Organizatori locali

Comitet de organizare conferinţa ABR

Bibliotecile – acces deschis la educaţie  şi cultură

Cluj-Napoca, 3-5 Septembrie 2014

Informaţii generale :

abrcluj@gmail.com

Comitetul de organizare ABR

Mircea Regneală  - Preşedinte Asociaţia Bibliotecilor din România

E-mail:  m_regneala@yahoo.com

Secţiuni din cadrul Conferinţei ABR

Pentru prezentarea lucrărilor în cadrul secţiunilor vă rugăm adresaţi-vă responsabililor de secţiuni.

Comitetul de organizare local. Persoane de contact - Atribuţii

Raluca Trifu-BCU „Lucian Blaga”

  Înregistrarea participanţilor

  Cazare invitaţi străini

  Informaţii legate de vizite la:

o   Grădina Botanică

o    Observatorul astronomic

o   Muzeul UBB

o   Vizită laBCU „Lucian Blaga”

E-mail: raluca.trifu@bcucluj.ro                   Tel: 0745-885-500

Bodnar Robert-BCU „Lucian Blaga”

  Site-ul conferinţei

E-mail: robert.bodnar@bcucluj.ro

Adriana Szekely şi Popa Cristina - BCU „Lucian Blaga”:

  Cazare UBB

  Vizită documentară Mănăstirea Râmeţi

  Găzduire secţiunile:

o   Carte rară, manuscrise, digitizare;

o   Catalogare, clasificare, indexare;

o   Informatizare;

o   Prezervare, conservare, restaurare

E-mail: adriana.szekely@bcucluj.ro           Tel: 0745 -357-080

E-mail: cristina.popa@bcucluj.ro                 Tel 0746 - 239-043

Sorina Stanca  şi Saracuţ Monica– BJC „Octavian Goga”

  Vizită documentară la Salina Turda

  Publicitate – Mapa conferinţei,  Afiş, Logo conferinţă

  Seara Ardelenească

  Vizită la Muzeul Etnografic

  Relaţii Sponsori

  Vizită la BJC „Octavian Goga”

  Găzduieşte şecţiunea Statistică şi evaluare

E-mail: stanca@bjc.ro         Tel:  0758 – 025-043

E-mail: monica.saracut@bjc.ro      Tel: 0744 – 776-923

Cristina Ungur - Biblioteca „Valeriu Bologa” a UMF  „Iuliu -Haţieganu”

  Cazările în Căminele UMF „Iuliu Haţieganu”

  Aula UMF- Deschiderea/Închiderea conferinţei

  Relaţii sponsori

  Cina festivă International Ball Room

  Găzduieşte şecţiunile :

o   Legislaţie de bibliotecă şi perfecţionare profesională

o   Comunicarea documentelor şi împrumut interbibliotecar

E-mail: cristina.ungur@umfcluj.ro         Tel: 0766-377380, 0264-597-256/int. 2212, 0750-774212 

Cristina Martis -Liceul Turda

  Cazările -  Liceul Energetic Cluj Napoca

  Răspunzător relaţia cu CCD Cluj

  Găzduieşte şecţiunile :

o   Tehnici pedagogice

-          Profesori documentarişti

E-mail: martis.cristina@yahoo.comTel:  0743 – 104 - 909

Ludmila Solomonean şi  Tatiana Petrar -  Biblioteca USAMV Cluj

  Masa de prânz

  Cazări în căminele  USAMV

  Găzduire secţiunile 

o   Periodice

o   Cultura informaţiei / Referinţe

Contact:    Ludmila Solomonean
     email: biblioteca@usamvcluj.ro
     telefon: 0745656425
  Tatiana Petrar
     email: biblioteca@usamvcluj.ro
     telefon: 0743371437

Domşa Viorica  - Biblioteca UTCN  Cluj

  Cazări la hotelul UTCN

  Găzduire secţiunea Achiziţie şi dezvoltarea colecţiilor

E-mail: vivi_domsa@yahoo.com  Tel:  0730 – 929 - 280

Ioana Cosman - Biblioteca Academiei Cluj Napoca

  Vizită Biblioteca Academiei Cluj

  Expoziții tematice în cadrul conferinței

E-mail: ioanaco@hotmail.com  Tel:  0722 – 196 - 311

Zita Haiduc - Biblioteca Academiei Cluj Napoca

  Vizită Biblioteca Academiei Cluj

E-mail: zita_haiduc@yahoo.com  Tel:  0744 – 503 - 635