In memoriam Prof. Dr. Kis Béa (1924 - 2003)

Expoziţie de carte la Biblioteca de Zoologie

"Viaţa e scurtă şi arta e lungă." (Hipocrate)

Rezumat: Tăcut, modest, foarte pasionat şi dotat cu o deosebită putere de muncă, Béa Kis s-a născut la 15 februarie 1924, la Aiud. A urmat şcoala generală, apoi liceul "Bethlen" din localitatea natală, fiind un elev eminent. Stâncăriile din Cheile Aiudului, pădurile de amestec sau vegetaţia cu caracter stepic din împrejurimi i-au stimulat pasiunea pentru natură, astfel încât, în 1946, Béa Kis s-a înscris la Facultatea de Ştiinţe Naturale a Universităţii "Bolyai" din Cluj-Napoca. A absolvit facultatea în 1950, cu un excelent examen de stat, după care, naturalistul B. Kis a fost încadrat ca asistent la Catedra de Zoologie a Universităţii. Fidel Universităţii "Bolyai", ulterior denumită "Babeş-Bolyai", Béa Kis s-a pensionat ca şef de lucrări, în 1984. Catedra de Zoologie nu s-a putut dispensa, însă, de experienţa didactică şi de cunoştintele sale practice, menţinându-l în activitate până în 1995. Recunoscându-i meritele didactice şi prestigioasa activitate ştiinţifică, Universitatea "Babeş-Bolyai" i-a conferit titlul de profesor universitar onorific.

Pentru studenţi, colegi şi pentru toţi cei care l-au cunoscut şi admirat, a fost şi va rămâne "Profesor Kis", iar pentru cei mai apropiaţi, "Béa bácsi" (unchiul Béa). Cunoscut ca unul dintre cei mai reprezentativi entomologi din România, profesorul Béa Kis şi-a început cercetările în 1951, cu studiul ordinului Orthoptera. în anii următori, în paralel cu studiul ortopterelor, a abordat şi ordinele Neuroptera, Plecoptera şi Heteroptera. Rezultatele cercetărilor referitoare la ortoptere au fost sintetizate într-o remarcabilă lucrare de doctorat intitulată "Studiul ortopterelor din România". Pe lângă cursuri şi ghiduri pentru lucrări practice de zoologia nevertebratelor, profesorul Béa Kis a îndrumat şi numeroşi studenţi în elaborarea lucrărilor de diplomă, unii dintre ei fiind continuatorii şcolii entomologice clujene de azi. Activitatea sa ştiinţifică, clădită progresiv, de-a lungul anilor, însumează peste 80 de lucrări publicate în ţară şi în străinătate. Lucrările sale ştiinţifice au vizat descrierea a 28 de specii noi pentru ştiinţă (8 specii de ortoptere, 5 de neuroptere, 15 de plecoptere), precum şi a multor altor specii noi pentru spaţiul românesc, profesorul contribuind astfel din plin la dezvoltarea entomologiei româneşti şi la cunoaşterea biodiversităţii entomofaunei naţionale.

(de László Rákosy - Studia Universitatis Babeş-Bolyai - Seria Biologia nr. 2/2004)