A C A D E M I A     R O M Â N Ă

INSTITUTUL DE ISTORIE CLUJ-NAPOCA

BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ "Lucian Blaga" CLUJ-NAPOCA

COORDONATOR:

Gheorghe HRISTODOL

AUTORI:

Felicia HRISTODOL, Gheorghe HRISTODOL, Stelian MÂNDRUȚ,

Simona NICOARĂ, Magdalena TAMPA, Ottmar TRAȘCĂ, Lucia TURC

Traducere în limba franceză: Ligia MOLNAR

Webmaster: Olimpia CURTA

email: pia@bcucluj.ro