DĂNILĂ, NICOLAE

Dănilă, Nicolae. Daco Romania Christiana. Florilegium studiorum (). București, Ed. Danubius, 2001, 170 p.

Dănilă, Nicolae. Martyrologium Daco-Romanum (). București, Ed. Danubius Est, 2003, 100 p.

Dănilă, Nicolae. Passio Sancti Julii Veterani Martyris Durostorensis (BHL 4555) Contribuții la istoria creștinismului daco-roman (PassioSancti Julii Veterani Martyris Durostorensis (BHL 4555) Contributions a l'histoire du christianisme daco-roumain). In: Studia t. gr. cat. v., 2000, 45, nr. 2, p.179-193.

Dănilă, Nicolae. Passio Sancti Philippi Apostoli (BHL 6814) și începuturile creștinismului în Scythia Minor (Passio Sancti Philippi Apostoli (BHL 6814) et les commencements du christiqnisme en Scythia minor). In: Studia t. gr. cat. v., 2002, 47, nr. 1, p.151-161.

Dănilă, Nicolae. Revenirea mitropolitului Atanasiu Anghel la ortodoxie în anul 1711 (Le retour du métropolite Atanasie Anghel a l'orthodoxie). In: CO, 2000, 5, nr. 2, p.100-109.

Dănilă, Nicolae. Unirea românilor transilvăneni cu biserica Romei în viziunea pastorului evanghelic Andreas Gunesch (+1703) (L'union des Roumains transylvains a l'Eglise de Rome dans l'esprit du pretre evangélique Andreas Gunesch). In: Cred. S, 1998, 9, nr. 3, p.6.

Glück, Eugen; Mureșanu, Camil; Bulgăr, Gheorghe; Mircea, Dumitru; Lascu, Viorica; Moldovan, Ioan; Bodea, Dan; Suciu, Alexandru; Nistor, Ioan Silviu; Țepelea, Gabriel; Hinescu, Arcadie; Cucerzan, Eugen S.; Edroiu, Nicolae; Pop, Gheorghe; Știrban, Marcel; Bota, Ioan M.; Antonescu, Nae; Got, Miorița; Buzași, Ion; Tatai-Baltă, Cornel; Horga, Ioan; Gorun, Gheorghe; Dănilă, Nicolae. Ioan Inocențiu Micu-Klein. In: CCB, 2000, 4, nr. 1, p.26-160.

Dănilă, Nicolae. Mitropolitul Teofil Seremi (1692-1697). 300 de ani de la moarte. In: CO, 1997, 2, nr. 3-4, p.143-152.