POLITICE, ECONOMICE ȘI MILITARE

          

Adam, Ioan. Panteon regăsit. O galerie a oamenilor politici români (Le pantéon retrouvé. Une galerie des politiciens roumains). București, Ed. 100+1 Gramar, 2000, 360 p.

Apostol, Vasile; Ucrain, Constantin. Personalități militare băcăuane (). București, Ed. Pro Transilvania, 2000, 139 p ; 2001, 140 p.

Avram, Constantin P.; Avram, Tudor C. Conducători de țară și neam. Mari personalități politice în istoria românilor (Personnalités politiques de l'histoire des Roumains). Arad, Ed. Gutenberg Univers, 2003, 305 p.

Beldiman, Dana; Șperlea, Florin. Militari români în politică. 1918-1965. O schiță istorică (Militaires roumains dans la politique 1918-1965. Une esquisse historique). In: SMIC, 2004, 3, p.5-22.

Borandă, Georgeta. Ofițeri ai marinei regale române, cavaleri ai celor mai înalte ordine militare naționale conferite în al doilea război mondial (Officiers de la marine royale roumaine, chevaliers des plus hautes ordres militaires nationaux attribués dans la seconde guerre mondiale). In: AD, 2002, 7, p.189-193.

Botiș, Teodor. Monografia familiei Mocioni (). Timișoara, Ed. Mirton, 2003, 488 p.

Budeancă, Cosmin. O colaborare politică: Dr.Iustin Pop - Dr.Aurel Vlad (Une collaboration politique). In: Sargeția, 1999-2000, 28-29, nr. 2, p.377-385.

Buzatu, Gheorghe. Corpul generalilor români în zodia Holocaustului roșu (Le corps des générals roumains dans les années de Holocauste rouge). In: Omagiu istoricului Florin Constantiniu. Focșani, 2003, p.631-669.

Ciuceanu, Radu. Istoria ca un balast (L'histoire comme un ballast). In: A  tot., 1999, 7, nr. 2-4, p.5-7 ; 2000, 8, nr. 1-2, p. 5-8; 2001, 9, nr. 1-2, p. 5-11, nr. 3-4, p. 5-10; 2002, 10, nr. 3-4, p. 5-9.

Ciudin, Nicolae; Ciudin, Aurelia. Personalități istorice - Disciplină opțională (). Cuvânt înainte de conf.univ.dr.: Tanasă, Gh. Iași, Ed. Helios, 2000, 288 p.

Dumitrașcu, Jean. Parlamentarii de Argeș, trecut și viitor (Les parlementaires de Argeș, passé et avenir). Pitești, Ed. Tiparg, 2000, 136 p.

Duțu, Alesandru; Dobre, Florica. Comandanți și eroi în Campania din Est (Commandants et heros dans la Campagne de l'Est). In: DI, 1999, 4, nr. 7, p.57-62.

*** Generali ai armatei române, eroi și martiri (Géneraux de l'armée roumaine, héros et martyres). Coordonator: Apostol, Vasile. București, Ed. Pro Transilvania, 2001, 308 p.

Hurezean, Ruxandra. Personalități în papuci de casă (Personnalités chez eux). Cluj-Napoca, Ed. Mesagerul de Făgăraș, 2004, 212 p.

Maltopol, Paul. Mareșalii României. Trei dintre făuritorii României Mari[Averescu, Prezan, Antonescu] (Les maréchals de la Roumanie Trois des fondateurs de la Grande Roumanie). In: Dac., 2000, nr. 4, p.20-21.

*** Miniștri de război (1848-1947) (Ministres de guerre). Coordonator: Apostol, Vasile. București, Ed. Pro Transilvania, 2001, 221 p.

Nastasă, Lucian. Moartea și ritualurile celebrării funerare în mediul universitar românesc (1864-1968) (La mort et les rituels funéraires dans le milieu universitaire). In: CDAI, 2004, 3, nr. 1-2, p.203-226.

Novac, Vasile. Generali piteșteni. Vol. I-II (Généraux de Pitești). Pitești, Ed. Nova Internațional, 2001-2003, 288 p ; 276p.

Novac, Vasile. Mari personalități politice argeșene. Vol. I (Grandes personnalités de Argeș). Pitești, Ed. Paralela 45, 2000, 208 p.

Otu, Petre. Alexandru Marghiloman și Ion Antonescu: doi învinși (Deux vaincus). In: RIM, 2000, nr. 1, p.10-14, 39.

Otu, Petre; Oroian, Teofil; Emil, Ion. Personalități ale gândirii militare românești. Vol. II (Personnalités de la pensée militaire roumaine). București, Ed. Academiei de Înalte Studii Militare, 2001, 166 p.

Papacostea, Șerban. Sacrificii regeneratoare (Sacrifices régénerateurs). In: Memoria, 2003, nr. 42, p.20-21.

Patca, Iulian; Tutula, Vasile. Comandanți ai Armatei a 4-a "Transilvania" (1916-2001) (Officiers supérieurs de la 4e Armée "Transylvanie"). Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărții de Știință, 2001, 198 p.

Păiușan, Radu. Participanți bănățeni la lupta pentru independență și unitate națională. 1830-1918 (Gens de Banat dans la lutte d'indépendance et unité nationale). Timișoara, Ed. Eurostampa, 2003, 399 p.

Pop, Lucia. Vasile Lucaciu și George Pop de Băsești în slujba națiunii române (Vasile Lucaciu et George Pop de Băsești au service de la nation roumaine). In: PU, 2002, 5, nr. 1-2, p.14-16.

Popeangă, Vasile. Patru personalități interbelice arădene (Quatre personnalités d'Arad d'entre-les-guerres). In: Ziridava, 2000, 22, p.231-246.

Rezeanu, Paul. Personalități oltene din secolul al XIX-lea (Personalités d'Oltenie du XIXe siecle). In: Oltenia, 1997, 1, nr. 1, p.144-149.

Stoenescu, Alex Mihai. Dinastia Brătianu (La dynastie Brătianu). București, Ed. RAO, 2002, 335 p.

*** Taina jertfei. Dosar istoric Moța-Marin (Dossier d'histoire Moța-Marin). Ediție de: Codrescu, Răzvan. Sibiu, Ed. Puncte cardinale, 2002, 224 p.

Tamaș, Corneliu; Țana, Smaranda. Județul Vâlcea și prefecții lui (Le dép. de Vâlcea et leurs préfets). Rm. Vâlcea, Ed. Conphys, 2004, 253 p.

*** Teroarea. Documente ale procesului Iuliu Maniu și Ion MIhalache (Le terreur. Documents du proces de Iuliu Maniu et Ion Mihalache). București, Ed. Vremea, 1999, 928 p.

Țârău, Liviu. Iuliu Maniu și Constantin I.C.Brătianu, comemorați la Istambul, ianuarie 1956 (Iuliu Maniu et Constantin I.C.Brătianu, commémoration a Istambul, janvier 1956). In: AIICN, 2001, 40, p.327-340.

          ALEXIANU, GHEORGHE (1897-1946)

Alexianu, Șerban. Gheorghe Alexianu In: Mareșalul Ion Antonescu la judecata istoriei. București, 2002, p.224-239.

          ALIMĂNIȘTEANU, DUMITRU (1898-1973)

Constantinescu-Mărăcineanu, Ion. Dumitru Alimăneștianu (Evocare). In: Memoria, 2003, nr. 43, p.31-36.

Nițu, Petre Liviu. Dumitru Alimănișteanu - scurtă biografie (Courte biographie). In: Arhivele SEcurității. București, 2002, I, p.102-107.

          ANDREESCU, TRAIAN (1913-2000)

Brișcă, Adrian. Traian Andreescu 1913-2000. In: A  tot, 2001, 9, nr. 3-4, p.247-253.

          ANGELESCU, CONSTANTIN (1869-1948)

Dumitrescu, Horia; Dumitrescu, Maria. Dr. Constantin Angelescu - ministru al României la Washington D.C. (Ministre de la Roumanie a Washington). In: Diplomație și diplomați români. Focșani, 2001, I, p.134-144.

Peneș, Nicolae. Dr. C. Angelescu, povestea unei vieți (L'histoire d'une vie). București, Ed. Monteoru, 1998, 300 p.

Teodorescu, Virgiliu Z. Dr. Constantin Angelescu și arhivele românești. In: RA, 2004, 66, nr. 1-2, p.80-97.

          ANGHEL, GHEORGHE (1807-1887)

Josan, Nicolae; Palihovici, Liviu. Contribuții documentare privind viața și activitatea lui Gheorghe Anghel (1807-1887) (Contributions documentaires concernat la vie et l'activité de Gheorghe Anghel). In: Apulum, 1999, 36, p.369-382.

          ANTALFFY, ENDRE (1877-1958)

Sebestyén-Spielmann, Mihály. Un târgumureșean pentru istorie: Endre Antalffy (Un citoyen de Târgu Mureș pour l'histoire). In: Altera, 1998, 4, nr. 8, p.140-166.

          ANTON, CONSTANTIN (1894-1993)

Petrescu Ercea, Cristina; Matei, Ion. Generalul Constantin Anton. In: Memoria, 2002, nr. 38, p.96-98.

          ANTONESCU, IOAN (1853-?)

Novac, Vasile. Căpitanul Ioan Antonescu - tatăl mareșalului Ion I. Antonescu (Le pere du maréchal Ion I. Antonescu). In: Argessis, 1999, 8, p.275-284.

          ANTONESCU, ION (1882-1946)

Alexandru, Marin D. Destăinuri [despre I. Antonescu] (Révélations sur I. Antonescu). In: MIA, 2001, 1, nr. 1, p.42-48.

*** Antonescu - pro și contra In: Mareșalul Ion Antonescu la judecata istoriei. București, 2002, p.377-461.

Ardeleanu, Eftimie. Procesul mareșalului și armata In: Oamgiu istoricului Ioan Scurtu. Focșani, 2000, p.612-622.

Banu, Florian. "Un glas din mulțime", raza de speranță a generalului Antonescu ("Une voix de la foule" le rayon d'espérance du général Antonescu). In: Historia, 2003, 2, nr. 21, p.54-55.

Barbul, Gheorghe. Memorial Antonescu. Al Treilea Om al Axei (Le Troisieme homme de l'Axe). Ediție de: Dobrinescu, Valeriu Florin. București, Ed. Pro Historia, 2001, 296 p.

Berindei, Dan. Dreapta cumpănire [I. Antonescu] (La juste réflexion). In: Mareșalul Antonescu la judecata istoriei. București, 2002, p.15-17.

Buzatu, Gheorghe. "Cazul Antonescu" ("Le cas Antonescu"). In: MIA, 2001, 1, nr. 1, p.14-20.

Buzatu, Gheorghe. Ion Antonescu, istoric al primului război mondial (Historien de la premiere guerre mondiale). In: DI, 2002, 7, nr. 6, p.14-15.

Buzatu, Gheorghe. Mareșalul Antonescu și războiul din Est. In: DI, 1999, 4, nr. 7, p.53-55 ; 2001, 6, nr. 7, p. 45-47.

Buzatu, Gheorghe. Mareșalul Ion Antonescu în fața morții: "Dacă mor este pentru Bucovina și Basarabia. De ar fi să reîncep aș face la fel" (Le Maréchal Ion Antonescu devant la mort: "Si je meurs, c'est pour Bucovine et Bessarabie. Si je recommence je ferai pareil"). In: Omagiu istoricului militar Jipa Rotaru. Constanța, 2001, p.326-333.

Buzatu, Gheorghe. Mareșalul Ion Antonescu la judecata istoriei (Le maréchal Ion Antonescu au jugement de l'histoire). In: Cetatea, 2000, 3, nr. 2, p.4 ; nr. 3, p. 4; In: Mareșalul Antonescu la judecata istoriei, București, 2002, p. 7-12.

Buzatu, Gheorghe. Mihai Viteazul și Ion Antonescu In: România în ecuația păcii și dictatului. Pitești, București, Brașov, Cluj-Napoca, 2001, p.21-22.

Buzatu, Gheorghe. Ofensa supremă. In: MIA, 2001, 1, nr. 2, p.6-11.

Buzatu, Gheorghe. Reabilitarea ori dilemele mareșalului Ion Antonescu? (La réhabilitation ou les dilemmes du maréchael Ion Antonescu?). In: Argessis, 1999, 8, p.319-332.

*Buzatu, Gheorghe; Beldiman, Dana; Ardeleanu, Eftimie. Mareșalul Antonescu în fața istoriei (Le maréchal Antonescu a la lumiere de l'histoire). Craiova, Ed. Helios, 2002, 380 p.

Buzatu, Gheorghe; Mâță, Cezar. Mareșalul Ion Antonescu în fața eternității (Le maréchal Ion Antonescu devant la postérité). In: DI, 2000, 5, nr. 12, p.32-36.

Carp, Cornel. Ion Antonescu comandant al Diviziei 3 Infanterie din Pitești. In: Argessis, 1999, 8, p.291-296.

Chioveanu, Mihai. A Deadlock of Memory: The Myth and Cult of Ion Antonescu in Post-communist Romania. In: SH, 2003, 3, p.102-123.

Ciobanu, Nicolae. Ion Antonescu, mareșal al României (1882-1946). In: DI, 2002, 7, nr. 6, p.2-11.

Cioroianu, Adrian. Antonescu între Hitler și... Ceaușescu. In: DI, 2002, 7, nr. 6, p.56-59.

Dan, Ioan. Procesul In: Mareșalul Ion Antonescu la judecata istoriei. București, 2002, p.311-331.

Deac, Augustin. Mărturii ale verticalității politice, morale și militare a Mareșalului Ion Antonescu (Attestations de la verticalité politique, morale et militaire du Maréchal Ion Antonescu). In: MIA, 2001, 1, nr. 1, p.29-39.

Dobrinescu, Valeriu Florin. Documente și mărturii: Ion Antonescu văzut de contemporani (Ion Antonescu vu par ses contemporains). In: DI, 2002, 7, nr. 6, p.16-22.

Dobrinescu, Valeriu Florin. Ion Antonescu în arhivele diplomatice franceze. In: Argessis, 2000, 9, p.377-384 ; Document, 2000, 3, nr. 2, p. 13-19.

Dobrinescu, Valeriu Florin; Nicolescu, Gheorghe. Atașat militar (1922-1926) In: Mareșalul Ion Antonescu la judecata istoriei. București, 2002, p.77-91.

Duțu, Alesandru. Mareșalul Ion Antonescu și problema reîntregirii naționale (Le maréchal Ion Antonescu et le probleme de la réunification nationale). In: Dac., 2000, 4, p.3-6.

Duțu, Alesandru; Dobre, Florica. Mareșalul Ion Antonescu In: Mareșalul Antonescu la judecata istoriei. București, 2002, p.18-33.

Duțu, Alexandru; Dobre, Florica. Drama mareșalului Ion Antonescu. In: MIA, 2001, 1, nr. 1, p.21-28.

Everac, Paul. Modelul Antonescu. In: MIA, 2001, 1, nr. 1, p.40-41.

Fătu, Mihai. Antonescu și opoziția (). Alexandria, Ed. Tipoalex, 2000, 524 p.

Fiță, Constantin. Execuția In: Mareșalul Ion Antonescu la judecata istoriei. București, 2002, p.352-353.

Fleșeriu, Ioan. Ion Antonescu (1882-1946). In: Dac., 2000, nr. 4, p.7-9.

Ienășescu, Lucian. O zi din viața Mareșalului [Ion Antonescu] (Un jour de la vie du Maréchal). In: AC, 2002, nr. 1-2, p.37-39.

Ioan, Georg. Ion Antonescu militar, politician, erou, martir sau victimă a egocentrismului său exacerbat (Militaire politicien, héros, martyre ou victime de son égocentrisme exacerbé). In: Dac-B, 1997, 2, nr. 2, p.9 ; nr. 3, p. 8.

Ioniță, Gheorghe I. Mareșalul Antonescu - pro sau contra? In: Mareșalul Ion Antonescu la judecata istoriei. București, 2002, p.354-374.

Iorga, Gheorghe. Din datorie și dragoste pentru națiune, prin culmile puterii și al piramidei sociale, în fața plutonului de execuție [I. Antonescu] (Par devoir et amour envers la nation, par les sommets du pouvoir et de la piramide sociale, devant le peloton d'exécution). In: Omagiu istoricului Ioan Scurtu. Focșani, 2000, p.594-611.

Magherescu, Henriette. "Eu am consemnat " ("Le dernier mot" c'est moi qui l'ai marqué). In: Mareșalul Ion Antonescu la judecata istoriei. București, 2002, p.334-341.

Maner, Hans-Christian. Marschall Antonescu in der Literatur des Jahrhunderts: Anmerkungen zur Kantinuität politisierter Geschichtsschreibung. In: AIIX, 2001, 38, p.229-241.

*** Mareșalul Antonescu la judecata istoriei. Contribuții, mărturii și documente (Le maréchal Antonescu au jugement de l'histoire). Coordonator: Buzatu, Gheorghe. București, Ed. Mica Valahie, 2002, 463 p.

*** Mareșalul Antonescu la Odessa. Grandoarea și amărăciunea unei victorii (La grandeur et l'amerture d'une victoire). Autori: Rotaru, Jipa; Zodian, Vladimir; Burcin, Octavian; Moise, Leonida. București, Ed. Paideia, 1999, III, 256 p.

*** Mareșalul Ion Antonescu, erou național, martir al neamului românesc (1946-2000) (Héros national, martyr du peuple roumain). București, Ed. Europa Nova, 2000, 48 p.

*** Mareșalul Ion Antonescu, un ABC al anticomunismului românesc (Un ABC de l'anticommunism roumain). Ediție de: Buzatu, Gheorghe. București, Ed. Majadahonda, 1999, 226 p.

Mavrodin, Teodor. Fapte de arme [I. Antonescu] (Faits d'armes). In: Mareșalul Ion Antonescu la judecata istoriei. București, 2002, p.109-114.

Mâță, Cezar; Popa, Mihai; Lupoi, Mihai. "... De ar fi să reîncep, aș face la fel!" (Si l'on peut recommencer, je ferais pareil). In: Mareșalul Ion Antonescu la judecata istoriei. București, 2002, p.342-351.

Munteanu, Emilian. Un obiectiv al apărării intelectuale: regimul Ion Antonescu (Un objectif de la défense intelectuelle). In: Argessis, 1999, 8, p.333-337.

Osanu, Iancu. Din nou despre Mareșalul Ion Antonescu. In: MIA, 2001, 1, nr. 3, p.51-55.

Păunescu, Adrian. E timpul ca procesul să fie rejudecat (Le moment est arrivé, de rejuger le proces). In: Mareșalul Ion Antonescu la judecata istoriei. București, 2002, p.332-333.

Pârlog, Mihai M. Activitatea anticomunistă a lui Ion Antonescu - o imperativă recuperare a gândirii politice a Mareșalului (L'activité anticommuniste de Ion Antonescu). In: MIA, 2001, 1, nr. 3, p.57-64.

Pentelescu, Aurel. Mareșalul Ion Antonescu la Școala Superioară de Război din București (Le maréchal Ion Antonescu a l'Ecole Supérieure de Guerre de Bucarest). In: MIA, 2001, 1, nr. 2, p.15-19.

Pentelescu, Aurel. Patru ani din activitatea mareșalului Ion Antonescu (1927-1929; 1931-1933). Contribuții biografice. Amintirile contemporanilor (Quatre ans de l'activité du maréchal Ion Antonescu. Les souvenirs des contemporains). In: Argessis, 1999, 8, p.285-290.

Popa Strâmbeanu, Andri. O temă mereu actuală: reclădirea adevărului istoric (La reconstitution de la vérité historique - theme toujours actuel). In: MIA, 2001, 1, nr. 3, p.45-50.

Popescu, Laurențiu. Distincții conferite Mareșalului Ion Antonescu. Abordare din punct de vedere phalestric (Décorations attribuées au maréchal Ion Antonescu). In: MIA, 2001, 1, nr. 2, p.43-49.

Popovici, Bogdan-Florin. Despre cultul personalității conducătorului Statului în perioada regimului antonescian (Sur le culte de personalité du dirigent de l'Etat dans la période du régime antonescien). In: RA, 1998, 60, nr. 1-2, p.26-34.

Rotaru, Jipa. Locul Mareșalului Ion Antonescu în istoria militară a poporului român (Ion Antonescu dans l'histoire militaire du peuple roumain). In: MIA, 2001, 1, nr. 2, p.12-14.

Rotaru, Jipa. O carieră militară strălucită [I. Antonescu] (Une carriere militaire glorieuse). In: Mareșalul Antonescu la judecata istoriei. București, 2002, p.34-74 ; MIA, 2001, 1, nr. 1, p. 9-13.

Rotaru, Jipa. Recunoașterea de către Hitler a personalității mareșalului Ion Antonescu (Hitler accepte la personalité du maréchal Ion Antonescu). In: MIA, 2001, 1, nr. 2, p.20-23.

Schipor, Ilie. Viața Mareșalului Antonescu în date și fapte (La vie du maréchal Antonescu par des données et faits). In: Dac., 2000, nr. 4, p.1-2.

Stroe, Geo. Dacoromânistica, dreptul și Ion Antonescu. In: Dac-B, 1997, 2, nr. 2, p.8.

Șperlea, Florin. Procesul și execuția mareșalului Ion Antonescu în percepția opiniei publice românești și a armatei române (Le proces et l'execution du maréchal Ion Antonescu dans la perception de l'opnion publique roumaine et de l'armée roumaine). In: Argessis, 1999, 8, p.313-318 ; RIM, 2000, nr. 3, p. 48-51.

Tamaș, Corneliu. Ion Antonescu și mănăstirea Bistrița-Vâlcea. In: MO, 1997, 49, nr. 3-6, p.141-144.

Teodorescu, Aurelian. Ideea luptei pentru unitate națională la români în concepția mareșalului Ion Antonescu (L'idée de la lutte pour l'unité nationale chez les roumains dans la conception du maréchal Ioan Antonescu). In: Argessis, 1999, 8, p.305-312.

Teodorescu, Virgiliu Z. Actul de cultură în viziunea lui Antonescu (L'acte de culture dans la vision d'Antonescu). In: Mareșalul Ion Antonescu la judecata istoriei. București, 2002, p.162-188.

Teodorescu, Virgiliu Z. Ion Antonescu, ctitor. In: Argessis, 1999, 8, p.339-342.

Theodoru, Radu. In numele adevărului (Au nom de la vérité). In: Mareșalul Ion Antonescu la judecata istoriei. București, 2002, p.308-310.

Toloacă, Grigore. Ultima zi de libertate a Mareșalului (Le dernier jour de liberté du Maréchal). In: Dac., 2000, nr. 4, p.17-19.

Tomșa, Mircea. O "imagine" rusă a mareșalului Ion Antonescu ("Image" russe du maréchal). In: DI, 2002, 7, nr. 6, p.12-13.

Țurlea, Petre. Martor ocular la execuția mareșalului Ion Antonescu (Témoin oculaire á l'exécution du maréchal Ion Antonescu). In: DI, 2001, 6, nr. 12, p.54-55.

Țurlea, Petre; Barbul, Gheorghe; Buzatu, Gheorghe; Scurtu, Ioan. Recurs în anulare pentru mareșalul Ion Antonescu (Recours en annulation pour le maréchal Ion Antonescu). In: DI, 2001, 6, nr. 6, p.62-63.

Vartic, Gheorghe. Mareșalul Ion Antonescu și Basarabia. In: RIM, 2000, nr. 2, p.40-44.

Văduva, Gheorghe. Singur [Mareșalul Ion Antonescu]. In: MIA, 2001, 1, nr. 3, p.8-12.

Vălenaș, Liviu. Mareșalul Ion Antonescu și frontul secret. Convorbiri cu Gheorghe Barbul (Le maréchal Ion Antonescu et le front secret. Entretien avec Gheorghe Barbul). București, Ed. Vremea, 2001, 192 p.

Vișan, Mihai. Antonescu și Legiunea (). Reșița, Ed. Timpul, 2002, 190 p.

Watts, Larry. O Casandră a politicii românești din veacul XX (Une Cassandre de la politique roumaine). In: Mareșalul Ion Antonescu la judecata istoriei. București, 2002, p.115-117.

          ANTONESCU, MIHAI (1904-1946)

Calafeteanu, Ion. Mihai Antonescu și ideea "Axei Latine" (Mihai Antonescu et l'idée de "l'Axe Latin"). In: RIM, 1999, nr. 4, p.11-13.

          ANTONESCU, VICTOR (1871-1946)

Mamina, Ion. Descoperirea unui om politic - Victor Antonescu (La découverte d'un homme politique). In: RBN, 2000, 6, nr. 2, p.8.

          APOSTOL, DUMITRU (1905-1950)

Căpățână, Claudia; Ciolcă, Răzvan. Dumitru Apostol (1905-1950). In: A  tot., 1998, 6, nr. 4, p.229-230.

          ARBURE, ZAMFIR (1845-1933)

Varta, Ion. Zamfir Arbure. In: RIM, Chișinău, 2000, nr. 3-4, p.16-28.

          ARDELEAN, OCTAVIAN (1899-1974)

Porumbăcean, Claudiu. Figuri ilustre sătmărene. Dr. Octavian Ardelean (1899-1974) (Figures illustres de Satu Mare). In: SC Satu Mare, 1998-1999, 15-16, p.407-410.

          ARGEȘANU, CONSTANTIN (1892-?)

Tudor, Vasile. Generalul aviator Constantin Argeșanu (Le général aviteur Constantin Argeșanu). In: Argessis, 1999, 8, p.385-388.

          ARGETOIANU, CONSTANTIN (1871-1952)

Florescu, Gheorghe I. Un destin paradoxal: Constantin Argetoianu (Un destin paradoxal). In: AP, 1999, 4, p.167-169.

Groza, Liviu. Constantin Argetoianu în scrierile lui Petru Groza (C. Argetoianu écrit au premier ministre Groza). In: MI, 2002, 36, nr. 12, p.42-43.

Istrățescu, Elena; Buzatu, Gheorghe. Constantin Argetoianu: noi însemnări inedite (Nouvelles notes inédites). In: Omagiu istoricului Valeriu Florin Dobrinescu. Focșani, 2003, p.482-501.

Pătroiu, Ion. Constantin I. Argetoianu în diplomație In: Diplomație și diplomați români. Focșani, 2001, I, p.70-78.

          ARION, CONSTANTIN C. (1855-1923)

Stan, Constantin I. Un diplomat aproape uitat - Constantin C. Arion (1855-1923) (Un diplômé presque oublié). In: Diplomație și diplomați români. Focșani, 2002, II, p.214-233.

          ARSACHI, APOSTOL (1789-1874)

*Michalopoulos, Dimitris. Apostol Arsachi. In: RRH, 2001-2002, 40-41, p.139-158.

          ARTZI, ITZAK

Artzi, Itzak. Biografia unui sionist (). București, Ed. Hasefer, 1998, 358 p.

          AVERESCU, ALEXANDRU (1859-1938)

Dănilă, Adela. Mareșalul Alexandru Averescu, personalitate marcantă a istoriei naționale (personnalité marquante de l'histoire nationale). In: MN, 2003, 15, p.342-349.

Duță, Ana Carla. Generalul Averescu decorat de Sfântul Scaun (Général Averescu reçoit la décoration du Saint Siege). In: Document, 2001, 4, nr. 2-4, p.19-20.

Florescu, Gheorghe I. Al Averescu, între legendă și adevăr (entre légende et vérité). In: AP, 2000, 5, p.109-110.

Macovei, Remus. Generalul Alexandru Averescu, victimă a luptei anticorupție din armată? (victime du combat contre la coruption dans l'armée?). In: DI, 2002, 7, nr. 10, p.10-12.

Papacostea, Petre. Mareșalul [Alexandru Averescu]. In: D. Rom., 1997, 4, nr. 1, p.70-76.

Radu, Sorin. Mitul eroului salvator. Cazul generalului Alexandru Averescu (Le mythe de l'héros salvateur). In: IA, 1998, 6, nr. 70, p.1085-1093 ; nr. 71, p. 1101-1109.

Stan, Constantin I.; Gaiță, Alexandru. Generalul Alexandru Averescu în lupta pentru recunoașterea Unirii Basarabiei cu România (Le général Alexandru Averescu dans la lutte pour la reconnaissance de l'Union de la Bessarabie avec la Roumanie). In: RIM, 2000, nr. 1, p.15-19.

          AVRAMESCU, GHEORGHE (1884-1945)

Duțu, Alesandru. Generalul Gheorghe Avramescu s-a întors în țară. Taina morții sale rămâne nedezlegată (Le général Gheorghe Avramescu est rentré dans le Pays. Le mystere de sa mort reste nésolutionné). In: RIM, 2000, nr. 5-6, p.21-25.

Sturdza, Paltin. Conspiratori legionari și agenți sovietici împotriva generalului Avramescu (Conspirateurs "légionaires" et agents soviétiques contre le général Avramescu). In: DI, 2003, 8, nr. 3, p.14-41.

          AXMAN, CAROL (1891-1956)

Axman-Mocanu, Elisabeth. "Am jurat credință statului român..." (soarta unui jurist bucovinean) ("J'ai juré fidélité a l'état roumain" - le destin d'un juriste de Bucovine). In: Memoria, 2002, nr. 38, p.37-43.

          AZNOVOIAN, HURMUZ (1881-1961)

*** Hurmuz Aznovoian (1881-1961). In: Memoria, 2002, nr. 39, p.94-98.

          BABIUC, VICTOR (n. 1938)

Babiuc, Victor. Cuvânt la puterea a patra. Interviuri și articole (Le pouvoir des mots. Interview et articles). Cuvânt introductiv de: Codiță, Cornel. București, Ed. Pro Domo, 2000, 463 p.

          BACIU, AUREL (1886-1955)

Bosoancă, Traian. Din viața și activitatea avocatului dr. Aurel Baciu, participant la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia (De la vie et de l'activité d'avocat dr. Aurel Baciu, participant a la Grande Assemblée Nationale d'Alba Iulia). In: Apulum, 2000, 39, p.541-554.

          BAHNĂ, CONSTANTIN

Iliescu, Ionuț. Constantin Bahnă: haiduc sau tâlhar? (haïduc ou brigand?). In: Cronica Vrancei. Focșani, 2000, I, p.113-135.

          BALINT, SIMION (1818-1880)

Furdui, Ilie. Simion Balint (1818-1880) - erou între eroi (un heros parmi les heros). In: Dac., 2000, nr. 3, p.11-13.

          BARBU, GHEORGHE I. (1903-1976)

Rădulescu, Toma. Preotul militar general (rezervă) Gheorghe I. Barbu (1903-1976). In: Argessis, 2002, 11, p.633-642.

          BARBUL, ILIE CAROL (1883-1946)

Ardelean, Aurel; Ciocian, Ioan. Ilie Carol Barbul - unul dintre artizanii Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 (de la Satu Mare la Arad) (un des artisans de la Grande Union de 1 Decembrie 1918). In: AMPZ, 2001, 2, nr. 6, p.12-15.

          BĂDULESCU, DUMITRU CICERONE (1893-1978)

Avram, Valeriu. Asul aeronauticii române în anii primului război mondial: Dumitru Bădulescu (L'as de l'aéronautique roumaine dans les années de la premiere guerre mondiale). In: DI, 2001, 6, nr. 9, p.20-22.

          BĂDULESCU, MIRCEA T. (1917-1967)

Pentelescu, Aurel. Destinul unui zborător. Căpitanul aviator Mircea T. Bădulescu (1917-1967) (Le destin d'un aviateur). București, Ed. Modelism, 2002, 275 p.

          BĂLAȘ, IOAN (1812-?)

Pleșa, Ioan. Informații de arhivă despre Ioan Bălaș, unul din tribunii lui Avram Iancu (Informations d'archives sur Ioan Bălaș, un des tribuns d'Avram Iancu). In: Dac., 2000, nr. 3, p.4-9.

          BĂLĂCEANU, ION (1828-1914)

Ciurea, Viorica. Ion Bălăceanu - diplomat al Unirii (Diplomate de l'Union). In: Diplomație și diplomați români. Focșani, 2001, II, p.5-56.

Grigore, Ioana. Ion Bălăceanu - om politic și diplomat (Homme politique et diplomate). In: RA, 2003, 65, nr. 1-2, p.274-282.

          BĂLDESCU, RADU (1888-1953)

Duțu, Alesandru. Radu Băldescu (1888-1953). In: A  tot., 2000, 8, nr. 1-2, p.244-247.

          BENGESCU, GEORGE (1848-1922)

Rădulescu, Mihai Sorin. Georges Bengescu - homme de lettres et diplomate. In: RRH, 1999, 38, nr. 1-4, p.59-70.

          BENGESCU, GRIGORE (1824-1881)

Iliescu, Constantin; Novac, Vasile. Date noi despre Grigore Bengescu II în lumina unor scrisori inedite care i-au fost adresate de către personalități ale culturii românești și străine (Nouvelles informations sur Grigore Bengescu II a la lumiere de certains lettres inédits lui adressées par des personnalités de la culture roumaine et étrangere). In: MN, 2001, 13, p.61-68.

          BETHLEN, MIKLÓS (1642-1716)

Pap, Francisc. Bethlen Miklós ismeretlen emlékirata (Un mémoire inconnu de Bethen Miklós). In: EM, 2002, 64, nr. 1-2, p.78-85.

          BLĂNARU, SPIRU (1919-1949)

Magheți, Doina. Spiru Blănaru portret din fragmente salvate (Portrait par des fragments sauvés). In: AS, 1999, 7, p.372-374.

          BOERESCU, VASILE (1833-1883)

Dobrescu, Cătălin. Vasile Boerescu, între politică și drept (Entre politique et droit). In: AP, 2000, 5, p.453-455.

          BOGDAN, CORNELIU (1921-1990)

Albuț, George. Un diplomat român elogiat în S.U.A. [Corneliu Bogdan] (Un diplomate roumain élogié aux Etats Unis). In: RRA, 1999, nr. 2, p.39-41.

Nițulescu, Ciprian. Diplomat în vremuri tulburi - Corneliu Bogdan (Diplomats dans en époques difficiles). In: MI, 2003, 37, nr. 6, p.14-17 ; nr. 7, p. 41-46.

          BOILĂ, ROMUL (1882-1946)

Bosoancă, Traian. Din viața și activitatea lui dr. Romul Boilă (De la vie et l'activité du dr. Romul Boilă). In: AMP, 2000, 13, nr. 2, p.243-256 ; 2003, 25, p. 621-634.

          BOILĂ, ZAHARIA

Boilă, Zaharia. Memorii (1910-1940) (). Cluj-Napoca, Ed. Bibiloteca Apostrof, 2003, 256 p.

          BOTEZ, SORIN (n. 1930)

Șișu, Mădălina. Sorin Botez: "Sunt liberal din creștet și până în vârful unghiilor" ("Je suis libéral tout a fait convaincu"). In: Historia, 2003, 2, nr. 15, p.65-69.

          BOȚIANU, PETRE A. (1894-1975)

Mircea, Mihail Artimon. Petre A. Boțianu, exponent al intereselor patrimoniale ale obștilor unor așezări de la poalele Călimanilor (Représentant des intérêts patrimonials des collectivités d'une des habitats du pied de la montagne Căliman). In: Angustia, 2000, 5, p.197-200.

          BRAN, PETRU (1821-1877)

Ciocian, Ioan. Petru Bran (1821-1877) - ilustru om de cultură și neobosit luptător pentru apărarea drepturilor naționale ale românilor transilvăneni în secolul al XIX-lea (Illustre homme de culture et combattant tres actif pour la défense des droits nationaux des roumains transylvains). In: Silvania, 2003, 2, nr. 1-2, p.47-54.

          BRANIȘTE, VALERIU (1869-1928)

Braniște, Valeriu. De la Blaj la Alba Iulia. Articole politice (De Blaj a Alba Iulia. Articles politiques). Ediție de: Căliman, Valeria; Simionescu, Maria Elena. Timișoara, Ed. de Vest, 2003, 376 p.

          BRĂTIANU, CONSTANTIN I. C. (1866-1950)

Zamfirescu, Dinu. Constantin I. C. Brătianu. In: Memoria, 2000, nr. 30, p.28-39.

          BRĂTIANU, DUMITRU

Iordache, Anastasie. Dumitru Brătianu, diplomatul, doctrinarul liberal și omul politic (Le diplomate, le doctrinaire libéral et l'homme politique). București, Ed. Paideia, 2003, 358 p.

          BRĂTIANU, ION C. (1821-1891)

Brătescu, Liviu. I.C. Brătianu și problema prințului străin (I.C. Brătianu et la question du prince étranger). In: AIIX, 2004, 41, p.263-278.

Brătescu, Liviu. I.C. Brătianu și problema românescă (I.C. Brătianu et la question roumaine). In: Zargidava, 2004, 3, p.64-71.

Brătianu, Ion C. Din scrierile și cuvântările sale. Lupta pentru redeșteptarea națională (De ses oeuvres et conférences). Iași, Ed. Tipo Moldova, 2002, 313 p.

Chistol, Dragoș. Concepția lui Ion C. Brătianu privind politica și statutul internațional al României în timpul guvernării conservatoare (1871-1876) (La conception de Ion C. Brătianu concernant la politique et le statut international de la Roumanie pendant le gouvernement conservator). In: Argessis, 2001, 10, p.293-300.

Chistol, Dragoș. Ideile lui Ion C. Brătianu privitoare la dezvoltarea social-economică a României, exprimate în anii opoziției parlamentare (1871-1876) (Les idées de Ion C. Brătianu concernant le développement socio-économique de la Roumanie, exprimées dans les années de l'opposition parlamentaire). In: Argessis, 2002, 11, p.307-312.

Cristocea, Spiridon. Două diplome acordate de domnitorul Alexandru Dimitrie Ghica lui Ion C. Brătianu (Deux diplômes accordés par le prince régnant Alexandru Dimitrie Ghica a Ion C. Brătianu). In: Argessis, 2002, 11, p.303-306.

*** Ion I. C. Brătianu despre tatăl său, Ion C. Brătianu: "L-am auzit mărturisind că el era autorul războiului" (Ion I. C. Brătianu sur son pere, Ion C. Brătianu: "Je l'ai entendu avouer que c'était lui l'auteur de la guerre"). In: Historia, 2003, 2, nr. 23, p.25-27.

Novac, Vasile. Câteva reacții la dispariția lui Ion C. Brătianu (Quelques réaction a la mort de Ion C. Brătianu). In: Litua, 2000, 8, p.167-173.

Opaschi, Cătălina. Ion C. Brătianu și societățile secrete. In: MN, 2002, 14, p.159-170.

Vișoiu, Roxana. I. C. Brătianu: "De ce ai tras în mine, băiatule?" ("Pourquoi as-tu tiré, mon gars?"). In: Historia, 2003, 2, nr. 22, p.33-36.

          BRĂTIANU, ION I. C. (1864-1927)

Chistol, Aurelian. Considerații privind legăturile lui Ion I.C. Brătianu cu Transilvania până în anul 1914 (Considérations concernat les liaisons de Ion I.C. Brătianu avec la Transylvanie). In: BȘUP-SI, 2002-2003, 1-2, p.150-158.

Diana, Anna Maria. Ion I. C. Brătianu - omul Marii Uniri (L'homme de la Grande Union). In: Tomis, 2001, 6, nr. 12, p.1, 13.

Eminescu, Gheorghe. Ionel I.C. Brătianu. In: Dac-B, 1997, 2, nr. 1, p.12, 14.

Florescu, Gheorghe D. Ion I. C. Brătianu, omul politic (L'homme politique). In: AP, 1999, 4, p.101-103.

Iordache, Anastasie. Ion I.C. Brătianu - formarea intelectuală (Sa formation intellectuelle). In: D Rom., 2001, 8, nr. 1, p.60, 82 ; 2002, 9, nr. 4, p. 38-66.

Olian, Duduța. Statuia lui I. I. C. Brătianu. In: MI, 2001, 35, nr. 8, p.15-17.

*Pădureanu, Dominuț I. Aspecte inedite din viața și activitatea lui Ion I. C. Brătianu. Vizitele sale în Țara Moților (Aspects inédits de la vie et l'activité de Ion C. Brătianu. Ses visites dans "Țara moților"). In: BȘANC, 2001, 4, nr. 3-4, p.181-183.

*Stan, Constantin I. Studiu de caz. Moartea lui Ion I. C. Brătianu (Etude de cas. La mort de Ion I. C. Brătianu). In: SAI, 2001, 66, p.171-180.

Teodorescu, Virgiliu Z. Cinstire memoriei lui Ion I. C. Brătianu (Considération pour la mémoire de Ion I. C. Brătianu). In: RA, 1998, 60, nr. 1-2, p.202-209.

Tutula, Vasile. Ion I. C. Brătianu despre românii din zona Munților Apuseni (Ion I. C. Brătianu sur les roumains de la zone des Monts Apuseni). In: România în ecuația păcii și dictatului. Pitești, București, Brașov, Cluj-Napoca, 2001, p.288-291.

Vasiliu, Mihai. Activitatea politică a lui Ion I. C. Brătianu până în anul 1914 (L'activité politique d'Ion I. C. Brătianu). In: Carpica, 2002, 31, p.199-212.

Vasiliu, Mihai. Ideologia lui Ion I. C. Brătianu. In: Zargidava, 2002, 1, p.77-98.

Xeni, Constantin. Ion I. C. BrătianuPrezentare: Lăcustă, Ioan. Prezentare: Ștefan, Marian. In: MI, 2001, 35, nr. 7, p.5-9 ; nr. 8, p. 12-18.

          BRĂTIANU, VINTILĂ (1867-1930)

*Cîrstea, Remus Petre. Între datorie și vremuri - câteva note privind biografia lui Vintilă I. Brătianu (Entre le devoir et actualité - notes biographiques de Vintilă I. Brătianu). In: Argessis, 2003, 12, p.551-558.

Pentelescu, Aurel. Vintilă I. C. Brătianu - ministru al armatei în anii războiului pentru întregirea neamului (Ministre de l'armée dans les années de la guerre de l'union). In: Oamgiu istoricului Ioan Scurtu. Focșani, 2000, p.149-163.

Pentelescu, Aurel. Vintilă I. C. Brătianu văzut de contemporani (Vintilă I. C. Brătianu vu par ses contemporains). In: Argessis, 2000, 9, p.385-393.

          BRĂTIANU, VINTILĂ V.

Tudor, Vasile. Vintilă V. Brătianu pe frontul antisovietic (Vintilă V. Brătianu sur le front antisoviétique). In: Argessis, 2002, 11, p.373-377.

          BRÂNZEU, NICOLAE (1869-1939)

Lascu, Viorica. Un curiculum uitat [Nicolae Brânzeu] (Un curriculum oublié). In: AMN, 2000-2001, 37-38, nr. 2, p.305-307.

          BUDAI, ARON (1763-1847)

Lazăr, Ioachim. Aron Budai (1763-1847) și mișcarea pentru emancipare națională a românilor din Transilvania (Aron Budai et le mouvement pour l'émancipation nationale des Roumains de Transylvanie). In: Sargeția, 1997-1998, 27, nr. 1, p.863-871.

Lazăr, Ioachim. Un document inedit: testamentul lui Aron Budai din anul 1847 (Un document inédit: le testament d'Aron Budai). In: Apulum, 2000, 37, nr. 2, p.93-108.

          BURTICĂ, CORNEL (n. 1931)

Chelaru, Rodica. Culpe care nu se uită. Convorbiri cu Cornel Burtică (Coulpes inoubliables. Entretien avec Cornel Burtică). Cuvânt înainte de: Cioroianu, Adrian. Postfață de: Pavel, Dan. București, Ed. Curtea Veche, 2001, 264 p.

          BUTEANU, IOAN (1821-1849)

Iuga, Vasile. Ioan Buteanu, erou național, fiu al Maramureșului. 150 de ani de la moarte (Ioan Buteanu, héros national, fils de Mramureș). Cluj-Napoca, Ed. Dragoș Vodă, 1999, 47 p.

          CANTACUZINO, GOGU (1845-1898)

Filitti, Georgeta. Un liberal uitat: Gogu Cantacuzino (Le libéral oublié). In: MI, 2000, 34, nr. 1, p.11-15.

          CARP, PETRE P. (1837-1919)

Bulei, Ion. P. P. Carp - un aristocrat al politicii românești (L'homme politique). In: MI, 1999, 33, nr. 11, p.13-17 ; nr. 12, p., 27-32.

Carp, P. P. Discursuri parlamentare (Discours parlamentaires). Ediție de: Duță, Marcel. Introducere de: Bulei, Ion. București, Ed. Grai și Suflet-Cultura Națională, 2000, 629 p.

Papuc, Liviu. P. P. Carp către Petre Th Missir. In: DL, 1998, 9, nr. 30, p.35-37.

Turliuc, Cătălin. "Chestiunea evreiască" în viziunea lui P. P. Carp: Anii de început (La "question juive" dans la vision de P. P. Carp). In: SAHIR, 1999, 4, p.99-108.

          CATARGIU, BARBU (1807-1862)

Pașol, Alexandru. Ordinea și propietatea la Barbu Catargiu (L'ordre et la propiété chez Barbu Catargiu). In: SP, 2003, 3, nr. 2, p.339-391.

          CĂLINESCU, ARMAND (1893-1939)

Dima, Romulus. Armand Călinescu (). București, Ed. Mavios-Clio, 2001, 392 p.

Lascu, Stoica. Începuturile activității politice a lui Armand Călinescu. Implicații argeșene (Les débuts de l'activité politique d'Armand Călinescu). In: Argessis, 2000, 9, p.363-376.

*** "Sub un cer plumburiu și trist" [Armand Călinescu] ("Sous un ciel couvert et sombre"). In: MI, 1999, 34, nr. 9, p.67-68.

          CÂMPEANU, ELIE (1859-1937)

*** Elie Câmpeanu, omul și faptele sale (L'homme et ses faits). Coordonatori: Ploeșteanu, Grigore; Poptămaș, Dimitrie. Târgu Mureș, Fundația Culturală "Vasile Netea", 1999, 152 p.

          CÂMPINEANU, ION (1798-1863)

Negruțiu, Mariana. Contribuția lui Ion Câmpineanu la lupta pentru unitate și independență (La contribution de Ion Câmpineanu dans la lutte pour l'unité et l'indépendance). In: MN, 1999, 11, p.49-53.

          CÂRCU, ONIȘOR (1923-1984)

Tutula, Vasile. Secvențe din viața și activitatea generalului-maior Onișor Cârcu (1923-1984) (De la vie et l'activité du général Onișor Cârcu). In: VRR, 2001-2002, nr. 6, p.50-57.

          CÂRȚAN, GHEORGHE (1849-1911)

Ghinea, Magda. Badea Cârțan - cerșetorul de lumină (Le demandeur de lumiére). In: Dac-B, 2001, 6, nr. 1-4, p.9-10.

Suciu, Ștefan. Procesul lui Badea Cârțan (Le proces de Badea Cârțan). Brașov, Ed. Universității Transilvania, 2000, 124 p.

          CEAUȘESCU, ELENA (1919-1989)

Băran, Vasile. De la Lenuța Petrescu la Elena Ceaușescu (). București, Ed. Verus, 2001, 203 p.

          CEAUȘESCU, ILIE (1926-2002)

Constantiniu, Florin. General Ilie Ceaușescu (8 iunie 1926-1 octombrie 2002). Moartea ca izbăvire (La mort en tant que délivrance). In: DI, 2002, 7, nr. 10, p.45-46.

          CEAUȘESCU, NICOLAE (1918-1989)

Burlan, Dumitru. După 14 ani sosia lui Nicolae Ceaușescu se destăinuie (Apres 14 ans, témoignage de la doublure de Nicolae Ceaușescu). București, Ed. Ergom, 2003, 189 p.

Carlton, Charles M. Nicolae Ceaușescu (1918-1989). In: Aletheia, 2001, 12, p.178-185.

Câmpeanu, Pavel. Ceaușescu, anii numărătorii inverse (Les dernieres années). Iași, Ed. Polirom, 2002, 312 p.

Conovici, Mariana. Martie 1965 - Nicolae Ceaușescu, noul lider al comuniștilor români (Le nouveau leader des commmunistes roumains). In: AS, 2001, 9, p.493-499.

Curticeanu, Silviu. Ceaușescu: drumuri eșuate (Chemins échoués). In: DI, 2001, 6, nr. 5, p.51-57.

Dinică, Lucian. Ceaușescu, vânătorul, dincolo de mit (Le chasseur, au dela du mythe). Brașov, Ed. Transilvania Expres, 2002, 194 p.

Dobzeu, Mina. Am fost duhvnicul lui Ceaușescu (J'étais le confesseur de Ceaușescu). Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2002, 108 p.

Domenico, Viorel. Ceaușescu la Târgoviște. 22-25 decembrie 1989 (). București, Ed. Ion Cristoiu, 1999, 224 p.

Gabanyi, Anneli Ute. Cultul lui Ceaușescu (Le culte de Ceaușescu). Prefață de: Berindei, Dan. Iași, Ed. Polirom, 2003, 312 p ; în lb. engleză, Bucharest, The Romanian Cultural Foundation Publishing House, 2000, 432 p.

Gorbaciov, Mihail. Nicolae Ceaușescu - căderea unui dictator (La chute d'un dictateur). In: Memoria, 2000, nr. 31, p.45-55.

Heitmann, Klaus. Ceaușescu, Hristos și împărații romani (Un destin și o viață). In: Ceaușescu, Jesus Christ et les empereurs romaines. București, 2003, p.118-133.

Ianoși, Ion. Eu și El. Însemnări subiective despre Ceaușescu (Moi et Lui. Notes sur Ceaușescu). Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2003, 144 p.

Petcu, Mirela; Roguski, Camil. Ceaușescu: adevăruri din umbră (Vérités derriere l'hombre). București, Ed. Evenimetul Românesc, 2000, 198 p ; 2001, 200 p.

Zanfirescu-Cianciulli, Flaminia. L'exaltation et la derision du Pouvoir: Nicolae Ceaușescu (). Artois, Timișoara, Ed. Certel, Ed. Hestia, 2002, 124 p.

          CEAUȘIANU, ALEXANDRU

*** Alexandru Ceaușianu. Studii și comunicări (Etudes et communications). Ediție de: Șara, Marin; Mărginean, Georgeta; Huza, Iacob. Tărgu Mureș, Ed. Fundația Culturală "Vasile Netea", 1999, 88 p.

          CHINEZU, EMANOIL (1817-1878)

Gheorghe, Cosmin Lucian. Emanoil Chinezu, personalitate remarcabilă a Craiovei secolului al XIX-lea (Personnalité remarcable de Craiova au XIXe siecle). In: AO, 2002, 16, p.79-86.

          CHIȘINEVSCHI, IOSIF (1905-1963)

Abraham, Florin. Iosif Chișinevschi (1905-1963). In: A  tot., 2001, 9, nr. 1-2, p.233-234.

          CHRISTESCU, CONSTANTIN (1866-1923)

Oșca, Alexandru; Dobre, Florica. Un general nedreptățit: Constantin Christescu (Lésé dans ses droits, le général Christescu n'a pas de place dans le mausolée de Mărășești). In: MI, 2000, 34, nr. 8, p.42-44.

          CICIO POP, ȘTEFAN (1865-1934)

Glück, Eugen. Activitatea parlamentară a lui Ștefan Cicio Pop în pragul primului război mondial (1910-1914) (L'activité parlamentaire de Ștefan Cicio Pop au début de la premiere guerre mondiale). In: AC, 2003, nr. 1-2, p.74-77.

Glück, Eugen. Contribuții cu privire la activitatea parlamentară a lui Ștefan C. Pop, în primii ani ai activismului (1905-1907) (Contributions a la mise en lumiere de l'activité parlamentaire de Ștefan C. Pop, pendant les premieres années de l'activisme). In: AC, 2002, nr. 1-2, p.128-130 ; SUVG, 2002, 12, p. 194-201.

Glück, Eugen. Date în legătură cu activitatea lui Ștefan Cicio Pop în perioada anilor 1914-1918 (Données concernant l'activité de Ștefan Cicio Pop). In: SUVG, 2000, 10, p.38-43.

Timbuș, Mircea. Viața și activitatea lui Ștefan Cicio Pop reflectată în Colecția "Ani Birtolan" (Vie et activité de Ștefan Cicio Pop dans la Collection "Ani Birtolan"). In: Societate și cultură în România interbelică. Arad, 2004, p.42-58.

          CIORBEA, VICTOR

Vălenaș, Liviu. Republica iresponsabililor. Convorbiri cu Victor Ciorbea (La république des irresponsables). București, Ed. Tritonic, 2003, 200 p.

          CIUBOTARU, NICOLAI (1897-1972)

Ungureanu, George. Generalul Nicolai Ciubotaru. In: Memoria, 2000, nr. 32, p.31.

          COCÂRLĂ, TRANDAFIR

Sgăverdia, Dorina. Un om peste vremi. Trandafir Cocârlă (Un homme au dessus du temps). Postfață de: Jurma, Gheorghe. Reșița, Ed. Timpul, 2001, 128 p.

          COICIU, MIHAIL (1842-1914)

Lăpușan, Aurelia. Mihail Coiciu (Koiciu) In: Studii istorice dobrogene. Constanța, 2003, p.135-155.

          CONSTANTINESCU, EMIL (n. 1939)

Constantinescu, Emil. Timpul dărâmării, timpul zidirii. Vol. I-IV (Le temps de la détruction, le temps de la construction). București, Ed. Universalia, 2002, 688, 904, 918, 744 p.

          CONSTANTINESCU, MIRON (1917-1974)

Mihalache, Andi. Miron Consatntinescu - Breviar biografic. In: Xenopoliana, 1999, 7, nr. 1-2, p.104-115.

Tănăsescu, Florian. Miron Constantinescu (1917-1974). In: A  tot., 1999, 7, nr. 3-4, p.248-250.

          COPOSU, CORNELIU (1916-1995)

Coposu, Corneliu. Confessions. Dialogs with Doina Alexandru (). Boulder CO, s.n., 1999, 197 p.

*** Corneliu Coposu, o viață în slujba democrației. Expoziție-Catalog (Une vie au service de la démocratie). București, Muzeul Național de Istorie a Rmâniei, 1999, 35 p.

Pop, Marin. Ideea de integrare europeană în concepția marelui om politic Corneliu Coposu. Acțunile sale de susținere a cauzei românești pentru integrarea europeană (L'idée d'integration européenne dans la conception du grand homme politique Cornaliu Coposu. Les actions pour la soutien de la cause roumaine pour l'integration européenne). In: AMPZ, 2002, 3, nr. 7-8, p.59-64.

          CORNEA, DOINA (n. 1929)

Cornea, Doina. Fața nevăzută a lucrurilor (1900-1999). Dialoguri cu Rodica Palade (Le visage invisible des choses). Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1999, 376 p.

          COȘOVEANU, ION (1901-1976)

*** Comandorul de aviație Ion Coșoveanu. In: Memoria, 1999, nr. 29, p.104-111.

          COZLOSCHI, ALEXANDRU

Oroian, Teofil. Colonelul Alexandru Cozloschi, atașat militar la Budapesta. In: RIM, 2000, nr. 2, p.34-36.

          CRĂCIUNAȘ, SILVIU (1914-1998)

Deletant, Dennis. Silviu Crăciunaș (13 februarie 1914-1 februarie 1998). Fragmente dintr-o biografie. In: AS, 1999, 7, p.490-495.

Oprea, Marius. Agenți acoperiți ai Securității în Occident. Cazul Silviu Crăciunaș (Agents dissimulés de la Sécurité en Occident). In: DI, 2002, 7, nr. 4, p.27-34.

Oprea, Marius. Spionajul românesc în Occident în primul deceniu al Războiului rece. Studiu de caz. Activitatea unui agent român în Marea Britanie (L'espionage roumain en Occident dans la premiere décennie de la Guerre Froide. L'activité d'un agent roumain en Grande Bretagne). In: RIM, 2003, nr. 6, p.2-6.

          CRETZIANU, ALEXANDRU (1895-1979)

*** Alexandru Cretzianu, un diplomat de carieră în misiune pentru pregătirea ieșirii României din război (Un diplomat de profession en mission pour les préparatifs de la sortie de la Roumanie de la guerre). Autori: Stănescu, Eugen; Preda, Gavril; Stănescu, Iulia; Cosma, Mircea. Ploești, Ed. Mectis, 1999, 291 p.

          CSÁKI, MIHAIL (1492-1572)

Jakó, Zsigmond. Despre originea cancelarului ardelean Mihail Csáki (1492-1572) (Sur l'origine du chancelier transylvain Mihail Csáki). In: Tentația Istoriei. Cluj-Napoca, 2003, p.303-312.

          CUZA, ALEXANDRU C. (1857-1947)

Asandului, Gabriel. Economia și învățământul în gândirea lui A. C. Cuza (L'économie et l'enseignement dans l'oeuvre de A. C. Cuza). In: AIIX, 2002-2003, 39-40, p.319-337.

Bârlianu, Marius. Un promotor al antisemitismului ideologic: A. C. Cuza (Un promoteur de l'antisémitisme idéologique: A. C. Cuza). In: Sargeția, 1999-2000, 28-29, nr. 2, p.399-402.

          CUZA, ALEXANDRU IOAN (1820-1873)

Ciupală, Alin Daniel. Cinstirea memoriei domnitorului Alexandru Ioan Cuza de către regele Carol I (Hommage de roi Charles Ier a la mémoire du prince reignant Alexandru Ioan Cuza). In: AMM, 1993-1998, 15-20, nr. 2, p.81-84.

*Clit, Costin. Corespondența dintre Nicolae Iorga și autoritățile hușene cu privire la locul nașterii lui Al. I. Cuza (Correspondance entre Nicolae Iorga et les autorités de Huși relative au lieu de naissance de Al. I. Cuza). In: CEH, 2000, 6, p.281-292.

Georgescu, Maria. Alexandru Ioan Cuza, dincolo de sala tronului (Al. I. Cuza - au-dela de la salle du trône). In: MI, 2004, 38, nr. 1, p.49-50.

Ichim, Aurica. Obiecte ce au aparținut lui Al. I. Cuza aflate în patrimoniul Muzeului Unirii din Iași (Objets appartenant a Al. I. Cuza, dans le patrimoine du Musée de l'Union de Iași). In: BMMN, 2003, 1, nr. 1, p.289-296.

Ivănescu, Dumitru. Alexandru Ioan Cuza în conștiința posterității (Alexandru Ioan Cuza dans la conscience de la postérité). Iași, Ed. Junimea, 2001, 313 p.

Olian, Duduța. Casa pașilor pierduți. Ambițioasa Maria Obrenovici și galantul Alexandru I. Cuza (Al. I. Cuza et sa maîtresse Maria Obrenovici). In: MI, 2002, 36, nr. 1, p.9-11.

Pârvan, Katiușa; Neguțu, Mariana. Personalitatea și opera domnitorului Al. Ioan Cuza reflectată în medalistică (La personnalité et l'oeuvre du prince Al. I. Cuza dans l'art de la médaille). In: MN, 2003, 15, p.211-247.

Pentelescu, Aurel. După șapte ani de domnie, șapte ani de exil (Apres sept ans de regne, sept ans d'exil). In: RIM, 2000, nr. 1, p.7-9.

Stan, Constantin I. Inaugurarea statuii lui Alexandru Ioan Cuza în Iași (27 mai/9 iunie 1912) (L'inauguration de la statue d'Alexnadru Ioan Cuza a Iași). In: Omagiu istoricului Florin Constantiniu. Focșani, 2003, p.172-191 ; SAI, 2004, 69, p. 154-166.

Vlad, Ana-Maria; Geba, Maria. Săbii ale principelui Al. I. Cuza în Muzeul Unirii din Iași (Sabes de Al. I. Cuza dans le Musée de l'Union de Iași). In: BMMN, 2003, 1, nr. 1, p.328-331.

Weinstein, Benjamin. Alexandru Ioan Cuza and the Westernization of Romania. In: RC, 1999-2000, 8, nr. 3, p.13-23.

          DABIJA, GHEORGHE (1872-1943)

Nicolaescu, Lenuța; Ștefănescu, Cristache. Generalul de brigadă Gheorghe Dabija. In: RIM, 2002, nr. 4, p.41-46.

          DABIJA, NICOLAE (1907-1949)

Brișcă, Adrian. Nicolae Dabija (1907-1949). In: A  tot., 2000, 8, nr. 1-2, p.248-251.

          DANDEA, EMIL A. (1893-1969)

Nistor, Ioan Silviu. Emil A. Dandea în slujba înfăptuirii și consolidării Marii Uniri (Emil A. Dandea au service de la mise en oeuvre et la consolidation de la Grande Union). Cluj-Napoca, Ed. Sedan, 2000, 147 p.

          DAVIDESCU, GRIGORE

*Tamaș, Corneliu. Grigore Davidescu un pașoptist vâlcean (Un combattant de 1848). In: Nicolae Bălcescu, 150 de ani de la trecerea în eternitate 1852-2002. Râmnic, 2002, p.17-18.

          DAVIDESCU, RADU (1896-1960)

Oroian, Teofil. Col. Radu Davidescu, "mâna dreaptă" a lui Antonescu ("La main droite" d'Antonescu). In: DI, 2004, 9, nr. 1, p.30-35.

          DAVILA, CAROL A. (1886-1963)

Dobrinescu, Valeriu Florin. Davila A. Carol (Citta) - diplomatul. In: RIMSC, 2001, 6, p.141-144.

          DAVILA, THEODOR (1888-1941)

Novac, Vasile. Theodor Davila - militar. In: RIMSC, 2001, 6, p.169-178.

          DĂIANU, ELIE (1869-?)

Dăianu, Elie. Însemnări din închisoare și exil (1917-1918) (Notes du prison et de l'exil). Ediție îngrijită de: Orga, Valentin; Aldea, Maria; Budeancă, Cosmin. Cluj Napoca, Ed. Argonaut, 2002, 470 p.

          DĂSCĂLESCU, NICOLAE (1884-1969)

Minuț, Adolf. Generalul Nicolae Dăscălescu. In: Mousaios, 2003, 8, p.289-301.

Pentelescu, Aurel. Generalul Nicolae Dăscălescu într-un portret de Gh. I. Brătianu (Le général Nicolae Dăscălescu dans un portrait réalisé par Gh. I. Brătianu). In: RIM, 1999, nr. 6, p.48-49.

          DELEU, VICTOR (1876-1939)

Ciocian, Ioan; Goron, Doru, E. Victor Deleu's Publicistic Activity. In: AMPZ, 2001, 2, nr. 5, p.50-54.

          DEMETRESCU, CAMIL (1913-1992)

Demetrescu, Camil. Note-relatări (Notes, récits). Ediție de: Nicolescu, Nicolae C. București, Ed. Enciclopedică, 2001, 456 p.

          DEMETRIADE, PETRE (1868-1907)

Atanasiu, Carmen. 25 octombrie 1909. Galați - Dezvelirea bustului locotent-comandorului Petre Demetriade, făuritorul Flotilei de Dunăre (La découverte du buste du lieutenant-commandeur Petre Demetriade, le fondateur de la Flotille de Danube). In: AMMR, 2000, 3, nr. 2, p.135-137.

          DENSUȘIANU, BENIAMIN (1829-1915)

Lazăr, Ioachim. Beniamin Densușianu (1829-1915); Din viața și activitatea sa (). Prefață de: Neamțu, Gelu. Deva, Cluj-Napoca, s.n., Ed. Argonaut, 2002, 264 p.

          DIACONESCU, ION

Diaconescu, Ion. Temnița, destinul generației noastre. După temniță. După revoluție. Vol. I-III (La prison, le destin de notre génération. Apres la prison. Apres la révolution). București, Ed. nemira, 2003, 432, 224, 336 p.

          DIANU, NICOLAE F. (1889-1959)

Dobrinescu, Valeriu Florin. Nicolae F. Dianu - activitatea diplomatică (L'activité diplomatique). In: Diplomație și diplomați români. Focșani, 2002, II, p.458-465.

          DIMANCEA, NICOLAE (1838-1921)

Dicu, Paul I. Avocatul Nicolae Dimancea (1838-1921) din Pitești, militant pentru unire și independență (Militant pour l'union et pour l'indépendance). In: Argessis, 2001, 10, p.553-561.

          DINDAR, THEODOR LADISLAU

Andea, Susana. Viața și activitatea diplomatică a lui Theodor Ladislau Dindar In: Studii de istorie medievală și premodernă. Cluj-Napoca, 2003, p.413-429.

          DOBRESCU-ARGEȘ, CONSTANTIN (1859-1903)

Dima, Romulus. Constantin Dobrescu-Argeș, întemeietorul țărănismului (Fondateur du parti paysan). București, Ed. Mavios-Clio, Fundația Culturală "Gheorghe Marin Speteanu", 2001, 328 p.

          DOBROGEANU GHEREA, CONSTANTIN (1855-1920)

Crihană, Marcel. Opera lui C. Dobrogeanu-Gherea (). București, Ed. Perpessicius, 2003, 135 p.

Preda, Cristian. Constantin Dobrogeanu-Gherea în lectura postbelică din România. In: SP, 2002, 2, nr. 3, p.683-702.

Preda, Cristian. Staulul și sirena. Dilemele unui marxist român (Les dilemmes d'un marxiste roumain). București, Ed. Nemira, 2002, 128 p ; SP, 2001, 1, nr. 1, p. 87-137.

          DODA, TRAIAN (1822-1895)

Groza, Liviu. Oameni de seamă din granița bănățeană. Generalul Traian Doda (Personnalités des frontieres de la région de Banat). Lugoj, Ed. Dacia Europa Nova, 2000, 144 p.

          DOMBROVSCHI, VICTOR

Stoenescu, Maria Anca. Din actrivitatea întâiului primariat al generalului Victor Dombrovschi (1938-1940) (De l'activité du maire du général Victor Dombrovschi). In: BMIM, 2000, 14, p.251-258.

          DORZ, TRAIAN

Beg, Ioan. Traian Dorz la capăt de călătorie (Traian Dorz au bout du voyage). Simeria, Ed. Traian Dorz, 1999, 228 p.

          DRAGALINA, ION (1860-1916)

Groza, Liviu. Generalul Ion Dragalina erou al luptei pentru Marea Unire (Héros de la lutte pour la Grande Union). In: PDF, 1996, 1, nr. 4, p.7-8.

          DUCA, ION G. (1879-1933)

Costea, Simion. Ideea de "Statele Unite ale Europei" în gândirea politică a lui I. G. Duca (1930) (L'idée de "Etats Unis de l'Europe" dans la pensée politique de I.G. Duca). In: SUPM, 2001, 1, p.112-118.

Făulete, Nicolae. I.G. Duca și județul Vâlcea. In: SV, 2003, 1, p.472-474.

          DUMITRESCU, TOMA (1877-?)

Oroian, Teofil. Generalul Toma Dumitrescu. In: RIM, 2000, nr. 5-6, p.6-8.

          DUNCA, NICOLAE (1837-1862)

Iuga, Vasile. Căpitanul Nicolae Dunca de Șieu, erou în războiul de secesiune american (Héros de la guerre de sécession américaine). In: MVIM, 2004, 5, p.377-430.

          DUNKA DE ȘIEU, TITUS (1845-1903)

Achim, Valeriu. Titus Dunka de Șieu - un cavaler al libertății popoarelor europene și un precursor al presei românești din sec. al XIX (Un chevalier de la liberté des pueples européens et un précurseur de la presse roumaine du XIXe siecle). In: PU, 2001, 4, nr. 1-2, p.19-21.

Corneanu, Traian. Căpitanul Titus Dunca luptător pentru libertatea poparelor asuprite (Combattant pour la liberté des peuples soumis). In: MVIM, 2004, 5, p.359-376.

          ELIAS, JACQUES (1844-1923)

Hîncu, Dumitru. Un testament mereu actual (Un testament toujours actuel). In: Evreii în societatea și conștiința istorică românească. București, 2003, p.28-35.

          EMINESCU, GHEORGHE (1895-1998)

Hangiu, Ion. Colonelul Gh. Eminescu (1895-1998). In: Academica, 2000, 11, nr. 1-2, p.29.

          EREMIA, ION (1913-?)

Vartic, Gheorghe. 1951-1953. Ani fierbinți din istoria războiului rece în relatarea generalului (r) Ion Eremia, opozant al regimului stalinist din România (Années ardents de l'histoire de la guerre froide dans la relation du général Ion Eremia, opposant du régime staliniste de Roumanie). In: Geopolitică și istorie militară în perioada războiului rece. București, 2002, p.83-90 ; CB, 2004, nr. 1, p. 71-75.

          EREMIE, GHEORGHE G. (1871-1922)

Trohani, George. Generalul Gheorghe G. Eremie (1871-1922) în pagini și scrisori (Ouvrages et correspondance). In: MN, 2001, 13, p.245-255.

          FAZEKAS, JÁNOS (1926-2004)

Țugui, Pavel. Cum l-am cunoscut, ce am lucrat cu János Fazekas (Comment je l'ai connu et comment j'ai travaille avec János Fazekas). In: DI, 2004, 9, nr. 3, p.9-12.

          FILDERMAN, WILHELM (1882-1963)

*** Dr. Wilhelm Filderman, un avocat al etniei sale, un avocat al cauzei naționale a României. Articole, discursuri, memorii. 1921-1948. Vol. I-II (Dr. Wilhelm Fielderman, avocat de son ethnie, avocat de la cause nationale de Roumanie. Articles, discours, mémoires). Ediție de: Wexler, Teodor; Popov, Mihaela. București, Ed. Fundației "Dr. W. Filderman", 1998-2000, 656, 466 p.

Wexler, Teodor. Dr. Wilhelm Filderman, un anticomunist. In: MI, 2003, 37, nr. 8, p.59-63.

          FLONDOR, GHEORGHE

Pânzaru-Bucovina, Mihai. Gheorghe Flondor, ultimul rezident regal al Bucovinei (Le dernier résident royal de Bucovine). Rădăuți, Ed. Institutului Bucovina-Basarabia, 2000, 159 p.

          FLONDOR, IANCU (1865-1924)

Economu, Radu. Iancu Flondor. Date inedite din Arhivele Statului (Dates inédits des Archives de l'Etat). In: ANB, 1994, 1, nr. 1, p.55-65.

          FLUERAȘ, ION (1882-1953)

Nistor, Ioana. Viața politică a României și activitatea parlamentară a lui Ioan Flueraș între anii 1928-1932 (La vie politique de la Roumanie et l'activité parlamentaire de Ioan Flueraș). In: SUVG, 2002, 12, p.406-411.

Rădulescu, Mihai. Traiul și sfârșitul lui Ion Flueraș la Gherla (La vie et la fin de Ion Flueraș a Gherla). In: Memoria, 2002, nr. 39, p.54-75.

Roz, Alexandru. Ioan Flueraș, un lider social-democrat mort în închisorile comuniste (Un leader social-démocrate mort dans les prisons communistes). In: AIICN, 2003, 42, p.453-456.

          FORIȘ, ȘTEFAN (1892-1946)

Cătănuș, Dan; Chiper, Ioan. Cazul Ștefan Foriș. Documente (1940-1968) (). București, Ed. Vremea, 1999, 368 p.

          FRÂNCU, AMOS (1866-1933)

Lovin, Minerva. Naționalismul lui Amos Frâncu (Le nationalisme d'Amos Frâncu). In: AIICN, 1999, 38-39, p.143-149.

Trifoiu, Nicolae. Dr. Amos Frâncu. In: Astra C, 2001, 2, nr. 2, p.4-5.

          FUNDĂȚEANU, PREDA (1890-1969)

Moșneagu, Marian. Un "om al muncii" - Viceamiralul Preda Fundățeanu (Un "homme travailleur"). In: AMMR, 2000, 3, nr. 1, p.241-245.

          GAFENCU, GRIGORE (1892-1957)

Chinezu, Claudia. Grigore Gafencu și cenzura elvețiană (Grigore Gafencu surveilé par la censure suisse). In: MI, 2001, 35, nr. 12, p.38-42.

Dobrinescu, Valeriu Florin. Grigore Gafencu (1892-1957). In: DI, 2002, 7, nr. 3, p.19-28.

Gafencu, Grigore. Politica în exil (1942-1957) (). Ediție de: Petrescu, Nicolae; Zamfir, Gheorghe. București, Ed. Oscar Print, 2000, 399 p.

Istrățescu, Elena; Siteanu, Emanuela. Grigore Gafencu și revoluția din Ungaria - 1956. Pagini de jurnal (Grigore Gafencu et la révolution de Hongrie). In: AS, 2000, 8, p.722-735.

Lucaci, Andrei. Grigore Gafencu - ministru de externe al României (Ministre des affaires étrangeres de la Roumanie). In: Zargidava, 2002, 1, p.111-126.

Lucaci, Andrei. Grigore Gafencu sau răspunsurile la întrebarea: "Ce este un diplomat?" (Grigore Gafencu ou la réponse a la question: qu'est-ce que c'est un diplomate?). In: Carpica, 2000, 29, p.267-270.

Petrescu, Nicolae. Congresul la XX-lea al P.C.U.S. și evenimentele din Polonia și Ungaria în "Jurnalul" și comentariile radiofonice ale lui Grigore Gafencu (Le XXe congres du P.C.U.S. et les évenements de Pologne et Hongrie dans le "Jurnal" et les commentaires radiophoniques de Grigore Gafencu). In: AS, 2000, 8, p.985-1006.

          GAFENCU, VALERIU (1921-1952)

Drăgulin, Gheorghe I. Valeriu Gafencu: Prin mari încercări, cu statornicie și iubire creștină, la suprema cinstire aghiografică (Par de grandes difficultés, avec fidélité et croyance, vers l'agiographie). In: MO, 2002, 54, nr. 9-12, p.19-33.

*** Studentul Valeriu Gafencu (). Coordonare și cuvânt înainte de: Trifoiu, Nicolae. Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 1998, 203 p.

          GALU, IOAN (1829-1894)

Ardelean, Felix-Corneliu. Ioan Galu. In: AMPZ, 2001, 2, nr. 5, p.57.

          GÂRBEA, TITUS (1893-?)

*** Titus Gârbea (1883- ). In: Dac-B, 1996, 1, nr. 2, p.6.

          GEDŐ, JÓZSEF (1778-1855)

Labádi, Gergely. Gedő József és az irodalom. Kiegészítések az életrajzhoz (Gedő József et la littérature. Des notes en plus a la bibliographie). In: KM, 2002, 108, nr. 2-3, p.227-236.

          GEORGESCU, GRIGORE (1886-1952)

Bâzu, Marius; Mihail, Liana. O viață frântă (Une vie coupée). In: AS, 1999, 7, p.521-525.

          GHEORGHE, ION (1893-1957)

Văluțanu, Laurențiu Călin. Generalul Ion Gheorghe - ministru plenipotențiar la Berlin (1943-1944) (Ministre plénipotentiare a Berlin). In: Diplomație și diplomați români. Focșani, 2002, II, p.466-494.

Văluțanu, Laurențiu Călin. Ion Gheorghe - atașat militar la Ankara (1934-1938) In: Diplomație și diplomați români. Focșani, 2001, I, p.205-228.

          GHEORGHIU-DEJ, GHEORGHE (1901-1965)

Betea, Lavinia. Scrisoare de la deținutul Gh. Gheorghiu-Dej (Une lettre signée Gheorghiu-Dej). In: MI, 2003, 37, nr. 7, p.15-20.

Niculescu-Mizil, Paul. Gheorghiu-Dej - 100. In: DI, 2001, 6, nr. 11, p.49-52.

Tănase, Stelian. Dej - omul resentimentului (L'ascension de Gheorghiu Dej). In: MI, 2002, 36, nr. 1, p.18-22.

          GHINERARU, NICOLAE S. (1888-1969)

Culișniuc-Olaru, Ilie. Generalul de brigadă Nicolae S. Ghineraru. In: RIM, 1999, nr. 6, p.44-45.

          GOJDU, EMANUIL (1802-1870)

Berényi, Maria. Emanoil Gojdu: originea, familia și viața publică (L'origine, la famille et la vie publique). In: Emanoil Gojdu. Bicentenar. București, 2003, p.33-39.

Berindei, Dan. Contextul cultural național In: Emanoil Gojdu. Bicentenar. București, 2003, p.28-32.

*** Cartea bicentenarului Emanuil Gojdu 1802-2002 (). Coordonator: Mălinaș, Constantin. Oradea, Biblioteca Județeană "Gheorghe Șincai" Bihor, 2003, 272 p.

Călușer, Iudita. Manuscris inedit Emanuil Gojdu (1850) In: Cartea bicentenarului Emanuil Gojdu. Oradea, 2003, p.46-48.

Călușer, Iudita; Dulgău, Bujor. Familia Gojdu. Repere genealogice. In: Crisia, 2001, 31, p.183-205.

Cherescu, Pavel. Apărător al drepturilor națiunii române (Défenseur des droits de la nation roumaine). In: Emanoil Gojdu. Bicentenar. București, 2003, p.54-60.

Cherescu, Pavel. Emanuil Gojdu (1802-1870) - un reazăm al conștiinței ortodoxe și românești (Emanuil Gojdu - protecteur de la conscience orthodoxe et roumaine). In: O Teol., 2001, 2, nr. 1, p.41-45.

Cherescu, Pavel. Un umanist român. Marele mecenat Emanuil Gojdu (1802-1870) (Un humaniste roumain. Le grand mécenat Emanuil Gojdu). București, Ed. Intact, 2002, 234 p.

Danciu, Irina. Chestiuni politico-juridice legate de respectarea prevederilor testamentare ale lui Emanoil Gojdu, din perspectiva relațiilor româno-ungare (Problemes politiques-juridiques concernant le aspect des prévoyances testamentaires d'Emanoil Gojdu de la perspective des relations roumaines-hongroises). In: Emanoil Gojdu. Bicentenar. București, 2003, p.184-189.

Drecin, Mihai D. Victor Jinga despre Emanoil Gojdu ca "personalitate controversată" a neamului românesc (Victor Jinga sur Emanoil Gojdu comme "personalité controversée" du peuple roumain). In: Emanoil Gojdu. Bicentenar. București, 2003, p.79-95.

*** Emanuil Gojdu. Bicentenar (). Coordonatori: Sigmirean, Cornel; Pavel, Aurel. București, Ed. Academiei, 2003, 203 p.

Faur, Viorel. Ecoul acțiunilor politice ale lui Emanuil Gojdu în conștiința contemporanilor săi (L'echo des actions politiques d'Emanuil Gojdu). In: AUDO, 2002, 12, p.147-150.

Fudulu, Cătălin. [Emanuil Gojdu]. In: Historia, 2003, 2, nr. 24, p.36-42.

Matei, Dorin. Moștenirea lui Emanuil Gojdu. In: MI, 2002, 36, nr. 3, p.60-61.

Mălinaș, Constantin. Bicentenarul Emanuil Gojdu a început la Giula (Le bicentenaire Emanuil Gojdu a commencé a Giula). In: Cartea bicentenarului Emanuil Gojdu. Oradea, 2003, p.65-66 ; FR, 2002, 4, nr. 1, p. 20-40; nr. 2, p. 5-31; nr. 3-4, p. 2-41.

Mălinaș, Constantin; Berényi, Maria; Nemes, Vasile; Brausteiner, Marta; Sigmirean, Cornel; Ardelean, Alexandru; Barba, Vasile; Nemeș, Maria; Fabian, Călin; Frătean, Ștefan. Placa memorială și simpozionul de la Budapesta 26 octombrie 2002 (Plaque comémorative et le symposion). In: Cartea bicentenarului Emanuil Gojdu. Oradea, 2003, p.143-161.

Mălinaș, Constantin; Călușer, Iudita. Iconografie orădeană Emanuil Gojdu (Iconographie Emanuil Gojdu a Oradea). In: Cartea bicentenarului Emanuil Gojdu. Oradea, 2003, p.49-64.

Mălinaș, Constantin; Cordoș, Petru; König, Carol; Baconsky, Teodor; Pavel, Aurel; Sofronie Drincea, Episcop; Stoenescu, Daniil; Dragișa Constantin, Traian; Berényi, Maria; Hossu-Longin, Lucia; Boca, Tiberiu; Cosma, Partenie; Antonie, Mitropolit; Pop, Ioan-Aurel; Păiușan, Radu; Cherescu, Pavel; Petrușan, Gheorghe; Boia, Ioan Stelean; Popoviciu, Moise; Cozma, Mihai Felician; Iova, Eva; Botizanu, Simion; Ionescu, Doru Vasile; Drecin, Mihai D.; Maghiaru, Marius; Sigmirean, Cornel; Roz, Alexandru; Lungu, Mircea Al. Călin; Serediuc, Titus. Emanuil Gojdu - un român european (Un Roumain européen). In: Cartea bicentenarului Emanuil Gojdu. Oradea, 2003, p.67-113, 124-142, 182.

Mălinaș, Constantin; Serac, Florian; Petroniu Sălăjanul, Episcop; Ghilea, Gavril; Faur, Viorel; Tifor, Dorel; Roșescu, Emil I.; Pavel, Aurel; Cherescu, Pavel; Petrasovits, Anna. Simpizionul Emanuil Gojdu, Oradea, 21 februarie In: Cartea bicentenarului Emanuil Gojdu. Oradea, 2003, p.113-123.

Năstase, Adrian; Geoană, Mircea; Antonie, Mitropolit; Simion, Eugen; Berindei, Dan; Păcurariu, Mircea. Simposion și expoziții în amintirea lui Gojdu la Academia Română din București, 30 Octombrie 2002 (Symposion et exposition a la mémoire de Gojdu, a l'Académie Roumaine). In: Cartea bicentenarului Emanuil Gojdu. Oradea, 2003, p.162-170.

Năstase, Adrian; Geoană, Mircea; Edroiu, Nicolae; Pavel, Aurel. Bicentenarul nașterii lui Emanuil Gojdu. In: Academica, 2002, 12, nr. 7, p.63-69.

Pavel, Aurel. Emanoil Gojdu, român și fiu al Bisericii Ortodoxe (Roumain et fils de l'Eglise Orthodoxe). In: Emanoil Gojdu. Bicentenar. București, 2003, p.40-53.

Păiușan, Radu. Gojdu și Banatul In: Emanoil Gojdu. Bicentenar. București, 2003, p.69-72.

Păiușan, Radu. Un mecena aromân, Emanuil Gojdu (1802-1870) - aniversare bicentenară (Un mécenat aroumain, son bicentenaire). In: PVB, 2002, 8, p.123-125.

Petrușan, Gheorghe. Emanoil Gojdu - adept al multiculturalității (Adepte de la multiculturalité). In: Emanoil Gojdu. Bicentenar. București, 2003, p.73-78.

Roz, Alexandru. Emanoil Gojdu - mecenat al culturii românești (Emanoil Gojdu - mécénat de la culture roumaine). In: Emanoil Gojdu. Bicentenar. București, 2003, p.61-68.

Serediuc, Titus. Emanuil Gojdu - un român european (Un roumain européen). In: FR, 2003, 5, nr. 1, p.4-6.

Sigmirean, Cornel. Emanuil Gojdu. In: MI, 2003, 37, nr. 2, p.57-61.

Telea, Marius. Bicentenar Emanuil Gojdu - 30 octombrie 2002, București, Aula Academiei Române. In: Cred. S., 2002, 12, nr. 11, p.7.

Teoctist Arăpașu, Patriarh; Donciu, Irina; Aurescu, Bogdan; Gâlea, Ioan. Loc deschis la încheierea bicentenarului Gojdu (1802-2002) In: Cartea bicentenarului Emanuil Gojdu. Oradea, 2003, p.263-271.

*** Testamentul lui Emanuil Gojdu In: Cartea bicentenarului Emanuil Gojdu. Oradea, 2003, p.10-16.

          GOLDIȘ, VASILE (1862-1934)

Chiș, Petru. Vasile Goldiș, activitatea școlară în contextul imperativelor naționale (Son activité scolaire dans le contexte des exigences nationales). Arad, "Vasile Goldiș" University Press, 2000, 133 p.

Ciocean, Ioan. Vasile Goldiș - militant de frunte pentru făurirea României Mari și artizan al actului de la 1 Decembrie 1918 (Militant important pour la réalisation de la Grande Roumanie et artisan de l'acte du 1 Décembre 1918). In: Silvania, 2002, 1, nr. 3, p.12-15.

Clepea, Cornel. Vasile Goldiș, bursier al Episcopiei Aradului (Boursier de l'Évêche d'Arad). In: SUVG, 2002, 12, p.130-134.

Cristea, Floarea. Făuritori ai Marii Uniri - Vasile Goldiș (Fondateur de la Grande Union). In: Dac., 2001, nr. 8, p.17-19.

*Glück, Eugen. Contribuții cu privire la studiile universitare ale lui Vasile Goldiș (Nouvelles informations sur les études universitaires de Vasile Goldiș). In: Lumina, Giula, 2003, p.32-35.

Glück, Eugen. Izvoare arădene cu privire la gândirea lui Vasile Goldiș în perioada 1910-1918, privind problema națională (Sources d'Arad relatives a la pensée de Vasile Goldiș sur la question nationale). In: SUVG, 1998, 8, p.205-215.

Glück, Eugen. Luări de poziție ale lui Vasile Goldiș în presa maghiară arădeană (1920-1934) (Attitudes de Vasile Goldiș dans la presse hongroise d'Arad). In: SUVG, 1999, 9, p.99-107.

Stiger, Simona. Ideea de națiune la Vasile Goldiș (L'idée de nation chez Vasile Goldiș). In: SUVG, 1998, 8, p.203-204.

Șora, Gheorghe; Gagea, Eugen. Vasile Goldiș despre problema naționalităților (Vasile Goldiș sur la question des nationalites). Redactor: Turcuș, Aurel. Arad, Ed. Gutenberg, 2002, 227 p.

          GOLESCU, NICOLAE (1810-1877)

Novac, Vasile. Nicolae Golescu și alți generali câmpulungeni (). Pitești, Ed. Nova Internațional, 2002, 352 p.

          GRĂMADĂ, ION (1886-1917)

Grămadă, Ion. Cartea sângelui. Culegere de articole (Le livre du sang. Recueil d'articles). Suceava, Ed. Bucovina Viitoare, Crai Nou, Mușatinii, 2002, 403 p.

          GRIGORESCU, EREMIA (1863-1919)

Vartic, Gheorghe. Generalul Eremia Grigorescu în "Notițele zilnice de război" ale Mareșalului Averescu (Le géneral Eremia Grigorescu dans les "Notes quotidiennes de guerre" du Maréchal Averescu). In: Europa XXI, 1998-1999, 7-8, p.105-116.

          GRIGOROVICI, GEORGE (1871-1950)

Rusșindilar, Petru. George Grigorovici și social-democrația în Bucovina (). București, Ed. Fundației "Constantin Titel-Petrescu", 1998, 200 p.

          GROZA, PETRU (1884-1958)

Bîtfoi, Dorin-Liviu. Petru Groza ultimul burghez. O biografie (Le dernier bourgeois). București, Ed. Compania, 2004, 565 p.

*** Dr. Petru Groza în istorie. Mărturii și documente (Petru Groza dans l'histoire). Ediție de: Lazăr, Ioachim. Deva, Ed. Destin, 2002, 252 p.

Groza, Petru. Adio lumii vechi! Memorii (Adieu a l'ancien monde). București, Ed. Compania, 2003, 502 p.

          GYKA, MATILA (1881-1965)

Filitti, Georgeta. Matila Gyka. In: Tomis, 2004, nr. 3, p.30-43.

          HALIPPA, IOAN

Malanețchi, Vasile. Documente despre viața și activitatea lui Ioan Halippa în Uniunea Sovietică (Qulques documents sur la vie et l'activité de I.N. Halippa en Union Soviétique). In: Pergament, 1999, 2, p.39-51.

          HALIPPA, PANTELIMON (1883-1979)

Chiriac, Alexandru. Pantelimon Halippa (1883-1979). In: A  tot., 1998, 6, nr. 4, p.231-233.

Halippa, Pantelimon N. Publicistică (Journalism). Chișinău, Ed. Museum, Ed. Fundația Culturală Română, 2002, 254 p.

          HAȘIA, IOAN (1872-1953)

Bosoancă, Traian. Dr. Ioan Hașia din Reghin, renumită personalitate a vieții politice, administrative și culturale românești (Personnalité renommé de la vie politique, administrative et culturelle roumaines). In: Angustia, 2000, 5, p.201-210.

          HOSSU-LONGIN, FRANCISC (1847-1935)

Morar, Marcel. Procesul politic de presă intentat lui Francisc Hossu-Longin pentru publicarea articolului "Mea culpa" (decembrie 1909) (Le proces politique de presse mise en oeuvre contre Francisc Hossu-Longin pour avoir publié l'article "Mea culpa"). In: Sargeția, 2001-2002, 30, p.545-550.

          HUDIȚĂ, IOAN (1896-1982)

Berindei, Dan. Profesorul, istoricul, omul politic, memorialistul Ioan Hudiță (1896-1982) (Historien, politicien, mémorialiste). In: DI, 2002, 7, nr. 7, p.1-4.

Hudiță, Ioan. Jurnal politic: 16 septembrie 1938-30 aprilie 1939 (). Ediție de: Berindei, Dan. București, Ed. Fundației Pro, 2003, 407 p.

          HURMUZAKI, CONSTANTIN (1811-1869)

Luceac, Ilie. Contribuția bucovineanului Constantin Hurmuzaki la constituirea și consolidarea statului român modern (La contribution de Constantin Hurmuzaki a la fondation et au développement de l'Etat roumain moderne). In: CCS, 2000-2001, nr. 6-7, p.225-232.

          HURMUZAKI, EUDOXIU (DACSACHI) (1782-1857)

Roșca, Nuțu. Testamentul înțeleptului Hurmuzaki. In: O Mar., 1999, 4, nr. 4, p.130-132.

          IANCU, AVRAM (1824-1872)

Bâtea, Ioan. Mărturii despre Avram Iancu, moți și maramureșeni (Souvenirs sur Avram Iancu). Baia Mare, Ed. Enesis, 2002, 142 p.

Călăuz, Radu D. Avram Iancu - eroul de la 1848 al națunii române din Transilvania (L'héros de 1848 des Roumains de Transylvanie). In: PU, 2003, 6, nr. 1-2, p.19-22.

Ciocian, Ioan. Avram Iancu - eroul emblematic al românilor din Transilvania (Le héros des Roumains de Transylvanie). In: Silvania, 2002, 1, nr. 4, p.36-41.

Ciura, Alexandru. Povestire pe scurt a vieții lui Avram Iancu (Breve histoire de la vie d'Avram Iancu). Ediție de: Felea, Ioan. Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2003, 80 p.

Cristea, Vasile. Astra și memoria lui Avram Iancu. In: Astra C, 2000, 1, nr. 1, p.22-23.

Crișan, Eugenia Irina. Un cuvânt hunedorean la semicentenarul morții lui Avram Iancu - Dr. Iustin Pop (Discours de Hunedoara au semicentenaire de la mort d'Avram Iancu). In: Sargeția, 1999-2000, 28-29, nr. 2, p.483-488.

Dumitrașcu, Sever. Avram Iancu, intelectualul (). Oradea, Ed. Universității, 2003, 94 p.

Felea, Romulus. Avram Iancu, craiul moților. Antologie (Avram Iancu, prince des montagnards). Prefață de: Tutula, Vasile. Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2003, 384 p.

Georgescu, Ioan. Avram Iancu (). Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2001, 108 p.

Hendrea, Gheorghe. Avram Iancu în filatelie, cartofilie și numismatică (). Alba Iulia, Ed. Altip, 1999, 92 p.

Manciulea, Ștefan. Avram Iancu și Blajul (). Ediție de: Manciulea, Ștefania; Mocanu, Nicolae. Cluj-Napoca, Ed. Clusium, 2000, 176 p.

Nistor, Ioan Silviu. Calarificări privind împrejurările și locul în care a decedat Avram Iancu (Explications sur les conditions et la place de la mort d'Avram Iancu). In: AIICN, 2003, 42, p.301-312.

Pădureanu, Dominuț I. Odiseea statuii ecvestre a lui Avram Iancu din orașul Câmpeni (Țara Moților) (L'Odysée de la statue équestre d'Avram Iancu a Câmpeni). In: BMMN, 2003, 1, nr. 2, p.242-250.

Vânătoru, Viorel. Din corespondența primpretorului Nicolae Turucu, plasa Baia de Criș, privind realizarea bustului lui Avram Iancu în 1925 (De la corespondance de Nicolae Turucu relative a la réalisation du buste d'Avram Iancu). In: Sargeția, 1999-2000, 28-29, nr. 2, p.491-500.

Vlad, Ioan. Avram Iancu 175 de ani de la naștere (1824-1999). In: Astra, 1999, 2, nr. 6, p.7-10.

          ILIESCU, ION (n. 1930)

Alexe, Vladimir. Ion Iliescu, biografie secretă (). Pitești, Ed. Elit Comentator, 2000, 288 p.

Pârvu, Nicolae. Asediul Cotrocenilor. Jurnalul activității președintelui României, Ion Iliescu (L'assaut de Cotroceni. Journal de l'activité du président de la Roumanie). Timișoara, Ed. Mirton, 2002, II, 1130 p.

          IMBROANE, AVRAM (1880-1938)

Imbroane, Avram. Testament politic. Din publicistica unui liberal bănățean (Testament politique. De l'activité éditoriale d'un libéral de Banat). Ediție de: Onică, Adrian; Pătrașcu, Roxana. Timișoara, Ed. Marineasa, 2003, 444 p.

Jinga, Constantin. Cine a fost dr. Avram Imbroane? (Qui a été dr. Avram Imbroane?). In: Alt. B, 2002, 13, nr. 10-12, p.151-159.

          INCULEȚ, ION (1884-1940)

Inculeț, Antonia; Bădescu, Emanuel. 1918. Ion Inculeț la Academia Română (Réception de Inculeț a l'Academie Roumaine). In: MI, 2000, 34, nr. 11, p.29-30.

Jurcă, Chira. Însemnări despre Ion Inculeț (Notices concernant Ion Inculeț). In: MN, 2000, 12, p.307-316.

          IONESCU, GHIȚĂ (1913-1996)

Goșu, Armand. De la simpatizant al stângii la critic acerb al regimului comunist. Ghiță Ionescu: pe unde scurte, la BBC (Du sympathisant de la gauche au critique acerbe du régime communiste. Ghiță Ionescu sur de breves oudes a BBC). In: DI, 2002, 7, nr. 4, p.12-20.

          IONESCU, TAKE (1858-1922)

Baicu, Ion Șt. O evocare: Take Ionescu și marea unire a românilor (Take Ionescu et la grande union des roumains). In: AP, 1998, 3, p.34-39.

Iordache, Anastasie. Take Ionescu. Monografie (). București, Ed. Mica Valahie, 2001, 305 p ; DI, 2002, 7, nr. 3, p. 15-18.

Năprădean, Ciprian. Debutul lui Take Ionescu pe scena politică românească antebelică (Le début de Take Ionescu sur la scene politique roumaine d'avant la premiere guerre mondiale). In: AUDC ist., 2001, nr. 223-227, ; In: Societate și civilizație, Târgu-Mureș, 2002, p. 318-329.

Xeni, Constantin. Take Ionescu (). București, Ed. Profil, 1999, 498 p ; Ed. Tritonic, 2002, 253 p.

          IRIMESCU, RADU (1890-1976)

Pătroiu, Ion. Radu Irimescu - ministru al României în SUA (1938-1940) (Ministre de la Roumanie aux Etats Unis). In: Diplomație și diplomați români. Focșani, 2002, II, p.346-352.

          IUNIAN, GRIGORE (1882-1940)

Mischie, Nicolae. Grigore Iunian, apărător al regimului democrat din România (Défenseur du régime démocrat de Roumanie). Târgu Jiu, Ed. Fundației "Constantin Brâncuși", 2000, 98 p.

Mischie, Nicolae. Grigore Iunian și epoca sa (Grigore Iunian et son époque). Prefață de: Scurtu, Ioan. Cluj-Napoca, Ed. Clusium, 2000, 352 p ; Litua, 2000, 8, p. 175-196; AȘUCB ist. filos., 2001, nr. 1, p. 6-13.

          JAKABFFY, ELEMÉR (1881-1963)

Szőcs, Péter Levente. O personalitate sătmăreană a perioadei interbelice: Jakabffy Elemér - Activitatea politică și culturală (Une personalité de Satu Mare). In: SC Satu Mare, 1998-1999, 15-16, p.411-430.

          JIANU, IANCU

Bondoc, Dumitru. Haiducul Iancu Jianu, la Bistrița Vâlcii. In: SV, 2003, 1, p.367-371.

          KRETZULESCU, NICOLAE (1812-1900)

Voiculescu, Vlad; Țigău, Dragoș-Lucian; Rusu, Dorina N. O sută de ani de la moartea dr. Nicolae Kretzulescu. In: Academica, 2000, 10, nr. 8-9, p.30-31.

          KÚNLER, KESKEM

Bekmambet, Ali Osman. Keskem Kúnler (). București, Ed. Ars Docendi, 2002, 90 p.

          LAHOVARI, ALEXANDRU EMANUIL (1856-1950)

Iordăchiță, Costel. Un diplomat ilustru: Alexandru Emanuil Lahovari (1856-1950) (Un diplomate célebre). In: Mousaios, 2003, 8, p.241-260.

          LAHOVARI, ALEXANDRU N. (1840-1897)

Iordăchiță, Costel. Din activitatea diplomatică a conservatorului Alexandru N. Lahovari (De l'activité diplomatique de conservateur Alexandru N. Lahovari). In: Mousaios, 1999, 5, p.251-265.

          LASCĂR, MIHAIL (1889-1959)

Ciobanu, Nicolae. Mihail Lascăr (1889-1959). In: A  tot., 1999, 7, nr. 3-4, p.251-253.

          LASCĂR, VASILE (1854-1907)

Mischie, Nicolae. Vasile Lascăr, reformator în administrația de stat (Réformateur dans l'administration d'état). Cluj-Napoca, Ed. Clusium, 2000, 264 p.

          LAZĂR, AUREL (1872-1930)

*** Aurel Lazăr în documente (). Ediție de: Zainea, Ion. Oradea, Ed. Universității din Oradea, 2000, 217 p.

Zainea, Ion. Aurel Lazăr (1872-1930). Viața și activitatea (). Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1999, 408 p ; AUDO ist.-arh., 1996-1997, 6-7, p. 196-227; Apulum, 2000, 37, nr. 2, p. 165-176.

          LAZĂR, ILIE (1895-1976)

Bellu, Ștefan. Ilie Lazăr, luptător pentru unitatea românilor (Combattant pour l'unité des roumains). In: PU, 2000, 3, nr. 3-4, p.23-24.

Bellu, Ștefan. Ilie Lazăr și "Amintirile" sale (Ilie Lazăr et ses "Souvenirs"). In: R km 0, 1999, nr. 1, p.193-198.

          LOCUSTEANU, NICĂ BARBU (1821-1900)

Barbu, Paul-Emanoil. Nică Barbu Locusteanu (1821-1900) (). Craiova, Ed. Funadației "Scrisul Românesc", 2002, 324 p.

          LUCACIU, VASILE (1852-1922)

Bodea, Gheorghe. Memorandistul Vasile Lucaciu într-o ipostază inedită (Le mémorandiste Vasile Lucaciu dans une hypostase inédite). In: Studia t. cat., 1999, 44, nr. 1, p.81-87.

Bodea, Gheorghe. Părintele Vasile Lucaciu într-o importantă misiune diplomatică încă necunoscută (Le prêtre Vasile Lucaciu dans une importante mision diplomatique encore inconnue). In: Studia t. cat., 1999, 44, nr. 1, p.89-101.

Botezan, Liviu. Începutul activității politice a lui Vasile Lucaciu (Le début de l'activité politique de Vsile Lucaciu). In: AIICN, 2001, 40, p.123-140 ; Marmația, 2002, 7, nr. 2, p. 158-171.

Corneanu, Ioan; Moiș, Vasile. Părintele dr. Vasile Lucaciu, un apostol al Unirii neamului românesc (Un apôtre de l'Union du peuple roumain). Satu Mare, Ed. Solstițiu, 1999, 184 p.

*** Dr. Vasile Lucaciu, luptător activ pentru Unirea românilor. Vol. II (Militant actif pour l'Union des Roumains). Ediție de: Iacoș, Ion; Achim, Valeriu. Baia Mare, Ed. Gutinul, 2000, 324 p.

Istrate, Gavril. Leul de la Șișești [Vasile Lucaciu] (Le lion de Șișești). In: DL, 1998, 9, nr. 28, p.20-22.

Păiuș, Liviu. Memorandistul dr. Vasile Lucaciu și Rodna. Încercarea rodnenilor de a-l aduce preot la Rodna (Documente) (Documents sur Vasile Lucaciu a Rodna). In: A  Som., 2002, 1, p.183-196.

Popa, Nicolae; Thira, Viorel; Tătaru, Liviu. Vasile Lucaciu. In: PU, 2003, 6, nr. 1-2, p.29-41.

Rățoi, Tudor. Cuvântarea lui Vasile Lucaciu din 11 februarie 1916 de la Turnu Severin (Le discours de Vasile Lucaciu). In: Oltenia, 1999, 3, nr. 1, p.109-117.

Șișeșteanu, Simu. Amintiri despre Leul de la Șișești (Souvenirs sur le Lion de Șișești). In: PU, 1999, 2, nr. 3, p.22-24.

Tătaru, Liviu. Despre familia de proveniență a preotului dr. Vasile Lucaciu (Sur la famille du prêtre dr. Vasile Lucaciu). In: PU, 2000, 3, nr. 1-2, p.13-19.

Thira, Viorel. Leul de la Șișești în amintirea lui Tiron Albani sau rostul bisericii în trecutul Transilvaniei (Le lion de Șișești dans la souvenir de Tiron Albani ou le rôle de l'église dans le pasé de la Transylvanie). In: AMP, 2000, 13, nr. 2, p.151-162.

Vaida, Aurel. Dr. Vasile Lucaciu în alegerile de la Lăpuș și Beiuș din 1906 și 1907 (Dr. Vasile Lucaciu dans les élection de Lăpuș et Beiuș). In: PU, 1999, 2, nr. 3, p.25-28 ; 2000, 3, nr. 1-2, p. 28-33.

          LUPU, ALEXANDRU (1838-1925)

Lăzărescu, Victor. Un bănățean promotor al vieții sociale românești din Viena [generalul Alexandru Lupu] (Un homme de Banat promoteur de la vie sociale roumaine de Vienne). In: Alt. B, 1998, 9, nr. 10-12, p.195-198.

          LUPU, NICOLAE (1876-1946)

Scurtu, Ioan. Doctorul Nicolae Lupu. In: MI, 2003, 37, nr. 3, p.66-72.

          MAGHERU, GHEORGHE (1802-1880)

Neguleasa, Dan. Gheorghe Magheru în memoria Arhivelor gorjene (Gheorghe Magheru dans la mémoire des Archives de Gorj). In: Oltenia, 1997, 1, nr. 1, p.112-124.

          MALAXA, NICOLAE (1884-1965)

Bastoreală, Lucian. Patronul Nicolae Malaxa (Manager et mécenes). In: MI, 2003, 37, nr. 7, p.51-54.

          MANIU, IULIU (1873-1953)

Berindei, Dan. Iuliu Maniu. In: MI, 2003, 37, nr. 7, p.58-60.

Ciocian, Ioan. Aspecte privind activitatea lui Iuliu Maniu între anii 1914-1918 (Aspects concernant l'activité de Iuliu Maniu). In: AMPZ, 2001, 2, nr. 6, p.19-23.

Ciocian, Ioan; Ivănescu, Ion; Tomole, Ioan; Pop, Marin. Iuliu Maniu 1873-1953. In: Silvania, 2003, 2, nr. 1-2, p.14-25.

Crăciun, Corneliu. Opțiunea Maniu. Contribuții documentare la istoria PNȚ (1945-1948) (Contributions documentaires a l'histoire du PNȚ). Oradea, Ed. Logos '94, 2003, 290 p.

Cucuiet, Lucian. Mărturii ale trecerii lui Iuliu Maniu prin părțile sătmărene (Témoignages du pasage de Iuliu Maniu a Satu Mare). In: SC Satu Mare, 1998-1999, 15-16, p.403-406.

Dobeș, Andrea. Iuliu Maniu - 50 de ani de la moarte. In: DI, 2003, 8, nr. 2, p.10-12.

Dobrescu, Vasile. Tradiție și naționalism în discursul politic al lui Iuliu Maniu (Tradition et nationalisme dans le discours politique de Iuliu Maniu). In: AUA, 2003, 7, p.371-358.

Domuța, Dorin C. Prémisses démocrates chétiennes a la pensée politique de Iuliu Maniu. In: Studia eur., 2003, 48, nr. 1, p.55-62.

Iancu, Gheorghe, istoric. Iuliu Maniu - unul din oamenii politici de seamă ai anului 1919 (Iuliu Maniu - un des hommes politiques importants de l'année 1919). In: Societate și civilizație. Târgu Mureș, 2002, p.355-366.

Ionițoiu, Cicerone. Viața politică și procesul lui Iuliu Maniu (La vie politique et le proces de Iuliu Maniu). București, Ed. Libra Vox, 2003, 560 p.

*** Iuliu Maniu, un creator de istorie (Créateur d'histoire). Coordonator: Dobeș, Andrea. București, Ed. Fundației "Academia Civică", 2003, 60 p.

Licu, Ion D. Confruntare Iuliu Maniu versus Carol al II-lea (). București, Ed. Militară, 2001, 131 p.

Pelin, Mihai. Iluziile lui Iuliu Maniu (). București, Ed. Viitorul Românesc, 2000, 160 p.

Pop, Horea. Iuliu Maniu - patriotul și omul politic (Patriote et politicien). In: Silvania, 2004, 3, nr. 1-4, p.79-83.

Popa, Mircea. Noi documente privind viața și activitatea lui Iuliu Maniu (Nouveaux documents concernant la vie et l'activité de Iuliu Maniu). In: AUA, 1998-1999, 2-3, p.43-51.

*** Procesul lui Iuliu Maniu (Ancheta. Procesul public. Sentința). Vol. I-IV (Le proces de Iuliu Maniu). Ediție de: Ciucă, Marcel-Dumitru. București, Ed. Saeculum I.O., 2001, I-IV, 559, 383, 367, 463 p.

Radu, Sorin. Imaginea lui Iuliu Maniu în mediile politice din Vechiul Regat (1919-1926) (L'image de Iuliu Maniu dans les médias politiques de l'Ancien Royaume). In: AICS, 1998-1999, 5-6, p.91-109.

Simion, Eugen; Berindei, Dan; Scurtu, Ioan; Constantiniu, Florin; Zub, Alexandru; Țepelea, Gabriel. Mari personalități politice românești: Iuliu Maniu] (Grandes personnalités politique roumaines). In: Academica, 2003, 13, nr. 11, p.3-23 ; nr. 12, p. 54-57.

Stan, Apostol. Constitutionalism and Legalism im Iuliu Maniu's Political Thinking Actions. In: AUA, 1998-1999, 2-3, p.11-13.

Stan, Constantin I. Atitudinea lui Iuliu Maniu față de regimul totalitar instaurat de regele Carol al II-lea (1938-1939) (L'attitude de Iuliu Maniu vis a vis du régime totalitaire instauré par le roi Carol II). In: AMP, 2000, 13, nr. 2, p.279-301.

Tănase, Tiberiu. Iuliu Maniu în fața "arbitrajului" (Iuliu Maniu devant "l'arbitrage"). In: RIM, 2000, nr. 4, p.5-6.

Țepelea, Gabriel. Amintiri despre Iuliu Maniu. In: Aletheia, 2003, 14, p.378-390.

Țepelea, Ioan. Iuliu Maniu sau liderul din tabloul mișcat. In: C Lit., 2003, 137, nr. 11, p.76-78 ; nr. 12, p. 85-87; 2004, 137, nr. 1, p. 87-88; nr. 2, p. 81-82.

Xeni, Constantin. Iuliu ManiuPrezentare: Lăcustă, Ioan. Prezentare: Ștefan, Marian. In: MI, 2001, 35, nr. 10, p.5-8 ; nr. 11, p. 16-19; nr. 12; 2002, 36, nr. 1, p. 39-40.

          MANOLIU, FLORIN (1904-?)

Radnev, Manase. Un nou "drept între popoare" - diplomatul Florin Manoliu (Florin Manoliu, sauveur des Juifs dans la deuxieme guerre mondiale). In: MI, 2003, 37, nr. 5, p.10-12.

          MANU, GAVRIL (1824-1895)

Bâtiu, Iosif. Dr. Manu Gavril de Boiereni, promotor al culturii populare someșene și apărător al limbii străbune (Promoteur de la culture populaire de Someș et défenseur de la langue ancestrale). In: Samus, 1999, 4, p.13-20.

          MANUC BEY (1769-1817)

Diaconescu, Speranța; Grigoriță, Maria. Documente din colecția Muzeului Municipiului București, privind personalitatea lui Manuc Bey (Documents de la collection du Musée Municipal de Bucarest, sur la personnalité de Manuc Bey). In: BMIM, 2002, 16, p.308-315.

          MARGHILOMAN, ALEXANDRU (1854-1925)

Niculăescu, Mihai; Dobrescu, Constantin. Alexandru Marghiloman (1854-1925), un conservator pur sânge (Un conservateur convaincu). In: AP, 2000, 5, p.45-52.

          MARINESCU, GHEORGHE (1893-1966)

Mustață, Ștefan-Mircea. Generalul Gheorghe Marinescu. In: RIM, 2000, nr. 5-6, p.72-73.

          MARKÓ, BÉLA

Markó, Béla. Önállóságra ítélve 1999-2002 (Discours, interview, ouvrages). Morosvásárhely, Mentor Kiadó, 2002, 257 p.

          MARTINUZZI, GYÖRGY (1482-1551)

Tamási, Zsolt. A diplomácia, a hősiesség és a halál. Martinuzzi (Fráter) György, az államférfi (La diplomatie, l'héroïsme et la mort. Martinuzzi (Fráter) György, l'homme d'état). In: Ker. Sz., 2001, 12, nr. 5, p.21-25.

          MAURER, ION GHEORGHE (1902-2000)

Betea, Lavinia. Ion Gheorghe Maurer, 100 de ani de la naștere. "Un burghez rătăcit în mișcarea comunistă" (Ion Gheorghe Maurer, anniversaire de 100 ans. "Un bourgeois errant dans le mouvement communiste"). In: DI, 2002, 7, nr. 9, p.56-64.

Betea, Lavinia. Maurer și lumea de ieri. Mărturii despre stalinizarea României (Maurer et le monde de hier. Témoignages sur la stalinisation de Roumanie). Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2001, 300 p.

          MAZILU, DUMITRU

Mazilu, Dumitru. Path to Truth. Dumitru Mazilu in dialogue with Vasile Popa (). Timișoara, Ed. Aura, 2002, 258 p.

          MĂCELARIU, ILIE (1822-1891)

Suciu, Dumitru. Mișcarea antidualistă a românilor din Austro-Ungaria și Ilie Măcelariu (1867-1891) (Le mouvement antidualiste des Roumains d'Autriche-Hongrie et Ilie Măcelariu). București, Ed. Albatros, 2002, 582 p.

          MĂNESCU, CORNELIU (1916-2000)

Betea, Lavinia. Corneliu Mănescu: confesiunile unui Ministru de Externe (Dialogues avec Corneliu Mănescu). In: MI, 2000, 34, nr. 12, p.38-41 ; 2001, 35, nr. 1, p. 54-58.

Mănescu, Corneliu. Convorbiri neterminate (Entretiens interrompus). Iași, Ed. Polirom, 2001, 360 p.

          MÂRZESCU, GHEORGHE GH.

Mârzescu, Gheorghe Gh. Fapte și impresii zilnice (1917-1918) (Fait et opinions quotidiens). Ediție de: Lăcustă, Ioan. București, Ed. Curtea Veche, 2004, 403 p.

          MIHAIL, GHEORGHE (1887-1982)

*** Generalul Gheorghe Mihail. In: Memoria, 1999, nr. 27, p.30-33.

          MIHAIL, GHEORGHE (n. 1944)

Moghior, Neculai; Dănică, Ion; Moise, Leonida. General Gheorghe Mihail (1944-2004). 60 de ani. Monografie (). București, Ed. Paideia, 2004, 333 p.

          MIHALACHE, ION (1882-1963)

Mironov, Alexandru-Murad. Ion Mihalache (1882-1963). In: A  tot., 2000, 8, nr. 1-2, p.252-254.

Stan, Apostol. Ion Mihalache. Destinul unei vieți (Le destin d'une vie). București, Ed. Saeculum I.O., 1999, 303 p.

Ungureanu, Gheorghe. Ion Mihalache - promotor al modernizării satului românesc (Le promoteur de la modernisation du village roumain). In: BȘUP șt. soc. um., 1999, 2, nr. 1, p.43-46.

          MIHALI ȘTRIFUNDĂ, GAVRILĂ (1901-1961)

Timiș, Nicoară. Legendarul Gavrilă Mihali Ștrifundă din Borșa (). Cluj-Napoca, Ed. Dragoș Vodă, 2000, 308 p.

          MIHALYI DE APȘA, IOAN (1844-1914)

Iuga, Vasile. Ioan Mihalyi de Apșa. Schiță biografică. In: MVIM, 2004, 5, p.451-469.

          MIHU, IOAN (1854-1927)

Morar, Marcel. Aspecte privind locul și rolul dr. Ioan Mihu în desfășurarea tratativelor din 1910 cu guvernul ungar (Aspects concernant le lieu et le rôle du dr. Ioan Mihu dans le déroulement des négociations de 1910 avec le gouvernement hongrois). In: Sargeția, 1997-1998, 27, nr. 2, p.273-283.

          MIKÓ, IMRE (1805-1876)

Egyed, Ákos. Mikó Imre gróf történetfilozófiá-járól (La philosophie de l'histoire de Mikó Imre). In: Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára. Kolozsvár, 2004, p.47-53.

          MIRONESCU, GEORGE G. (1874-1949)

Dobrinescu, Valeriu Florin. George G. Mironescu - ministru de externe al României (Ministre des affaires étrangeres de la Roumanie). In: Diplomație și diplomați români. Focșani, 2001, I, p.182-189.

          MISSIR, PETRU TH. (1856-1929)

Papuc, Liviu. Autobiografia lui Missir. In: DL, 1999, 10, nr. 35, p.43-44.

          MITREA, VASILE

*Mitrea, Ioan. Generalul Vasile Mitrea autor de manuale pentru învățământul militar (Le général Vasile Mitea auteur de manuels pour l'enseignement militaire). In: BMMN, 2003, 1, nr. 2, p.371-376.

          MOCIONI, ALEXANDRU (1841-1909)

Munteanu, Ioan. Alexandru Mocioni (1841-1909) et la probleme de la culture nationale. In: SIB, 1995-1996, 19-20, p.107-112.

Munteanu, Ioan. Concepții progresiste în activitatea politică desfășurată de Alexandru Mocioni (Conceptions progressistes dans l'activité politique d'Alexandru Mocioni). In: SIB, 1997-1998, 21-22, p.161-170.

*Petrescu, Camil. Alexandru Mocioni și problema Memorandului. In: Clio, 2002, 2, nr. 3-4, p.24.

          MOCIULSCHI, LEONARD (1889-?)

Novac, Vasile. Generalul Leonard Mociulschi în cele trei războaie din prima jumătate a veacului nostru (Le général Leonard Mociulschi dans les trois guerres de la premiere moitié de notre siecle). In: MN, 1998, 10, p.161-174.

          MOȘOIU, TRAIAN (1868-1932)

Bihorean, Gheorghe Tudor; Moșincat, Constantin; Tulvan, Ioan. Generalul Traian Moșoiu pe frontul de luptă și spiritual al făurii României Mari (Sur le front et l'espirit de la fondation de la Grande Roumanie). In: BMMN, 2003, 1, nr. 2, p.333-341.

Dragomirescu, Alexandru; Moșoiu, Cantemir. General Traian Moșoiu, ostașul și politicianul în slujba țării (Soldat et politicien au service du pays). Ploiești, Ed. Printeuro, 2000, 304 p.

Stan, Constantin I. Generalul Traian Moșoiu, ostașul și omul politic (1868-1932) (Le général Traian Moșoiu, le soldat et le politicien). Buzău, s.n., 2003, 164 p.

*Stan, Constantin I.; Gaiță, Alexandru. Activitatea generalului Traian Moșoiu pentru realizarea și consolidarea României Mari (L'activité du général Train Moșoiu pour la réalisation et la consolidation de la Grande Roumanie). In: AP, 2002, 7, p.71-87.

Tudor-Bihoreanu, Gheorghe; Moșincat, Constantin; Tulvan Ioan. Generalul Traian Moșoiu, arhanghel al bătăliei pentru Ardeal (Archange du combat pour la Transylvanie). Oradea, s.n., 2002, 168 p.

          MUNTEANU-RÂMNIC, DUMITRU (1877-?)

Cepoiu, Traian Tr. Dumitru Munteanu-Râmnic - întemeietorul școlii prahovene de moralitate (Lle fondateur de l'école de moralité en Prahova). In: AP, 1999, 4, p.156-162.

          MUREȘANU, IOACHIM (1832-1903)

Mîti, Leon. Ioachim Mureșanu (1832-1903). In: SCEB, 2000, 4-5, p.31-32.

          MUREȘIANU, AUREL (1847-1909)

Buta, Sanda-Maria. Aurel Mureșianu și mișcarea memorandistă (Aurel Mureșianu et le mouvement memorandum). Brașov, Ed. Astra, 2000, 167 p.

          MURGU, EFTIMIE (1805-1870)

Cristescu, Pantelimon. Gândirea politico-juridică a lui Eftimie Murgu (La pensée politique-juridique d'Eftimie Murgu). In: Alt. B, 1995, 6, nr. 1-3, p.52-77 ; nr. 7-9, p. 68-92, 1996, 7, nr. 7-9, p. 44-67.

*Petrescu, Camil. Eftimie Murgu. In: Clio, 2003, 3, nr. 2-4, p.1.

          MUSCĂ, PETRU (1883-1969)

Moldovan, Eugenia; Bosoancă, Traian. Dr. Petru Muscă (1883-1969). O personalitate marcantă a vieții politice și medicale românești din zona Mureș (Une personalité marquante de la vie politique et médicale de la zone de Mureș). In: Angustia, 2000, 5, p.211-214.

          NANDRIȘ, ION (1890-1967)

Nandriș, Gheorghe. Ion Nandriș (1890-1967). In: G Buc., 1996, 3, nr. 1, p.15-36.

          NASTA, ANDREI (1892-1941)

Duțu, Alesandru. Andrei Nasta (1892-1941). In: A  tot., 1998, 6, nr. 4, p.234-235.

          NĂSTASE, ADRIAN (n. 1950)

Năstase, Adrian. Quo Vadis Europe? Towards a united Europe (). București, Monitorul Oficial, 2003, 252 p.

Năstase, Adrian. Victoria normalității. Construirea României europene (Victoire de la normalité. Construction de la Roumanie européenne). București, Ed. Mondo Media, 2004, 300 p.

          NEGRESCU, GHEORGHE (1888-1976)

*Coroamă, Radu. Piese din patrimoniul cultural-național referitoare la viața și activitatea generalului vasluian Gheorghe Negrescu (Pieces du patrimoine culturel-national relatives a la vie et l'activité du général Gheorghe Negrescu). In: AMM, 1993-1998, 15-20, nr. 2, p.121-125.

Iordache, Constantin. Generalul avitor Gheorghe Negrescu. In: RIM, 2000, nr. 1, p.48-50.

          NEGRESCU, NICOLAE (1864-1941)

Borandă, Georgeta. "Recompensa" finală - o mare nedreptate. Cazul contraamiralului Nicolae Negrescu, erou al războiului de întregire (La récompense finale - une grande injustice. Le cas du contre-amiral Nicolae Ngrescu, héros de la guerre d'union). In: DI, 2001, 6, nr. 3, p.17-20.

          NEGRUZZI, MIHAI (1873-1958)

Rusu, Olga. Mihai Negruzzi - Evocări (Mihai Negruzzi - Evocations). In: DL, 1998, 9, nr. 28, p.18-20 ; nr. 29, p. 11-13; nr. 30, p. 9-12; 1999, 10, nr. 32, p. 6-9; nr. 35, p. 15-16; 2001, 12, nr. 42, p. 12-14; 2003, 14, nr. 48, p.12-13 DL, 2000, 11, nr. 38, p. 40-41; 2001, 12, nr. 43, p. 23-26; 2003, 14, nr. 49, p. 14-15.

          NICOARĂ, IUSTIN (1899-1926)

Racovițan, Teodor. O viață de creștin trăită eroic: inginerul Iustin Nicoară (1899-1926) (Une vie de chrétien vécue héroiquement). Sibiu, Ed. Tribuna, 1999, 31 p.

          NICOLAE, NICOLAE M. (n. 1924)

Nicolae, Nicolae M. O lume așa cum am cunoscut-o. Amintirile unui fost ambasador al României (Un monde tel que je l'avais connu. Souvenirs d'un ambassadeur de la Roumanie). Prefață de: Constantiniu, Florin. București, Ed. Pro Domo, 2000, 279 p.

          NICOLAU, VASILE C. (1895-1953)

Petrescu, Adela; Nicolau, Ioan. Lt. colonelul Vasile C. Nicolau. In: Memoria, 2003, nr. 43, p.53-55.

          NICULESCU-MIZIL, PAUL (n. 1923)

Niculescu-Mizil, Paul. O istorie trăită. Memorii. Vol. I-II (Une histoire vécue). București, Ed. Enciclopedică, Ed. Democrația, 2002-2003, 452, 368 p.

          ONCIUL, AUREL (1864-?)

Olaru, Marian. Activitatea politică a lui Aurel Onciul (1904-1918). In: ANB, 1995, 2, nr. 2, p.275-289 ; 1997, 4, nr. 1, p. 175-180.

Olaru, Marian. Aurel Onciul și revista "Privitorul". In: ANB, 1994, 1, nr. 2, p.281-289.

          ONISCU, IOAN (1929-2001)

Cristean, Liviu; Lăcătușu, Ioan. In memoriam - Colonel în retragere Ioan Oniscu (1929-2001). In: BLCCAȘ, 1998-2001 [2002], 2, p.140-141.

          PACEPA, ION MIHAI (n. 1928)

Cosma, Neagu. Cum a fost posibil. Cârtița Pacepa (Comment c'était possible? La tampe Pacepa). București, Ed. Paco, 2001, 153 p.

Ionescu-Olbojan, Gheorghe. Fața neagră a securității/ Ion Mihai Pacepa (La visage noir de la Sécurité). București, Ed. Corrida, 1999, 208 p.

Mitran, Victor. Blestemul șarpelui. Cui îi este frică de I. M. Pacepa? (La malédiction du serpent. Qui a peur de I. M. Pacepa?). București, Ed. Omega, 1999, 160 p.

Roșca-Stănescu, Sorin; Dumitrescu, Cornel. Autopsia. Demontarea unei înscenări securiste împotriva generalului Pacepa (La démontation d'une machination sécuriste contre le général Pacepa). București, Omega Press, 1999, 377 p.

          PALADE, CONSTANTIN BOGDAN

*Pungă, Zamfira. Contribuții la biografia hatmanului Constantin Bogdan Palade. In: BMMN, 2003, 1, nr. 2, p.322-327.

          PÁLFFY, JÁNOS (1804-1857)

Buzogány P., Árpád. Pálffy János, az elfeledett forradalmár (Pálffy János - un révolutionnaire oublié). In: A szent szabadság oltalmában. Kolozsvár, 2000, p.291-299.

          PANAITESCU, NICOLAE-TRAIAN (1894-1973)

Ichim, Eugen. O personalitate militară de excepție a plaiurilor argeșene: generalul Nicolae-Traian Panaitescu (Une personnalité militaire d'exception des contrées d'Argeș). In: Argessis, 1999, 8, p.379-383.

          PANTAZI, ION

Vălenaș, Liviu. Soldat al mareșalului Ion Antonescu. Convorbiri cu Ion Pantazi (Soldat du maréchal Ion Antonescu. Entretien avec Ion Pantazi). București, Ed. Vremea, 2001, 182 p.

          PANU, GEORGE (1848-1910)

Vioreanu, George. 1880. Caragiale și afacerea Panu, Conta, Eminescu sau originea scrisorii pierdute (fragment din monografia "George Panu") (L'origine du "courrier perdu": Fragment de la monographie "George Panu"). In: Mousaios, 2003, 8, p.201-212.

Vioreanu, George. George Panu. Radicalismul democrat liberal sau argument din veacul trecut pentru eșecul liberalismului în veacul al XX-lea: fascismul și comunismul (Le radicalisme démocrate libéral ou argument du siecle passé pur l'echec du liberalisme: le fascisme et le communisme). In: Mousaios, 1999, 5, p.353-365.

          PAPANACE, CONSTANTIN (1904-1985)

Zbuchea, Gheorghe. Constantin Papanace (1904-1985). Repere pentru o necesară biografie legionară (Reperes pour une nécessaire biographie légionaire). In: DI, 2000, 5, nr. 9, p.34-37.

Zbuchea, Gheorghe. Pentru o galerie a aromânilor iluștri: Constantin Papanace (1904-1985) (Gallerie d'aroumains illustres). In: PVB, 2002, 8, p.111-121.

          PAPAZOGLU, DIMITRIE (1811-1893)

Opaschi, Cătălina. Lt.-colonelul Dimitrie Papazoglu - stema și sigiliul său (Le lieutenant-colonel Dimitrie Papazoglu - son blason et son sceau). In: MN, 2001, 13, p.53-60.

          PAPP, DĂNILĂ (1867-1950)

Rișcuță, Cristina. Aspecte din viața și activitatea rezidentului ținutului Mureș, generalul Dănilă Papp (1867-1950) (Aspects de la vie et l'activité du résident du pays Mureș). In: Apulum, 2000, 37, nr. 2, p.269-273.

          PATIȚIA, RUBIN (1841-1918)

Josan, Nicolae. Memorandistul moț Rubin Patiția (1841-1918) (Mémorandiste montagnard). Alba Iulia, Ed. Altip, 2002, 334 p.

Josan, Nicolae. Memorandistul Rubin Patiția (1841-1918). Biserica Ortodoxă și preoții ortodocși din Munții Apuseni și de la Alba Iulia (Le "memorandiste" Rubin Patiția. L'église Orthodoxe et les prêtres orthodoxes des Monts Apuseni et d'Alba Iulia). In: Slujitor al Bisericii și al Neamului. Cluj-Napoca, 2002, p.560-564.

          PAUKER, ANA (1893-1960)

Shafir, Michael. Emberarcú sztalinizmus? [Ana Pauker] (Stalinisme au visage humain?). In: Korunk, 2003, 14, nr. 2, p.47-63.

          PĂTRĂȘCANU, LUCREȚIU (1900-1954)

Anton, Mioara. Devierea în problema națională - pretextul arestării lui Lucrețiu Pătrășcanu (La déviation nationale, prétexte de l'arrestation de Lucrețiu Pătrășcanu). In: RA, 2004, 66, nr. 1-2, p.267-274.

Betea, Lavinia. Lucrețiu Pătrășcanu, moartea unui lider comunist (La mort d'un leader communiste). București, Ed. Humanitas, 2001, 431 p.

Constantiniu, Florin. Date noi despre cazul Pătrășcanu (Nouvelles du cas Pătrășcanu). In: Istorie și societate. București, 2000, p.215-219.

Constantiniu, Florin. Un precursor al comunismului național?. In: DI, 2004, 9, nr. 4, p.10-12.

Onișoru, Gheorghe. Reflecții pe marginea cazului Pătrășcanu. In: Xenopoliana, 1999, 7, nr. 1-2, p.92-103.

Răduică, Grigore. Crime în lupta pentru putere (1966-1968). Ancheta în cazului Pătrășcanu (Des crimes dans la lutte pour le pouvoir. L'enquête du cas Pătrășcanu). București, Ed. Evenimentul Românesc, 1999, 224 p.

Suciu, Mircea; Mâță, Cezar. Din nou, despre "cazul Pătrășcanu". In: DI, 2001, 6, nr. 5, p.17-19.

Volokitina, Tatiana. L. Pătrășcanu: soarta unui lider (Le sort du leader communiste). In: MI, 2004, 38, nr. 3, p.38-44.

          PELIVAN, ION (1876-1954)

Istrati, Eugenia. Ion Pelivan - un model de slujire a idealului național românesc (Un modele de dédication au service de l'idéal national roumain). In: D. Rom., 1995, 2, nr. 4, p.45-53.

Stan, Constantin I. Activitatea diplomatică a lui Ion Pelivan (1918-1920) In: Diplomație și diplomați români. Focșani, 2001, I, p.145-170.

          PELLA, VESPASIAN V. (1897-1952)

*** Vespasian V. Pella. In: RR, 1999, 54, p.182-184.

          PENEȘ, IOAN (1892-1935)

Avram, Valeriu. Un cavaler buzoian al războiului de întregire națională: maiorul aviator Ioan Peneș (Un chevalier de la guerre d'Union nationale). In: Mousaios, 2003, 8, p.279-287.

          PETRESCU COMNEN, NICOLAE (1881-1958)

Petrescu, Nicolae. Nicolae Petrescu Comnen. Un mare diplomat, pe nedrept uitat (Un grand diplomate, oublié injustement). In: Diplomație și diplomați români. Focșani, 2001, I, p.371-406 ; MN, 2002, 14, p. 331-355.

          POETAȘ, STAN (1870-1919)

Eminescu, Gheorghe. Asasinarea generalului Stan Poetaș. In: Dac-B, 1996, 1, nr. 1, p.3 ; nr. 2, p. 3.

Iacob, Lavinica. Considerații privind viața generalului Stan Poetaș (Considérations sur la vie du général Stan Poetaș). In: Restituiri. Studii și comunicări. București, 2003, p.143-146.

          POMUȚ, GHEORGHE (1818-1882)

Berindei, Dan. Un român american celebru - Gheorghe Pomuț, consul general al S.U.A. (Un roumain américain célebre - consul général de S.U.A.). In: Cetatea, 2001, 4, nr. 8, p.4.

Patachi, Liviu; Neamțu, Gelu. Generalul Gheorghe Pomuț (1818-1882). Viața adevărată a unui erou de legendă (La vraie vie d'un héros légendaire). Cluj-Napoca, Fundația Culturală Română, 2001, 134 p.

          POP DE BĂSEȘTI, GEORGE (1835-1919)

Bițu, Voichița. Memoria documentelor Bibliotecii Astra - George Pop de Băsești (La mémoire des documents de la Bibliotheque Astra). In: AMP, 2000, 13, nr. 2, p.111-119.

Pop, Lucia. George Pop de Băsești - Ultimele zile de viață (Les derniers jours). In: PU, 1999, 2, nr. 1, p.16-18.

Pop, Marin. Gheorghe Pop de Băsești comemorat de către sălăjeni în anul 1923 (L'anniversaire de Gheorghe Pop de Băsești dans la région de Sălaj). In: Silvania, 2003, 2, nr. 3-4, p.42-46.

          POP, CORNEL (1889-1953)

Bâtiu, Iosif. Un primar culegător de folclor: dr. Cornel Pop (Un maire collectionneur de folklore). In: Samus, 5, p.13-20.

          POP, IUSTIN (1875-1943)

Budeancă, Cosmin. Iustin Pop (1875-1943) - schiță biografică. In: Apulum, 2000, 37, nr. 2, p.201-209.

          POP, LEONIDA (1831-1908)

Lupșan, Simion. Cea mai înaltă treaptă a ierarhiei militare la Curtea din Viena - Generalul Leonida Pop (La plus grande rang de la hiérarchie militaire a la Cour de Vienne). In: VRR, 1999, nr. 4, p.78-84.

          POP, VASILE L. (1819-1875)

Trifoiu, Nicolae. Un mare înaintaș ardelean clujean: Baronul Vasile L. Pop (1819-1875) (Un grand précurseur transylvain de Cluj). Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2002, 40 p.

          POPA, ARITON MARIAN (1871-1946)

Bosoancă, Traian. Personalitatea ptotopopului Ariton Marian Popa, participant la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia (La personnalité d'archêveque Ariton Marian Popa, participant a l'Assemblée Nationale d'Alba Iulia). In: Apulum, 2000, 37, nr. 2, p.177-185.

          POPA, IONEL (1896-1987)

*** Popa Ionel din Dobrești consătean cu Ion Mihalache (). Cuvânt înainte de: Diaconescu, Ion. Constanța, s.n., 1999, 74 p.

          POPESCU, ADRIAN (1887-1935)

Bosoancă, Traian. Avocatul dr. Adrian Popescu participant la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia (L'avocat dr. Adrian Popescu participant a la Grande Assemblée Nationale d'Alba Iulia). In: Apulum, 2001, 38, nr. 2, p.155-163.

          POPESCU, DUMITRU (1934-2002)

Sidoreac, Petru. Generalul de Brigadă Conf. Dr. Dumitru Popescu (1934-2002). In: Candela M., 2002, 11, nr. 5, p.29.

          POPOVICI, AUREL C. (1863-1917)

Cordoș, Nicolae. Aurel C. Popovici și "dezvăluirile" lui din 1896 (Aurel C. popovici et ses "dévôlements"). In: Sargeția, 1997-1998, 27, nr. 2, p.203-230.

Pavel, Teodor. Confederate Projects in Romanian Political Thought: Aurel C. Popovici. In: Trans. R, 2001, 10, nr. 3, p.78-86.

Pavel, Teodor. Ideea federală la Aurel C. Popovici In: Istoria - ca experiență intelectuală. Oradea, 2001, p.316-323.

Simon, Alexandru. O analiză pe marginea proiectului lui Aurel C. Popovici (Analyse concernat le projet de Aurel C. Popovici). In: CDAI, 2003, 2, nr. 2, p.223-238.

Turda, Marius. Aurel C. Popovici și federalismul românesc din Transilvania (1890-1906) (Aurel C. Popovici et le fédéralisme roumain de la Transylvanie). In: Altera, 1998, 4, nr. 7, p.149-177.

          POPP, GHIȚĂ (1883-1967)

Burlacu, Ioana. Basarabia în conștiința lui Gheorghe (Ghiță) Popp - un memoriu adresat de Ghiță Popp lui Nicolae Ceaușescu (La Bessarabie dans la conscience de Gheorghe (Ghiță) Popp). In: Angustia, 1998, 3, p.187-191.

Crișan, Eugenia Irina; Stan, Constantin I. Activitatea lui Ghiță Popp pentru înfăptuirea, consolidarea și apărarea României Mari (L'activité de Ghiță Popp pour la réalisation, la consolidation et la défense de la Grande Roumanie). In: Angustia, 1998, 3, p.165-172.

Crișan, Vasile. Tinerețea jurnalistică a lui Ghiță Popp (La jeunesse journalistique de Ghiță Popp). In: Angustia, 1998, 3, p.173-185.

Dinu, Cristina. Un document autobiografic Ghiță Popp (Un document autobiographique - Ghiță Popp). In: Angustia, 1998, 3, p.379-382.

Popp, Ghiță. 1966. Pledoarie pentru Basarabia (Plaidoyer pour la Bassarabie)Prezentare: Lăcustă, Ioan. In: MI, 2001, 35, nr. 4, .

          POTOPEANU, GHEORGHE (1889-1966)

Nicolescu, Lenuța. Generalul Gheorghe Potopeanu, diplomat și negociator pentru cauza României Mari (Diplomate et négociateur pour la cause de la Grande Roumanie). In: România în ecuația păcii și dictatului. Pitești, București, Brașov, Cluj-Napoca, 2001, p.95-101.

          PREZAN, CONSTANTIN (1861-1943)

Cristea, Viorica. Constantin Prezan - mareșal al României. In: AMM, 1993-1998, 15-20, nr. 2, p.114-120.

Zgutta, Viorica. Constantin Prezan, cavaler al ordinului "Mihai Viteazul" (Chevalier de l'ordre "Mihai Viteazul"). In: Mousaios, 2001, 6, p.323-340.

Zgutta, Viorica. Constantin Prezan. Repere cronologice în documente de arhivă (Reperes chronologiques des documents d'archive). In: Mousaios, 2001, 7, p.319-335 ; MN, 2002, 14, p. 298-306; BMMN, 2003, 1, nr. 2, p. 377-390.

Zgutta, Viorica. Funerariile mareșalului Constantin Prezan (Les funérailles du maréchal Constantin Prezan). In: MN, 2003, 15, p.368-372.

          PROTOPOPESCU-PAKE, EMMANUEL (1845-1893)

Țigău, Dragoș-Lucian. Activitatea lui Emmanuel Protopopescu-Pake la Școala Comercială din București (L'activité d'Em. Protopopescu-Pake a l'Ecole Commerciale de Bucarest). In: RA, 2002, 64, nr. 1-2, p.32-45.

          RACOVSKI, CRISTIAN (1873-1941)

Tănase, Stelian. Cristian Racovski. In: MI, 2004, 38, nr. 4, p.5-10 ; nr. 5, p. 67-72.

          RAȘCU, ION (1857-1926)

Hunțanu, Dumitru. Generalul Ion Rașcu. Însemnări ocazionale (Notes occasionnelles). In: Cronica Vrancei. Focșani, 2001, II, p.233-239.

          RAȚIU, ION (1917-2000)

Ivan, Dorin. Ion Rațiu sau tentația mirajului (Ion Rațiu ou la tentation du mirage). Buzău, Ed. Irineu Mihălcescu, 2000, 128 p.

Olaru, Stejărel; Videnie, Nicolae; Goșu, Armand; Cioroianu, Adrian. Ion Rațiu. In: DI, 2003, 8, nr. 3, p.42-58 ; nr. 5, p. 51-56.

Rațiu, Ion. Tirania majorității. Note zilnice (ianuarie-decembrie 1993) (La tyranie de la majorité. Notes quatidiennes). București, Regent House Printing-Publishing, 2001, 328 p.

          RAZU, ARISTIDE (1869-?)

Oroian, Teofil. Generalul Aristide Razu. In: RIM, 1999, nr. 6, p.18-21.

          RĂDESCU, NICOLAE (1874-1953)

*** După 50 de ani, generalul Rădescu revine acasă (Le général Rădescu de retur chez soi)Prezentare: Matei, Dorin. In: MI, 2001, 35, nr. 1, p.8-14, 26.

Papacostea, Șerban. Generalul Nicolae Rădescu a doua zi după instaurarea guvernului Petru Groza (Le général Nicolae Rădescu le deuxieme jour apres l'instauration du gouvernement Petru Groza). In: 6 Martie 1945. București, 1995, p.115-120.

Tudoraș, Liviu. Repatrierea osemintelor generalului Nicolae Rădescu (fostul prim-ministru al României) (La rentrée des ossements du général Nicolae Rădescu). In: Memoria, 2000, nr. 33, p.24-30.

          RĂDULESCU, NICOLAE (1894-?)

Oroian, Teofil. Generalul Nicolae Rădulescu. In: RIM, 2000, nr. 4, p.17-23.

          RĂDULESCU, SAVEL (1895-1970)

Dumitrescu, Horia. Diplomatul Savel Rădulescu (). Focșani, Ed. Pallas, 2003, 232 p.

Dumitrescu, Horia. Savel Rădulescu văzut de Petru P. Andrei In: Oamgiu istoricului Ioan Scurtu. Focșani, 2000, p.525-529.

          RIȘCUȚIA, MOISE (1883-1959)

Rușcuția, Cantemir. Din activitatea căpitanului Moise Rișcuția la comanda Gărzii Naționale Române din Arad (De l'activité du capitaine Moise Rișcuția a la commande de la Garde Nationale Roumaine d'Arad). In: Ziridava, 2000, 22, p.323-336.

          ROATĂ, ION (1806-1882)

Adafini, Mihai. Moș Ion Roată în conștiința urmașilor (Moș Ion Roată dans la conscience de sas successeurs). In: Cronica Vrancei. Focșani, 2001, II, p.100-106.

          ROMAN, ALEXANDRU (1826-1897)

Neamțu, Gelu. Alexandru Roman și societatea "Petru Maior" In: Istoria - ca experiență intelectuală. Oradea, 2001, p.236-242.

Neamțu, Gelu. Din relațiile lui Alexandru Roman cu Iráni Dániel (1870) și Mocsáry Lajos (1888). In: Europa-Annales, Budapesta, 1998, 3, p.286-299.

          ROMAN, IOSIF (1829-1908)

Neamțu, Gelu; Faur, Viorel. Iosif Roman (1829-1908), o personalitate bihoreană mai puțin cunoscută (Personalité moins connu de Bihor). Oradea, Ed. Universității din Oradea, 2004, 203 p.

          ROMAN, PETRE (n. 1946)

Roman, Petre. Mărturii provocate. Convorbiri cu Elena Ștefoi (Souvenirs déterminés. Entretiens avec Elena Ștefoi). București, Ed. Paideia, 2002, 424 p.

          ROMANESCU, ION N. (1895-1918)

Deaconu, Luchian. Ion N. Romanescu (1895-1918) cel mai tânăr constructor de planoare din lume și unul din primii constructori de avioane din România (Le plus jeune constructor des planeurs de monde et un des premiers constructeurs des avions de Roumanie). In: Oltenia, 2001, 13, p.133-137.

Deaconu, Luchian. Mormântul din cer. Ion N. Romanescu, aviator român căzut pentru libertatea Franței (Le tombeau du ciel. Ion N. Romanescu, aviateur roumain, mort pour la liberté de France). Craiova, Ed. Sitech, 2000, 149 p.

          ROMANESCU, NICOLAE P. (1854-1931)

Deaconu, Luchian. Centenar Nicolae P. Romanescu. Învățămintele istoriei (Les leçons de l'histoire). In: Oltenia, 2000, 12, p.145-146.

Gherghe, Otilia; Deaconu, Tudorița. Omul politic Nicolae P. Romanescu. In: Oltenia, 2000, 12, p.142-144.

Osiac, Vladimir; Ciobotea, Dinică. Nicolae P. Romanescu (1854-1931). In: AICSUC, 2003, 4, p.33-38.

          ROMANU-VIVU, CONSTANTIN (1821-1849)

Pantea, Iacob Petru. Un precursor al unității naționale: Constantin Romanul Vivu (Un précurseur de l'unité nationale). In: Cetatea, 1999, 2, nr. 12, p.6.

Pop, Ioan. Viața și activitatea lui Constantin Romanu-Vivu (La vie et l'activité de Constantin Romanu-Vivu). In: AUDC ist., 2001, nr. 65-76, .

          ROSETTI, C. A. (1816-1885)

*** C. A. Rosetti - un glumeț care a făcut istorie (Un badin qui a fait de l'histoire). In: Historia, 2003, 2, nr. 25, p.70-74.

Ene, Camelia. C. A. Rosetti, o viață pusă în slujba idealurilor democratice ale poporului român (Une vie au service des idéaux démocratique du peuple roumain). In: BMIM, 2003, 17, p.436-444.

Novac, Vasile. C.A. Rosetii - polițai la Pitești (Policier a Pitești). In: MN, 2001, 13, p.32-52.

Rotaru, Elena; Novac, Vasile. Funeraliile lui C. A. Rosetti (Les funérailles de C. A. Rosetti). In: Argessis, 2001, 10, p.547-552 ; 2002, 11, p. 487-490; 2003, 12, p. 465-472.

          ROȘU, PELAGHIA (1800-1870)

Șandor, Teodor. Pelaghia Roșu. Eroina moților (L'héroine des montagnards). Sibiu, Ed. Etape, 2000, 124 p ; București, Ed. Europa Nova, 2002, 160 p.

          ROTARIU, PAVEL (1840-1919)

Dudaș, Vasile. Pavel Rotariu, monografie (). Timișoara, Ed. Excelsior, 2002, 171 p.

          ROTH, STEPHAN LUDWIG (1796-1849)

Forna, Petru. Stephan Ludwig Roth: prima și ultima scrisoare (La premiere et la derniere lettre). In: Cetatea, 1999, 2, nr. 5, p.15.

Mureșanu, Camil. Stephan Ludwig Roth și românii In: Identitate națională și spirit european. București, 2003, p.537-542.

Oprea, Marin. Stephan Ludwig Roth cugetătorul revoluționar - 150 de ani de la executarea lui la Cluj (Le penseur révolutionaire). In: Cetatea, 1999, 2, nr. 4, p.14.

Schwedes, Simona Karin. Stefan Ludwig Roth preotul. De la îndoială la certitudinea mântuirii (Stefan Ludwig Roth - le prêtre. De l'hésitation a la certitude de la rédemption). In: AICS, 1998-1999, 5-6, p.261-268.

*** Stephan Ludwig Roth (1796-1849). 150 de ani de la moartea sa (). Editor: Knall, Helmuth Julius. Mediaș, s.n., 1999, 120 p.

*** Stephan Ludwig Roth. Sesiune omagială (). Editor: Forna, Petru. Cluj-Napoca, Ed. Studia, 1999, 53 p.

          RUNCEANU, AUREL (1895-1950)

Lăcătușu, Gheorghe. Generalul Aurel Runceanu, o victimă a regimului comunist (Victime du régime communiste). In: Memoria, 2003, nr. 42, p.79-88.

          SIMA, HORIA (1907-1993)

*** Dosar Horia Sima (1940-1946) (). Ediție de: Beldiman, Dana. Studiu introductiv: Buzatu, Gheorghe. București, Ed. Evenimentul Românesc, 2000, 344 p.

Papanace, Constantin. Cazul Horia Sima și Mișcarea Legionară (Le cas Horia Sima et le Mouvement Legionaire). București, Ed. Elisavaros, 1998, 328 p.

Sima, Horia. Evocări (). Sibiu, Ed. Imago, 2000, 271 p.

Sima, Horia. Menirea naționalismului (Le rôle du nationalisme). Constanța, Ed. Ex Ponto, 2003, 127 p.

Țiu, Ilarion. Imaginea lui Horia Sima în 1938 (L'image de Horia Sima). In: Erasmus, 2002, nr. 13, p.209-214.

          SLAMA, GEORGE (1892-1954)

Slama-Cazacu, Tatiana. In memoriam: avocatul George Slama, deținut politic și martir al universului concentraționar (Détenu politique et martyr de l'univers de concentration). In: Memoria, 2002, nr. 38, p.45-54.

          STERE, CONSTANTIN (1865-1936)

Diamandi, Stere. Constantin Stere. In: Cugetul, 1999, nr. 3, p.40-44.

Ionescu, Alexandra. Constantin Stere et la démocratie paysanne: pour une éthique de la nation. In: SP, 2001, 1, nr. 1, p.139-162.

Stere, Constantin. Documentări politice (Documents politiques). Chișinău, Ed. Museum, 2002, 684 p.

Sulyok, István. Az alkotmányosság kérdése Romániában - C. Stere alkotmánytervezete (Question de la constitutionnalité en Roumanie - le projet constitutionnel de C. Stere). In: MK, 2002, 7, nr. 2, p.88-95.

          STERIOPOL, NICOLAE (1889-?)

Moșneagu, Marian. Contramiralul Nicolae Steriopol. In: RIM, 2002, nr. 3, p.47-50.

          STOICA, VASILE (1889-1959)

Costea, Dumitru Dan. Vasile Stoica, redactor șef la "Românul" din Arad (1914-1915) (Rédacteur en chef du journal "Românul" d'Arad). In: SUVG, 1999, 9, p.86-90.

Istrățescu, Elena; Buzatu, Gheorghe. Diplomație și propagandă [Vasile Stoica] In: Diplomație și diplomați români. Focșani, 2002, II, p.329-345.

Mirgheșiu, Florin. Diplomația în Balcani. Statele Baltice și Benelux. Misiunile lui Vasile Stoica (La diplomatie dans les Balkans. Etats Baltique et Benelux. Les missions de Vasile Stoica). București, s.n., 2001, 124 p.

Mirgheșiu, Florin. Vasile Stoica în SUA (Vasile Stoica en Amérique). București, s.n., 2000, 124 p ; Limes, 2000, 3, nr. 3-4, p. 69-108.

Țăranu, Liviu. Cazul Vasile Stoica. In: MI, 2002, 36, nr. 12, p.36-41.

          STOIKA, ALEXANDRU CEZAR T. (1891-1940)

*Păiușan, Radu. Alexandru Cezar T. Stoika (1891-1940), luptător pentru unitatea națională (Combattant pour l'union nationale). In: Oameni de seamă ai Banatului. Timișoara, Uzdin, 2003, VI, .

          STOIKA, NICOLAE (1845-1914)

*Păiușan, Radu. Generalul Nicolae Stoika (1845-1914), luptător pentru independență națională (Combattant pour l'indépendence nationale). In: Oameni de seamă ai Banatului. Timișoara, Uzdin, 2002, V, p.27-33.

          STOIKA, ȘTEFAN (1808-1878)

Păiușan, Radu. Generalul bănățean Ștefan Stoica, luptător pentru independență și unitate națională. The general Ștefan Stoica, fighter of national Independance and Unity (). Timișoara, Ed. Eurostampe, 2002, 244 p ; In: Oameni de seamă ai Banatului, Timișoara, Uzdin, 2000, volb. III, p. 47-57.

          STOIKA, ȘTEFAN ȘT. (1848-1928)

*Păiușan, Radu. Generalul bănățean Ștefan Șt. Stoika (1848-1928) In: Oameni de seamă ai Banatului. Timișoara, Uzdin, 2001, IV, p.18-23.

          STURDZA, ALEXANDRU (1791-1854)

Ghervas, Stella. Alexandre Stourdza (1791-1954). Un intellectuel orthodoxe face a l'Occident (). Geneve, Edition Suzanne Hurter, 1999, 100 p ; Bulletin AIESE, 2001, 31, p. 53-59.

Pippidi, Andrei. Des Lumieres a la contre-révolution: Alexandre Stourdza. In: RESEE, 2001, 39, nr. 1-4, p.89-95.

          SUCIU, IOAN (1862-1939)

Ion, Lucia. Despre Ioan Suciu. Evocări, amintiri prezentate de nepoata Lucia Ion (născută Suciu) (Evocations, souvenirs de Lucia Ion). In: Societate și cultură în România interbelică. Arad, 2004, p.35-41.

          ȘERBĂNESCU, ALEXANDRU (1912-1944)

Tudor, Vasile. Un nume de legendă. Căpitan-aviator erou Alexandru Șerbănescu (Un nom de légende). București, Ed. Modelism, 1998, 135 p ; DI, 2001, 6, nr. 9, p. 31-32.

          ȘTEFAN, PAVEL (1914-1984)

Bălan, Ion. Pavel Ștefan (1914-1984). In: A  tot., 1998, 6, nr. 4, p.236-240.

          ȘTEFĂNESCU, MIHAIL (1910-?)

Brișcă, Adrian. Mihail Ștefănescu (1910-?). In: A  tot., 2001, 9, nr. 1-2, p.243-244.

          ȘTEFĂNESCU-AMZA, CONSTANTIN (1875-?)

Moise., Leonida. Generalul Constantin Ștefănescu-Amza, primul director al Muzeului Militar Național (Le premier directeur du Musée Militaire National). In: BMMN, 2003, 1, nr. 1, p.60-65.

          ȘTIRBEI, BARBU (1799-1869)

Berindei, Dan. Barbu Știrbei - un domnitor de tranziție (Un prince de transition). In: MI, 2004, 38, nr. 2, p.5-9.

          ȘTIRBEY, BARBU ALEXANDRU (1872-1964)

Constantinescu, Constantin. Prințul Barbu Alexandru Știrbey în istorie (Le prince Barbu Alexandru Știrbey dans l'histoire). București, Ed. Artprint, 1998, 224 p.

          ȘUȚU, NICOLAE (1798-1871)

Pâslaru, Ștefan. Un destin și un precursor. Nicolae Șuțu primul economist al Principatelor Române (Le premier économiste des Principautés Roumains). In: AUGA, 2001, 1, nr. 1-2, p.71-75.

          TĂNASE, STELIAN

Caragea, Cecilia. Dialog cu Stelian Tănase (). Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2002, 104 p.

          TĂTĂRESCU, GHEORGHE (1886-1957)

*Cioflan, Teodor. Gheorghe Tătărescu, prim-ministru al României (1939-1940) (Premier ministre de Roumanie). In: Argessis, 2003, 12, p.559-570.

*Colț, Radu. Gheorghe Tătărescu și greva regală (Gheorghe Tătărescu et la greve royale). In: BȘANC, 2002, 5, p.56-64.

Dobrinescu, Valeriu Florin; Nicolescu, Gheorghe. Gheorghe Tătărăscu și Pactul sovieto-german din 23 august 1939 (Gheorghe Tătărescu et le Pacte soviétique-allemand). In: RIM, 1999, nr. 6, p.12-17.

Neagoe, Stelian. Cazul Gheorghe Tătărescu: plata și răsplata "tovarășilor de drum" (Le cas Gheorghe Tătărescu - attitude par rapport a ses "camarades"). București, Ed. Machiavelli, 2003, 400 p.

Nichifor, Gheorghe. Gheorghe Tătărescu și idealul național. In: Litua, 2000, 8, p.217-222.

Nichifor, Gheorghe. Mărturii gorjene inedite despre Gheorghe Tătărescu (Témoignages inédits de Gorj sur Gheorghe Tătărescu). In: Litua, 2000, 8, p.321-333.

Șandru, Dumitru. Gheorghe Tătărescu - opozant sau colaborator? (Opposant ou collaborateur?). In: A  tot., 1999, 7, nr. 3-4, p.47-61.

          TÂMPEANU, ION (1883-1965)

Carp, Cornel; Gherghina, Narcis-Ionuț. Col. Ion Tâmpeanu: o carieră în zodia patimii regale (Une carriere dans le zodiaque de la passion royale). In: DI, 2004, 9, p.22-25.

          TEODORESCU, PAUL (1888-1981)

Marin, Valentin. Un destin în furtuna istoriei - generalul adjutant (r) Paul Teodorescu (Destin dans l'orge de l'histoire). In: Document, 2003, 6, nr. 1, p.33-35.

Pentelescu, Aurel. General adjutant Paul Teodorescu. In: RIM, 2002, nr. 1-2, p.79-84.

          TILEA, TITU LIVIU (1866-1930)

*Bosoancă, Traian. Din activitatea dr. Titu Liviu Tilea (1866-1930). In: Angustia, 2004, 8, p.147-150.

          TILEA, VIOREL VIRGIL (1896- 1972)

*Buzatu, Gheorghe. România și Marile Puteri în ajunul celui de-al doilea război mondial (cazul V.V. Tilea) (Roumanie et les grandes Pouvoirs a la veille de la Seconde Guerre Mondiale). In: Tătarii în istoria românilor. Constanța, 2004, p.85-114.

          TILICHI, EUGEN (1900-?)

Mâță, Cezar. Un atașat militar - locotenent colonel Tilichi - și viața cotidiană a Germaniei în al doilea război mondial (ianuarie-august 1944) (Lieutenant colonel Tilichi et la vie quotidienne de l'Allemangie pendant la deuxieme guerre mondiale). In: Diplomație și diplomați români. Focșani, 2002, II, p.495-504.

          TITEL-PETRESCU, CONSTANTIN (1888-1957)

Petrescu, Constantin-Titel. Socialismul în România. 1835-6 septembrie 1940 (). Ediție de: Jurcă, Nicolae. București, s.n., 2003, 482 p.

          TITULESCU, NICOLAE (1882-1941)

Ardeleanu, Constantin. Nicolae Titulescu și Comisia Europeană a Dunării. Câteva ecouri pe marginea interviului lui Nicolae Titulescu din cotidianul "Le Temps" - iulie 1936 (Nicolae Titulescu et la Comission Européenne du Danube). In: Danubius, 2003, 21, p.67-77.

Bacon, Walter Meredith. Nicolae Titulescu și politica externă a României. 1933-1934 (Nicolae Titulescu et la politique externe de la Roumanie). Cuvânt înainte de: Dobrinescu, Valeriu Florin; Treptow, Kurt W. Iași, Institutul european, 1999, 320 p.

Bârliba, Maria Cornelia; Bârliba, Dan Mihai. Diplomația cuvintelor. Nicolae Titulescu, vocația unui orator (La diplomatie des mots. Vocation d'un orateur). București, Ed. Bren, 2001, 200 p.

Bârliba, Maria Cornelia; Bârliba, Dan Mihai. Focul sacru al Genevei (Le feu sacre de Geneve). București, Ed. Bren, 2002, 220 p.

Burlacu, Ioana. Omagiu lui Nicolae Titulescu. Un memoriu inedit înainatat de Gheorghe (Ghiță) Popp (Une mémoire inédit présente par Gheorghe (Ghiță) Popp). In: Angustia, 1998, 3, p.375-378.

Cîrstea, Marusia. Considerații privind demiterea lui Nicolae Titulescu (Considération sur la démission de Nicolae Titulescu). In: AICSUC, 2002, 3, p.219-225.

Costea, Simion. Nicolae Titulescu și planul Briand de Uniune Europeană (Nicolae Titulescu et le paln Briand de l'Union Européenne). In: AMP, 2002, 24, p.507-514.

Covtoniuc, Ludmila. Nicolae Titulescu și Basarabia. In: BOR, 1998, 116, nr. 1-6, p.175-181.

Crihan, Zoe. Nicolae Titulescu: un mare european (Un grand européen). In: AMPZ, 2002, 3, nr. 7-8, p.56-58.

Deaconu, Luchian. Nicolae Titulescu. Trei discursuri inedite din anul 1919 (Trois discours inédits). In: Oltenia, 1999, 11, p.105-115.

Diaconu, Crina Stanca. La France et le rapprochement roumain-sovietique dans la conception de Titulescu. In: Trans. R, 2003, 12, nr. 1, p.56-65.

Doru, Dina; Ivașcu, Ion; Theodorescu, Dorin. Ecouri internaționale la demiterea lui Nicolae Titulescu (Echos internationaux de la destitution de Nicolae Titulescu). Slatina, Ed. Fundației "Universitatea pentru Toți", 2004, 162 p.

Dumitrescu, Horia. Conferințele lui Nicolae Titulescu în Marea Britanie (iunie 1937) (Les conférences de Nicolae Titulescu en Grande Bretagne). In: Omagiu istoricului Valeriu Florin Dobrinescu. Focșani, 2003, p.369-372.

Goșu, Armand. Ghiță Ionescu despre Nicolae Titulescu. In: AIRIR, 2002, 1, p.321-343.

Grecescu, Ion C. Nicolae Titulescu, concepție juridică și diplomatică (). Prefață de: Andrei, Ștefan A. Cluj-Napoca, Ed. Dragoș Vodă, 2003, 472 p.

Hîncu, Dumitru. Atentat împotriva lui Titulescu? (Titulesco - cible d'un attentat). In: MI, 2001, 35, nr. 12, p.60-61.

Năstase, Adrian. "Curajul acțiunii politice a lui Titulescu" (Le courage de l'action politique de Titulescu). In: Academica, 2002, 12, nr. 5, p.10-12.

Năstase, Adrian. Nicolae Titulescu, contemporanul nostru. Notre contemporaine (). București, Monitorul Oficial, 2002, 476 p.

*** Nicolae Titulescu. In: RR, 1999, 54, p.214-219.

*** Nicolae Titulescu - Nicolae Raicoviceanu, mărturiile unei prietenii. Culegere de documente (Souvenir d'une amitie. Recueil de documents). Editori: Păunescu, Emil; Petrescu, Nicolae; Potra, George G. București, Fundația Europeană Titulescu, 2003, 224 p.

*Porțeanu, Alexandru. Nicolae Titulescu - personalitate a Marii Uniri (Pérsonalité de la Grande Union). In: The 28th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Science (ARA) Proceeding. Volume I. Târgu Jiu, 2003, p.213-216.

Potra, George G. 1941: înmormântarea [lui Titulescu] n-a putut avea loc acasă (L'enterrement [de Titulescu] n'a pas pu avoir lieu chez lui). In: DI, 2002, 7, nr. 3, p.46-50.

Potra, George G. La cererea lui Ion Antonescu, Nicolae Titulescu își declară averea (La fortune de Nicolae Titulescu). In: MI, 2000, 34, nr. 7, p.5-10 ; nr. 8, p. 47-52.

Potra, George G. Moartea lui Titulescu sub foarfecele cenzurii antonesciene (La mort de Titulescu et la censure de l'époque d'Antonescu). In: DI, 2002, 7, nr. 6, p.47-51.

Potra, George G. Nicolae Titulescu în 1938. In: MI, 2001, 35, nr. 3, p.11-16.

Potra, George G. Titulescu. Spre țara drepților (Vers le pays des fideles). Slatina, Ed. Fundației "Universitatea pentru Toți", 2001, 176 p.

Potra, George G.; Păiușan, Cristina; Preda, Dumitru. Nicolae Titulescu, restituire foto-docuemtară (). Bucrești, Ed. Fundația Europeană Titulescu, 2002, 454 p.

Preda, Dumitru. 1927-1928. Nicolae Titulescu, primul ministeriat la Afacerile Străine (Le premiere mandat aux Affaires Etrangeres). In: MI, 2002, 36, nr. 3, p.13-16.

*** Pro și contra Titulescu (). Selecție, cuvânt înainte, note biografice, adnotări și explicații, indice de: Potra, George G. București, Ed. Enciclopedică, 2002, 687 p.

Rădulescu, Mihai Sorin. Nicolae Titulescu - deslușiri genealogice (Eclareissements généalogiques). In: AG, 1994, 1, nr. 1-2, p.65-73.

Scurtu, Ioan. Nicolae Titulescu: activitatea diplomatică. In: DI, 2002, 7, nr. 3, p.2-3, 9-14.

Titulescu, Nicolae. Opere complete. Vol. I (). Ediție de: Oprea, Ion M.; Grecescu, Ion C. București, Ed. ALL Beck, 2001, 370 p.

*** Titulescu: viața și activitatea politico-doplomatică. Repere cronologice (La vie et l'activité politique-diplomatique). In: DI, 2002, 7, nr. 3, p.4-8.

Xeni, Constantin. Nicolae Titulescu. In: MI, 2002, 36, nr. 3, p.8-11 ; nr. 4, p. 50-52.

          TOBESCU, CONSTANTIN (1893-1951)

Spânu, Alexandru-Alin; Stomff, Tudor. Constantin Tobescu (1893-1951). In: A  tot, 2002, 10, nr. 3-4, p.270-274.

          TODORAN, ELISEU (?-1848)

Străjan, Ioan. Todoran Eliseu un discipol al lui Aron Pumnul și un erou al revoluției din anul 1848 din Transilvania (Un disciple d'Aron Pumnul et un héros de la révolution de la 1848 de Transylvanie). In: Dac.., 1999, nr. 1, p.15-16.

          TOMA, MATEI (1898-1965)

*** Comandor Matei Toma. In: Memoria, 1999, nr. 28, p.110-111.

          TRANCU-IAȘI, GRIGORE (1873-1940)

Anton, Iuliana. Viața și opera lui Grigore Trancu-Iași (La vie et l'oeuvre de Grigore Trancu-Iași). București, Ed. Ararat, 1998, 176 p.

Trancu-Iași, Grigore. Memorii politice (1921-1938) (). Ediție de: Anton, Fabian. București, Curtea Veche Publishing, 2001, 184 p.

          TRĂILESCU, IOAN C. (1877-1969)

Nicolae, Nineta. General de divizie Trăilescu C. Ioan. Elemente de biografie In: Restituiri. Studii și comunicări. București, 2003, p.147-148.

Oroian, Teofil. Generalul Ion Trăilescu. In: RIM, 2000, nr. 3, p.19-20.

          TRIFA, VIOREL

Trifa, Viorel. Memorii (1941-1945) (). Ediție de: Raica, Eugen S. Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2003, 174 p.

          TRINCU, ATHANASE (1887-1966)

Culișniuc-Olaru, Ilie. Generalul de divizie Athanase Trincu. In: RIM, 2000, nr. 4, p.43-44.

          TRUȚIA, EUGEN (1879-1968)

Bosoancă, Traian. Dr. Eugen Truția In: Reghinul cultural. Reghin, 2001, V, p.244-251.

          ȚEPELEA, GABRIEL (n. 1916)

*** Călătorie prin veac. Gabriel Țepelea în dialog cu Emil Șimandan (Voyage a travers le siecle. Gabriel Țepelea en dialogue avec Emil Șimandan). Arad, "Vasile Goldiș" University Press, 1999, 142 p.

Țepelea, Gabriel. Secvențe din Purgatoriu. Memorii (Séquences du purgatoire). București, Ed. Fundației Culturale Române, 1999, 300 p.

          ȚIROIU, VASILE (1896-1976)

Cotea, Valeriu D. Vasile Țiroiu - omul de excepție (1896-1976) In: Cronica Vrancei. Focșani, 2001, II, p.331-336.

          URS, DAVID (1816-1897)

Părean, Ioan. Colonelul David Urs - baron de Mărgineni primul ofițer român distins cu Crucea de Cavaler al Ordinului "Maria Tereza" (Le premier officier roumain qui a reçu la Croix de Chevalier de l'Ordre "Marie Thérese"). In: Omagiu istoricului militar Jipa Rotaru. Constanța, 2001, p.89-94.

          VADIM-TUDOR, CORNELIU (n. 1949)

Tudor, Corneliu Vadim. Discursuri. Vol. I-II (). București, Ed. Fundației "România Mare", 2001, 488, 488 p.

          VAIDA-VOEVOD, ALEXANDRU (1872-1950)

Buzatu, Gheorghe; Istrățescu Elena. Alexandru Vaida-Voevod și problema minorităților (1939) (Alexandru Vaida-Voevod et le probleme des minorites). In: RA, 2003, 65, nr. 1-2, p.57-75.

*** Dr. Alexandru Vaida-Voevod. Corespondență. 1918-1919 (). Ediție de: Salcă, Horia; Salvan, Florin. Brașov, Ed. Transilvania Express, 2001, 610 p.

German, Adina; German, Ioan. Mărturii despre Alexandru Vaida-Voevod (Attestations sur Alexandru Vaida-Voevod). In: AMN, 1998-1999, 35-36, nr. 2, p.149-171.

German, Adina; German, Ioan. Ultima întâlnire a lui Alexandru Vaida-Voevod cu Ion I. C. Brătianu (La derniere rencontre d'Alexandru Vaida-Voevod avec Ion I. C. Brătianu). In: Argessis, 2001, 10, p.345-351.

Racovițan, Mihai. Alexandru Vaida Voevod între Memorandum și Trianon (1892-1920) (). Ediția 2-a, Sibiu, Ed. Tribuna, 2000, 255 p.

Racovițan, Mihai; Străuțiu, Eugen. Alexandru Vaida Voevod, diplomatul Marii Uniri (Le diplomate de la Grande Union). In: Sargeția, 1997-1998, 27, nr. 2, p.395-403.

Salvan, Florin; Salcă, Horia. Dr. Alexandru Vaida Voevod, europeanul (1871-1920) (). Brașov, Ed. Transilvania Express, 2002, 508 p.

Vaida-Voevod, Mircea. Alexandru Vaida-Voevod - 130 de ani de la naștere. Corespondență inedită de la Conferința de pace de la Paris-Versailles (Corespondance inedite de la Conférence de paix de Paris-Versailles). In: Cetatea, 2002, 5, nr. 5, p.6 ; nr. 6, p. 6.

Vaida-Voevod, Mircea. Prietenia dintre Vaida Voevod - Caragiale - Coșbuc (L'amitie entre Vaida-Voevod - Caragiale - Coșbuc). In: Cetatea, 2002, 5, nr. 4, p.5.

          VASILE, RADU (n. 1942)

Vasile, Radu. Cursă contra cronometru. Amintirile unui prim-ministru (Course contre cromometre. Souvenirs d'un premier ministre). București, Ed. Humanitas, 2002, 271 p.

          VASILIU, CONSTANTIN Z. (1882-1946)

Spânu, Alexandru-Alin. Constantin (Piohi) Z. Vasiliu (1882-1946). In: A  tot, 2001, 9, nr. 3-4, p.254-257.

          VASILIU, NICOLAE Z. (1879-1961)

Dumitrescu, Horia; Dumitrescu, Maria. Generalul Nicolae Z. Vasiliu (1879-1961) In: Cronica Vrancei. Focșani, 2002, III, p.327-334.

          VÂRNAV, TEODOR (1799-1868)

Poștarencu, Dinu. Memorialistul basarabean Teodor Vârnav (200 de ani de la naștere) (Mémorialiste de Bessarabie). In: D Rom., 2001, 8, nr. 3, p.77-83.

          VERDEȚ, ILIE (1925-2001)

*** Ilie Verdeț in memoriam (). București, s.n., 2001, 272 p.

          VIJOLI, AUREL (1902-1981)

Ilinca, Alina. Aurel Vijoli, un tehnocrat în regimul comunist. In: MI, 2004, 38, nr. 6, p.69-73.

          VLAD DE SĂLIȘTE, ALOISIU (1822-1888)

Iuga, Vasile. Aloisiu Vlad de Săliște - viața și activitatea (). Cluj-Napoca, Ed. Dragoș Vodă, 2003, 264 p.

          VLAD, AUREL (1875-1953)

Bârlianu, Marius. Dr. Aurel Vlad (1875-1953) - profil al personalității. In: Corviniana, 1997, 3, nr. 3, p.193-205.

Orga, Valentin. Aurel Vlad. Istorie și destin (Histoire et destin). Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2001, 537 p.

Orga, Valentin. Dr. Aurel Vlad și formarea grupului neoactivist de la Orăștie (Aurel Vlad et la formation de groupe néoactiviste d'Orăștie). In: Sargeția, 1999-2000, 28-29, nr. 2, p.347-368.

          VLADIMIRESCU, TUDOR (1780-1821)

*Barbu, Melania Rita. Tudor Vladimirescu - portret în epocă. In: AUDC ist., 2003, 5, p.100-105.

Mavrodin, Teodor. Câteva documente privitoare la averea rămasă de la Tudor Vladimirescu, conducătorul revoluției de la 1821 (Quelques documents concernant la fortune laisée par Tudor Vladimirescu, le commandant de la révolution de 1821). In: Argessis, 1999, 8, p.173-175.

          VOINESCU, ION (1812-1856)

Mureșan, Ovidiu. Ion Voinescu II - un revoluționar român pașoptist și Franța (Un révolutionaire roumain quarante-huitard et la France). In: AUDO, 2001, 11, p.170-180.

          WESSELÉNYI, MIKLÓS (1796-1850)

Csetri, Elek. Wesselényi Miklós. In: Korunk, 2003, 14, nr. 12, p.25-34.

Veress, Dániel. Férfibú és történeti gyász. Glosszák Wesselényi Miklós életéhez, mûvéhez, eszmevilágához (Comentaires de textes concernat la vie, l'oeuvre et la mentalité de Wesselényi Miklós). Csikszereda, Pallas-Akadémia, 2000, 216 p.

          ZAMFIRESCU, CONSTANTIN C. (1895-1963)

Bălăcescu, Mihai. Constantin C. Zamfirescu. In: Memoria, 2001, nr. 36-37, p.61-64.

          ZAPPA, EVANGHELIE (1800-1865)

Cardula, Ioan M. Un mecena aromân - Vangheli Zapa. In: PVB, 1999, 5, p.279-284.

Drăgulin, Gheorghe I. Evanghele Zappa (1800-1865), luptător pentru independența Greciei, moșier român și filantrop în mai multe țări (Combattant pour l'independance de la Grece, grand propriétaire foncier roumain et philanthrope dans plusieurs pays). In: BOR, 1998, nr. 7-14, p.394-415.

Man, Ioan. Evanghelie Zappa, promotor al Jocurilor Olimpice moderne (Evanghelie Zappa et les Jeux Olympique modernes). In: MI, 2004, 38, nr. 8, p.58-61.

          ZAVLOSCHI, LUIZA (1883-1968)

Nichita, Ioana. Luiza Zavloschi prima femeie primar din România (La premiere femme-maire de Roumanie). In: Historia, 2003, 2, nr. 25, p.57-59.

          ZELEA CODREANU, CORNELIU (1899-1938)

Colț, Radu. Corneliu Zelea Codreanu - de la teorie la practică. In: RI, 2002, 13, nr. 5-6, p.263-274.

Milcoveanu, Șerban. Cum am cunoscut și ce am înțeles de la Corneliu Z. Codreanu (1899-1938) (Comment j'ai connu Corneliu Z. Codreanu et quel sont ses renseignemets). București, s.n., 2001, 248 p.

Milcoveanu, Șerban. Testamentul politic al lui Corneliu Z. Codereanu și alte testamente politice (Le testament politique de Corneliu Z. Codreanu et d'autres testaments politiques). București, Ed. Crater, 1999, 176 p.

*** Procesele lui Corneliu Zelea Codreanu, 1923-1938. Vol. I-II (Les proces de Corneliu Zelea Codreanu). Ediție de: Vlad, Dan Radu. București, Ed. Majadahonda, 1999, 256, 200 p.

          ZISSU, THEODOR (1915-1943)

Fabiș, Filip. Cine afost Theodor Zissu?. In: BCMA, 2004, nr. 10, p.114-117.