ISSN 1584-1995   
Nr. 16   
   BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ "LUCIAN BLAGA" - CLUJ-NAPOCA | Număr curent | Arhiva | Opinii | Harta site | Pagina BCU |
RUBRICI
BIBLIOTECA ÎN ACTUALITATE
INFORMARE PROFESIONALĂ
CARTE, CULTURĂ, CIVILIZAŢIE
DIVERSE
COLECTIV REDACŢIE
EDITOR COORDONATOR:
- Dr. Florina Ilis
MEMBRII FONDATORI:
- Adriana Szekely
- Liana Brânzaş Grigore


Coordonatori practică studenţi:
- Conf.dr. Valentin Orga
- Conf.dr. Ionuţ Costea

NUMĂRUL DIN MARTIE:
- Redactor şef: Eliza Man
- Redactor şef adj.:
   Stela Constantinescu
- Secretar: Mihaela Pop
WEBMASTER
Liana Brânzaş Grigore

BIBLIOREV PRIN E-MAIL


Dacă doriţi să fiţi anunţaţi prin e-mail la apariţia noilor numere ale revistei, aveţi posibilitatea de a vă înscrie aici.


CĂUTARE ÎN ARHIVĂ

 
powered by FreeFind
DIVERSE

STAMPE AMAN ÎN COLECŢIILE BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE "LUCIAN BLAGA":
DONAŢIA GHEORGHE SION

Roxana Bălăucă
(Masterand anul II)

Pasionat colecţionar şi bibliofil, Gheorghe Sion a adunat în colecţia sa, alături de cărţi, şi un număr impresionant de stampe, unele dintre ele unicat, legate în special de ţările Române şi de teritoriile româneşti aflate sub ocupaţie străină.

În acest fel constituie o impresionantă colecţie de gravuri, pe care mai târziu o donează Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga", şi care în prezent este una dintre cele mai importante colecţii de stampe din ţara noastră referitoare la teritoriile româneşti.

Alături de artişti celebri, precum Auguste Raffet, Lancelot, Doré, Hogarth, se remarcă şi o serie de lucrări aparţinând artistului Theodor Aman1. Deşi este consacrat ca pictor, Aman a realizat şi o serie de gravuri, mai puţin cunoscute publicului larg, cele mai bune fiind considerate portretele.2

BCU conservă în cadrul departamentului de Colecţii Speciale 12 stampe, unele în două exemplare.

Genul portretistic este reprezentat de trei lucrări: portretului lui Ion Heliade Rădulescu3, al unei vrăjitoare4 şi al unei bucureştence5. Portretul lui Ion Heliade Rădulescu este realizat în 1876 în maniera portretelor din secolul al XVII-lea. Fundalul apropiat ca tonalitate de îmbrăcăminte, scoate în evidenţă fizionomia modelului, căruia artistul îi acordă o importanţă deosebită. Spre deosebire de celelalte portrete, unde fundalul este înecat de haşuri, în acesta Aman exploatează albul hârtiei.

Un alt portret este cel intitulat Une femme de Bucharest. Este o gravură în aqua forte pe hârtie ocru, desenată şi gravată de către artist, realizată într-un tiraj de 544 exemplare. Acesta reprezintă portretul unei femei orientale, cu costumaţie specifică. Capul este întors spre stînga şi uşor aplecat. Fundalul şi îmbrăcamintea închise la culoare sunt în contrast cu feregeaua albă care îi ascunde chipul, lăsând să se vadă doar ochii.

Cea de-a treia lucrare este un portret de ţigancă din semiprofil, cu năframă şi pieptănătură specifică. Fundalul închis la culoare contrastează puternic cu albul ei.

Alături de portrete, un rol important îl are compoziţia istorică, ilustrată de două lucrări - Bataille d'Oltenitza6 şi Cea din urmă noapte a lui Mihai cel Mare, prinţ al Romenii (en 1601)7. Acestea au fost realizate în perioada în care artistul s-a aflat la Paris. în 1852 pictează tabloul Cea din urmă noapte a lui Mihai Viteazul, după care Adolph Mouilleron8 realizează o serie de litografii. Cea de-a doua lucrare, Bătălia de la Olteniţa, litografiată la Paris de către A. Bayard, a fost expusă la Paris şi achiziţionată de către sultan, iar în prezent se află la Muzeul Dolmabahce Sarayi.9

Scenele de gen, reprezentând viaţa cotidiană, sunt ilustrate de patru lucrări - Mendiants de Roumanie10, La ceinture (Dans de Roumanie)11, Épisode des inondations à Bucharest. Le prince Alexandre visitant le quartier des tabaches12 şi Sfînta şi Marea Vineri a Patimilor13. Mediants de Roumanie în două exemplare, dintre care una pe hârtie de culoarea ocru. Lucrarea reprezintă doi copii ţigani, fiecare cu câte o vioara. Unul dintre ei, în picioare, cântă, iar celălalt ascultă, aşezat lângă un zid.

Tot în două exemplare este şi "La Ceinture (Dans de la Roumanie)". Stampa ilustrează un dans specific regiunii sudice a României14. Compoziţie este dinamică, în centru aflându-se grupul de dansatori, îmbrăcaţi în costume tradiţionale. În partea stângă a lucrării se află lăutarii, iar în dreapta, lângă o casă acoperită cu stuf, un alt grup de ţărani, aşezaţi, care privesc jocul, şi o femeie, în picioare, cu un copil în braţe.

Épisode des inondations à Bucharest. Le prince Alexandre visitant le quartier des tabaches prezintă un moment din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Lucrarea, cu caracter propagandistic, reprodusă în revista "L'Illustration", avea ca scop promovarea imaginii lui Alexandru Ioan Cuza în Franţa, ţară care susţinuse alegerea lui ca domn în cele două Principate. Lucrarea se păstreză în decupaje imprimate pe hârtie de ziar.

Sfînta şi Marea Vineri a Patimilor, imprimată de Institutul Grafic Minerva, reproduce o lucrare în care artistul imortalizează momentul din timpul slujbei din Vinerea Mare în care se înconjoară biserica cu Sfântul Epitaf. Acţiunea are loc la Biserica Stavropoleos15 din Bucureşti.

Tot la Paris, în revista "L'Illustation", numărul 596 din 1854, paginile 77, 85 şi 100, apar trei ilustraţii realizate de Theodor Aman pentru povestea lui Vasile Alecsandri "Balta Albă", şi gravate în lemn de către Williams Watts16. Pe toate cele trei lucrări - "La caroutza de poste valaque", "Le lac de Balta Alba" şi "Le vilage de Balta Alba" - Sion le-a decupat din revistă.

Tehnicile folosite pentru realizarea acestor stampe sunt gravura în aqua forte, la care uneori se adaugă retuşe cu acul (pointe sèche), litografia, cromolitografia şi reproducere de gravură prin procedee tipografice.

Theodor Aman a fost un deschizător de drumuri, atât în planul artelor grafice, cât şi în ceea ce priveşte învăţământul artistic românesc. La iniţiativa lui a fost creată, în 1864, Şcoala de Arte Frumoase la Bucureşti, fiind director al acestei instituţii. Totodată, el este primul peintre-graveur român17. Datorită lui, gravura românească iese din atelierul meşteşugarilor, ridicându-se la nivel de artă şi în ţara noastră.

Conştient de rolul artistului în societate, el a încercat să educe publicul prin artă. Lucrările sale transmit un puternic mesaj patriotic, încercând în acest mod să reînvie valorile morale ale trecutului.18

Articol de: Roxana Bălăucă
(Masterand anul II)

sus1  Theodor Aman (1831 - 1891) s-a născut la Câmpulung Muscel, în familia negustorului Dimitrie, zis Aman, şi a soţiei acestuia Despina. La 3 ani, în 1834, tatăl său moare, iar de educaţia celor cinci copii, dintre care Theodor era cel mai mic, se ocupă mama. Urmează studiile şcolii Centrale din Craiova, unde îl are ca profesor pe Constantin Lecca, iar apoi Liceul "Sfântul Sava" din Bucureşti, avându-l ca dascăl pe Carol Wahlsteiner. în 1850 pleacă la Paris, unde studiază în atelierele artiştilor Michel Martin Drolling şi François Eduart Picot. Aici, în capitala artei, cunoaşte lucrările marilor artişti, atenţia fiindu-i atrasă în mod deosebit de Rubens, Velasquez, Watteau, Gericault, Courbet. Tot aici intră în contact cu tehnicile de gravură pe care le va valorifica mai ales în perioada 1871 - 1881.
Viaţa artistului a fost marcată de efervescenţa timpurilor în care a trăit. La nici 18 ani este martor al Revoluţiei de la 1848 din Principate Române şi membru al "Clubului revoluţionarilor" din Craiova. Mai târziu asistă la războiul Crimeii ca observator direct, la unirea Principatelor şi la Războiul de Independenţă.
2  George Oprescu, Grafica românească în secolul al XIX-lea, vol. II, Bucureşti, Fundaţia "Regele Mihai I", 1945, p. 21.
3  Stampe IX/12.
4  Stampe IX/4.
5  Stampe IX/3.
6  Stampe IX/9-a, Stampe IX/9-b.
7  Stampe IX/8.
8  Idem, Pictura românească în secolul al XIX-lea, Bucureşti, Meridiane, 1984, p. 172.
9  *** Theodor Aman, p. 7.
10  Stampe IX/5, Stampe IX/6.
11  Stampe IX/1, Stampe IX/2.
12  Stampe II/33.
13  Stampe XV/7.
14  Mariana Vida, Theodor Aman, gravor, Bucureşti, 1993, p. 66.
15  Biserică ortodoxă în stil brâncovenesc ridicată în 1724.
16  Mariana Vida, Op. cit., p. 18.
17  Ibidem, p. 5.
18  *** Theodor Aman, p. 10.

sus
webmaster@bcucluj.ro