Top

A könyvtár saját kiadványai

   Rendelés

A könyvtár saját kiadványai

Április 19-26 között kolozsvári Egyetemi Könyvtárban megvásárolható Szögi László–Varga Júlia: A szegedi tudományegyetem és elődei története I. rész. A Báthory-egyetemtől a Kolozsvári Tudományegyetemig 1581–1872 című kötete (Szegedi Egyetemi . Kiadó, Szeged 2011)!
Opera bibliothecariorum. Publicaţiile ştiinţifice, profesionale şi literare ale bibliotecarilor din Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga". 1990-2007. Repertoriu întocmit de Ana Maria Căpâlneanu, Gabriela Morărescu, Poráczky Rozália, Daniela Todor. Cuvânt inainte: Florina Ilis, Cluj-Napoca, Argonaut, 2008.

Ana Maria Căpâlneanu, Factorul informaţional în învăţământ şi cercetare în contextul modernizării documentării ştiinţifice din România, Cluj-Napoca, Argonaut, 2007.

Meda-Diana Hotea, Kovács Mária, Emilia-Mariana Soporan, Catalogul cărţii rare din colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga" (sec.XVI-XVIII), Cluj-Napoca, Argonaut, 2007.

Kovács Mária, A kolozsvári "Lucian Blaga" központi Egyetemi Könyvtár 19. századi magyar nyelvü keziratainak katalógusa. Elsö kötet: történelmi és földrajzi kéziratok / Catalogul manuscriselor maghiare din secolul al 19-lea din colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga". Volumul I: manuscrise de istorie şi geografie, Cluj-Napoca, Argonaut, 2007.
Activitatea ştiinţifică la Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca în anul 2006. Coordonatori: Ana Maria Căpâlneanu, Olimpia Curta. Cluj-Napoca, 2007, 3 vol.

Activitatea ştiinţifică la Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca în anul 2005. Coordonatori: Ana Maria Căpâlneanu, Olimpia Curta. Cluj-Napoca, 2006, 3 vol.

Activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice şi a cercetătorilor 2004. Coordonatori: Daniela Todor, Olimpia Curta. Cluj-Napoca, 2005, 2 vol.

Activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice şi a cercetătorilor 2003. Coordonatori: Daniela Todor, Olimpia Curta. Cluj-Napoca, 2004, 2 vol.

Activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice şi a cercetătorilor 2002. Coordonatori: Ana Maria Căpâlneanu, Monica Culic, Daniela Todor. Cluj-Napoca, 2003, 2 vol.

Activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice şi a cercetătorilor 2001. Coordonatori: Ana Maria Căpâlneanu, Monica Culic, Daniela Todor. Cluj-Napoca, 2003, 2 vol.

Activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice şi a cercetătorilor 2000. Coordonatori: Ana Maria Căpâlneanu, Monica Culic. Cluj-Napoca, 2003, 2 vol.

Activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice şi a cercetătorilor 1999. Coordonatori: Daniela Todor, Olimpia Curta. Cluj-Napoca, 2000, 2 vol.

Activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice şi a cercetătorilor 1998. Coordonatori: Daniela Todor, Olimpia Curta. Cluj-Napoca, 2000, 2 vol.

Activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice şi a cercetătorilor 1997. Coordonatori: Daniela Todor, Olimpia Curta. Cluj-Napoca, 1999, 2 vol.

Activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice şi a cercetătorilor. 1993-1996. Coordonatori: Olimpia Curta, Daniela Todor, Lumniţa Tomuţa. Cluj-Napoca, 1997, 1010 p.

Activitatea ştiinţifică a corpului didactic şi a cercetătorilor. 1987-1992. Bibliografie selectiva. Coordonatori: Ioan Hentea, Olimpia Curta, Lumniţa Tomuţa. Cluj-Napoca, 1994, 1001 p.

Contribuţii botanice 1931-1994. Index bibliografic tematic. Coordonator bibliografic: Zoe Buz. Colaboratori: Gabriela Morărescu, Nicoleta Irimuş, Viorica Ianc, Monica Codruţa Roman, Stela Şuteu. Cluj-Napoca, B.C.U. "Lucian Blaga", Biblioteca de Biologie, 1995, 167 p.

Meister Robert.A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1990-1999 Csikszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 2004, 780 p.

Meister Robert.A romániai magyar társadalomtudományi irodalom válogatott bibliográfiája 1946-1989 Csikszereda, Pro-Print Könyvkiadó, 2002, 214 p.

Meister Robert.Problematica evreiască ilustrată în colecţiile B.C.U. din Cluj-Napoca. Bibliografie analitică. Cluj-Napoca, 1995, 197 p.

Meister Robert, Todor Daniela. Publicaţiile Societăţii Literare Maghiaro-Evreieşti (1895-1914). Az Izraelita-Magyar Irodalmi Tarsulat Kiadvanyai (1895-1914). Bibliografie analitică trilingvă. Cluj-Napoca, B.C.U. "Lucian Blaga", 1995, 138 p.

Meister Robert. Studii de ştiinţe sociale în presa maghiară din România. (Tarsadalom tudomanyi tanulmanyok a Romaniai Magyar Sajtoban). Bibliografie tematică. Vol. 1. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1998, 198 p. (Colecţia Philobiblon a Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga").

Meister Robert. Studii de ştiinţe sociale în presa maghiară din România. (Tarsadalom tudomanyi tanulmanyok a Romaniai Magyar Sajtoban). Bibliografie tematică. Vol. 2. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1998, 170 p. (Colecţia Philobiblona Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga").

Philobiblon. Anul I. Nr. 1 redactor şef: Lect.Dr. Doru Radosav, redactor şef adjunct: Tiberiu Iancu, secretar general de redacţie Silvia Dumitru. Cluj-Napoca, Atelierul de multiplicare al B.C.U. Cluj-Napoca, 1995, 267 p.

Romaniai Magyar konyvkiadas. Osszeallitotta Szigethy Rudolf es Ujvari Maria. Kolozsvar, Az Erdelyi Muzeum-Egyesulet kiadasa, 1995, 132 p. (Romamiai Magyar Bibliografiak 2).

Philobiblon. Bulletin of the "Lucian Blaga" Central Univerity Library. Volume I, Number 1-2 January-December 1996. Director: Doru Radosav. Editor: Istvan Kiraly. Editor of the English Text: Sally Wood-Lamont. Cluj, Romania-University Press, 1996, 134 p; Vol.II, nr. 1, 1997, 136 p.; nr. 2, 1997, 237 p.; Vol.III, nr. 1-2, 1998, 319 p.

Referinţe critice. Istorie şi critică literară. 1966-2003: indice de semnalare a articolelor şi studiilor apărute în ţară, referitoare la scriitorii din România şi diaspora. - Cluj-Napoca : Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga".

Referinţe critice. Teorie şi estetică literară. 1966-1967, 1968-1971, 1972-1976, 1977-1981, 1982-1991, 1997 : indice de semnalare a articolelor apărute în publicaţiile periodice din ţară. - Cluj-Napoca : [s.n.].

Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Index alphabeticus. 1971-1980. Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară, 1996 [1983], 739 p.

Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Index alphabeticus. 1981-1990. Redactor: Daniela Todor. Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară, 1998, 322 p.

Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Indice tematic. 1991-1995. Redactor: Angela Marcu. 2 vol. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000.

Revista de Chimie. Indice tematic. 1978-1998. Redactor: Elena Moraru.  Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000. (2232 înreg.).

Bibliografia Istorică a României. Vol. XII. 2007-2008. Bucureşti ; Cluj, 2 vol. (18500 înreg.)

Bibliografia Istorică a României. Vol. XI. 2004-2006. Bucureşti, 2007, 520 p. (18500 înreg.)

Bibliografia Istorică a României. X. 1999-2004. Bucuresti, 2005. 1154p. (18500 înreg.)

Bibliografia Istorică a României. IX. 1994-1999. Cluj-Napoca,2000. 702p. (18500 înreg.)


ÎN COLECŢIA BIBLIOTHECA BIBLIOLOGICA. SERIE NOUĂ:

1(20). Ioachim Crăciun şi Bibliologia românească. Studiu şi bibliografia operei de Nicolae Edroiu, Cluj-Napoca, 1994, 110 p.

2(21). Doru Radosav. Catalogul cărţii tipărite şi manuscrise din nord-vestul Transilvaniei (sec.XVII-XIX), Cluj-Napoca, 1995, 114 p.

3(22). Cornelia Gălătescu. Contribuţii bibliologice şi cercetări de arhivă, Cluj-Napoca, 1995, 236 p.

4(23). Susana Andea, Avram Andea. Cartea românească veche în Transilvania în inventare bisericeşti, Cluj-Napoca, 1996, 211 p.

5(24). Ioan Hentea. Repere bibliologice, Cluj-Napoca, 1996, 162 p.

6(25). Stelian Mândruţ. Istoria modernă şi contemporană a României reflectată în periodicele maghiare de specialitate (1945-1995). Bibliografie selectivă, Cluj-Napoca, 1996, 90 p.

7(26). Silvia Dumitru. Tezele academice editate de Casa Tipografică Elzevier în secolul al XVII-lea, existente în bibliotecile din Transilvania(în curs de apariţie)

8(27). Zoe Buz. Indice bibliografic tematic al revistei  Studii şi cercetări de biologie. Seria Botanică-Biologie vegetală (Academia Română) 1948-1994, 1996, 308 p.

9(28). Zoe Buz. Indice bibliografic tematic al revistei  Studii şi cercetări de biologie, Seria Zoologie-Biologie animală (Academia Română) 1948-1994, Cluj-Napoca, 1996, 246 p.

10(29). Zoe Buz. Index bibliographique thematique de periodique  Revue Roumaine de Biologie. Serie de Botanique-Biologie vegetale (Academie Roumaine) 1956-1995, Cluj-Napoca, 1997, 186 p.

11(30). Bio-Bibliografia Profesorului universitar doctor Camil Mureşanu, Membru corespondent al Academiei Române cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani. Introducere de Nicolae Edroiu. Bibliografia operei (1955-1997) de Maria Pagu şi Karolyi Iolanda, Cluj-Napoca, 1997, 68 p.

12(31). I-II. Veronica Turcuş, Bibliografia istorică româno-italiană (Bibliografie selectivă). Evoluţia publicaţiilor istorice româno-italiene până în 1996, Cluj-Napoca, 1997, 805 p.

13(32). Lucia Turc. Bibliografia Transilvaniei (1936-1944), Cluj-Napoca, 1998, 350 p.

14(33). Veronica Turcuş. Alexandru Marcu (1894-1944) şi cultura italiană în România interbelică (Profil bio-bibliografic), Cluj-Napoca, 1999, 456 p.

15(34). Zoe Buz. Indice bibliografic tematic al revistei "Lucrările Institutului de Speologie Emil Racoviţă" - "Travaux de l'Institut de Speologie Emile Racovitza" (Academia Română) 1962-1995, Cluj-Napoca, 1997, 93 p.

16(35). Monica Codruţa Roman; Zoe Buz. Indice bibliografic tematic al revistei "Revue Roumaine de Biologie. Serie Zoologie - Biologie animale (Academie Roumaine). 1956-1996" Cluj-Napoca, 1998, 207 p.

17(36). Gabriela Morărescu; Nicoleta Irimuş; Zoe Buz. Indicele bibliografic tematic al revistei "Studii şi cercetări de Biochimie" (Academia Română). 1958-1996, Cluj-Napoca, 1998, 533 p.

18(37). Silvia Onac; Zoe Buz. Indice bibliografic tematic al revistei "Studia Universitatis 'Babeş-Bolyai'. Biologia" 1957-1997, Cluj-Napoca, 1998, 251 p.

19(38). Hermeneutica Bibliothecaria. Antologie Philobiblon. - Volum îngrijit de Florina Ilis şi Ionuţ Costea, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1998, 282 p. (Colecţia Philobiblon a B.C.U. "Lucian Blaga").

20(39). Mircea Popa; Viorica Sâncrăian, Eminescu în Transilvania. 1866-1918 (Bibliografie adnotată). Cluj-Napoca, 2000, XXIV,  163 p. 

21(40). Management pentru viitor. Biblioteci şi arhive. Editori Hermina G.B. Anghelescu şi Istvan Kiraly. Cluj-Napoca , Presa Universitară Clujeană, 2000, 216 p. 

22(41). Veronica Turcuş, Bibliografia arhitecturii cisterciene. Abaţiile europene şi cazul transilvan. Bibliografie selectivă, Cluj-Napoca, 2003, 192 p.

23(42). Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Indice bibliografic tematic, 1991-1995. Vol.I-II, Cluj-Napoca, 2000, XX + 166 p.; XIV + p. 167-320

24(43). Keller Alice, Consorţii în biblioteci: o iniţiere practică, Cluj-Napoca, 2003, 104 p.

25(44). Ana Maria Căpâlneanu, Lucrări de biblioteconomie şi ştiinţa informării în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga" Cluj-Napoca. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană 2003, XVII + 213 p.

26(45). Nicolae Edroiu, Bibliografia istorică româno-slovacă, 1918-2000, Cluj-Napoca, 2004, 120 p.

27(46). Moraru Elena, Indice bibliografic tematic al Revistei de chimie, Cluj-Napoca, 2003, 104 p.

*** Olimpia Curta, Metode tradiţionale şi moderne de regăsire a informaţiei în biblioteci, Cluj-Napoca, 2004, 118 p. + Anexe

28(43). Hermeneutica Bibliothecaria (II.) - Anthologie Philobiblon -, Editori Viorica Sâncrăian şi Istvan Kiraly V., Cluj-Napoca, 2004, 523 p.

Antonescu, Nae; Iancu, Tiberiu; Ilis, Florina; Marcu, Angela; Marţian, Ironim; Popa, Mircea, Roman, Octavia; Turc, Lucia. Reviste româneşti de cultură din Transilvania interbelică. Vol. 1. Cluj-Napoca

Româna    English   

újdonságok

keresés

elérhetőségek

gyorsüzenetFirefox-ra
1280X1024
felbontásra
optimizálva.

Könyvtárunk

partner

Kolozsvári Egyetemi Könyvtár

Kolozsvári Egyetemi Könyvtár
© Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár 2010 - 2018. Bizonyos jogok fenntartva
Utolsó frissítés: 2012 Apr. 18 14:44:41. - >Inka