Top
0

Adományozók
A könyvtár legfontosabb adományozói: Amennyiben jelentős személyi könyvtárral rendelkezik, melyet szeretne adományozás útján a tudományos közösség rendelkezésére bocsátani, könyvtárunk biztosítja a gyűjtemény egységének megőrzését és hasznosítását.
Bővebb információk:
  • Tel.: 0264-597092, 111 mellék
  • Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


Gheorghe Sion (1855 - 1944)

1855. szeptember 18-án született, OdobeŞti faluban,Bákó megyében , din părinţi boieri înzestraţi cu calităţi intelectuale remarcabile, Gh. Sion a primit o educaţie şi instrucţie de calitate, datorită străduinţelor ambilor părinţi, preocupaţi de viitorul fiului lor. mai multfel


Iulian Marţian (1867 - 1937)

Personalitate proeminentă a mişcării culturale năsăudene, Iulian Marţian 1867. június 23-án született Németiben (Naszód). mai mult

fel


Francisc Hossu-Longin (1847 - 1935)

Donaţia care-i poartă numele, foarte bogată şi valoroasă pentru istoria politică a românilor transilvăneni în timpul dualismului austro-ungar, pentru activitatea Partidului Naţional Român, a pus bazele secţiei arhivistice româneşti, prin numărul mare de scrisori şi corespondenţă pe care-l cuprinde. mai multfel


Alexandru Lapedatu (1876 - 1936)

1876. szeptember 14-én született Csernátfalun, Brassó megyében. mai multfel


Axente Banciu (1875 - 1959)

1875. július 20-án született Szelistye községben (Szeben megye), dascăl eminent, publicist şi cercetător neobosit al istoriei naţionale, lingvist, traducător fecund şi folclorist autodidact, Axente Banciu a fost o personalitate culturală excepţională. mai multfel


Amos Frâncu

Fondul Amos Frâncu, cu material de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi secolul al XX-lea, cuprinde corespondenţa particulară, politică, corespondenţa cu "Astra", acte privind activitatea despartamantului Cluj, manuscrise, concepte, declaraţii, petiţii, acte referitoare la activitatea politică a lui Amos Frâncu.fel


Adrian Marino (1921 - 2005)

Adrian Marino 1921. szeptember 5-én született Iaşi-ban. mai mult

fel


Mircea Carp (1923 - )

1923. január 28-án született Szamosújváron. A absolvit Liceul Militar "Nicolae Filipescu" de la Mănăstirea Dealu, alegând cariera militară, la fel ca tatăl său. mai multfel


Kemény József (1795-1855)

De formaţie jurist, a studiat la Academia de Drept din Cluj.
A lucrat o perioada la Trezoreria din Sibiu. În 1835 demisionează şi se implică în viaţa politică. Din 1846 se retrage din viaţa publică şi se dedică exclusiv cercetării istoriei şi vestigiilor Transilvaniei.fel


Mikó Imre (1805-1876)

Apreciat drept una dintre cele mai reprezentative personalităţi ale intelectualităţii maghiare din istoria Transilvaniei secolului al XIX-lea, Imre Mikó s-a născut în data de 4 septembrie 1805, într-o veche familie de nobili secui din ţinutul istoric Trei Scaune. Copilăria şi-a petrecut-o la Ocna Mureş. A absolvit Colegiul Bethlen din Aiud, finalizându-şi studiile de drept la Târgu Mureş. După încheierea studiilor, a devenit funcţionar în cadrul Guvernului Ardelean (Gubernium). mai multfel


Benigni József (1782-1819)

În anul 1802 a venit în Transilvania din Viena.
S-a ataşat atât de mult de această zonă, încât şi-a dedicat toată viaţa consultării, cercetării istoriei şi geografiei Transilvaniei. Din 1872, la câteva decenii după dispariţia sa, s-a decis ca biblioteca sa personală, constând din 6839 de volume, să treacă în fondul Bibliotecii Universitare.

fel


Gaál Gábor (1891-1954)

Filosof şi redactor al revistei Korunk.
Din 1926, a devenit colaborator la Ellenzék şi Keleti Újsag, iar din 1929, redactor la Korunk. Din 1946 devine profesor la Catedra de Filosofie a Universităţii Bolyai şi redactor şef la Utunk, precum şi liderul Uniunii Scriitorilor Maghiari din România. Începând cu 1950 a fost numit profesor la Catedra de Litere. Biblioteca sa, însumând un număr de 1296 titluri, a fost donată în 1982 Bibliotecii Centrale Universitare.fel


Donaţia Lauro Grassi - "Lucian Blaga" Szakolvasó

Oferită BCU de către profesorul Lauro Grassi de la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii de Stat din Milano, în 1996, donaţia cuprinde cărţi cu tematică variată, de la istorie, politică, filosofie, sociologie, până la cele de religie, literatură etc., în număr de 1707 de volume.

fel


Donaţia Fullbright
  • Prof. Frank N. Schubert
  • Prof. Ernest H. Latham
fel


Paul Farkash egyetemi tanár hagyománya

Profesor universitar în Haifa, Israel.

fel


Marcian Bleahu (1924-) egyetemi tanár

Activitatea deosebit de bogată a profesorului Marcian Bleahu (1924, Braşov), cunoscut om de ştiinţă şi cultură, apărător al mediului curat şi protector al naturii poate fi rezumat astfel: (1) descoperiri ştiinţifice în domeniul geologiei, geografiei, speologiei, ecologiei; (2) deschiderea unor noi domenii de cercetare pentru România introducând conceptele Tectonicii globale, întemeierea Speologiei fizică şi a Ecologiei politice din punct de vedere ideologic; (3) 31 cărţi (unele în colaborare), 140 lucrări ştiinţifice, 400 articole de publicistică, 500 conferinţe publice, la radio şi televiziune; (4) a întemeiat şi organizat Muzeul geologic; (5) a organizat speologia sportivă. mai multfel


Ion Raţiu
(1917. június 6, Torda - 2000. január 17, London)


Avocat, journalist, scriitor, politician, om de afaceri şi filantropist, Ion Raţiu (Turda, 6 iunie 1917 - Londra, 17 ianuarie 2000) a fost una dintre cele mai sincere si consecvente voci ale opoziţiei împotriva lui Nicolae Ceausescu şi a regimului căruia s-a opus ani de zile de la Londra fiind ales în mod democratic liderul Mişcării Românilor Liberi. Jurnalist, om de televiziune si autor, el a fost deasemenea un om de succes şi în navigaţie şi proprietate. mai multfel


Viorel Virgil Tilea
(1896. április 6, Szeben - 1972. szeptember 20, London)


Viorel Virgil Tilea provine dintr-o familie de oameni politici transilvăneni: este nepotul lui Ion Raţiu, preşedintele Partidului Naţional Român. În perioada 1938-1940 îl găsim la Londra în calitate de trimis extraordinar si ministru plenipotentiar al României. Se va remarca prin cele doua intervenţii ale sale la Foreign Office, din 16 şi 17 martie 1939, prin care a atenţionat asupra pericolului unui posibil atac al Germaniei naziste asupra României. mai multfel


Dr. Murádin Jenő adománya

fel


Szabó Zoltán
(1927–2007)


A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem nyelvészprofesszora, itt tanított 1952-től haláláig, emellett igazi vándortanárként, előbb Miskolcon, később Pécsen oktatott, majd a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészkarának Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén volt állandó vendégmunkatárs. A hatvanas években megszervezte a Bukaresti Egyetem valamint a Marosvásárhelyi Tanárképző Főiskola Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékét, amelyeknek tanára is volt. 1984-től a Román Akadémia folyóiratának, a Nyelv- és Irodalomtudományi Közleményeknek volt a főszerkesztője. Pályafutását a magyar nyelvjárástan és nyelvtörténet oktatásával kezdte, érdeklődése innen fordult a magyar irodalmi nyelv története felé, de foglalkozott a magyar és a román nyelv kölcsönhatásaival is. A stilisztika és a szövegnyelvészet területén saját koncepciójához igazította a szemiotikai szövegtan addigi eredményeit. A nemzetközi nyelvészeti kutatási irányokkal mindig szoros lépést tartott, az alkalmazott stilisztika új tudományágának kiművelője volt. Könyvtárát a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékére hagyta. A 894 kötetnyi állomány a magyar nyelvű könyvek mellett jelentős számú külföldi szakkönyveket is tartalmaz, s legalább ennyire jelentős a 25 címből álló magyar és idegen nyelvű folyóiratgyűjtemény is. Kézirathagyatékának egy része szintén a tanszékre került.fel


Adomány a Világbank részéről

Primul protocol de colaborare între Banca Mondială şi B.C.U. "Lucian Blaga" a fost semnat la 6 martie 1996; din acel moment, B.C.U. a devenit bibliotecă depozitară a publicaţiilor Băncii Mondiale.

În prezent, numărul total al volumelor este de 1829 volume; tipul publicaţiilor: cărţi, periodice, CD-ROM-uri. Din 2005, biblioteca are acces şi la bazele de date online ale Băncii Mondiale. mai mult

fel


Româna    English   

újdonságok

keresés

elérhetőségek

gyorsüzenetFirefox-ra
1280X1024
felbontásra
optimizálva.

Könyvtárunk

partner

Kolozsvári Egyetemi Könyvtár

Kolozsvári Egyetemi Könyvtár
© Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár 2010 - 2020. Bizonyos jogok fenntartva
Utolsó frissítés: 2011 Apr. 12 14:29:31. - >Inka