TACU, ALECSANDRU PUIU

Saizu, Ioan; Tacu, Alecsandru Puiu. Prezența finanței internaționale în economia României interbelice. O problemă de eficiență (La présence des finances internationales dans l'économie de la Roumanie de l'entre-deux-guerres. Un probleme d'efficience). In: Istoria și teoria relațiilor internaționale. Studii. Iași, 2000, p.264-279.

Tacu, Alecsandru Puiu; Saizu, Ioan. Statistica în opera economistului Dionisie Pop Marțian (La statistique dans l'oeuvre de l'économiste Dionisie Pop Marțian). Iași, Ed. Pan Europe, 1999, 210 p.

Tacu, Alecsandru Puiu; Saizu, Ioan. Paul Horia Suciu - un economist în pas cu epoca (Paul Horia Suciu - un économiste adapté a l'époque). In: AȘUI ist., 1997-1998, 44-45, p.261-279.

Tacu, Alecsandru Puiu. 140 de ani de la apariția primelor reviste economice științifice românești (140 ans de l'édition des premieres revues économiques scientifiques roumaines). In: RRS, 2000, nr. 4, p.59-66.