Informatii gratuite
 

  Cataloage online

  Baze de date online 

  E-book  
 

  Informatii prin email
 

  Documente la cerere 

  Referinte prin e-mail
 

  Biblioteconomie

 

  Reviste de specialitate

  Ziarul   "Gazeta  de  Transilvania"   online

Bilioteca  online, la începutul  mileniului   III,  în  România

Bibliotecile au colectionat, au pastrat si au conservat valorile spirituale ale omenirii, materializate sub forma de documente purtatoare de informatii . Pentru a reusi sa-si mentina rolul de furnizoare principala de informatii în noua era a comunicatiilor, bibliotecile au fost nevoite sa-si regândeasca modul de organizare al propriilor departamente si sa-si îndrepte atentia spre oferirea de noi servicii moderne.  Bibliotecile, sunt dotate cu echipamente performante si conectate la INTERNET, cu aplicatii care permit accesul rapid la informatia locala, nationala si internationala, precum si integrarea deplina în sistemul de valori cultural-stiintifice europene si universale.

  Din trecut spre viitor

 

     Biblioteca - institutia, compartimentul sau structura specializata al carei scop principal este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta si a conserva colectii de carti, publicatii, alte documente specifice si baze de date pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educatie sau recreere; în cadrul societatii informationale biblioteca are rol de importanta strategica. Ca parte integranta a sistemului informational national, bibliotecile produc, înmagazineaza, organizeaza, pun în valoare si difuzeaza informatii de interes public, local, national si international.

Continuare

  Sistemul national de biblioteci

 

  Biblioteca Nationala a României

  Biblioteca Academiei Române

  Biblioteci universitare

  Biblioteci specializate

  Biblioteci publice

  Biblioteci scolare

 

Continuare