ISSN 1584-1995   
Nr. 19   
   BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ "LUCIAN BLAGA" - CLUJ-NAPOCA | Număr curent | Arhiva | Opinii | Harta site | Pagina BCU |
RUBRICI
BIBLIOTECA ÎN ACTUALITATE
INFORMARE PROFESIONALĂ
CARTE, CULTURĂ, CIVILIZAŢIE
CULTURA ÎN ALTE IPOSTAZE
COLECTIV REDACŢIE
EDITOR COORDONATOR:
- Dr. Florina Ilis
MEMBRII FONDATORI:
- Adriana Szekely
- Liana Brânzaş Grigore

REDACTOR ŞEF:
- Monica-Gabriela Culic
REDACTOR ŞEF ADJ.:
- Nicolina Halgaş
REDACTORI:
- Lavinia Păcurar
- Roxana Bălăucă
WEBMASTER
- Liana Brânzaş Grigore

BIBLIOREV PRIN E-MAIL


Dacă doriţi să fiţi anunţaţi prin e-mail la apariţia noilor numere ale revistei, aveţi posibilitatea de a vă înscrie aici.


CĂUTARE ÎN ARHIVĂ

 
powered by FreeFind
CULTURA ÎN ALTE IPOSTAZE

CALENDAR CULTURAL

Lavinia Păcurar

1 ianuarie

 • 1788: Apare prima ediţie a The Times al Londrei, anterior publicată ca The Daily Universal Register.
 • 1838: Apare, la Braşov, sub direcţia lui George Bariţiu, revista Foaie literară.
 • 1855: Apare, la Iaşi, săptămânal, sub îngrijirea lui V. Alecsandri, România Literară.
 • 1860: Apare, la Bucureşti, Revista Carpaţilor, sub conducerea lui Gheorghe Sion.
 • 1867: A apărut, la Blaj, revista Archivu pentru filologia şi istoria, editată de Timotei Cipariu, prima revistă românească de filologie.
 • 1868: Apare, la Braşov, până în 1880, şi, apoi, la Sibiu, până în 1945, revista Transilvania, organ al ASTREI.
 • 1878: Apare, la Sibiu, ziarul Observatorul, sub conducerea lui George Bariţiu.
 • 1893: Apare lunar, la Iaşi, Revista critica-literară (pâna în 1897) sub conducerea lui Aron Densuşianu.
 • 1907: Apare, la Bucureşti, de doua ori pe lună, revista literară Convorbiri (după un an Convorbiri critice) condusă de Mihail Dragomirescu.
 • 1939: Apare, la Iaşi, sub conducerea lui George Călinescu, revista Jurnalul Literar.
3 ianuarie
 • 1749: Apare la Copenhaga, cel mai vechi ziar din lume, Berlingska Tidende.
 • 1853: Apare la Sibiu Telegraful român, devenit ulterior, organul de presa al Mitropoliei ortodoxe de Sibiu.
 • 1922: Apare, la Bucureşti, revista Contemporanul.
4 ianuarie
 • 1918: A apărut, la Paris, a doua serie a publicaţiei săptămânale La Roumanie (până la iunie 1919), sub conducerea lui Paul Brătăşanu, care desfăşura o bogată activitate pentru apărarea cauzei naţionale româneşti.
5 ianuarie
 • 1944: London Daily Mail a devenit primul ziar care are ediţii pe cele două maluri ale Atlanticului.
10 ianuarie
 • 1545: Se tipăreşte, la Târgovişte, Molitvelnicul lui Dimitrie Liubavici şi se reia activitatea tipografică în Transilvania.
 • 1661: Nicolae Milescu a tradus, din greceşte, Cartea cu multe întrebări.
 • 1839: Gheorghe Asachi publică la Iaşi, în tipografia Albinei Româneşti, lucrarea Atlas românesc geografic, format din 8 hărţi, primul de acest gen în literatura de specialitat.
13 ianuarie
 • 1602: Este publicată piesa lui William Shakespeare, Nevestele vesele din Windsor.
 • 1898: Articolul J'accuse a lui Emile Zola a fost publicat în ziarul L'Aurore în legatura cu afacerea Dreyfus.
14 ianuarie
 • 1557: Apare, la Braşov, Octoihul, în limba slavonă, prima carte tipărită de diaconul Coresi.
 • 1993: A apărut primul numar al revistei Dilema, publicaţie editată de Fundaţia Culturală Română, avându-l ca editor-fondator pe Andrei Pleşu.
15 ianuarie
 • 1883: A apărut, la Iaşi, revista Recreaţii ştiinţifice (până în anul 1889), care a marcat dezvoltarea matematicii în România.
16 ianuarie
 • 1885: Apare noul organ de presă junimist România liberă, ce reflectă grupul junimist intrat în Camere la alegerile din noiembrie 1884.
20 ianuarie
 • 1880: A apărut, la Bucureşti, revista Literatorul, sub conducerea lui Alexandru Macedonski.
 • 1990: A apărut, la Bucureşti, primul număr al revistei "22", editată de Grupul pentru Dialog Social.
21 ianuarie
 • 1648: La Alba Iulia apare prima traducere integrală în limba română a Noului Testament, sub îngrijirea mitropolitului Andrei şaguna.
24 ianuarie
 • 1891: Îşi începe activitatea, la Bucureşti, Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor. Din iniţiativa ei, s-a publicat, în limba franceză, memoriul studenţilor universitari români, privitor la situaţia românilor din Transilvania şi Ungaria, adresat opiniei publice din Apusul Europei, prin care se evidenţia politica de oprimare a celor peste trei milioane de români din Austro-Ungaria. Memoriul a avut un puternic ecou în lume.
 • 1893: Apare, la Bucureşti, revista umoristică Moftul român, condusă de I.L.Caragiale şi Anton Bacalbaşa
 • 1915: Apare, la Craiova, revista literară Drum drept, sub conducerea lui Nicolae Iorga.
25 ianuarie
 • 1990: S-a înfiinţat Confederaţia sindicală Frăţia.
 • 1993: A luat fiinţă cotidianul Cronica Română.
26 ianuarie
 • 1930: Se pun bazele Buletinului Federaţiei, singura publicaţie a Federaţiei corpului didactic din România.
27 ianuarie
 • 1855: Conducerea şcolii ostăşeşti din Bucureşti solicită Eforiei şcoalelor publicarea lucrării lui Nicolae Bălcescu Puterea armată şi artă militară la români. Lucrarea era folosită pentru predarea cursului de istorie militară.
29 ianuarie
 • 1845: Corbul (The Raven), de Edgar Allan Poe, este publicat pentru prima dată în New York Evening Mirror.
30 ianuarie
 • 1561: A apărut Tetraevanghelul, prima carte românească tipărită de diaconul Coresi.
1 februarie
 • 1884: A fost publicată prima ediţie a Oxford English Dictionary.
 • 1905: A apărut, la Bucureşti, Viaţa nouă, publicaţie lunară, sub direcţia lui Ovid Densuşianu; revista a devenit principalul organ de presă al mişcării simboliste de la noi.
 • 1912: A apărut, la Iaşi, revista însemnări literare, sub direcţia lui Mihail Sadoveanu şi a lui George Topîrceanu.
2 februarie
 • 1928: Apare revista Bilete de Papagal (până în 1945, în mai multe serii), sub direcţia lui Tudor Arghezi.
6 februarie
 • 1696: Apare, în tipografia instalată la mănăstirea Snagov, prima tipăritură : Orânduiala slujbei Sfinţilor Constantin şi Elena. Cartea, publicată sub îngrijirea lui Antim Ivireanul, era dedicată lui Constantin Brâncoveanu.
 • 1857: Apare, la Bucureşti, ziarul unionist Concordia, care, în acelaşi an, îşi schimbă denumirea în Românul (director C.A. Rosetti).
 • 1866: B.P Haşdeu editează, la Bucureşti, revista săptămânală satirico-umoristică Satyrul (apare până la 6 iulie 1866).
7 februarie
 • 1741: A apărut Marele Hrisov al lui Constantin Mavrocordat ce stabileşte o serie de reforme fiscale şi administrative în ţara Românească. Textul a fost publicat în ziarul Mercure de France, în iulie 1742.
 • 1895: Comitetul de conducere al ASTREI decide elaborarea şi publicarea Enciclopediei române, sub îndrumarea lui Cornel Diaconovici, primul secretar al asociaţiei. Lucrarea a apărut în 3 volume, între anii 1898-1904.
14 februarie
 • 1851: S-a înfiinţat, la Paris, Junimea română, societate politică şi culturală a tinerilor studenţi români din Paris, îndrumaţi de N. Bălcescu, C.A.Rosetti.
15 februarie
 • 1864: A apărut revista România militară, devenită la 8 decembrie 1897, prin decretul regelui Carol I, revista oficială a Marelui Stat Major.
 • 1876: Apare lunar (până la 15 mai 1876), la Bucureşti, Revista literară şi ştiinţifică, sub îndrumarea lui Bogdan Petriceicu Haşdeu şi Dimitrie Brândză.
18 februarie
 • 1790: A apărut, la Iaşi, periodicul de limbă franceză Courier de Moldavie, primul ziar tipărit pe teritoriul ţării noastre (până în aprilie 1790).
20 februarie
 • 1926: A apărut, la Bucureşti, Viaţa literară (până în 1938, cu întreruperi), sub direcţia lui George Murnu.
 • 1932: A apărut, la Bucureşti, România literară. Gazetă de critică şi informaţie literară, artistică şi culturală, sub direcţia lui Liviu Rebreanu (până în ianuarie 1934).
25 februarie
 • 1866: Debutul literar al lui Mihai Eminescu în revista Familia din Oradea, cu poezia De-aş avea...
28 februarie
 • 1859: A apărut, la Bucureşti, prima revistă umoristică românească, ţânţarul, până la 15 august 1859, editată de C.A.Rosetti şi N.T. Orăşanu.


webmaster@bcucluj.ro