Studii de slavistică la Universitatea Babeş-Bolyai

Expoziţie de carte la Biblioteca de ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
(29 noiembrie 2011)

Cu ocazia inaugurării Centrului Cultural Rus (al doilea după cel omonim din Bucureşti), la Biblioteca de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor a fost amenajată o expoziţie de carte cu titlul Lucrări de slavistică la Universitatea Babeş-Bolyai.

Au fost expuse lucrări care ilustrează evoluţia studiilor de filologie slavă, începând cu înfiinţarea Catedrei de Filologie Slavă în anul 1919: tratate, monografii şi diverse studii ale iluştrilor profesori Iosif Popovici, Theodor Capidan, şi Emil Petrovici, care au îndeplinit funcţia de şef de catedră, la un moment dat.

De-a lungul existenţei Catedrei de Filologie Slavă, cu cele două secţiuni: limba şi literatura rusă şi limba şi literatura ucraineană, membrii săi au participat la congrese şi reuniuni ştiinţifice în ţară şi în străinătate, publicând volume, studii şi articole de o înaltă ţinută academică. Aceste contribuţii au fost publicate de edituri cunoscute şi în cadrul unor reviste de prestigiu. De asemenea, au fost publicate cursuri, manuale şi caiete de seminarii pentru studenţi, dintre care unele au fost selectate în vederea expunerii.

De remarcat este faptul că volumul Studii de limbă, literatură şi metodică, editat în cadrul Departamentului, apare în mod consecvent, începând din 1976, ajungând în prezent la numărul al XIII-lea. în cadrul expoziţiei organizate în data de 29 noiembrie au fost expuse cele mai recente numere din volumul mai sus menţionat.