English    Deutsch    Magyar

2010 - Anul internaţional al biodiversităţii. Expoziţie de carte
înapoi la expoziţii

În perioada 22 februarie - 6 martie 2010, spaţiul expoziţional de la parterul clădirii centrale BCU a găzduit expoziţia de carte întitulată 2010 - Anul internaţional al biodiversităţii.

Motivul pentru care Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a declarat anul 2010 Anul Internaţional al Biodiversităţii este declinul ecosistemelor şi rata dispariţiei speciilor (de între 100 şi 1000 de ori mai mare decât rata normală; experţii estimând că numărul speciilor cunoscute a scăzut cu 40% faţă de anul 1970), la originea acestei situaţii aflându-se activităţile umane (în special schimbarea destinaţiei terenurilor, exploatarea excesivă, practicile nesustenabile, poluarea şi introducerea unor specii invadatoare, activităţi care conduc la distrugerea, fragmentarea şi degradarea habitatelor, precum şi la dispariţia speciilor care locuiesc în aceste habitate) şi schimbările climatice

Expoziţia pune în valoare publicaţii din fondurile unităţii centrale BCU cu privire la biodiversitate, la conservarea diversităţii organismelor vii, păstrarea florei, faunei, mediilor naturale şi a speciei umane.

Dintre publicaţiile expuse amintim titluri de autori din România: Bavaru Adrian, Godeanu Stoica, Butnaru Gallia, Bogdan Alexandru, Biodiversitatea şi ocrotirea naturii. Bucureşti : Editura Academiei Române, 2007; Borlea Gheorghe Florian, Protecţia naturii şi conservarea biodiversităţii. Timişoara : Eurobit, 2006; Constantin Eugen, Protecţia şi conservarea biodiversităţii pe plan naţional şi internaţional. Sibiu : Psihomedia, 2008; Primack Richard B., Pătroescu Maria, Rozylowicz Laurenţiu, Iojă Cristian, Fundamentele conservării diversităţii biologice. Bucureşti : AGIR, 2008; Bartók Katalin, Az élő természet védelme. Cluj-Napoca : Ábel, 2008; dar şi literatură de specialitate în limbi străine Justice and natural resources. Washington : Island Press, 2002; Conservation. London : HMSO, 1993; Environmental psychology. Fort Worth ; Philadelphia ; San Diego ; [etc.] : Harcourt Brace College Publishers, 1996.

Menţionăm că există colecţii importante în acest domeniu la bibliotecile filiale: Ştiinţa mediului, Zoologie, Botanică, Fiziologia animelelor, Fiziologia plantelor, Geografie; cuprinzând atât lucrări de bază în domeniul biodiversităţii, cât şi cele mai recente titluri din literatura de cercetare, precum şi ultimele numere din periodicele de specialitate (Systematics and biodiversity, Animal biodiversity and conservation, Marine biodiversity, etc).


CONTACT:

   Adresa:
     Str. Clinicilor nr. 2
     Cluj-Napoca
     cod 400006, România
   Telefon:
     40-264-597092
   Fax:
     40-264-597633
   E-mail:
     webmaster@bcucluj.ro  
powered by FreeFind
Toate drepturile rezervate