Adrian Marino în corespondenţă cu Diaspora românească

- expoziţie la Colecţii Speciale -

17 martie - 30 aprilie 2015