MEDALISTICĂ, INSIGNE, DECORAȚII

          

Ataman, Alexandru. Ordinul național Steaua României (L'ordre national L'Etoile de la Roumanie). In: RIM, 1999, nr. 4, p.59.

Bălescu, Valeria. Simboluri ale suveranității sub Cuza Vodă (Symboles de la souveraineté sous la regne de Cuza Vodă). In: RIM, 2001, nr. 1, p.8-9.

Boicescu, Simona. O eroare medalistică a lui Tony Szirmaï. In: C Num., 2002, 8, p.511-513.

Boicescu, Simona. Teme medicale în opera gravorului Tony Szirmai (Themes médicaux dans l'oeuvre du graveur Tony Szirmai). In: MN, 1998, 10, p.65-70.

Borandă, Georgeta. Războiul de independență reflectat în medalistica națională (La guerre d'indépendance sur les médailles nationales). In: AD, 1999, 5, nr. 1, p.149-152.

Călian, Livia. Fragmente din istoria orașului Cluj ilustrate în medalistică (secolele XVII-XX) (Fragments de l'histoire de la ville Cluj illustrés dans la médaillistique). In: BSNR, 1998-2003, 92-97, p.297-327.

Chiroșca, Adelaida; Boldureanu, Ana. Medalia Expoziției de la Cernăuți din anul 1886 In: Simpozion de numismatică. Chișinău, 13-15 mai 2001. București, 2002, p.235-238.

Chiroșca, Adelaida; Gocearova, Irina. Un jeton rusesc din 1877 (Un jeton russe de 1877). In: Simpozion numismatic. Chișinău, 24-26 septembrie, 2002. București, 2003, p.249-251.

Ciofu, Valerian L. Câteva medalii excepționale privind Marea Unire a României (Quelques médaille d'exeption au sujet de la Grande Union de la Roumanie). In: AMN, 2000-2001, 37-38, nr. 2, p.311-316.

Ciofu, Valerian L. Câteva medalii mai puțin cunoscute privind istoria Basarabiei (Quelques médailles peu connues concernant l'histoire de la Bessarabie). In: Simpozion de numismatică. Chișinău, 24-26 septembrie 2002. București, 2003, p.265-270.

Ciofu, Valerian L. Medalii din materiale și tehnologii neconvenționale (Médailles en matériaux et par technologies nonconventionelles). In: AMN, 1998-1999, 35-36, nr. 2, p.313-317.

Ciofu, Valerian L. Medalii privind istoria Moldovei în secolele XVII-XVIII (Médailles concernant l'histoire de la Moldavie aux XVIIe-XVIIIe siecle). In: Simpozion de numismatică. Chișinău, 28-30 mai 2000. București, 2001, p.217-235.

Ciofu, Valerian L. Transilvania în medalii mai puțin cunoscute de la Diploma Leopoldină la Dictatul de la Viena (La Transylvanie dans des médailles peu connues depuis le Diplôme Léopoldienn au Diktat de Vienne). In: AMN, 1998-1999, 35-36, nr. 2, p.305-311.

Coza, Mihaela; Takács, Matilda. Reprezentanți ai culturii maghiare în colecția medalistică aiudeană (Représentants de la culture hongroise dans les collections de médailles d'Aiud). In: Sargeția, 2001-2002, 30, p.729-732.

Cristache, Gheorghe. Mareșalul Ion Antonescu în medalistica românească. In: MIA, 2001, 1, nr. 2, p.50-53.

Diaconu, Ana-Felicia. O interesantă medalie dedicată revoluției de la 1848. In: AP, 1999, 4, p.247.

Dima, Manuela Salomeea. Placheta participării României la încoronarea regelui George al V-lea al Marii Britanii (La plaquette de la participation de la Roumanie au cohronnement du roi George V de la Grande Bretagne). In: C Num., 2002, 8, p.515-517.

Dima, Mihai. Medalia dedicată profesorului Dan Cernovodeanu de către Confederația Internațională de Genealogie și Heraldică (La médaille dédiée au professeur Dan Cernovodeanu par la Confédération Internationale de Généalogie et Héraldique). In: BSNR, 1998-2003, 92-97, p.474-475.

Dogaru, Maria. Emisiuni medalistice emise în Republica Moldova omagiindu-l pe Mihai Eminescu (Emmissions de médailles en République Moldave en hommage a Mihai Eminescu). In: Fațetele istoriei. Existențe, identități, dinamici. București, 2000, p.461-471.

Dumitrașcu, Aurel; Emil, Mihai. Medalia restaurării mănăstirii Bistrița (Vâlcea) (La médaille de la restauration du monastere de Bistrița). In: SV, 2003, nr. 1, p.214-218.

Efrimescu, Constantin. O medalie aniversară dedicată regelui Carol I (Une médaille anniversaire dédiée au roi Carol I). In: RIM, 1999, nr. 6, p.60.

Efrimescu, Constantin. O piesă de credință (Une piece de foi). In: RIM, 2000, nr. 2, p.60.

Gonciarova, Irina. O medalie de F. Müller în memoria bătăliei de la Poltava (1709) (Médaille de l'artisan allemand F. Müller au souvenir de la bataille de Poltava de la collection MNIM). In: Tyragetia, 2000, 9, p.315-319.

Hanganu, Liliana-Nicoleta. Considerații asupra a două portrete ale lui Mihai Eminescu în medalistică (Considerations sur deux portraits de Mihai Eminescu). In: BMIM, 2001, 15, p.295-298.

Hanganu, Liliana-Nicoleta. Din nou despre medalia "Construirea fântânilor din București", 1846 (Encore de la médaille "Construction des fontaines de Bucarest"). In: BMIM, 2002, 16, p.113-114.

Hanganu, Liliana-Nicoleta. Din nou despre Medalia Unirea - Regina Maria (De la Médaille Union - Reine Marie). In: Simpozion de numismatică. Chișinău, 13-15 mai 2001. București, 2002, p.255-259.

Hanganu, Liliana-Nicoleta. Insigna primei emisiuni de televiziune din România "Luna Bucureștilor" iunie 1938 (L'insigne de la premiere émission de télévision de la Roumanie "Luna Bucureștilor", juin 1938). In: BMIM, 2000, 14, p.276-279.

*Hanganu, Liliana-Nicoleta. Medaliile concursurilor "Hariclea Darclée" In: Istro-Pontica. Tulcea, 2000, p.593-597.

Hanganu, Liliana-Nicoleta. Pierre-Victor Dautel, gravorul medaliei Unirea-Regina Maria (Pierre-Victor Dautel, le graveur de la medaille Unirea-Regina Maria). In: BSNR, 1998-2003, 92-97, p.329-333.

Hâncu, Ana. Dezvoltarea agro-zootehnică a României din perspectiva medalisticii agrare (1864-1929) (Le développement agro-zootechnique de la Roumanie de la perspective médaillistique agraire). In: AMP, 2002, 24, p.603-626.

Ichim, Eugen. Ordinul militar de război "Mihai Viteazul" (L'Ordre militaire de guerre "Mihai Viteazul"). București, Ed. Modelism, 2000, 257 p.

*Ievreinov, Alexandru. Efigii domnești pe medalii românești bătute între anii 1959-1997 (Effigies princieres sur des médailles roumaines faites entre 1959-1997). In: BSNR, 1996-1997, 90-91, p.231-238.

Iordache, Luminița. Decorații străine rare din patrimoniul Muzeului Militar Național. In: BMMN, 2003, 1, nr. 1, p.196-203.

Marinescu, Floricel. Date cu privire la noul sistem de decorații al României (Dates concernant le nouveaux systeme de décorations de la Roumanie). In: C Num., 2002, 8, p.519-532.

Mănescu, Jean-Nicolas. Cu privire la instituirea sistemului național de decorații al României (La création du nouveau systeme national de décorations de la Roumanie). In: Herb, 1999, 1, nr. 1-2, p.135-140.

*Morărescu, Dulciu. O medalie decernată lui Vespasian V. Pella. In: BSNR, 1996-1997, 90-91, p.227-230.

Mureșan, Angela. Medalia "Ardealul nostru". In: Apulum, 2001, 38, nr. 2, p.233-235.

Mureșan, Angela; Pleșa, Ioan. Două medalii ale Asociației pompierilor voluntari din Alba Iulia. In: Apulum, 2002, 39, p.587-590.

Nistor, Veronica. Medalii și plachete din colecția Muzeului județean Buzău. In: Mousaios, 2001, 6, p.483-534.

Nistor, Veronica. O medalie comemorativă "Napoleon Bonaparte" din colecția Muzeului județean Buzău (Médaille commémorative "Napoleon Bonaparte" dans la collection du Musée départemental de Buzău). In: Mousaios, 2001, 6, p.477-482.

Oberländer-Târnoveanu, Ernest; Pârvan, Katiușa. Carol I în medalistică (Charles Ier dans l'art de la médaille). In: MN, 2001, 13, p.137-181.

Oberländer-Târnoveanu, Ernest; Pârvan, Katiușa. Medalii, plachete, ordine, decorații, monede și bancnote cu portretele Regelui Ferdinand I și Reginei Maria (Médailles, plaquettes, ordres, décorations, monnaies et papier-monnaies avec les portraits du Roi Ferdinand I et de la Reine Maria). In: MN, 2003, 15, p.311-341.

Paiul, Vera. O medalie cu chipul lui Atila descoperită la Ustia, jud. Chișinău (Médaille a l'effigie d'Atila découverte a Ustia). In: Simpozion de numismatică. Chișinău, 24-26 septembrie, 2002. București, 2003, p.181-184.

Pârvan, Katiușa. Câteva date privind opera medalistică a sculptorului Constantin Kristescu (Dates sur l'oeuvre de médailles du sculpteur Constantin Kristescu). In: AMM, 1993-1998, 15-20, nr. 2, p.293-305.

Pârvan, Katiușa. Câteva insigne și medalii vasluiene din colecțiile Muzeului Național de Istorie. In: MN, 1998, 19, p.59-63.

Pârvan, Katiușa. Câteva observații cu privire la medalia exploatării aurifere de la Brezoi, jud. Vâlcea (Quelques observations concernant la médaille relative a l'exploitation d'or de Brezoï). In: MN, 2003, 15, p.288-289.

Pârvan, Katiușa. Câteva plachete sportive bătute după terminarea primului război mondial (Quelques plaquettes sportives apres la fin de la premiere querre mondiale). In: MN, 2002, 14, p.307-310.

Pârvan, Katiușa. Medalii care au aparținut familiei Brătianu păstrate la Muzeul Național (Médailles appartenant a la famille Brătianu gardées au Musée National). In: BMIM, 2001, 15, p.320-330.

Pârvan, Katiușa. Opera medalistică a sculptorului Mihail Kara, mărturie a pregătirii serbărilor încoronării (L'oeuvre médalistique du sculpteur Mihail Kara - preuve de l'organisation des fêtes du couronnement). In: MN, 2001, 13, p.106-116.

Pârvan, Katiușa. Primele medalii bătute pentru societățile de dare la semn din București (Les premieres médailles pour les sociétés de tir de Bucarest). In: MN, 2002, 14, p.183-198.

Petolescu, Carmen Maria. Portrete monetare și efigii imperiale. Cameea Orghidan (Portraits monétaires et effigies impériales. Cameea Orghidan). In: C Num., 2002, 8, p.433-459.

Popescu-Călărași, Marius. Insignele marinarilor români (Les insignes des marins roumains). In: Marea N., 1999, 9, nr. 33, p.30-31.

Popescu, Laurențiu. Medalia "Victoriei", o medalie comună în toate țările Antantei (abordare din punct de vedere phalestic) (La médaille "Victoria", une médaille commune dans tons les pays d'Antante (traitement du point de vue phalestique). In: România și Conferința de Pace de la Paris. Focșani, 1999, p.293-301.

Rădulescu, Toma. Mărturii despre botez din colecții craiovene [medalii] (Témoignages sur le baptême par les collections de Craiova). In: MO, 1997, 49, nr. 3-6, p.115-130.

Sîlea, Marin. Ordinul Virtutea Aeronautică - ordin unicat cu specific aviatic, acordat în întreaga istorie a aviației personalului navigant (L'Ordre Aéronautique atribué au personnel navigant de l'aviation). In: BMMN, 2003, 1, nr. 1, p.204-210.

Smaranda, Aurică. Precizări cu privire la "Împrumutul refacerii naționale" și emisiunea medaliei comemorative de aur din 1945 "Ardealul Nostru" (Pécisions concernant "L'emprunt de la reconstruction nationale" et l'émission de la médaille commémorative en or de 1945 "Ardealul Nostru"). In: Argessis, 2001, 10, p.413-415.

Szemkovics, Laurențiu Ștefan. O decorație recentă cu valoare morală deosebită: "Crucea comemorativă a celui de al doilea Război Mondial 1941-1945" (Une décoration récente a valeur morale importante: "La Croix dans la mémoire de la seconde Guerre Mondiale"). In: Hrisovul, 1999, 4-5, p.245-246.

Șeptilici, Raoul-M. Medaliile eliberării Timișoarei (1716) din colecția Muzeului Banatului (Les médailles de la mise en liberté de Timișoara présentés dans la coolection du Musée de Banat). In: AB artă, 1999-2002, 4, p.115-132.

Șeptilici, Raoul M. Milităria în medalistica bănățeană, de la începuturi până la Marea Unire, în colecția Muzeului Banatului (La vie militaire représentée sur des médailles de Banat, des débuts jusqu'a la Grande Union, dans les collections du Musée de Banat). In: BMMN, 2003, 1, nr. 1, p.187-195.

Tabuica, Raisa. Medalii ale expozițiilor agricole din Basarabia In: Simpozion de numismatică. Chișinău, 24-26 septembrie 2002. București, 2003, p.253-263.

Talmațchi, Gabriel. Dobrogea oglindită în medalistică (Dobroudja illustré sur des médailles). In: AD, 1999, 5, nr. 1, p.128-148.

Talmațchi, Gabriel. Flota română oglindită în medalistică (La flotte roumaine reflétée par les médailles). In: AMMR, 1999, 2, p.129-132.

Talmațchi, Gabriel; Paraschiv-Talmațchi, Cristina. Contribuții la completarea catalogului de medalii și insigne existente în colecția numismatică M.I.N.A. Constanța (Contributions a compléter le catalogue de médailles et insignes des collections numismatique). In: AD, 2002, 7, p.237-264.