Címlap

Belépés
Monoki István Díj 2017 PDF Nyomtatás E-mail

Kopacz Katalin-Mária (Csíkszereda) – a hazai magyar könyvtárügy szolgálatában kifejtett érdekképviseleti, közösségépítő és szervezői tevékenységéért.


Laudációt mondott Kelemen Katalin.

Kopacz KatalinKopacz Katalin. Horváth László felvétele

Megtisztelő feladat számomra Kopacz Katalin-Mária munkásságának méltatása, különösen azért, mert a díjazottat közel három évtizede ismerem.  Nem csak számomra jelent örömet az EMKE-díj kuratóriumának idei döntése. Kopacz Katalin-Mária, a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke, a csíkszeredai  Kájoni János Megyei Könyvtár igazgatója személyében olyan ember részesül a rangos elismerésben, a 2017-es Monoki István-díjban, aki könyvtárvezetői munkájával, és az egész hazai magyar könyvtárügy szolgálatában végzett példaértékű munkájával vívta ki kollégái megbecsülését, elismerését és szeretetét. A hazai magyar könyvtárosok egész közössége nevében elmondhatom, Kopacz Katalin-Mária közösségépítő, szervező tevékenysége értéket teremt, ennek a munkának látható, kézzel fogható eredménye egy folyamatosan erősödő, nyitott, új feladatokra ösztönző könyvtáros közösség.


Bővebben...
 
PDF Nyomtatás E-mail

BESZÁMOLÓ

Könyvtárak a minőségért  – szakmai-tudományos konferencia, a RMKE tizedik vándorgyűlése

2015. október 14-15.


Kétnapos szakmai-tudományos konferenciának és a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (RMKE) tizedik  vándorgyűlésének adott otthont 2015. október 14-15-én a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár. Az idei konferenciát Könyvtárak a minőségért címmel szervezte meg a RMKE, a Bethlen Gábor Alap és a Communitas Alapítvány támogatásával,  a Kájoni János Megyei Könyvtárral és Hargita Megye Tanácsával karöltve  a VI. Székelyföld Napok programsorozatának keretében.

A szakmai előadások és beszélgetések alkalmat teremtettek a hazai vagy külföldi könyvtári szolgáltatások területén bevált jó gyakorlatok megosztására, a minőségi szolgáltatások kialakítására irányuló innovatív kezdeményezések bemutatására. A romániai magyar könyvtári szakma több mint félszáz képviselője vett rész a tanácskozáson, erdélyi magyar vonatkozású gyűjteményekkel rendelkező nagyobb könyvtárak, megyei-, városi- , egyetemi- és tudományos könyvtárak mellett idén nagyobb számban voltak jelen a Hargita és Kovászna megyei iskolai könyvtárak képviselői, a községi könyvtárakat többnyire a Hargita megyeiek képviselték. A  konferencia munkálatai Kopacz Katalin RMKE elnök moderálásával zajlottak. A rendezvényen sor került az egyesület tisztújító közgyűlésére, és  néhány szabályzatmódosításra is.

Az előadók különböző típusú  könyvtárakból érkeztek, ezért más-más nézőpontból mutatták be   az előadások a könyvtári munka mindennapjait, a különböző problémákra más-más válaszok és megoldások születnek az egyes könyvtárakban. A konferencia címében megfogalmazott célkitűzésnek megfelelően  a  két nap előadásainak célja olyan könyvtári kezdeményezések, jó gyakorlatok, innovatív megoldások bemutatása, megosztása illetve megvitatása volt, amelyek  hozzájárulhatnak a hazai könyvtári szolgáltatások minőségi irányba mutató változásához.

Az előadások a különböző könyvtárakban bevált jó gyakorlatok bemutatása révén  új  ötletekkel gazdagították a résztvevőket, amit hazatérve saját könyvtáraikban is kipróbálhatnak. Bármennyire  különböznek az egyes könyvtárak sajátos problémái, a   törekvések azonosak, mindannyiuk számára fontos, hogy a jelenkor igényeire, folyamatos kihívásaira válaszolva, minőségi  szinten szolgáltassák a keresett információt, hogy közöségi kulturális térként legyenek jelen a közösségek életében, fontos a használók elégedettsége. Mindez  hosszú távon a hazai könyvtári szolgáltatások minőségi megújulásához vezet.


A konferenciáról szóló online elérhető beszámolók:

Pál Bíborka:  Könyvtárak a minőségért. Tudósítás. Hargita Népe, 2015. október 20.

https://hargitanepe.eu/konyvtarak-a-minosegert/

Kájoni János Megyei Könyvtár honlapja:

Könyvtárak a minőségért a RMKE szakmai konferenciája a VI. Székelyföld Napok keretében.

http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/296/konyvtarak-a-minosegert--a-rmke-szakmai-konferenciaja-a-vi.-szekelyfold-napok-kereteben


Romániai Magyar Könyvtárosok Konferenciája 2015.

Borbé Levente,  Hargita Megyei Iskolai Könyvtárosok blogja

http://hriskkonyvtaros.blogspot.ro/2015/10/romaniai-magyar-konyvtarosok_21.html 
Áriák, verbunkosok és ceremoniális művek egyvelege. A kolozsvári Akadémiai Könyvtár kottagyűjteményének feldolgozása PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Drd. Sófalvi Emese   
Az Akadémiai Könyvtár kolozsvári fiókja a számos értékes könyvritkaság és kézirat mellett zeneműveknek is gazdája. Az intézményben őrzött egyházi (református és unitárius) gyűjtemények eddig katalogizált szerény zenei
Emese
tételeihez mérten egy hatalmas, mintegy 5000 ívnyi kéziratos kottaanyag feldolgozása kezdődött el 2015 nyarán. Az Akadémiai Könyvtár munkatársai, Dr. Bogdan Crăciun (a különgyűjtemények felelőse)és Másody Ildikó könyvtáros, valamint  Sófalvi Emese muzikológus a gyűjtemény annotálásakor a fizikai rendszerezést és egy belső katalógus készítését határozta el. A zenei szakreferens munkáját a Klebelsberg Kunó-ösztöndíj segítette 2016. május 9–július 8. között.
A korábbi, ún. zenei csomagokba való felosztás nem bizonyult funkcionálisnak, a könnyebb kezelhetőség, és a dokumentumértékű másolatok védelme érdekében szükségessé vált a zenei anyag teljes újrarendezése. A feldolgozás, azonosítás, helyesbítés során az eredetileg 17 kottacsomagban, mintegy 30 tételben megjelenített címek száma elérte a 150-et. 

A zenei gyűjtemény kezelésekor a legizgalmasabb fázisnak a művek és szerzőik azonosítása bizonyult. A gyakran címlap nélkül, vagy idegen, esetleg helytelenül fordított címmel megjelenített zeneművek esetében a letét jellege, a szereplők neve, a librettó vagy dalszöveg, néhol pedig az utólagos bejegyzések vezették nyomra az elszánt könyvtárost.
Tovább
 
PDF Nyomtatás E-mail

A könyvtárak szerepe a helyismereti információszolgáltatásban

a romániai magyar könyvtárosok XI. Vándorgyűlése

A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete a Kájoni János Megyei Könyvtárral és a Gyimesközéploki Községi Könyvtárral karöltve 2016. szeptember 22-24. között Gyimesközéplokon szervezi meg a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének XI. Vándorgyűlését. A kétnapos szakmai találkozó és konferencia témája: A könyvtárak szerepe a helyismereti információszolgáltatásban.

A találkozó fő célkitűzése: a romániai magyar könyvtárak helyismereti tevékenységének és a helyi közösségek értékeinek feltárásában, megőrzésében vállalt szerep vizsgálata, az aktuális könyvtárszakmai fejlődési irányok, a hazai tapasztalatok és társadalmi elvárások összefüggésében.

A rendezvény fő támogatói: a Bethlen Gábor Alap és a Communitas Alapítvány.

A vándorgyűlésre és konferenciára várják  a  romániai magyar könyvtári szakma képviselőit, közkönyvtárak, iskolai és egyetemi könyvtárak könyvtárosait, magyarországi testvérkönyvtárak képviselőit és meghívott előadókat, mintegy 60 résztvevőt.

A résztvevők a konferencia témájához kapcsolódó  előadásokon vehetnek részt, valamint szakmai műhelybeszélgetésekre is sor kerül. A kétnapos szakmai tanácskozás és vándorgyűlés  ezúttal is lehetőséget nyújt a hazai könyvtárosszakma képviselői számára a tapasztalatok, eredmények, jó gyakorlatok megosztására, az ismerkedésre, együttlétre, valamint a RMKE szervezeti kérdéseinek megbeszélésére is. A szakmai előadásokon és beszélgetéseken kívül kirándulásra is sor kerül szeptember 23-án: a Rákóczi vár megtekintését, a vasúti múzeum, illetve falumúzeum meglátogatását, valamint bográcsozást tervezik a szervezők.

A rendezvény részletes programja alább olvasható:


A könyvtárak szerepe a helyismereti információszolgáltatásban

a romániai magyar könyvtárosok XI. Vándorgyűlése

2016. szeptember 22-23., Gyimesközéplok


Szervezők:

Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (RMKE)

Kájoni János Megyei Könyvtár

Gyimesközéploki Községi Könyvtár

Támogatók:

Bethlen Gabor AlapCommunitas

Kajoni Janos Konyvtar

PROGRAM


Szeptember 22., csütörtök

10.00 – 12.30 óra: Vendégek fogadása, regisztráció

12.30 – 14.00 óra: Ebéd a Csillag panzióban

14.00 – 14.10 óra: Köszöntőbeszédek

14.10 – 14.40 óra:  Halász Péter néprajzkutató előadása:  Gyimes néprajza és  története Beszélgetés a témáról, meghívottak: Tankó Gyula néprajzkutató, helytörténész, Mihók  Edit könyvtáros, Gyimesközéplok, Salamon József római katolikus plébános,  Gyimesbükk

14.40 – 15.30 óra: Tankó Gyula Mihók Edit: „A gyimesi      hegyek kőből vannak rakva.” Gyimesközéplok monográfiája és Tankó Gyula: Különös kompendium Gyimes néprajzáról című kötetek bemutatója

15.30 – 16.00 óra: Salamon József: Gyimes című kötetének bemutatója

16.00 – 16.30 óra:  Filmvetítés: Gyimesközéplok – bemutatófilm

16.30 – 17.00 óra:  Kávészünet

17.00 – 17.20 óra: Poráczki Judit és Sándor Margit – Városi Könyvtár,

Gyergyószentmiklós :  Betekintés a Gyergyói- medence helytörténtébe

17.00 – 17.40 óra:   Borbé Levente – Márton Áron Főgimnázium Könyvtára, Csíkszereda:

Múltunk nagyrabecsült alapkövei

17.40 – 18.00 óra:  Kiss László – Mikes Kelemen Elméleti Líceum Könyvtára,

Sepsiszentgyörgy: Az iskolai könyvtár legújabb próbatétele avagy a „hit”  találkozása a Library 2.0-val

19.00 óra:             Vacsora, bográcsgulyás készítése a Tájház udvarán

Szeptember 23., péntek

8.30 – 9.30 óra:   reggeli

9.30 – 9.50 óra:   Gurka Balla Ilona – Lucian Blaga Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár:

A kolozsvári könyvtárszakos diákok helytörténeti kutatásai az utóbbi 10 évben

9.50 – 10.10 óra:  Kelemen Katalin – Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda:

Regionális helyismereti adatbázisok online közzététele a Kájoni János Megyei Könyvtárban

10.10 – 10.30 óra: Szegedi Éva –  Lucian Blaga  Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár: Egy 19. századi főúri könyvtár helytörténeti szerepe

10.30 – 10.50 óra: Okos-Rigó Ilona – nyugalmazott könyvtáros, Kolozsvár:  Nyárádi Erasmus Gyula botanikus élete és munkássága

10.50 – 11.20 óra: Kávészünet

11.20 – 11.40 óra:  Sándor Edit – Községi Könyvtár, Csíkszentdomokos: Mesévé szépült élettörténetek, avagy élet falun 1950-ig

11.40 – 12.40 óra:   Kerekasztal beszélgetés

13.00 – 14.00 óra:   Ebéd

14.00 óra:             Kirándulás az ezeréves határhoz és a Rákóczi-várhoz, a vasúttörténeti múzeum megtekintése

18.00 – 18.30 óra:   Vacsora

18.30 –  20.00 óra:   A vendégek búcsúztatása
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 5

Szavazások

Milyennek tartja az RMKE portál ötletét?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 15 vendég böngészi
XHTML and CSS. | Kepri Portal