English    Deutsch    Magyar

Porturi populare din România
Expoziţie de cărţi şi albume de artă
25 iunie - 16 iulie 2010

înapoi la expoziţii

Spaţiul de la parterul clădirii centrale BCU găzduieşte o expoziţie de cărţi şi albume dedicate porturilor populare pe teritoriul României, punând în valoare diferite publicaţii atât din fondurile unităţii centrale (albume de artă şi albume de fotografii, tratate şi monografii), cât şi din fondurile bibliotecii-filiale de Litere.

Astfel, cei interesaţi pot admira un album de artă din 1875, publicat la Budapesta, care descrie costumele naţionale ale lumii, şi prezintă şi portul popular românesc din Orăştie şi din Beclean, cărţi şi albume de artă şi de fotografii care prezintă tezaurul portului popular românesc din diferite zone ale României (judeţul Cluj, zona Bihorului şi ţara Crişurilor, Maramureş, Târnave, Neamţ etc.) precum şi din afara României (caracteristicile portului popular purtat de către românii balcanici: aromânii şi meglenoromânii).

Mai multe publicaţii tratează particularităţile costumului naţional al saşilor din Transilvania, precum şi trăsăturile caracteristice ale diferitelor grupuri etnice maghiare din Transilvania.

În cadrul expoziţiei pot fi admirate şi câteva publicaţii deosebite: volumul fostului director al BCU, Eugen Barbul: Costume româneşti din veacul al XVII-lea, publicat la Cluj în 1935, pagina de titlu consemnând dedicaţia autografă către Virgil Vătăşianu;, albumul publicat în 1939 de Alexandrina Enachescu-Cantemir sub îngrijirea lui Dimitrie Gusti, şi "întocmit din înaltul gând şi îndemn al Majestăţii Sale Regelui Carol I.", conţinând 140 de planşe ale porturilor din deosebite ţinutul; precum şi albumul lui Alexandru Antoniu: Porturi naţionale, publicat la începutul secolului 20, la Bucureşti.
CONTACT:

   Adresa:
     Str. Clinicilor nr. 2
     Cluj-Napoca
     cod 400006, România
   Telefon:
     40-264-597092
   Fax:
     40-264-597633
   E-mail:
     webmaster@bcucluj.ro  
powered by FreeFind
Toate drepturile rezervate