MÂRZA, IACOB

*** Incursiuni în opera istorică a lui Gheorghe I. Brătianu. Studii și interpretări istorice (Incursion dans l'oeuvre historique de Gheorghe I. Brătianu. Etudes et interprétations historiques). Coordonatori: Mârza, Radu; Teodor, Pompiliu; Autori:;Teodor, Pompiliu; Papacostea, Șerban; Ghitta, Ovidiu; Crăciun Teodor, Maria; Mureșan, Ovidiu; Pop, Ioan-Aurel; Mârza, Iacob; Mârza, Radu; Pecican, Ovidiu. Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 1999, 132 p.

Mârza, Eva; Mârza, Iacob. Bibliotheca Migăiana Viennensis (Sugestii pentru o reconstituire) (Bibliotheca Migăiana Viennensis (Suggestions pur une reconstitution). In: AIIX, 1995, 32, p.239-250.

Mârza, Eva; Mârza, Iacob. Der Polyhistor Vasile Popp: biographische Anhaltspunkte. In: Apulum, 1996, 33, p.41-56.

Mârza, Iacob. Actele fundaționale ale școlilor de la Blaj. Oportunitatea unei reeditări (Les actes de fondation des écoles de Blaj). In: Apulum, 1997, 34, p.317-334.

Mârza, Iacob. Cărți românești vechi în colecții străine (Debrecen - Ungaria; Oxford - Anglia) (Anciens livres roumains dans des collections étrangeres (Debrecin - Hongrie; Oxford - Grande Bretagne). In: CCB, 1996, 2, nr. 1, p.138-140.

Mârza, Iacob. De la Galtiu la Alba Iulia (De Galtiu a Alba Iulia). In: MI, 1998, 32, nr. 12, p.19-20.

Mârza, Iacob. Din cărțile unui intelectual blăjan : preotul Ioan Olteanu (Des livres d'un intellectuel de Blaj : le pretre Ioan Olteanu). In: BC, 1994, 18, p.48-53.

Mârza, Iacob. Din istoriografia Supplex-ului: cercetările lui Zenovie Pâclișanu (De l'historiographie du "Supplex" les recherches de Zenovie Pâclișanu). In: AMP, 1996, 20, p.321-328.

Mârza, Iacob. Ediții Elzevir în Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia (Les éditions Elzévir dans la Bibliotheque Batthyaneum d'Alba Iulia). In: AUA, 1997, 1, p.21-45.

Mârza, Iacob. Formația școlară a istoricului Zenovie Pâclișanu (perioada Gimnaziului Superior din Blaj, 1898-1906) (La formation scolaire de l'historien Zenovie Pâclișan (la période du Gymnase Supérieur de Blaj)). In: Apulum, 1998, 35, p.467-486.

Mârza, Iacob. Itinerarii ale operei lui Nicolaus Olahus (Exemplare din Biblioteca Batthyaneum) (Itinéraires de l'oeuvre de Nicolaus Olahus (Exemplaires de la Bibliotheque Batthyaneum). In: CCB, 1995, 1, nr. 1, p.76-81.

Mârza, Iacob. La Bibliotheque Bathyaneum d'Alba Iulia. In: Trans R, 1995, 4, nr. 2, p.48-56 ; In: In Honorem Paul Cernovodeanu, București, 1998, p. 201-210 (în lb. germană).

Mârza, Iacob. Un dascăl blăjean, lector al lui Petru Maior (Un maître d'école de Blaj). In: Apulum, 1994, 31, p.345-351.

Mârza, Iacob. Un manuscrito sulla storia di Venezia. In: AMN, 1996, 33, nr. 2, p.181-192.

Mârza, Iacob. Zenovie Pâclișanu, bibliotecar la Blaj (1916-1919) (Zenovie Pâclișanu bibliothecaire a Blaj). In: BC, 1996, 20, p.122-129.

Mârza, Iacob. Zenovie Pâclișanu, colaborator la "Revista istorică română" (1943-1947) (Zenovie Pâclișanu, collaborateur a "La Revue historique roumaine"). In: RI, 1996, 7, nr. 11-12, p.927-934.

Mârza, Iacob. Zenovie Pâclișanu. In: Trans. R, 1997, 6, nr. 3, p.56-58.

Pop, Ioan-Aurel; Mârza, Iacob. Personalitatea și epoca lui Iancu (Ioan) de Hunedoara reflectate în însemnările de pe un incunabul de la 1481 (La personnalité et l'époque de Iancu (Ioan) de Hunedoara reflétées dans les notes sur un incunable de 1481). In: Studii Istorice. Omagiu profesorului Camil Mureșanu. Cluj-Napoca, 1998, p.48-61.

Popp, Vasilie. Disertație despre tipografiile românești în Transilvania și învecinatele țări de la începutul lor până la vremurile noastre, Sibiu, 1838 (Dissertation sur les typographies roumaines en Transylvanie et dans les pays voisins des origines jusqu'en 1838). Studiu introductiv, ediție, note, rezumat și indice de: Mârza, Eva ; Mârza, Iacob. Cluj Napoca, Ed. Dacia, 1995, 225 p.

*** Spiritualitate transilvană și istorie europeană (Spiritualité transylvaine et histoire européenne). Editor: Mârza, Iacob ; Dumitran, Ana. Alba Iulia, s.n., 1999, 534 p.