Rousseau citit cu acul gravorului


Expoziţie la Colecţii Speciale

Tricentenarul naşterii lui Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) este celebrat de Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" prin expoziţia "Rousseau citit cu acul gravorului". Sunt prezentate lucrări din Colecţiile Speciale ale bibliotecii, ilustrând producţia editorială a secolului al XVIII-lea şi succesul scriitorului de limbă franceză. Bestseller-urile epocii, ca de pildă Noua Héloïse, nu sunt doar capodopere literare, dar şi admirabile realizări tipografice la care participă desenatori şi gravori. Aceste ediţii sunt ornate de ilustraţii semnate de maeştrii artelor plastice din perioada Luminilor: Quentin de la Tour, Charles Eisien, Moreau le jeune şi alţii.

Prezentarea are două linii directoare. Mai întâi relaţia lui Rousseau cu Enciclopedia franceză (1751) este expusă prin raportul dintre articolele semnate de el şi planşele de ilustraţii ce au fost adăugate ulterior celor 17 volume ale monumentalei întreprinderi. Apoi sunt prezentate lucrările filosofice şi literare, unde adesea scriitorul genevez dialoghează cu gravorul sugerându-i exact ce pasaj să reproducă şi chiar modificându-şi textul pentru a-l face mai accesibil reproducerii plastice.

Expoziţia "Rousseau citit cu acul gravorului" ne pune în faţa unei fascinante conlucrări a ştiinţelor, literelor şi artelor plastice. Ea ilustrează schimbările ideatice şi afective ale căror produs suntem.

Vernisajul expoziţiei va avea loc joi, 31 mai 2012, ora 14,30 la Departamentul Colecţii Speciale (Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj, str. Clinicilor nr. 2, etj. I - Sala "Gheorghe Sion").

Catalogul expoziţiei