REZISTENȚA ANTICOMUNISTĂ

          

Aioanei, Constantin; Moraru, Frusinica. Biserica ortodoxă română în lupta cu "diavolul roșu" (L'église orthodoxe roumaine en lutte avec "le diable rouge"). In: Alt. B, 2001, 12, nr. 1-3, p.89-99.

Aioanei, Neculai. Destăinuirile unui condamnat la moarte (Les aveaux d'un condamné a mort). In: Memoria, 2001, nr. 36-37, p.181-209.

Andreica, Dumitru. Drumuri în întuneric. Destine mehedințene (1945-1964) (Chemins dans l'obscurité. Destins de Mehedinți). București, Fundația "Academia Civică", 1998, 296 p.

Andreica, Gheorghe. Cu ghiozdanul la închisoare (En prison avec le cartable). In: Memoria închisorii Sighet. București, 1999, p.7-104.

Andreica, Gheorghe. Târgșorul Nou, închisoarea minorilor (1948-1950) (Târgșorul Nou, la prison des mineurs). Ploiești, Ed. Printeuro, 2000, 223 p.

Angelescu, Silvia. Rezistența anticomunistă din Dobrogea. 1945-1952 (La résistance anticommuniste en Dobroudja). In: MI, 2001, 35, nr. 2, p.11-15 ; AIO, 2001, 2, p. 293-310.

*** Anii 1949-1953. Mecanismele terorii (Les mécanismes de la terreur). Editor: Rusan, Romulus. București, Ed. Fundației "Academia Civică", 1999, 944 p.

*** Anii 1954-1960. Fluxurile și refluxurile stalinismului (Fluxes et refluxes du stalinisme). Editor: Rusan, Romulus. București, Ed. Fundației "Academia Civică", 2000, 1008 p.

Axente, Laurențiu. Arestați fără condamnare (Arrêtés sans condamnation). In: AS, 2000, 8, p.437-442.

Azoiței, Mihaela. Totalitarism și rezistență în România comunistă. Cazul Goma. Totalitarism and resistance in communist Romania. The Goma case (). București, Ed. Paideia, 2002, 122 p.

Baghiu, Aurel. Procesul lotului 1 al studenților de la Timițoara, noiembrie 1956 (Le procés de groupe des étudiants de Timișoara). In: AS, 2000, 8, p.704-709.

*** "Bande, bandiți și eroi". Grupurile de rezistență și Securitatea (1948-1968). Documente (Les groupes de résistence et la "Securitate". Documents). Ediție de: Dobre, Florica; Banu, Florian; Moldovan, Silviu B. București, Ed. Enciclopedică, 2003, 592 p.

Banu, Florian. 1948-1958. Autoritățile și combaterea rezistenței armate în munți. Metodele Securității (Les autorités et le combat de la résistance armée dans les montagnes. Les méthodes de la "Securitate"). In: DI, 2002, 7, nr. 12, p.26-30.

Banu, Florian. Câteva considerații privind longevitatea rezistenței armate din România (1944-1960) (Quelques considérations sur la longévité de la résistance armée en Roumanie). In: AIIX, 2002-2003, 39-40, p.489-498.

*Banu, Florian. Intrarea în rezistența armată anticomunistă - motivații individuale și colective (L'entrée dans la résistance armée anticommuniste - motivations individualles et collectives). In: A  tot., 2002, 10, nr. 3-4, p.85-100.

Banu, Florian. Un alt fel de "angajament": Jurământul haiducului" (Un moyen différent d'"engagement"). In: DI, 2003, 8, nr. 11, p.56-58.

Bardas, Ioan. Calvarul Aiudului. Din suferințele unui preot ortodox (La calvaire d'Aiud. Des souffrances d'un pretre orthodoxe). Ediție de: Pop, Georgeta. București, Ed. Anastasia, 1999, 96 p.

Băințan, Valentin. Martiri și mărturisitori ai Bisericii Române Unite cu Roma din Eparhia greco-catolică a Maramureșului (1948-1989) (Martyrs et confesseurs de l'Eglise Roumaine Unie avec la Rome de la diocese greco-catholique de Maramureș). Baia Mare, Ed. Gutinul, 1999, 304 p.

Bălan, Ion. Pagini din rezistența anticomunistă prahoveană 1848-1949. Grupul Teodor Georgescu. Studiu de caz (Pages de la résistence anticommuniste de Prahova. Le groupe Teodor Georgescu. Etude de cas). In: AP, 1999, 4, p.197-199.

Bălan, Ion. Regimul concentraționar în România în anii 1945-1964 (Le régime de concentration en Roumanie). București, Fundația "Academia Civică", 2000, 307 p.

Bărbulescu, Theodor; Țăranu, Liviu. Din preliminariile Rezistenței armate anticomuniste. Cazul colonelului Ion Uță (Des préliminaires de la Résistance armée anticommuniste. Le cas du colonel Ion Uță). In: Memoria, 2003, nr. 44-45, p.127-129.

Bărbulescu, Theodor; Țăranu, Liviu. Viața unui "bandit". Cazul Vasile Motrescu (Vasile Motrescu, suivi par Securitate). In: MI, 2003, 37, nr. 5, p.77-80.

Bejenaru, Liviu Marius. Mișcarea de rezistență armată anticomunistă din România. Să lupți pentru a muri (Le mouvement de résistance armée anticommuniste en Roumanie. Lutter pour mourir). In: DI, 2002, 7, nr. 12, p.16-26.

Beldeanu, Oliviu. Memorial anticomunist din Închisoare (Le mémorial anti-communiste de la prison). Prefață de: Popescu, Titu. București, Ed. Jurnalul Literar, 1999, 316 p.

Beldiman, Dana; Beldiman, Corneliu. Rezistența anticomunistă în lagăre și închisori. Studiu de caz: organizația "Crucea Albă" (La résistance anticommuniste dans les camps et les prisons. Etude de cas: l'organisation "La Croix Blanche"). In: AS, 2000, 8, p.585-597.

Bicu, Gabriela. Mărturii orale despre rezistența anticomunistă din Munții Banatului (Témoignages oraux sur la résistance anticommuniste des Montagnes de Banat). In: Banatica, 2000, 15, nr. 2, p.259-275.

Bogza, Ovidiu. Vintilă Horia, "săpat" de acasă. Premiul "Goncourt", 1960: o afacere politică murdară (Vintilă Horia, "sage" de chez lui. Le prix "Goncourt" 1960: une salle affaire politique). In: DI, 2000, 5, nr. 3, p.63-64 ; nr. 4, p. 57-58.

Boia, Lucian; Cioroianu, Adrian; Sandquist, Tom. Arhiva durerii. Archive of Pain (). București, Ed. Fundației "Academia Civică", 2000, 152 p.

Brazdă, Aurel. Soarta foștilor deținuți politici după eliberare (Le destins des détenus politiques apres la libération). In: AS, 2000, 8, p.525-526.

Breazu, Steliana. "Am fost martor la revoltele țărănești din județul Arad" (J'étais témoin des révoltes paysannes du dép. d'Arad). In: AS, 1999, 7, p.693-696.

Breazu, Steliana; Criste, Eleonora. Revolta țărănească anticomunistă de la Variș-Bihor din anul 1949 (La révolte paysanne anticommuniste de Variș-Bihor). In: AS, 1999, 7, p.697-701.

*Brișcă, Adrian. The Anticommunist Armed Resistance in Romania, 1944-1962. In: A  tot., 2002, 10, nr. 1-2, p.75-101.

*Brișcă, Adrian. Ioan-Liviu Vucu (1913-1969?). In: A  tot., 2002, 10, nr. 3-4, p.274-276.

Brișcă, Adrian. Justiția comunistă - instrument de opresiune. Cazul Gheorghe P. Motrescu (La justice communiste - instrument d'oppression. Le cas Gheorghe P. Motrescu). In: AS, 2000, 8, p.579-583.

*Brișcă, Adrian. Radu Bercea și gulagul românesc. O autobiografie în imagini (Radu Bercea et le gulag roumain. Une autobiographie en images). In: A  tot., 2002, 10, nr. 3-4, p.101-113.

Brișcă, Adrian. Rezistența armată din Bucovina. Vol. II (1 octombrie 1950 - 10 iunie 1952) (La résistance armée de Bucovine. (le 1 octobre 1950 - le 10 juin 1952). București, Institutul Național pentru studiul Totalitarismului, 2000, 247 p.

Bucur, Ioan Marius. Aspecte ale rezistenței Bisericii Româno Unite (Greco-Catolice) la sfârșitul anilor '40 (Aspects de la résistance de l'Eglise Roumaine Unie (Greque-Catholique)). In: România și relațiile internaționale în secolul XX. Cluj-Napoca, 2000, p.140-150.

Bucur, Ioan Marius; Stan, Lavinia. Persecuția Bisericii catolice din România. Documente din Arhiva "Europei Libere" (1948-1960) (Persécution de l'Eglise catholique de Roumanie. Documents des Archives "l'Europe Libre"). Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2002, 168 p ; Studia t. cat., 2002, 47, nr. 1, p. 1-167.

Budeancă, Cosmin. Aspecte privind implicarea femeilor în rezistența armată anticomunistă din munții României. Cazul Lucreției Jurj (Aspects concernant l'implication des femmes dans la résistance armée anticommuniste des montagnes de la Roumanie. Le cas de Lucreția Jurj). In: Condiția femeii în România în secolul XX. Cluj-Napoca, 2002, p.161-177.

Budeancă, Cosmin; Jurju, Cornel. Rezistența armată anticomunistă în zona Huedinului. Grupul "Șușman" (La résistance armeé anticommuniste dans la région Huedin. Le groupe "Șușman"). In: AIO, 2002, 3, p.210-265.

Calafeteanu, Ion; Calafeteanu, Cătălin; Stoica, Adrian-Cătălin; Olaru, Stejărel. Berna, 14/15 februarie 1955. Atacul Legației R.P.R. (L'attaque contre l'Ambassade Roumaine). In: MSȘIA, 2004, 9, nr. 7, p.25-55.

*** Calvarul deținuților anticomuniști botoșăneni (Le calvaire des détenus anticommunistes de Botoșani). Mărturii consemnate de: Ignat, Dumitru. Botoșani, s.n., 1997, 187 p.

Caravia, Paul; Constantinescu, Virgiliu; Stănescu, Flori. Biserica întemnițată - România. 1944-1989 (L'église emprisonnée). București, I.N.S.T., 1998, 463 p.

Catalan, Gabriel. Prigoana anticatolică în România între 1949-1953. Arestări și procese ale unor clerici și credincioși (La persécution anticatholique en Roumanie. Arrêts et proces des clergés et des fideles). In: AS, 1999, 7, p.118-124.

*** Centrul Internațional de Studii asupra Comunismului. Școala Memoriei 2003 (Le Centre International d'Etudes sur le Communisme. L'Ecole de Mémoire 2003). Editor: Rusan, Romulus. București, Fundația Academia Civică, 2003, 566 p.

Cernovodeanu, Dan. Ionică Băurceanu. Breviar biografic (Ionică Băurceanu. Bréviaire de biographie). In: AS, 2000, 8, p.487-493.

Cernovodeanu, Dan. Una dintre primele mișcări de rezistență anticomunistă: Organizația "T" (L'un des premiers mouvements de résistance anticommuniste: L'organisation "T"). In: A  tot., 1999, 7, nr. 3-4, p.211-218.

Cesereanu, Ruxandra. The Anti-Communist resistance in the Romanian Mountains. Thinkers, Samurai, Hermits-Crusaders and Intermediaries. In: Colloquia, 1998-2000, 5-7, p.165-174.

Cesereanu, Ruxandra. Originile și avatarurile "spălării creierului" și ale reeducării (Les origines et les avatares du "lavage du cerveau" et de la reéducation). In: AS, 2001, 9, p.307-315.

Chivu, Carmen. Căzut în plasa informatorilor [Stelian Buja] (Pris dans le filet des informateurs [Stelian Buja]). In: DI, 2003, 8, nr. 8, p.49-50.

Ciolacu, Nicolae. Haiducii Dobrogei. Rezistența armată anticomunistă din Munții Babadagului (Les haidoucs de Dobroudja. La Résistance armée anti-communiste des monts de Babadag, Dobroudja). Constanța, Ed. Muntenia, 1998, 328 p.

Ciolcă, Răzvan. Evoluția mișcării de rezistență în România (L'évolution du mouvement de résistence en Roumanie). In: ACIGIB, 2000-2002, 3-5, p.104-113.

Ciuceanu, Radu. Mișcarea națională de rezistență din Oltenia. Vol. I (1947-1949) (Le Mouvement national de résistance d'Oltenia). București, Ed. INST, 2001, 498 p.

Ciuceanu, Radu. Regimul penitenciar din România (1940-1962) (Le régime pénitenciaire de Roumanie). București, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, 2001, 384 p.

Cojoc, Marian. Rezistența armată din Dobrogea. 1945-1960 (Résistance armée de Dobrogea). București, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, 2004, 410 p.

Constantin, Adrian. "Imagistica" Cărții Albe a evenimentelor din luna octombrie 1956 ("L'imagistique" de la Carte Blanche). In: Cercetare și istorie într-un nou mileniu. Galați, 2002, p.277-279.

Constantinescu, Grigore. Rezistența armată anticomunistă din Munții Făgăraș reflectată în istoria României (La résistance armée anticommuniste des Montagnes Făgăraș refletée dans l'histoire de la Roumanie). In: Argessis, 2000, 9, p.435-442.

Constantinescu-Mărăcineanu, Ion. Un erou de legendă, colonelul Gheorghe Arsenescu (Un héros-légendaire, le colonel Gheorghe Arsenescu). In: AS, 2000, 8, p.565-571.

Cornea, Corneliu. Jurnalul detenției politice în județul Arad (1945-1989) (Le journal de la prévention politique au département de Alba). Arad, Ed. Mirador, 2000, 160 p.

Corpas, Iosif. Secvențe din fostele închisori politice (Images des anciens prisons politiques). București, Ed. Humanitas, 2003, 152 p.

Cosmineanu Mareș, Clara. 1948-1958. Campanie încrâncenată pentru prinderea "bandiților". Grupul "Teodor Șușman" (Campagne affreuse pour la capture des "bandit". Le groupe "Teodor Șușman"). In: DI, 2002, 7, nr. 12, p.53-57 ; 2003, 8, nr. 11, p. 59-60.

Cosmovici, Emanuel. "Mă voi transforma într-o rugă neîntreruptă" - file din Jurnalul Helgăi Cosmovici (Pages du Journal de Helga Cosmovici). In: AS, 2000, 8, p.538-552.

Cotoman, Gheorghe. Dosarele Securității (Les dossiers de la Sécurité). Craiova, Ed. Obiectiv, 1999, 156 p.

Crăcană, Iuliu. Povestea grupului Gavrilă (Le Groupe Gavrilă et la résistance anticommuniste). In: MI, 2002, 36, nr. 5, p.15-18.

Crăciun, Corneliu. Contribuții documentare la istoria mișcării de rezistență anticomunistă din România (Contributions documentaires a l'histoire du mouvement de résistance anticommuniste de Roumanie). In: Hyperboreea, 1999, 2, nr. 4-5, p.7-10.

Cristea, Marius. Rezistența anticomunistă în zona Aiud. "Grupul spaniol" (La résistance anticommuniste de la zone Aiud. "Le groupe spaniol"). In: AIO, 2002, 3, p.193-209.

*** Deportații în Bărăgan (1951-1956) (Déportés en Bărăgan). Coordonator: Sarafolean, Silviu. Timișoara, Ed. Mirton, 2001, 594 p.

Djuvara, Neagu. Formarea Comitetului Național Român (Pages sur l'exil). In: MI, 2001, 35, nr. 5, p.20-24.

Dobeș, Andrea. Memoria inchisorii Sighet (La mémoire de la prison Sighet). In: AIO, 2001, 2, p.447-459.

Dobeș, Andrea. Speranță și iluzie în anii '50. Aspecte privind rezistența armată anticomunistă în Maramureș (Espérance et illusion - la résistance anticommunsite en Maramureș). In: AIO, 2004, 5, p.96-122.

Dobre, Mircea. Jertfe pe munți. Din rezistența armată anticomunistă din Munții Țibleșului-Maramureș și Țara Lăpușului (Sacrifices dans les montagnes. De la résistance armée anticommuniste de Maramureș et la région de Lăpuș). Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2003, 162 p.

Dobrescu, Constantin. De la o afacere de luare de mită la un proces politic (D'une affaire de graisser la patte a un proces politique). In: AP, 1998, 3, p.86-105.

Dobrescu, Constantin; Borovină, Gh. O pagină de luptă anticomunistă. Un elev arestat și anchetat pentru versuri ostile colectivizării (Une page de lutte anticommuniste. Un éleve emprisonné et enquêté pour des vers hostiles a la collectivisation). In: AP, 1999, 4, p.200-229.

*Dobrincu, Dorin. Macedo-românii și rezistența armată anticomunistă din Dobrogea, 1948-1952 (Les Macédo-roumains et la résistance armée anticommuniste de Dobroudja). In: Interferențe româno-elene. Iași, 2003, p.233-275.

Dobrincu, Dorin. Memorial and symposium of victims of communism and resistance at Sighetul Marmației - between commemoration and academic research. In: Strabon, 2003, 1, nr. 1, p.10-14.

Dobrincu, Dorin. Note pentru o istorie a exilului politic românesc. Primul deceniu postbelic (Notes pour une histoire d'exil politique roumain. La premiere décennie d'apres-guerre). In: Xenopoliana, 1999, 7, nr. 1-2, p.134-141.

Dobrincu, Dorin. Rezistența armată anticomunistă în România. Receptarea culturală (1945-1989) (Résistance armée anticomuniste en Roumanie: la perception culturelle). In: Romanian tudies at the Turn of the Century. Iași, Oxford, Portland, 2000, p.123-131.

Domocoș, Ștefan. Tot despre reeducarea de la închisoarea Gherla (Encore de la réeducation de la prison de Gherla). In: AS, 1999, 7, p.571-577.

Duică, Camelia. 1949-1952... Rezistența armată din Banat (La résistance armée de Banat). In: DI, 2002, 7, nr. 12, p.42-45.

Duică, Camelia. Din istoria rezistenței anticomuniste din Banat. Organizația Dr. Liviu Vuc (1948-1952) (De la résistance anticommuniste de Banat. L'organisation Dr. Liviu Vuc). In: AUDJ H, 2003, 2, p.121-133.

Dumitrescu, Teodor. 1956-1957. Scriitori în vizorul partidului (Les écrivains et la veille du Parti). In: MI, 2000, 34, nr. 1, p.20-21, 24.

*** După 20 de ani sau Lupeni "77" - Lupeni "97" (Apres 20 ans on Lupeni "77" - Lupeni "97"). Coordonatori: Barbu, Mihai; Chirvasă, Gheorghe. Prefață de: Constantinescu, Emil. Petroșani, Ed. Cameleonul, 1997, 224 p.

Enache, George. O pagină din vremea represiunii religioase în România comunistă "Rugul Aprins" (Une page du temps des repressailles religieuses en Roumanie communiste). In: DI, 2002, 7, nr. 11, p.49-57.

Enuță-Țentea, Almira. Aspecte de viață cotidiană în grupurile de rezistență din zona Huedin (Aspects de vie quotidienne dans les groupes de résistance de la zone de Huedin). In: AIO, 2003, 4, p.115-155 ; 2004, 5, p. 183-210.

Faur, Antonio. Noi documente despre grupul de rezistență anticomunistă din sudul Bihorului (1946-1950) (Nouveaux documents relatifs au groupe de résistance anticommuniste de sud de Bihor). In: Istoria - ca experiență intelectuală. Oradea, 2001, p.393-409.

Filon, Verca. Dreptul la adevăr. Contribuția mișcării legionare la lupta de rezistență împotriva comunismului (Le droit a la vérité. La contribution du mouvement legionnaire a la lutte de résistance contre le communisme). Caransebeș, Ed. Ionescu, 1999, 260 p.

Florea, Călin-Valentin. Câteva ipostaze ale rezistenței greco-catolice la începutul anilor '50 (Quelques hypostases de la résistance greco-catholique). In: AUDC geogr. ist., 2000, p.431-437.

Florea, Călin-Valentin. "Liberalizarea" regimului comunist din România de la sfârșitul deceniului 7 reflectată în atitudinea față de rezistența greco-catolică ("La libéralisation" du régime communiste de Roumanie a la fin de la 7eme décennie reflétée dans l'attitude vis-a-vis de la résistance greco-catholique). In: Repere ale dezvoltării la început de mileniu. Târgu Mureș, 2004, p.219-230.

Funda, Dumitru Tache. Foștii deținuți politici (Les anciens detenus politiques). București, Fundația Culturală "Buna Vestire", 1999, 81 p.

Gavrilă-Ogoranu, Ion. O mărturie din arhiva Securității (Un témoignage des archives de la "Securitate"). In: AS, 2000, 8, p.575-578.

Gavrilă-Ogoranu, Ion; Baki Nicoară, Lucia. Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc (Mémoires). Timișoara, Ed. Marineasa, 1999, 416 p.

Gheorghiță, Viorel. Să știi să suferi. Dosar nr. 14/1933 - Grosolina Ioan (Savoir souffrir. Dossier nr. 14/1933 - Grosolina Ioan). Arad, Ed. Mirador, 2001, 118 p.

Ghinea, Cornelia. Un caz de revoltă anticomunistă în armată (decembrie 1956) (Un cas de révolte anticommuniste). In: AS, 2000, 8, p.714-721.

Giurgiu, Dorin. Rezistența anticomunistă în actualul județ Alba (1945-1958) (La résistance anticommuniste dans le dép. Alba). In: Apulum, 1999, 36, p.505-517.

Gligor, Ioan. Evenimentele dramatice din comuna Bistra (1946-1953) (Evenements dramatiques de Bistra). In: Memoria, 2002, nr. 39, p.116-121.

Golea, Traian. Procesul legionarilor parașutați în România (9-12 octombrie 1953) (Le procés des extremistes de droit parachutés en Roumanie). Constanța, Ed. Ex Ponto, 2001, 143 p.

Golopenția, Sanda. Textele detenției (Les textes de la détension). In: AS, 2001, 9, p.291-306.

Grigoraș, Vasile. Revolta deținuților de la Gherla, 1958 (La révolte des détenus de Gherla). In: A  tot., 2000, 8, nr. 1-2, p.239-243.

Grigore, Monica. Grupul "Arnota" (Le groupe "Arnota"). In: DI, 2002, 7, nr. 12, p.39-41.

Grigore, Monica; Ionel, Oana. Colonia-penitenciar "Salcia": victime și călăi (La colonie-pénitenciere "Salcia": victimes et bourreaux). In: Arhivele Securității. București, 2002, I, p.108-129.

Grigorescu, Liviu-Daniel. Propagandă ateistă, cu vorba și cu palma (Le Parti Communiste contre l'Eglise). In: MI, 1999, 33, nr. 9, p.20-23.

Grossu, Sergiu. Rezistența spirituală în România comunistă (1954-1960) (La résistance spirituelle en Roumanie communiste). In: AS, 2000, 8, p.158-169.

Horujenco, Constantin. Justiție criminală. Memorii și mărturii despre închisorile comuniste (Justice criminelle. Mémoires et témoignages sur les prisons communistes). Galați, Ed. Arionda, 2001, 183 p.

Hrehor, Constantin. Muntele mărturisitor. Anii rezistenței, anii suferinței (Le mont des aveux. Les années de la résistance, les années de la souffrance). Iași, Ed. Timpul, 2001, 320 p.

Hurtupan, Ion. Rezistența armată în Caraș-Severin (1944-1958) (La Résistance armée dans le dép. de Caraș-Severin). Reșița, Ed. Timpul, 2000, 240 p.

Iancu, Gheorghe, istoric; Țârău, Virgiliu. The Peasants Uprisings in the Counties of Arad and Bihor in 1949 In: Romanian and British Historians on the Contemporary History of Romania. Cluj-Napoca, 2000, p.153-166.

Iațencu, Rodica. Forme ale rezistenței anticomuniste în partea de sud a Bucovinei. Mișcarea de partizani (1944-1958) (Formes de la résistance anticommuniste au Sud de Bucovine). In: ANB, 2001, 8, nr. 2, p.269-291.

Ilisei, Ilie; Popescu, Ioan D. Dosarele suferinței (Les dossiers de la souffrance). Suceava, Grupul editorial Mușatinii Bucovina Viitoare, 1999, 192 p.

Iloaie, Ștefan. Slujitori ai Bisericii Ortodoxe în temnițele comuniste sau despre cum poate suferi o majoritate (Représentants de l'Eglise Orthodoxe dans les prisons communistes ou la souffrance de la majorité). In: AS, 1999, 7, p.92-94.

*Ionașcu, Constantin. Despre rezistența turco-tătară anticomunistă din Dobrogea (Sur la résistance anticommuniste turco-tatare de Dobroudja). In: Tătarii în istoria românilor. Constanța, 2004, p.67-70.

Ionașcu, Constantin. Rezistența anticomunistă din Dobrogea (La résistance anticommuniste de Dobroudja). Constanța, Ed. Ex Ponto, 2000, 594 p ; AS, 2000, 8, p. 557-564.

Ionel, Oana. 1987-1989. Revoltații de la Brașov hărțuiți de Securitate (Les acteurs de la révolte de Brașov harcelés par la "Securitate"). In: DI, 2003, 8, nr. 7, p.51-57.

Ionel, Oana; Marcu, Dragoș. 1951-1954: Mesagerul stării de spirit din Munții Apuseni. Cazul Iosif Capotă (Le messager de l'état d'esprit des Carpates de l'Ouest. Le cas Iosif Capotă). In: DI, 2002, 7, nr. 12, p.57-60 ; 2003, 8, nr. 11, p. 61-62.

Ioniță, Nicu. Detenția - factor de psihopatizare a personalității (La détention - facteur de la mise en psychopatie de la personalité). In: AS, 2000, 8, p.149-157.

Ioniță, Nicu. Reeducarea deținuților politic (La reéducation des détenus politiques). In: AS, 2001, 9, p.316-326.

Ionițoiu, Cicerone. Album al martirilor genocidului comunist (Album des martyrs du génocide communiste). Sibiu, Ed. Tribuna, 1999, 188 p.

Ionițoiu, Cicerone. Penitenciarul Râmnicu-Sărat - Un infern programat (fragmente) (Le pénitencier Râmnicu-Sărat - un enfer programmé). In: AS, 2001, 9, p.405-415.

Ionițoiu, Cicerone. Slujitori ai altarului bănățean trecuți prin iadul comunist (Des prêtres de Banat confrontés par l'enfer communiste). In: Alt. B, 1996, 7, nr. 4-6, p.71-78.

Ionițoiu, Cicerone. Subjugarea țărănimii. Revolta din comuna Vadu Roșca (La soumission des paysans. La révolte du village Vadu Roșca). In: AS, 2000, 8, p.309-314.

Ionițoiu, Cicerone. Victimele terorii comuniste. Dicționar. Vol. I-V (Les victimes de la terreur communiste. Dictionnaire). București, Ed. Mașina de Scris, 2000-2003, 320, 296, 232, 342, p.

Ivan, Paula. Mișcarea de rezistență anticomunistă din Munții Apuseni în sursele arhivistice și cele de istorie orală - comparații (Le mouvement de résistance anti-communiste des Carpates de l'Ouest dans les résources archivistes et d'histoire orale - comparaison). In: AAM, 2003, 2, p.294-304.

Ivan, Sabin. În memoria martirilor de la Canalul Dunăre - Marea Neagră, uciși de comuniști (A la mémoire des martyres du canal Danube - Mer Noir, tués par les communistes). In: Memoria, 2000, nr. 33, p.48-53.

Jela, Doina. Lexiconul negru. Unelte ale represiunii comuniste (Outils des représailles communistes). București, Ed. Humanitas, 2001, 346 p.

Jinga, Constantin. Mișcarea "Rugul Aprins" de la mănăstireea Antim. Despre fețele modernității în România postbelică (Le mouvement "Rugul Aprins" du monastere Antim. Sur les aspects de la modernité dans la Roumanie d'apres-guerre). In: Alt. B, 2001, 12, nr. ?, p.? ; 2002, 13, nr. 1-3, p. 15-23.

Jurj-Costescu, Lucreția. Patru ani de rezistență cu arma în mână în Munții Apuseni (Quatre ans de résistance armée dans les Carpathes de l'Ouest). In: Memoria, 1999, nr. 26, p.100-107.

Jurju, Cornel. Rezistența anticomunistă în zona Huedin. Grupul "Capotă-Dejeu" (La résistance anticommuniste dans la zone Huedin. Le groupe "Capotă-Dejeu"). In: AIO, 2001, 2, p.243-264.

Jurju, Cornel; Budeancă, Cosmin. Suferința nu se dă la frați ... mărturia Lucreției Jurj despre rezistența anticomunsită din Apuseni (1948-1958) (Le témoignage de Lucreția Jurj sur la résistance anticommuniste des Carpates de l'Ouest). Prefață de: Radosav, Doru. Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2002, 284 p.

Jurju, Cornel; Cioșan, Florin. Atitudini și acțiuni anticomuniste în cadrul unor comunități greco-catolice din regiunea Huedinului (Attitudes et actions anticommunistes dans le cadre des communantés greco-catholiques de la région de Huedin). In: Studia t. cat., 1999, 44, nr. 2, p.104-122.

Köpernik Kemel, Herma. Jogging cu Securitatea. Rezistența tânărului Radu Florescu (Jogging avec la Sécurité. La résistance du jeune homme Radu Florescu). București, Ed. Universal Dalsi, 1998, 288 p.

*** Kuláksors. Székely kulákok történetei (Sort de paysan cossu. Les histoires de quelques paysans cossus sicules). Szerkesztő: Kirstó, Tibor. Csikszereda, Státus Kiadó, 1999, .

Laghiu, Gheorghe. Aiud - am fost martor (Aiud- un ancien témoin). Cluj-Napoca, Ed. Eksperimental Forlag, 1999, 205 p.

Lazăr, Vasile. Șase ani în infern. Amintiri (Six ans dans l'Enfer. Souvenirs). Timișoara, Ed. Marineasa, 2000, 204 p.

Lăcustă, Ioan. Camioanele umilirii [Acțiuni antireligioase] (L'humiliations contre religieuses). In: MI, 1999, 33, nr. 9, p.24-27.

Lechințan, Vasile. Aspecte ale rezistenței la comunizare și la unificarea bisericilor românești în județul Cluj (1949) (Aspects de la résistance a la communisation et a l'union des églises roumaines dans le dép. Cluj). In: Studia t. cat., 2000, 45, nr. 2, p.19-68.

Liiceanu, Aurora. Rănile memoriei. Nucșoara și rezistența din munți (Les balissures de la mémoire. Nucșoara et la résistence des montagne). Iași, Ed. Polirom, 2003, 166 p.

Luca, Petronela. Experimentul unic al "reeducării" de la Pitești (L'expériment unique de la "réeducation" de Pitești). In: OI, 2000, 1, nr. 2, p.219-230.

Lucaci, Andrei. Exilul românesc după al II-lea război mondial (L'exil roumain apres la seconde guerre). In: Carpica, 2003, 32, p.197-215.

Manea, Vasile. Preoți ortodocși în închisorile comuniste (Prêtres orthodoxes dans les prisons communistes). Prefață de: Corneanu, Nicolae. Cluj-Napoca, Ed. Patmos, 2000, 252 p.

Massino, Jill. Humanizing Imprisonment: Religion, Community and Gender Identity in the Narratives of Women Prisoners in Communist Romania In: Condiția femeii în România în secolul XX. Cluj-Napoca, 2002, p.179-198.

Mărgineanu, Liviu. Arestarea și lichidarea grupurilor anticomuniste din jurul preotului Dumitru Matei (L'arrêt et l'élimination des groupes anticommunistes de l'entourage du prêtre Dumitru Matei). In: AS, 1999, 7, p.380-386.

Milotai, József. Revoluția din Ungaria (1956) și impactul său asupra elevilor maghiari din Oradea (La révolte de la Hongrie et l'impact sur les éleves hongrois d'Oradea). In: AIO, 2001, 2, p.311-325.

*** Mișcarea armată de rezistență anticomunistă din România. 1944-1962 (Le Mouvement armée de résistance anticommuniste de Roumanie). Coordonator: Onișoru, Gheorghe. București, Ed. Kullusys, 2003, 448 p.

Moisa, Gabriel. Grupuri de rezistență anticomunistă în lumea satului bihorean între 1948 și 1950 (Groupes de résistance anticommunistre dans le monde du village de Bihor). In: AMP, 2000, 13, nr. 2, p.309-314.

Moisa, Gabriel. Reprimarea răscoalelor țărănești din anul 1949 în Bihor și Arad. Contribuții documentare (La répression de la révolte des paysans en Bihor et Arad en 1949. Contributions documentaires). In: Crisia, 1998, 28, p.137-170.

Moisa, Gabriel. Revolte țărănești din Transilvania în primii ani ai colectivizării (Révoltes paysannes de Transylvanie dans les premieres années de la collectivisation). In: AMP, 2002, 24, p.523-529.

Moldovan, Silviu B. 1982. Stupefacție la Securitate: evaziune în grup pe calea aerului! (Stupéfaction a la "Securitate": évasion en groupe sur la voie de l'air!). In: DI, 2003, 8, nr. 7, p.43-45.

Moraru, Frusinica. Femei arestate în anii 1949-1953 (Femmes arrêtées). In: AS, 1999, 7, p.459-470.

Moraru, Frusinica. Femei condamnate în perioada 1954-1960 (Femmes condamnées). In: AS, 2000, 8, p.348-357.

Munteanu, Ioan. Manifestația anticomunistă a studenților de la Timișoara din octombrie 1956. Semnificația politică națională (La manifestation anticommuniste des étudiants de Timișoara. Son sens politique national). In: AS, 2000, 8, p.635-655.

Muțiu, Caius; Stanca, Teodor; Baghiu, Aurel. Mișcările studențești anticomuniste din octombrie 1956 din Timișoara, văzute și prezentate de inițiatorii și principalii organizatori (Les révoltes des étudiants anticommunistes de Timișoara, vues et présentées par ses initiateurs et ses principaux organisateurs). In: AS, 2000, 8, p.667-690.

Neagoe, Elis. Grupul "Leon Șușman" (Le groupe "Leon Șușman"). In: DI, 2002, 7, nr. 12, p.49-52.

Neagoe, Elis. Țăranul Cornel Crai, din Poșaga de Jos (Le paysan Cornel Crai de Poșaga de Jos). In: DI, 2002, 7, nr. 10, p.50-51.

Netejoru, Gheorghe I. Zece ani în lagărele sovietice. Însemnări pentru posteritate (Dix ans dans les camps soviétiques. Notes pour la posterité). București, Ed. Militară, 2001, 222 p.

Nicoară, Cornel. Rejudecarea foștilor deținuți politici (Rejugement des anciens détenus politiques). In: AS, 2000, 8, p.527-532.

Nisipeanu, Vlăduț. L-am înfruntat pe Ceaușescu (J'ai affronté Ceaușescu). s.l., Ed. Crist, s.a., 328 p.

Novac, Vasile. Maiorul Dumitrache N. Ioan, erou al luptei împotriva comunismului și ocupației sovietice (Le commandant Dumitrache N. Ioan, héros de la lutte contre le coomunisme et l'occupation soviétique). In: Argessis, 2000, 9, p.443-456.

Novac, Vasile. Sentința nr.11 din 12 februarie 1962 a Tribunalului Militar de Regiune București - în deplasare în Garnizoana Pitești (La sentence nr.11 du 12 février 1962 du Tribunal Militaire de la Région Bucarest - en déplacement a la Garnison Pitești). In: Argessis, 2002, 11, p.441-447.

Oancea, Zosim. Închisorile unui preot ortodox (Les prisons d'un prêtre orthodoxe). Ediție de: Codrescu, Răzvan. București, Ed. Christiana, 2004, 255 p.

Obersterescu, Dănilă. Aspecte ale rezistenței anticomuniste din Munții Banatului (Aspects de la résistance anticommuniste des Montagnes de Banat). In: Banatica, 2000, 15, nr. 2, p.277-286.

Olaru, Stejărel. 15 noiembrie 1987, Brașov. In: AIRIR, 2002, 1, p.37-50.

Olaru, Stejărel. Cei cinci care au speriat Estul: atacul asupra Legației RPR de la Berna (februarie 1955) (Les cinq qui ont effrayé l'Est; l'attaque contre le Légation RPR de Berne). Cuvânt înainte: Cioroianu, Adrian. Iași, Ed. Polirom, 2003, 295 p.

Onaca, Cornel. O organizație clandestină la Legiunea de Jandarmi Bihor (Une organisation clandestine a la Légion des Jandarmes de Bihor). In: AS, 1999, 7, p.391-393.

Oprea, Marius; Olaru, Stejărel. Ziua care nu se uită. 15 noiembrie 1987 (Un jour inoubliable). Iași, Ed. Polirom, 2002, 256 p.

Opriș, Ioan. Cercuri culturale disidente (Groupes culturel disidentes). București, Ed. Univers Enciclopedic, 2001, 424 p.

Orga, Valentin. Rezistența armată anticomunistă din zona Huedin. Organizația "Cruce și spadă" (La résistance anticommuniste de la zone Huedin. L'organisation "Cruce și spadă"). In: AIO, 2001, 2, p.265-279.

Orga, Valentin. The woman's attitudes during the anticommunist resistance movement. In: AIO, 2002, 3, p.266-284.

Otescu Bica, Gabriela. Rezistența armată anticomunistă în zona Teregova, Grupul "Blănaru-Ionescu" (La résistance anticommuniste dans la zone Teregova. Le groupe "Blănaru-Ionescu"). In: AIO, 2001, 2, p.280-292.

Otu, Petre. O pagină mai puțin cunoscută a rezistenței anticomuniste. "Cabinetul Negru" (Résistance anti-communiste au Ministere roumain des Affaires Etrangeres). In: MI, 2000, 34, nr. 12, p.24-28.

Palcu, Ovidiu. Biserica durerii: filă din istoria rezistenței Bisericii Greco-Catolice. 1948-1989. Comunitatea greco-catolică Moișa, protopopiatul Răciu (jud. Mureș) (Pages de l'histoire de la résistance de l'Eglise Gréco-Catholique). Blaj, Ed. Buna Vestire, 2002, 195 p.

Panea, Ștefania; Nicoară, Paul. Poezia ca formă de salvare. Poetul Ilie Mocanu (La poésie en tant que moyen de résistance. Le poete Ilie Mocanu). In: AS, 2001, 9, p.442-447.

Păiușan, Cristina. Haiduci prin Apuseni. Grupul Șușman contra Securității (Résistance anticommuniste dans les Monts Apuseni). In: MI, 1999, 33, nr. 12, p.52-56.

Păiușan, Cristina; Ciuceanu, Radu. Biserica ortodoxă română sub regimul comunist. 1945-1958. Vol. I (L'église orthodoxe roumaine sous le régime communiste). București, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, 2001, 363 p.

Pătrașcu, Gheorghe. Memorialul Rezistenței (Le Mémorial de la Résistance). In: Memoria închisorii Sighet. București, 1999, p.135-141.

Pelin, Mihai. Genii și analfabeți. Militari și intelectuali sub lupa Securității (Génies et analphabets. Militaires et intellectuels sous le combat de la "Securitate"). București, Ed. Universal Dalsi, 2002, 219 p.

Pelin, Mihai. Operațiunile "Melița" și "Eterul". Istoria Europei Libere prin documente de Securitate (Les opérations "Melita" et "Eterul". L'histoire de l'Europe Libre dans des documents de Sécurité). București, Ed. Albatros, 1999, 590 p.

Penciu, Gheorghe. Medici în recluziune (Médecins en réclusion). București, Ed. Vremea, 2001, 256 p.

Perei, Francisc; Brazdă, Aurel. Au fost deținuți politici și după 1964 (Il y avait des détenus politiques apres 1964 encore). In: AS, 2001, 9, p.587-591].

Plajer, Walter Peter. Lebenszeit und Lebensnot (). Herausgegeben mit einem Vorwort von: Schuller-Anger, Horst. München, Südostdeutsche Kulturwerk, 1996, 1ö7 p.

Pleșa, Liviu. Memoria rezistenței românești "cazul Mircea Dobre". Jurnal de fugar (La mémoire de la résistance roumaine, "le cas Mircea Dobre". Journal d'un fugitif). In: DI, 2003, 8, nr. 3, p.59-60.

Pleșa, Liviu. Rezistența din Ardeal (1948-1958) (La résistance de Transylvanie). In: DI, 2002, 7, nr. 12, p.46-49.

Pop, Iulia. Lucreția Jurj - destinul unei vieți (Lucreția Jurj - le destin d'une vie). In: AIO, 2002, 3, p.43-55.

Popa, Neculai. Coborârea în iad. Amintiri din închisorile României comuniste (La descente en enfer. Souvenirs des prisons de la Roumanie communiste). București, Ed. Vremea, 1999, 221 p.

Popa, Neculai. Represiune și rezistență în ținutul Neamțului (Répression et résistance du dép. de Neamț). București, Ed. Vremea, 2001, 232 p.

Popescu, Traian. "Demascare-reeducare". Terorismul din închisorile Pitești și Gherla (Le terrorisme des prisons de Pitești et Gherla). In: AS, 1999, 7, p.532-545.

Popescu, Traian. Experimentul Pitești (L'expériment Pitești). București, Ed. Crater, 2000, 64 p.

Popescu, Traian. Iulie 1957. Moarte și revoltă la Aiud (Mort et révolte a Aiud). In: AS, 2000, 8, p.477-480.

Porumbăcean, Claudiu. Horațiu Ciortin. De la opoziție la rezistența anticomunistă. (Sibiu-Munții Apuseni-Cluj-Canal-Bărăgan) (Horațiu Ciortin. Depuis l'opposition jusqu'a la résistance anticommuniste. (Sibiu-Les Monts Apuseni-Cluj-Canal-Bărăgan). In: AIO, 2003, 4, p.87-114.

*** Probleme și controverse istorice [Amintiri și memorii din viață] (Problemes et controverses historiques [Souvenirs et mémoires de la vie]). In: PU, 1999, 2, nr. 3, p.37-40 ; 2000, 3, nr. 3-4, p. 52-55.

Protopopescu, Constantin A. Revolta-grevă a minerilor din bazinul carbonifer Motru din 19-20 octombrie 1981 (La révolte-greve des mineurs du bassin chrbounier Motru). In: AUC ist., 2003, 8, nr. 8, p.237-245.

Purcelean, Ioan. Din rezistența împotriva comunismului pe valea Someșului Mare (De la resistence contre le communisme sur la Valleé de Someșul Mare). In: A  Som., 2001, nr. 1(29), p.18-31.

Purcelean, Ioan. Mărturii despre generația mea. Amintiri și documente despre prigoana comunistă în județul Bistrița-Năsăud (Ma génération. Souvenirs et documents sur la persécution communiste au dép. de Bistrița-Năsăud). Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2003, 252 p.

Radosav, Doru. Petrea Icoanei. Travesti și clandestinitate în mișcarea de rezistență anticomunistă (Travesti et clandestinité dans le mouvement anticommuniste). In: AIO, 2004, 5, p.73-95.

Rațiu, Alexandru. Două scrisori (Deux lettres). In: Memoria închisorii Sighet. București, 1999, p.105-133.

Răceanu, Mircea. Infern '89. Povestea unui condamnat la moarte (Le témoignage d'un condamné a mort). București, Ed. Silex, 2000, 415 p.

Râmneanțu, Vasile. Atitudini anticomuniste în județul Severin (1945-1946) (Attitudes anticommunistes au dép. de Severin). In: Identitate și alteritate 3. Studii de istorie politică și culturală. Cluj-Napoca, 2002, p.418-426.

Roșca, Nuțu. Regimul de izolare (Le régime d'insolement). In: Memoria închisorii Sighet. București, 1999, p.143-150.

Roșca, Nuțu. Victimele anului 1954 la Sighet (Les victimes de l'année 1954 a Sighet). In: AS, 2000, 8, p.484-486.

Rusnac, Mircea. Mișcarea de rezistență anticomunistă din Banat (1945-1953) (Le mouvement de résistance anticommuniste de Banat). In: Banatica, 2003, 16, nr. 2, p.371-394.

Samuelli, Annie. Gratiile despărțitoare (Les bareaux de séparation). Ediție de: Ghițescu, Micaela. București, s.n., 2001, 280 p.

Schwartz, Iosif. În labirintul suferințelor. Mărturiile unui supraviețuitor al închisorilor comuniste (1958-1962) (Dans le labyrinthe des souffrances. Les témoignages d'un survivant des prisons communistes). Timișoara, Ed. Mirton, 1998, 258 p.

Secașiu, Claudiu. Execuțiile sumare din anul 1949 - un studiu de caz (Les exécutions sommaires de 1949 - étude de cas). In: AS, 1999, 7, p.394-400.

Silveanu, Ileana. Cărările speranței. Destine ale rezistenței anticomuniste din Banat.Vol. III-IV (Les voies de l'éspérance. Destins de la résistance anticommuniste de Banat). Timișoara, Ed. Marineasa, 2002, 156, 255 p.

Sipoș, Mariana. Cei care nu vor să uite Brașov, 15 noiembrie 1987 (Ceux qui refusent a oublier Brașov). In: Memoria, 2003, nr. 44-45, p.240-247.

Someșan, Maria; Iosifescu, Mircea. Ecourile și consecințele revoluției maghiare din 1956 în universitățile din România (Les echos et les conséquences de la révolution hongroise de 1956 dans les universités de Roumanie). In: AS, 2000, 8, p.617-634.

Stan, Apostol. Teroare și rezistență în România democrației populare (Terreur et résistance dans la Roumanie de la démocratie populaire). In: AS, 1999, 7, p.15-24.

Stan, Lavinia. Contribuția femeilor la activitatea exilului românesc din Europa Occidentală în perioada Războiului Rece (Contribution des femmes a la créativité de l'exil roumain de l'Europe Occidentale pendant la Guerre froide). In: Condiția femeii în România în secolul XX (II). Cluj-Napoca, 2002, p.188-196.

Stanca, Teodor. Acțiunile P.C.R. de reprimare a mișcărilor studențești anticomuniste. Timișoara - octombrie 1956 (Les actions du PCR de répression des révoltes des étudiants anticommunistes. Timișoara). In: AS, 2000, 8, p.691-703.

Stanca, Teodor. Răscoalele țărănești din 1949 din județul Arad, reflectate în documentele organelor de represiune (Les révoltes paysannes de 1949 du dép. d'Arad, a travers les documents des organismes de répression). In: AS, 1999, 7, p.672-692.

Stancu, Laura; Burlacu, Liviu. Organizația de rezistență "Paragină" în atenția securității (L'organisation de résistance "Paragină" a l'attention de la "Securitate"). In: Totalitarism și rezistență, teroare și represiune în România comunistă. București, 2001, p.146-153.

Stavarache, Dumitru. Metode de constrângere și teroare psihică în închisorile românești (Méthodes de contrainte et de terreur psychique dans les prisons roumaines). In: AS, 1999, 7, p.578-585.

Stănescu, Bucur. Spicuiri dintr-o viață chinuită. Meditații asupra închisorilor comuniste (Fragments d'une vie dure. Méditations sur les prisons communistes). București, Ed. Ramida, 1999, 271 p.

*** Stephane Courtois la Sighet (Stephan Courtois a Sighet). Editor: Boca, Ioana. București, Ed. Fundației "Academia Civică", 2003, 304 p.

*** Subteranele memoriei. Pagini din rezistența culturii în România (1944-1954) (Pages de la résistance culturelle en Roumanie). Ediție de: Igna, Vasile. București, Ed. Universal Dalsi, 2001, 408 p.

Surdu, George. "Toți care am semănat în lacrimi, vom secera în bucurie" (Larmes devenus joie). In: AS, 2000, 8, p.170-178.

*** Școala memoriei Sighet. Vol. I-II (L'école de la mémoire de Sighet). Editori: Rusan, Romulus; Goșu, Armand. București, Fundația "Academia Civică", 2002-2003, 383, 565 p.

Ștefănescu, Cristache. Jertfele bolilor infecțioase în detenția politică din România (Les victimes des maladies contagieuses dans les prisons politiques de Roumanie). In: AS, 2001, 9, p.416-420.

Știrban, Marcel. Lagăre și închisori pe harta țării (1944-1964) (Camps et prisons sur la carte du pays). In: Studia hist., 1999, 44, nr. 1-2, p.125-142.

Știrban, Marcel. La 50 de ani de la martirajul Bisericii Române Unite cu Roma (A 50 ans du martyrage de l'Eglise Roumaine Unie a Rome). In: Memoria, 1999, nr. 27, p.82-89.

Tănase, Stelian. Anatomia mistificării (L'anatomie de la mystification). București, Ed. Humanitas, 2003, 510 p.

Tăvală, Tănase-Pavel. Aspecte ale rezistenței anticomuniste a studenților bănățeni în anii 1949-1951 (De la résistance anticommuniste des étudiants de Banat). In: AS, 1999, 7, p.375-379.

Timaru, Mihai. In Memoriam Ion Paragină. In: Memoria, 2001, nr. 36-37, p.229-234.

Timaru, Mihai. Mecanismele terorii (amănunte inedite) (Les mécanismes de la terreur communiste inédite). In: AS, 1999, 7, p.546-552.

Tocaci, Emil. Despre foștii deținuți politici anticomuniști (Des anciens emprisonnés politiques anticommunistes). In: DI, 2003, 8, nr. 10, p.17-18.

Todirașcu, Dan. Organizația anticomunistă "Mișcarea de rezistență a tineretului român" (1948-1950) ("Le mouvement de résistance des jeunes roumains" - organisation anticommuniste). In: AS, 1999, 7, p.365-371.

Tófalvi, Zoltán. Székely mártirok [Moyses Márton] (Martyres sicules). In: Sz. F, 2002, 6, nr. 3, p.71-80.

Toma, Eugen. Restituirea istoriei (Restitution de l'histoire). In: Memoria, 1998, nr. 25, p.62-69.

Toma, Eugen. Un moment de neuitat al terorii ateiste: condamnarea grupului "Rugul aprins" (Un instant inoubliable de la terreur athéiste: la condamnation de groupe "Rugul aprins"). In: AS, 2000, 8, p.364-368.

Toma, Florentin. Cum s-a plămădit o organizație împotriva statului comunist (La préparation de l'organisation contre l'Etat communiste). In: AS, 2000, 8, p.572-574.

Toma, Virgiliu. Mărturii acuzatoare privind regimul de exterminare în lagărul de la Salcia (Témoignages accusateurs sur le régime d'extermination dans le camp de Salcia). In: AS, 2000, 8, p.443-453.

*** Totalitarism și rezistență, teroare și represiune în România comunistă (Totalitarisme et résistence, terreurs et repressailles en Roumanie communiste). București, Ed. CNSAS, 2001, 320 p.

*** Triunghiul morții. Baia Sprie. 1950-1954 (Le triangle de la mort). Ediție de: Ciolte, Aurel; Achim, Valeriu. Baia Mare, Ed. Gutinul, 2000, 128 p.

Tulea, Sorin. Aiud. 1954-1960. In: AS, 2000, 8, p.468-472.

Valeriu, Emanuel. Fața necunoscută a "Europei Libere" (Le visage inconnu de "l'Europe Libre"). București, Ed. Lumina Lex, 2001, 448 p.

Valery-Grossu, Nicolae. Hegemonia violenței. Comunism, totalitarism, ateism (La hégémonie de la violence. Communisme, totalitarisme, atéisme). București, Ed. Duh și adevăr, 2000, 280 p.

Váradi, Iosif. Persecuția comunistă în istoria adventă din România (1945-1989) (Persécution communistes dans l'historie adventive de Roumanie). Dej, Ed. DSG Press, 2002, 464 p.

*Vartic, Gheorghe. 1951-1953. Ani fierbinți din istoria Războiului rece în relatarea generalului (r) Ion Eremia, opozant al regimului stalinist din România (La Guerre froide dans les récits du général (r) Ion Eremia, opposant du régime staliniste de Roumanie). In: CB, 2004, nr. 1, p.71-75.

Vasilescu, Ovidiu. Rebeliunea de la Gherla 14 iunie 1958 - 16 iunie 1958 (Le révolte de Gherla). In: Memoria, 2003, nr. 44-45, p.44-58.

Vasiliu, Lucian. Azilul psihiatric ca metodă de represiune a intelectualității democrate (L'asile psychiatrique - méthode de répression des intellectuels démocrates). In: AS, 2000, 8, p.464-467.

Văcariu, Dumitru. Aspecte ale "educării" și "reeducării" în închisorile comuniste și lagărele de muncă forțată (Aspects de "l'éducation" et de la "reéducation" dans les prisons communistes et dans les camps de travail forcé). In: AS, 2001, 9, p.354-357.

Velica, Ioan; Velica, Dragoș Ștefan. Lupeni '77, laboratorul puterii (Lupeni '77, le laboratoire du pouvoir). Deva, Ed. Polidava, 2002, 120 p.

Verca, Filon. Dreptul la adevăr. Contribuția mișcării legionare la lupta de rezistență împotriva comunismului. Vol. I-II (Le droit a la vérité. La contribution du mouvement légionnaire a la lutte de résistance contre le communisme). Caransebeș, Ed. Ionescu, 1999-2001, 260, 231 p.

Vertan, Maria. Contribuții la cunoașterea rezistenței anticomuniste în Banat (Contributions a mieux connître la résistance anticommuniste en Banat). In: AB, 2001, 9, p.553-557.

Vișovan, Aurel. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Reeducarea de la închisoarea Pitești. Mărturii. Vol. I (Mon dieu, mon Dieu, pouquoi m'as-tu quité? La reéducation au prison de Pitești. Témoignages). Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 1999, 114 p.

Viziniuc, Gabriela. Chipuri de femei martir din epoca persecuțiilor (Femmes martyres de l'époque des persécutions). București, Ed. Anastasia, 1999, 100 p.

Vlădică, Mircea. Octavian Alexi, o existență tragică (Octavian Alexi, une vie tragique). Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2000, 116 p.

Voicu-Arnăuțoiu, Ioana Raluca. Luptătorii din munți. Toma Arnăuțoiu. Grupul de la Nucșoara (Combattants dans les montagnes: Toma Arnăuțoiu. Le groupe de Nucșoara). București, Ed. Vremea, 1997, 928 p.

Voicu-Arnăuțoiu, Ioana Raluca. Torturați și torționari (Torturés et tortionnaires). In: Memoria, 2002, nr. 40-41, p.60-65.

*** Voix de l'Effroi. La Roumanie sous le communisme. Récits et témoignages (). București, Ed. M.C. Versailles, 2000, 392 p.

Zugravu, Cezar. Evocarea unor deținuți-martiri uciși la Canalul Dunăre-Marea Neagră (L'évocation de certains détenus-martyrs, tués au Canal Danube-Mer Moire). In: AS, 1999, 7, p.475-484.