English    Deutsch    Magyar

Biblii în colecţiile Bibliotecii Facultăţii de Litere
Expoziţie la Biblioteca Facultăţii de Litere, secţia română-maghiară

înapoi la expoziţii

În perioada 7-18 iunie, spaţiul expoziţional din cadrul secţiei de română română-maghiară a bibliotecii filiale de litere a găzduit expoziţia Biblii în colecţiile Bibliotecii de Litere.

Expoziţia încearcă să surprindă varietatea ediţiilor în care a fost publicată cartea sfântă a creştinătăţii, Biblia, în diferite formate, limbi şi alfabete. Am acoperit limbile: română, maghiară, engleză, germană, franceză, suedeză şi spaniolă. Formatele cărţilor variază de la ediţia liliput 3 x 4 cm până la ediţia tipărită în alfabet de tranziţie care are 35 x 22 cm. Avem caractere latine, chirilice şi gotice. La fel sunt reprezentate şi ediţiile pentru copii şi albumele care cuprind imagini sugestive.

Dintre Bibliile publicate în limba română amintim Sânta Scriptura a Vechiului si Noului Testamentu. (Ediţiune nouă, revedută după testurile originale, şi publicată de Societatea Biblică pentru Britania şi străinătate. -Pesta: 1873.) sau Psaltirea in versuri de Dosoftei, mitropolitul Moldovei (1671-1686), tipărită la Bucureşti, în 1887. Această psaltire a fost publicată dupa manuscrisul original şi de pe ediţia din 1673, sub îngrijirea profesorului I. Bianu, în editura Academiei Romane. Toti Psalmii erau versificati în versul metric, iar Psalmul 151 a fost redat în proză.

Dintre Bibliile publicate în limbi străine amintim La Bible de Jerusalem (Paris, 1844), Noul Testament tipărit în limba suedeză la Oxford în anul 1860, The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ. - translated out of the Greek: being the version set forth A. D. 1611, compared with most ancient authorities and revised A.D. 1881. Printed for the universities of Oxford and Cambridge etc.

Foto 1
Foto 2
Foto 3


CONTACT:

   Adresa:
     Str. Clinicilor nr. 2
     Cluj-Napoca
     cod 400006, România
   Telefon:
     40-264-597092
   Fax:
     40-264-597633
   E-mail:
     webmaster@bcucluj.ro  
powered by FreeFind
Toate drepturile rezervate