Top

Könyvtárunk rövid története

Oldal fejlesztés alatt...

A Kolozsvári Egyetemi Könyvtárat 1872-ben, a Kolozsvári Tudományegyetem részeként alapították.

Megalakulása pillanatában a Kolozsvári Tudományegyetem könyvtára több mint 11 000 kötetet számlált, mely felölelte Joseph Benigni (1782–1849) főhadvezérségi titkár hagyatékát, a régi királyi jogakadémia és az orvos-sebészeti intézet könyvtárát, illetve a főkormányszék levéltárát. Ehhez kapcsolódott az Erdélyi Múzeum-Egyesület mintegy 40 000 kötetből álló könyvtára, melyet az újonnan alakult intézmény rendelkezésére bocsátott..

A Kolozsvári Tudományegyetem (későbbi Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem) könyvtárát a „nemzetközi tudományosság gyűjtő helyévé”, míg a múzeumi könyvtárat a „nemzeti tudományosság és múlt fókuszává” kívánták fejleszteni, a két intézmény azonban közös székhelyen működött és egységes katalógust vezetett, mintegy szimbiózisban működve és szolgálva olvasóit.

1920 után új, főleg román gyűjteményekkel bővült tovább a könyvtár állománya: különböző intézmények (Román Tudományos Akadémia, Állami Levéltár, stb), illetve magánszemélyek részéről, akik közül elsősorban Gheorghe Sion moldvai nemest említhetnénk meg.
Rendkívüli szerencsének tekinthetjük, hogy sem az I. világháború, sem a II. világháború alatt nem érte károsodás a könyvtár állományát, annak ellenére, hogy mindkét alkalommal az anyag mentésére és költöztetésére is sor került.

1945 óta önálló, közvetlenül az Oktatási Minisztérium fennhatósága alá tartozó, nemzeti jelentőségű intézményként működik, 1990 óta viseli a román költő és filozófus Lucian Blaga nevét (Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár).

Jelenleg a mintegy 4 millió körüli összállomány a tudományok valamennyi területét felöleli, a gyűjtemény tematikájában és információhordozók tekintetében enciklopédikusnak tekinthető: könyvek és régi könyvek, kéziratok, időszaki kiadványok, térképek, metszetek, fényképek, képeslapok, aprónyomtatványok, kották, különböző audiovizuális és elektronikus dokumentumok, valamint adatbázisok alkotják.

A kolozsvári Egyetemi Könyvtár ma is kettős célt szolgál: muzeális értékű gyűjteményei révén (melyeknek gyarapodásához kötelespéldány-letéti hely minősége is nagymértékben hozzájárul) a romániai írott kultúra egyik megőrző helye, egyetemi és szakkönyvtári jellege révén pedig a nemzettközi tudományosság szolgálatában is áll.
A központi könyvtár mellett mintegy 40 szakkönyvtárból álló hálózat működik, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem karai mellett (mind Kolozsvárt, mind az egyetem területi kihelyezett egységei mellett). Jelenleg mintegy 50.000 beiratkozott olvasója van.

Források a kolozsvári Egyetemi Könyvtár történetéhez

Az erdélyi könyvtárügy és a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár

Eugen Barbul: Biblioteca Universitatii Regele Ferdinand I. din Cluj

György Lajos:A Benigni-könyvtár

A kolozsvári Egyetemi Könyvtár pályatervei. Magyar Építőművészet 2(1904-1905). II. évf. 9. sz.

Româna    English   

újdonságok

keresés

elérhetőségek

gyorsüzenetFirefox-ra
1280X1024
felbontásra
optimizálva.

Könyvtárunk

partner

Kolozsvári Egyetemi Könyvtár

Kolozsvári Egyetemi Könyvtár
© Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár 2010 - 2018. Bizonyos jogok fenntartva
Utolsó frissítés: 2012 May. 02 12:19:51. - >Inka