ANDREESCU, RADIAN ROMUS

Andreescu, Radian Romus. Căscioarele Ostrovel. Plastica de os din nivelul Gumelnița A2 (Art plastique en os du niveau de Gumelnița A2). In: CCDJ, 1997, 15, p.219-231.

Andreescu, Radian Romus. Civilizații dispărute: Gumelnița (Une culture postnéolitique: Gumelnița). In: MI, 2002, 36, nr. 6, p.48-50.

Andreescu, Radian Romus. Plastica antropomorfă gumelnițeană. Analiză primară (Art plastique antropomorphe de Gumelnița. Analyse primaire). București, s.n., 2002, 122 p.

Andreescu, Radian Romus. Reprezentări antropozoomorfe în cultura Gumelnița - Karanovo VI - Kodjadermen (Représentations anthropozoomorphes dans la culture Gumelnița - Karanovo VI - Kodjadermen). In: CCDJ, 2002, 19, p.107-111.

Andreescu, Radian Romus; Bailey, Douglas W.; Mills, Steve; Trick, Steven; Mirea, Pavel. Locuirea neo-eneolitică din Valea Teleormanului, zona Lăceni-Măgura (Sothern Romanian Archaeological Projet) (Habitat néo-énéolitique de Valea Teleormanului, zone Lăceni-Măgura). In: S Pre., 2001, 1, p.33-46.

Andreescu, Radian Romus; Mircea, Pavel. Uncommon practice of Gumelnița zoomorphic clay figurines modelling. In: CA, 1998-2000, 11, p.611-613.

Andreescu, Radian Romus; Mircea, Pavel; Apope, Ștefan. Cultura Gumelnița în vestul Munteniei. Așezarea de la Vitănești, jud. Teleorman (La culture Gumelnița a l'ouest de Muntenia). In: CA, 2003, 12, p.71-87.

Andreescu, Radian Romus; Mircea, Pavel; Apope, Ștefan. Dinamica locuirii neo-eneolitice pe valea Teleormanului (La dynamique de l'habitation neo-énéolithique sur la vallée Teleorman). In: CCDJ, 2001, 16-17, p.29-34.

Andreescu, Radian Romus; Popa, Traian. Sultana - Malu Roșu. Catalog selectiv (Sultana - Malu Roșu. Catalogue sélectif). In: CA, 2003, 12, p.59-67.

Andreescu, Radian Romus; Popa, Traian. Sultana. Plastica de os. In: BMTA, 1999-2000, 5-6, nr. 5-6, p.133-141.

Bailey, Douglas W.; Andreescu, Radian Romus; Thissen, Laurens; Howard, Andy; Macklin, Mark; Haiță, Costel; Mills, Steve. Landscape archaeology of Neolithic Southcentral Romania. aims, methods and preliminary results of the Southern Romania Archaeological Project. In: SCIVA, 2000, 51, nr. 3-4, p.131-151.