; Tătaru-Cazaban, Miruna; Dancă, Wilhelm; Urs, Florian; Scheau, Ioan; Mărgineanu, Mihai; Roman, Doina. București, 2001, 176 p.

Suciu, Ioan, Episcop. Pier Giorgio Frassati, cuceritorul de culmi (Pier Giorgio Frassati, le conquéreur des sommets). Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2001, 112 p.

Suttner, Ernst Christoph. Auf der Suche nach ökumenischen Ausgleich zwischen den Orthodoxen und den mit Rom Unierten östlichen Kirchen in Mittel- und Osteuropa. In: Trans. R, 2000, 9, nr. 4, p.40-47.

Suttner, Ernst Christoph. Der Bulgarische Phyletismus - Ein Geistliches Oder Ein Weltliches Thema?. In: Bulletin AIESE, 2000, 30, p.189-195.

Suttner, Ernst Christoph. Der Wandel im Verständnis von Schisma und Kirchenunion im Lauf der Jahrhunderte. In: Studia t. cat., 1999, 44, nr. 1, p.25-40.

Suttner, Ernst Christoph. Die Brester Union. Von den Anfängen bis zu Petr Mogilas Tod. In: Studia t. cat., 2002, 47, nr. 4, p.103-143.

Suttner, Ernst Christoph. Kircheneinheit im 11. bis 13. Jahrhundert durch einen gemeinsamen Patriarchen und gemeinsame Bischöfe für Griechen und Lateiner. In: Trans. R, 2001, 10, nr. 3, p.68-77.

Suttner, Ernst Christoph. Recunoașterea Bisericii Ortodoxe ca biserică soră de către Conciliul Vatican II (La reconnaissance par le Concile Vatican II de l'Eglise Orthodoxe comme église soeur). In: Studia t. cat., 1998, 43, nr. 1, p.111-120.

Suttner, Ernst Christoph. Unde și când s-a petrecut în istoria biericii uniatismul condamnat de comisia de dialog catolic-ortodox (Où et quand a eu lieu l'uniatisme condamné par la comission du dialogue catholique-orthodoxe dans l'histoire de l'église). In: Studia t. cat., 2003, 48, nr. 1, p.63-87 ; și în lb.germană.

Suveică, Svetlana. "Krasnyi Arhiv" despre persecutarea catolicilor în R.S.S.Moldovenească ("Krasnyi Arhiv" sur la persécution catholique en R.S.S.Moldavie). In: AȘUI ist., 1998-1999, 44-45, p.101-110.

Székely, Dénes. Az egyház az ezredfordulón (L'église a l'entre les miliinaires). In: STT, 2001, 2, p.101-117.

Șelaru, Sorin-Constantin. Scurtă arheologie a crucii (Breve archéologie de la croix). In: Candela M, 2002, 11, nr. 3-4, p.32-33.

Ștef, Bernard. Sfântul Augustin, omul, opera, doctrina (Saint Augustin - l'homme, l'oeuvre, la doctrine). Prefață de: Racovițan, Teodor. Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2003, 291 p.

Ștef, Bernard. Venerabilul părinte Emmanuel d'Alzon 1810-1889. In: CCB, 2002, 5, nr. 3-4, p.52-62.

Ștefan, Cristian. Începuturile organizării bisericești în Serbia (Les débuts de l'organisation religieuse en Serbie). In: O Mar., 1999, 4, nr. 4, p.153-161.

Ștefan, Cristian. Încreștinarea ungurilor în credința bisericii de răsărit (La conversion au christianisme des Hongrois selon l'église de l'Est). In: O Mar., 2000, 5, nr. 5, p.105-115.

Ștefan, Cristian. Opera misionară a fraților Chiril și Metodiu printre slavi, în lumina unor cercetări recente (L'oeuvre missionaire des freres Chiril et Metodiu parmi les slaves, a la lumiere de quelques recherches récentes). In: O Mar., 1998, 3, nr. 3, p.216-224.

Ștefan, Cristian. Pătrunderea creștinismului în Rusia, rodul misiunii bizantine (La pénétration du christianisme en Russie, le résultat de la mission byzantine). In: Studia t. ort., 2001, 46, nr. 1-2, p.71-82.

Talpoș, Vasile. Studiu introductiv în legea, istoria și poezia Vechiului Testament (Étude introductive dans la loi, l'histoire et la poésie du Vieux Testament). București, Ed. Didactică și Pedagogică, 1999, 418 p.

Tamási, Zsolt. Cyprianus Karthágó püspöke (Ciprian, évêque de Carthagina). In: Ker. Sz., 2003, 14, nr. 5, p.7-10.

Tamási, Zsolt. Képrombolás Bizánaban (Iconoclasme en Byzance). In: Ker. Sz., 2003, 14, nr. 10, p.26-32.

Tamási, Zsolt. Nagy Szent Gergely erkölcstana (Les principes moraux du Sf. Grigore cel Mare). In: Ker. Sz., 2003, 14, nr. 8, p.11-13.

Tămaș, Ioan. Mic dicționar creștin catolic (Petit dictionnaire chrétien catholique). Iași, Ed. Sapientia, 2001, 251 p.

Telea, Marius. Dumnezeu și creația sa. Conceptul de "diastima" în gândirea teologică a Sfântului Grigorie de Nyssa (Dieu et sa création. Le concept de "diastima" dans la penseé théologique du Saint Grigorie de Nyssa). In: RT, 2000, 10, nr. 3-4, p.165-181.

Telea, Marius. Formularea dogmei pneumatologice în tradiția patristică răsăriteană din primele secole creștine (La dogme préumatologie dans la tradition patristique orientale des premiers siecles chrétiens). In: CO, 2003, 8, nr. 1, p.287-309.

Telea, Marius. Mișcarea isihastă și legăturile cu românii (Le mouvement isihaste et ses liaisons avec les roumains). In: RT, 2000, 10, nr. 2, p.74-110.

Telea, Marius. Origenismul și doctrina sofiologică rusă - importanța și implicațiile lor pentru antropologia creștină (L'origénisme et la doctrine sofiologique russe - leurs importance et implications pour l'anthropologie chrétienne). In: CO, 2002, 7, nr. 2, p.191-202.

Telea, Marius. Teologia icoanelor la Sfântul Ioan Damaschin și Sfântul Teodor Studitul (La théologie des icônes chez le Saint Ioan Damaschin et chez le Saint Teodor Studitul). In: CO, 1996, 1, nr. 2, p.133-161.

Teodorescu, Mihai. Veșmintele de slujbă în biserica primară (Les vetêments de messe dans l'église primaire). In: GA, 2002, 13, nr. 126, p.46-66.

Teoteoi, Tudor. Calitatea de "authentes" a patriarhului ecumenic Dionysios al II-lea (1546) (La qualité de "authentes" du patriarche oëcuménique Dionysios II). In: Închinare lui Petre Ș.Năsturel la 80 de ani. Brăila, 2003, p.573-580.

*Teoteoi, Tudor. L'Europe confessionnelle dans l'Oracle inédit de Païssios Ligaridis. In: NEH, 2000, 10, p.91-96.

Theodoru, Evanghelos D. Estetica teologică a icoanelor și importanța lor ecumenică (L'esthetique théologique des icônes et leur importance oecuménique). In: ST, 1998, 50, nr. 3-4, p.115-128.

Tia, Cristian. Raportul biserică-cultură în doctrina romano-catolică contemporană (Le rapport église-culture dans la doctrine romaino-catholique contemporaine). In: MO, 2001, 53, nr. 3-4, p.16-34.

Tihonov, Ludmila. Politica statului sovietic față de cultele din R.S.S. Moldovenească (La politique de l'État soviétique avers les cultes de RSS Moldova). Chișinău, Ed. Prut Internațional, 2004, 172 p.

Toader, Aurel. Sfântul împărat Constantin cel Mare și libertatea bisericii creștine (Le Saint empereur Constantin le Grand et la liberté de l'église chrétienne). In: GA, 1995, 6, nr. 53-55, p.32-39.

Todoran, Simion. Epistola către romani a Sf. Ap. Pavel. Studiu introductiv (L'épître pour les romains chez Sf. Ap. Pavel. Étude introductive). In: CO, 1996, 1, nr. 3, p.20-35.

Todoran, Simion. Evanghelia după Sf. Marcu - Introducere și comentariu (L'évanghelie d'apres Sf. Marcu - Introduction et commentaires). In: CO, 2002, 7, nr. 1, p.123-144.

Todoran, Simion. O viață închinată slujirii lui Dumnezeu și oamenilor [părintele Boris Bobrinskoy] (Une vie dédieé a Dieu et aux hommes). In: CO, 2002, 7, nr. 1, p.14-32.

Todoran, Simion. Sfântul Atanasie cel Mare, exeget al Sfintei Scripturi (Le Saint Atanasie cel Mare, exégete de la Sainte Ecriture). In: CO, 1997, 2, nr. 3-4, p.59-77.

Todoran, Simion. Sfântul Chiril al Alexandriei, exeget al Hristologiei (Le Saint Chiril d'Alexandrie, exegete de la Hristologie). In: CO, 1999, 4, nr. 1, p.9-24.

Todoran, Simion. Sfinții evangheliști în cultul ortodox și iconografia bisericească (Les Saints protestants dans le culte orthodoxe et l'icônographie éclésiastique). In: CO, 1996, 1, nr. 1, p.52-89.

Todoran, Simion. Treapta diaconiei după învățătura Noului Testament (Rang du diacre d'apres le Nouveau Testament). In: CO, 2003, 8, nr. 1, p.45-64.

Todoran, Simion. Viața și activitatea Sfântului Apostol Petru (La vie et l'activité du Saint Apôtre Petru). In: CO, 2000, 5, nr. 1, p.8-31 ; nr. 2, p. 11-41.

Tofană, Stelian. Doctrina lui Filon din Alexandria în lumea iudaismului elenistic și interferențele ei cu creștinismul primar (La doctrine de Filon d'Alexandria dans le monde du judaisme hellénistique et ses interférence avec le christianisme primaire). In: Anuar, 1994-1996, 3, p.51-60.

Tofană, Stelian. Mesianitatea lui Iisus și "Secretul mesianic", coordonată teologică a Evangheliei după Marcu (Le messianisme de Christ et "Le secret messianique", coordonnée théologique de l'Evangile selon Marcu). In: RT, 2000, 10, nr. 2, p.33-47.

Tofană, Stelian. Problema datării și compunerii Evangheliei după Matei, între tradiție și critica modernă (La question de la datation et de la composition de l'Evangile d'apres Mathieu, entre tradition et critique moderne). In: Anuar, 1998-2000, 5, p.35-41.

Toma, Cornel. Metafizica platonică și metafizica ebraică în apologia: "Pregătirea evangheliei" a lui Eusebiu din Cezareea (La métaphysique de Platon et la métaphysique hebraique dans l'apologie: "La préparation évangelique" de Eusebiu de Cesareea). In: AUVT teol., 1995, 1, p.113-132.

Toma, Ștefan. Soteriologia Sfântului Atanasie cel Mare și a lui Anselm de Canterbury (La sotériologie du Saint Atanasie Le Grand et d'Anselm de Canterbury). In: Alt. B, 2002, 13, nr. 10-12, p.20-28.

Toma, Ștefan. Teologul grec Ioannis Karmiris în preocupările teologilor români (L'intérêt des théologiens roumains envers le théologien grec Ioannis Karmiris). In: Alt. B, 2003, 14, nr. 7-9, p.33-39.

Tomescu, Cristian Aurel. Eccleziologie bizantină (843-1453) (La science de l'écclésiastique byzantine). In: MO, 2002, 54, nr. 5-8, p.193-200.

Turcescu, Lucian. Karl Barth and Cyril of Alexandria: short comparative analysis of their christologies. In: Studia t. ort., 1997, 42, nr. 1-2, p.177-195.

Turcuș, Șerban. Conciliul Lyon II - Implicații în Europa Central-Orientală (Le Concile Lyon II - Des implications dans l'Europe Centrale-Orientale). In: AMN, 1998-1999, 35-36, nr. 2, p.9-32.

Turcuș, Șerban. I romeni nella dimensione ecclesiologica delle Santa Sede da Pio XI a Paolo VI. In: AIICN, 2001, 40, p.185-204.

Turcuș, Șerban. Monarhia pontificală clasică. Principii ecclesiologice și realități instituționale (La monarchie pontificale classique. Principes éccléssiologiques et réalités institutionnelles). In: AIICN, 1999-2000, 38-39, p.9-45.

Turcuș, Veronica. La nascita dell'ordine cistercense e la sua espansione. In: AMN, 2000-2001, 37-38, nr. 2, p.19-38.

Țepele, Marius. Cronologia creștină a primului secol (La chronologie chrétienne du premier siecle). In: O Teol., 2001, 2, nr. 1, p.152-163.

Țepele, Marius. Histologia Sfântului Ignatie al Antiohiei (L'histologie de Saint Ignace d'Antioche). In: O Teol., 2000, 1, nr. 1, p.159-173.

Țepele, Marius. Teologi mai însemnați ai bisericilor vechi orientale (Théologiens importants des anciennes églises orientales). In: O Teol., 2000, 1, nr. 3, p.173-187.

Țurcanu, Ion. Cine a închis bisericile și mănăstirile din Basarabia? (Qui a fermé les églises et les monasteres de la Bessarabie?). In: Cugetul, 2000, nr. 1, p.26-29.

Țurcanu, Ion. Închiderea mănăstirilor din Basarabia de către sovietici (anii 50-60 ai sec. al XX-lea) (Fermeture des monasteres de Bessarabie par les Soviétiques). In: Cugetul, 2003, 2, p.20-24.

Țurcanu, Ion. Politica sovietică de lichidare a mănăstirilor din Basarabia (La politique soviétique de liquidation des monasteres de Bessarabie). In: Memoria, 2003, nr. 42, p.43-49.

Țurcanu, Ion. Scurt istoric al închiderii mănăstirii Noul Neamț (Breve histoire sur la fermeture du monastere de Noul Neamț). In: Cugetul, 2002, nr. 3-4, p.93-95.

Ungureanu, Francisc. Sfântul Ciprian - teolog și apărător al unității Bisericii (Le Saint Ciprian - théologien et défenseur de l'unité de l'Eglise). In: CIC, 2000, 1, nr. 1, p.64-78.

Urian, Emilia. Tripitaka Koreana, Vechiul Testament al culturii budiste. Colecție de texte budiste din secolul XIII (L'Ancien Testament de la culture budiste. Collection de textes budistes du XIIIe siecle). In: MI, 2001, 35, nr. 3, p.69-71, 75.

Valdrini, Patrick. L'ecclésiologie catholique et le droit canonique - Leçon académique a l'occasion du doctorat honoris causa remis par l'Université de Bucarest. In: CIC, 2000, 1, nr. 1, p.12-30.

Vanca, Dumitru. Icoana ca expresie a catehezei bisericii (până la apariția iconoclasmului) (L'icône comme expression cathéhisme de l'église). In: CO, 1998, 3, nr. 3-4, p.152-175.

Vanca, Dumitru. Icoana și cateheza în biserică până la apariția iconoclasmului (L'icône et la catéchétique dans l'église jusqu'a l'aparition de l'iconoclasme). In: CO, 1998, 3, nr. 1-2, p.64-83.

Vanca, Dumitru. Spațiul sacru în Biserica primară până la Constantin cel Mare (L'espace sacré dans l'Eglise primaire avant Constantin le Grand). In: CO, 2003, 8, nr. 2, p.120-135.

Vanca, Dumitru. Teologia icoanelor în disputa iconoclastă (rolul catehetic, latrentic și harismatic) (La théologie des icônes dans la dispute iconoclaste). In: CO, 1999, 4, nr. 1, p.107-123.

Varona, Alexandr. Biserica Ortodoxă Rusă și creștinii de rit vechi (sfârșitul secolului al XVII-lea - secolul al XVIII-lea) (L'Eglise Orthodoxe Russe et les chrétiens d'ancien rite). In: Biserică, putere, societate. București, 2001, p.43-58.

Varona, Alexandr. Comentarii la o istorie recentă a Bisericii Ortodoxe Ruse contemporane (Commentaires rendus a une histoire récente de l'Église Orthodoxe Russe contemporaine). In: Studii de istoria bisericii. București, 2000, p.185-192.

Varta, Ion. Istoria construcției Catedralei "Nașterea Domnului" din orașul Chișinău (L'histoire de la construction de la Cathédrale de Chișinău). In: RIM, Chișinău, 2000, nr. 1-2, p.77-84.

Vasile, Cristian. Biserica romano-catolică din Europa Răsăriteană 1945-1950 (L'église romaino-catholique de l'Europe de l'Est). In: SMIC, 2002, nr. 1, p.109-122.

Vasile, Mihai D. Origen sau întemeierea dogmaticii creștine (Origen on la fondation de la dogmatique chrétienne). In: RTSAA, 1999, 3, nr. 5, p.172-181.

Vasile, Mihai D. Paradigma religiilor de mistere (Le paradigme des religions de mysteres). In: Astra, 1999, 2, nr. 3, p.27-30.

Vasiliu, Cezar. Eforturile actuale pentru refacerea unității Bisericii Creștine (Efforts actuels pour rétablis l'unité de l'Église Chrétienne). In: Alt. B, 2003, 14, nr. 10-12, p.104-110.

Vădeanu, Ana. Santiago de Compostela. In: MI, 2000, 34, nr. 12, p.79-82.

Velculescu, Cătălina. Întrebări ale lui Epifanie către fericitul Andrei (Questions d'Apifanie pour Andrei). In: CIC, 2002, 3, nr. 1, p.69-83.

*** Viața Sfântului Ioan Gură de Aur în relatările bisericești: Teodor al Trimitundei, Socrates, Sozomen și Fer. Teodor al Cirului (La vie de Saint Jean dans les présentations des historiens religieux). Ediție de: Cornițescu, Constantin. București, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, 2001, 241 p.

Villar, José R. Die Kirchen, Aufgabe für Europa - Europa, Aufgabe für die Kirchen. In: Trans. R, 2000, 9, nr. 4, p.13-20.

Vintilescu, Petre. Istoria Liturghiei în primele trei veacuri (L'histoire de la Liturgie aux premiers trois siecles). București, Ed. Nemira, 2001, 144 p.

Visky, Béla. Kereszténység és világvallások Hans Küng értelmezésében (Christianisme et religions dans l'interprétation de Hans Küng). In: Studia t. ref., 2001, 46, nr. 1, p.69-95.

Vladimirescu, Mihai Valentin. Reformele lui Iezechia și revolta împotriva Asiriei privite din perspectiva arheologiei biblice (Les réformes de Jésechile et la révolte contre l'Asir par la perspective archéologique biblique). In: MO, 2003, 55, nr. 5-8, p.144-151.

Vladimirescu, Mihai Valentin. Remarcabilele descoperiri din orașul biblic Dan (Les remarquables découvertes de la ville biblique Dan). In: Alt. B, 2002, 13, nr. 7-9, p.69-84.

Vlaicu, Patriciu-Dorin. Aspecte juridice și canonice privind asistența religioasă în școli și în celelalte instituții publice din țările Uniunii Europene (Des aspects juridiques et canoniques concernant l'assistance religieuse dans les écoles et les autres institutions publiques des pays de l'Union Européenne). In: Anuar, 1994-1996, 3, p.301-322.

Vlaicu, Patriciu-Dorin. Le concept de relation entre l'église et l'état dans l'orthodoxie. In: Studia t. ort., 2002, 47, nr. 1-2, p.153-164.

Vlaicu, Patriciu-Dorin. Finanțarea cultelor în țările Uniunii Europene (Le financement des cultes dans les pays de l'Union Européenne). In: Anuar, 1996-1998, 4, p.237-246.

Voicu, Constantin. Botezul de la Hristos în lumina Sfinților Părinți (Le baptême de Christ a la lumiere des Saints Parents). In: Grai maramureșean și mărturie ortodoxă. Baia Mare, 2001, p.355-363.

Voicu, Constantin. Hristos în viața și opera sfântului Ignatie Teoforul (Christ dans la vie et l'oeuvre du Saint Ignatie Teoforul). In: Alt. B, 1994, 5, nr. 10-12, p.1538.

Voicu, Constantin. Sfinții Trei Ierarhi și cultura vremii lor (Les saints Trei Ierarhi et la culture de leur époque). In: Alt. B, 1994, 5, nr. 7-9, p.21-27.

Volokitina, Tatiana. Stalin - biserica rusă: o relație interesată (Stalin - l'eglise russe: une relation a intérêt profitable). In: MI, 2001, 35, nr. 1, p.15-20.

Vornicescu, Nestor. Sfântul episcop Laurențiu al Novae-lor și opera omiletică a sfântului Ioan Gură de Aur (Le Saint évêque Laurențiu de Novae et l'oeuvre homilétique du Saint Jean Bouche D'Or). In: Academica, 2000, 10, nr. 4, p.19 ; nr. 5, p. 27.

Vraceanski, Sofronie; Cantemir, Dimitrie. Sistema și religia mahomedană. Cartea celor trei religii. Partea I-a. (Le systheme et la religion musulmane. Le livre des trois religions). Ediție de: Ionescu, Anca Irina. București, Ed. Universal Dalsi, 2000, 331 p.

Waldman, Felicia. Jewish Mysticism and 20th Century Science. In: SH, 2002, 2, p.156-168.

Wexler, Teodor. Cardinali între drepți ai popoarelor (Des cardinaux qui ont sauvé des Juifs en 1943 et 1944). In: MI, 2002, 36, nr. 8, p.19-20.

Wyborski, Roman. Primatul Ștefan Wyszyński singur în confruntarea cu bolșevismul în Polonia. Între modus vivendi și non possumus: cuvinte cheie ale spiritului polonez (Ștefan Wyszyński, tout seul a confronter le bolchévisme en Pologne. Entre modus vivendi et non possumus: mots clé de l'esprit polonais). In: AS, 1999, 7, p.139-142.

Zamfir, Anca Maria. Icoana între sacralitate și kitsch (L'icône entre sacralité et kitsch). In: SCMA, 2001, 7, p.31-50.

Zamfir, Korinna. Az ökumenizmus katolikus és protestáns perspektívából (La vision catholique et protestante sur l'oecumenisme). In: Studia t. cat. l., 2001, 46, nr. 1, p.71-111.

Zamfir, Korinna. Katolikusok és protestánsok. Történelmi visszatekintés és teológiai párbeszéd (Catholiques et protestants; apperçu historique et dialogue théologique). Kolozsvár, Stúdium Kiadó, 2002, 222 p.

Zăpârțan, Liviu-Petru. Religion et Etat devant la globalisation. In: AIIR, 2004, 1, p.227-231.

Zub, Alexandru. Ioan-Paul II și rezistența spirituală în lumea post modernă (Ioan-Paul II et la résistance spirituelle dans le monde post moderne). In: DL, 2003, 14, nr. 51, p.1-3.